Selecteer een pagina

Archieven

Ook de zaak Baybasin door CEAS afgewezen


(illustratie: Huseyin Baybasin)

Op 27 januari j.l. was er in Amsterdam een demonstratie ter bevrijding van Henk Haalboom, die volgens het oordeel van velen onschuldig veroordeeld is. Zijn zaak lag langdurig bij het CEAS, maar pas op de avond voor de demonstratie werd bekend dat deze commissie het verzoek tot herziening had afgewezen. Vandaag werd bekend dat het CEAS ook in de zaak Baybasin een negatief advies heeft uitgebracht. Deze adviezen leiden bij alle betrokkenen tot woede en verdriet!

Op Crimesite reageerde de advocate van Baybasin, mr. Adèle van der Plas, verbijsterd. Zij voelt zich plaatsvervangend beschaamd over de rechtspraak in ons land. De afspraak met het CEAS was dat twee onafhankelijke bureaux van deskundigen elk een rapport zouden uitbrengen over de telefoontaps die dienden als bewijs voor de veroordeling tot levenslang. Toen beiden verklaarden dat de gesprekken tekenen van manipulatie vertoonden, heeft het CEAS een derde deskundige ingeschakeld. Deze prof. dr. B.P.F. Jacobs, die nota bene lid is van de Raad van Advies van Bits of Freedom, wist vrijwel alle signalen van manipulatie weg te verklaren, hoewel niet allemaal. Op grond van deze rapportage heeft het CEAS een negatief advies uitgebracht.

Op de nieuwe website van de Bakker Schut Stichting staat nu:

GEEN NADER ONDERZOEK NAAR TAPS BAYBASIN
De toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (TCEAS) is van oordeel dat niet vastgesteld is kunnen worden dat de telefoontaps in de Zaak-Baybasin zijn gemanipuleerd. Er bestaan geen ‘harde’ signaal-analytische aanwijzingen van manipulatie, aldus de TCEAS. Technische audio-analyse heeft ‘tot verschillende inschattingen’ van de geraadpleegde deskundigen geleid. Niettemin zijn de deskundigen het eens over twee gesprekken die alle kenmerken vertonen van manipulatie.

Op deze website staan ook de links naar de officiële rapportage en het advies van de CEAS.

Op Crimesite formuleert de advocate van Baybasin het aldus:

‘De afspraak was dat er niet nog een extern onderzoek zou komen. Bovendien, dat laatste rapportje van Jacobs is niet in het Engels maar in het Nederlands, zodat de Israëlische en Amerikaanse deskundigen het niet meer hebben kunnen lezen. En verder: er was een KPN-man bij die dagelijks voor en met de politie werkt en zelfs aan het strafdossier van Baybasin heeft bijgedragen.’

En toch blijven ook Jacobs en deze KPN-deskundigen vasthouden aan de mening dat er één exotische kiestoon niet te verklaren was.

Verder houdt toch ook Jacobs in het rapport uiteindelijk eraan vast dat twee gesprekken welhaast moeten zijn gemanipuleerd.

En toch wijst de commissie onder leiding van Ybo Buruma nader onderzoek naar de taps van de hand.

Van der Plas: ‘Beschamend. Ik ben zeer teleurgesteld in het werk van de commissie. De start was goed maar er is een jaar aan vastgeplakt. Een jaar geleden lagen de beide technische rapporten al klaar. Er is kennelijk een jaar gebruikt om die conclusies weg te redeneren.

‘Eén vervalst gesprek moet toch al voldoende zijn om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken? Dit is een zaak waarbij je iemand levenslang in een hok opsluit, uitsluitend op grond van taps. Waar is onze rechtstaat?’

Klaas Langendoen, die de zaak Baybasin heeft onderzocht in Turkije, bracht het volgende persbericht:

Zoals het een goede verdediging betaamt, worden alle legale wegen bewandeld om aan te tonen dat een in 2002 geveld vonnis tot levenslang voor de Koerdische zakenman H. Baybasin, berust op manipulatie van telefoontaps.

Na het verzamelen van veel harde informatie is getracht om via de Toegangscommisie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) de vermeende manipulatie van de voor het bewijs gebruikte telefoontaps onderzocht te krijgen.

Nadat met de voorzitter van de TCEAS, Ybo Buruma, afspraken zijn gemaakt over de te volgen werkwijze, zijn twee internationale experts aan het werk gegaan met zes voor het bewijs essentiële tapgesprekken. De rapporten van deze deskundigen geven een hard oordeel over de onderzochte gesprekken. De deskundige die met de meest authentieke kopieën van de originele optical disks werkte, vond per gesprek tot soms 79 onverklaarbare technische onregelmatigheden. De conclusie is dat van de zes onderzochte tapgesprekken er in ieder geval twee zijn waarin beide deskundigen reële aanwijzingen voor “knippen en plakken” hebben gevonden. De deskundigen waren het eveneens eens over beltonen die onmogelijk afkomstig konden zijn van de landen van waaruit of waar naartoe zou zijn gebeld.

Na dit snoeiharde oordeel dat een ramp zou hebben ingehouden voor het totale Nederlandse justitiële tapsysteem, heeft de voorzitter tegen de afspraken in de conclusies van de beide buitenlandse experts laten afzwakken met behulp van twee Nederlandse telecom “deskundigen”. Ook heeft de commissie geweigerd getuigen te horen die persoonlijk kennis droegen van het gezamenlijk tappen in Istanbul door de Turkse en Nederlandse politie van Baybasin en het inbrengen ervan in Nederlandse tapkamers. Eén van die getuigen had zich nota bene zelf tot de commissie gewend.

De hoop dat onze overheid zou meewerken aan een eerlijk onderzoek is met het lezen van het rapport van de TCEAS de bodem ingeslagen.

Op basis van de op zich “harde” deskundigenrapporten zal vanzelfsprekend een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad worden ingediend. Dat was tot op heden zinloos omdat de verdediging 12 jaar lang de toegang werd geweigerd tot de originele optical disks.

Wat rest is het publiekelijk bekend maken van de wijze waarop een ogenschijnlijk goed onderzoek is verworden tot het verkrachten van de waarheid.

Van de zijde van de verdediging is er alle openheid tot het beantwoorden van vragen.

Deze zaak kan kennelijk alleen via het publieke debat tot een goed einde komen.

Juridisch onderzoeker

Klaas Langendoen

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Klaas Langendoen (06-22467266) of de advocaat van Hüseyin Baybasin, Adèle van der Plas (020-6223077)

Er is nu nog een sprankje hoop: Baybasin kan de technische rapporten gebruiken voor een revisie-aanvraag bij de Hoge Raad. Als deze Raad echter blijft volharden in een vonnis dat uitsluitend berust op die Turkse tapvervalsing, dan zijn de rapen toch wel meer dan gaar!

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk moet worden vervolgd.

6 Reacties

 1. petje

  Ik heb het gisteren gelezen.
  Dit was te verwachten. Hopelijk toont de Hoge Raad eindelijk eens lef in deze volledig gemanipuleerde “Demmink-zaak”.

  Antwoord
 2. petje

  Het lijkt dat de Flotilla zaak hier een handje geholpen heeft omdat de Israeliers de Turken natuurlijk een hak willen zetten waar dat kan (zie de reacties).
  Demmink achter de tralies en Baybasin binnenkort op vrije voeten met medewerking van de israeliers.. Wie had dat ooit gedacht!
  Ik neem aan dat Baybasin zijn kruistocht tegen Demmink – de opdrachtgever voor de manipulaties van de telefoontapes – niet gaat staken als hij vrij is.

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Petje! Helemaal mee eens! 🙂
  Morgen weer een dag… 😉

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 − 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën