Selecteer een pagina

Archieven

De geest van Zeitgeist is centrale planning

In 2007 verscheen de eerste Zeitgeist documentaire, die nu van internet is verdwenen. Deze begon met een uitleg over het ontstaan en de functie van religies, die volgens mij berust op een denkfout. Dat had gevolgen voor de conclusie: de religie kon wel weg. Vandaar dat Zeitgeist niet op BOUblog staat. In 2008 verscheen er een Addendum, dat ik niet heb bekeken. Nu er een derde versie is verschenen, vroeg men mij waarom Zeitgeist niet BOUblog staat. Welnu, bij deze!

De docu duurt ruim 2 1/2 uur en valt in vier delen uiteen. Het eerste deel gaat over de inherent menselijke behoeften en de relatie tot elkaar en de omgeving. Dit deel sluit goed aan bij Bruce Lipton en tevens bij Rosenberg.

Na 40 minuten begint deel 2, over de kapitalistische economie en de paradoxen waar deze toe leidt: overconsumptie, verspilling, vervuiling, wapenproductie en oorlog, met o.a. Michael Ruppert en Max Keiser, waarna de medische en psychologische stress die voortvloeien uit dit economische systeem aan de orde komen. Dit deel duurt ongeveer 50 minuten.

Rond 1 uur 30 begint het derde deel, over de aarde en de manier waarop alle mensen zouden kunnen leven in liefde, gezondheid en geluk. De aarde, het ecosysteem, kent een dynamisch evenwicht, het past zich voortdurend aan. Maar de aarde is eindig en onze industrie bedreigt het ecosysteem, onze omgeving. Ook liggen de natuurlijke hulpbronnen overal op aarde verspreid.

Kanttekening: De grootste voorraad zoet water ligt niet in Brazilië, maar op Groenland en de Zuidpool. Het smeltwater stroomt nu in zee, maar het is zuiver drinkwater.

De vraag voor Zeitgeist is nu hoe we die hulpbronnen op een betere manier kunnen gebruiken. Middels de systeemtheorie, een wiskundig rekenmodel voor computers, zou er een Global Resource Management Systeem mogelijk zijn. Hulpbronnen met een negatieve feedback, met name aardolie, worden daarin zoveel mogelijk vermeden, omdat de schade wordt afgetrokken van de winst. Zonlicht, wind, waterkracht en aardwarmte zijn veilige en duurzame bronnen van energie.

Kanttekening: Elektrolyse van water tot waterstof en zuurstof biedt een opslag voor deze elektrische energie, die bij verbranding zuiver water oplevert. Auto’s en tractoren kunnen daarop rijden.

Voor de Zeitgeist-computers staan duurzaamheid, veiligheid en hergebruik van grondstoffen voorop. Dank zij de systeemtheorie kan men de meest efficiënte modellen berekenen. De computer meet de behoeften en stuurt de producten naar de plaats waar de behoefte bestaat. Alle eigendom wordt afgeschaft, want het is niet efficiënt. Rond 1 uur 50 zien we dan een doorzichtig beeld van een stralende aarde als gevolg van deze computergestuurde wereldeconomie! Dan zijn we wel belandt in de wereld van Ira Levin: This Perfect Day!

De ontwerper van deze theorie blijkt Jaque Fresco, een industrieel ontwerper, auteur en bedenker van het Venus Project, een futuristische droomwereld.

Dit absolute vertrouwen in de wetenschap, rationaliteit en computers, wordt volgens mij gelogenstraft door de wet van Gödel: Ieder stelsel van axioma’s bevat altijd minstens een ware stelling die binnen het stelsel onbewijsbaar is. Er zullen dus zeker problemen ontstaan die de computer niet kan oplossen, tenzij men het programma verandert. En dat is mensenwerk, de programmeurs komen dan aan de macht! Ook deze perfecte wereld is daarom niet volmaakt!

Nog 50 minuten te gaan. De dictatuur van de natuur moet volgens Zeitgeist worden vervangen door een rationeel ontwerp. Dan wordt alles opnieuw gebouwd: rond, regelmatig, uniform. Brave New World leek me gezelliger. Daarbij komt dat deze New Age World Order vanuit de huidige situatie volstrekt onhaalbaar lijkt. Zeitgeist zegt dat we vrijwel alle arbeid reeds kunnen mechaniseren. Niemand hoeft nog te werken, machines zullen deze wereld voor ons bouwen. We hoeven alleen maar het geld af te schaffen en alles komt goed…

Omstreeks 2 uur 10 begint deel 4, dat is weer meer concreet. We leven in een systeem van normen en waarden, waarin de status van een persoon wordt afgemeten aan het bezit, niet aan de bijdrage die men levert aan de maatschappij. En Peak-Oil is inderdaad een probleem dat om een oplossing vraagt, evenals armoede en de ongelijke verdeling van welvaart. Maar in plaats van de wereld volledig opnieuw te ontwerpen, kan men ook investeren in kleinschalige oplossingen, zoals het opwekking van energie door iedereen. In plaats van de huidige centralisatie in windparken en zonnecel-parken ontstaat er dan een decentraal systeem. Hetzelfde geldt voor de markt, die nu anoniem is. In een kleinschalige duurzame economie leren producenten en consumenten elkaar weer persoonlijk kennen. De rol van geld als ruilmiddel wordt dan anders, de ruil wordt weer eerlijk, want deze gaat vergezeld met empathie!

De huidige problemen vragen inderdaad om een oplossing, maar deze ligt volgens mij niet in een centrale planning, maar in een organische organisatie van de productie. Met de geest van Zeitgeist ben ik het daarom niet eens!

ZEITGEIST: MOVING FORWARD duurt 2 uur en 41 minuten.

26 Reacties

 1. Sjuul van Dissel

  In een eerste reactie wil ik even zeggen dat Jeremy Rifkin het ook over centrale planning heeft als het eerste ontstaan van een geciviliseerde landbouw cultuur. Centrale planning voor de irrigatie en voor de verzameling van de mensen (slaven, arbeiders, horigen, vrije ambachtslieden, hoe je ze ook noemt) voor de aanleg van die irrigatiewerken, wegen voor de distributie (en voor de legers om dit nationale bezit te verdedigen), en voor het onderhoud. Alleen noemt hij het dan communicatie (via het eerste schift het spijkerschrift zoals hij het stelt). Schuiven met woorden en definities noem ik dat.

  Zo en nu ga ik deze “De geest van Zeitgeist is centrale planning” lezen en bekijken, voor Boublog moet ik wel ‘iets meer’ de tijd nemen heb ik ontdekt. Mijn complimenten. En dan moet ik het artikel over Jeremy Rifkin ook nog helemaal zien, ben daar ook nog wel uren zoet mee. In ieder geval dank voor de les, zal die kritisch (want dat is een belangrijke leer-factor voor mij) volgen.

  Antwoord
 2. Joke Mizée

  Bij Zeitgeist 1 haakte ik al snel af, om dezelfde reden die je noemt. Desondanks heb ik me over laten halen om naar Addendum te kijken en daar was ik toch wel enthousiast over. (Èn – wat ik altijd erg prettig vind: het transcript staat ook online.) Deel 3 ken ik (nog) niet. Destijds leek het even de belofte van een grote, open community in wording in zich te dragen, maar nu zijn de bakens blijkbaar alweer verzet.

  Je slaat de spijker op z’n kop bij Fresco: hij is technocratisch. Zie bv. de ondertoon van verongelijktheid en morele superioriteit wanneer hij het heeft over bèta’s versus politici:

  It’s the technicians that produce the desalinization plants. It’s the technicians that give you electricity. That give you motor vehicles. That heat your house, and cool it in the summer time. It’s technology that solves problems, not politics. Politics cannot solve problems ’cause they are not trained to do so.

  Voor de rest staat hij (in deel 2 althans) op het standpunt dat money the root of all evil is (het centrale thema van dit deel). Wat dat betreft had Addendum de onderbouw iets beter te pakken dan z’n voorganger: het 1e half uurtje gaat over het pyramidesysteem wat gelduitgifte wezenlijk is. Binnen de ‘money based’ economie, zo stellen Fresco c.s., worden zowel schaarste als de competitieve aard van de mens als natuurwetten gepresenteerd, terwijl het mythes zijn. Basisvoorzieningen kunnen gratis en geld kan worden afgeschaft:

  We don’t usually pay for air and tap water, because it is in such high abundance, selling it would be pointless. So then, logically speaking, if resources and technologies applicable to creating everything in our societies such as houses, cities and transportation were in high enough abundance, there would be no reason to sell anything. Likewise, if automation and machinery was so technologically advanced, as to relieve human beings of labor there would be no reason to have a job. And with these social aspects taking care of, there would be no reason to have money at all.

  Inderdaad nogal utopistisch, kort door de bocht en Huxley in de geest terugroepend (niet in de laatste plaats door dat project onder die glazen stolp). Eventjes ‘resource based’ denken en de hele ratio ontvouwt zich aan een ieder, de technici voorop. Maar toch blijft het.een aardig gedachtenexperiment om van tijd tot tijd af te stoffen (vooral nu het ‘money based’ mensbeeld met zijn hardnekkige schaarste-politiek hoogtij viert), al blijft helaas de belangrijkste vraag (het beheer van de productiemiddelen) liggen. Van Fresco kreeg ik tot nu toe de indruk dat hij wel sympathiek tegenover grassroots zou staan. Hij heeft evenwel voorkeur voor geothermiek, wat het hoogste rendement kent maar ook de hoogste investeringen vergt.

  Antwoord
 3. julius joker

  Jaques Fresco zegt dat zijn ontwerpen bedoeld zijn voor “na alle oorlogen”… Hitech en elitair zo komt het op mij over.

  In totaal contrast met garbage warrior: sjek die dude: bouwt al jaren (NU dus, niet ‘na alle oorlogen’) van afvalmateriaal heel duurzame zelfvoorzienende huizen. Zijn film laat dat zien, alsmede zijn strijd tegen het Amerikaanse ‘recht’-systeem. Na de tsunami in Azie ging ie daarheeb alwaar ie met open armen werd ontvangen. Dit is praktisch, gebaseerd op recyclen en kan nu gebeuren. Geen elitair project!
  http://www.youtube.com/watch?v=b1cUa4yWQp4

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Julius Joker! En welkom op BOUblog!

  Ik heb de eerste minuut van je kijktip bekeken en was meteen verkocht. Die wil ik zien! Binnenkort dus in dit theater… Garbage Warrior!

  Beste Joke,
  Dat Venus-project is in strijd met mijn religie. 😉

  Antwoord
 5. Samson

  Het artikel en de commentaren maken me duidelijk hoe ontzettend de strekking van de docu gemist wordt. De maker heeft vele lezingen gegeven.
  Enkele daarvan zijn te bekijken met ondertiteling. Deze vraagt om ff op pauze te drukken na een half uur.
  http://vimeo.com/18434308
  Ik vraag dat… niet de maker. Maar als je jaren en jaren met die materie bezig bent… zoals Peter… mis je wel is het punt(voor de leek)! En dat is daar goed gemaakt, maar wordt daarna met 20 dwarsverbanden meteen gepareerd. Derhalve het pauze verzoek.

  Antwoord
 6. Sjuul van Dissel

  Mijn eerste vraag bij deze documentaire is. Luie utopisten die verwachten dat robotten en rekenmachines de mensen gaan dwingen eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aanpassen aan de Natuur zijn goed voor de Goelag? Waarbij de Goelag staat voor de armste meestal afgelegen plekken in de rimboes van de Aarde. Het zou het beste zijn. Daar doen zij nog de minste schade en kunnen zich nuttig maken als zij daartoe de fysieke kracht hebben. De opbouw van de wereld naar een plaats waarop de mensen als soort eindelijk hun plek hebben gevonden moeten zij overlaten aan wie daartoe geëquipeerd zijn. De werkenden (arbeiders en boeren). De enige klasse die zich niet gedraagt als aliens op onze Aarde. Niet de wereld koloniseren als was het hun bezit. Take it back (all the money) is voor de arbeiders en boeren geen daad die nog maar het minste verschil maakt. Take it back in de zin van neem het de upperclass af is het enige relevante dat wel het verschil maakt want zij bezaten immers niets. En daarna dienen zij arbeiders en boeren te blijven! Dit is het belangrijkste! Natuur’s dictatuur laat ons geen andere keuze. Dus bèta’s rule alfa’s, dat dan wel weer wel, eindelijk…!! Na millennia uitgebuit het onderspit te hebben gedolven tegen het met extreme gewelddadigheid vergezeld gaande verbale geweld van de alfa’s die de Aarde denken te bezitten om die te koloniseren. Als waren zij aliens op een uitheemse planeet. Dan kom ik weer bij Anton Pannekoek uit http://marxists.org/nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm

  Die eerdere Zeitgeist documentaire had ik niet gezien maar deze komt wel heel ‘gelikt’ over. Daar is dan ook alles mee gezegd. Ik mis in deze documentaire nog wel een arbeidstherapie voor al die miljarden mensen die zich dan wel nutteloos moeten zijn gaan voelen als die utopie werkelijkheid wordt.

  Toen rationele denkers (ik kwam Einstein en Gödel hier tegen) nog in god konden geloven was de wereld (ook voor hun) een stuk overzichtelijker, maar dat heeft wel de kiem gelegd voor de huidige irrationele wereld van de rationele denkers zoals ik ook in deze Zeitgeist documentaire tegenkom. God betere hen tot rationele atheïsten die onze wereld in haar totaal overzien.

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Beste Samson,
  Welkom op BOUblog en ik zal de video even embedden, maar ik heb dat Venus-project al eens bekeken. Er staan allerlei filmpjes op YouTube van hoe mooi dat zal worden, maar ik geloof er niets van. Volgens mij is het propaganda voor een utopie. Ik heb bij de docu die hier boven staat herhaaldelijk op pauze gedrukt, maar het helpt niet. Ze kaarten de juiste problemen aan, maar hun oplossing houdt geen rekening met Gödel! We hebben geen behoefte aan centralisatie, in tegendeel. We zoeken juist decentralisatie, diversiteit en persoonlijk contact. Geen technocratische wereld, maar een empathische wereld waarin we in vrede kunnen leven.

  Peter Joseph – Where are we now is Nederlands ondertiteld en duurt een uur plus 9 minuten.

  Peter Joseph – Where are we now_NL-ondertitels from Observer1964 on Vimeo.

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Beste Sjuul,
  Je laatste zin onderschrijf ik, maar met deze parafrase: het Venus-project, dat zijn rationele atheïsten die onze wereld in haar totaal denken te kunnen overzien.
  Ze moeten Gödel, Escher, Bach eerst maar eens lezen! 😉

  Antwoord
 9. Sjuul van Dissel

  Beste Bou,
  deze is ook wel leuk om te delen na het zien van die venusproject video kwam het bij mij op dat er nog zoiets in mijn boekenkast staat. Lang geleden gelezen.

  Er is wel een verslaggeving van een journalist die daar geweest is. Het is in boekvorm uitgegeven en heet Ecotopia van Ernest Callenbach. Hij is geen John Reed die van een echte revolutie verslag deed, maar toch. Het ‘speelde’ zich af van af 1980 in het Noordwesten van de V.S. en in 1999 was hij daar als eerste verslaggever. Althans zo vermeld het boek dat werd uitgegeven als futuristische roman. Ook in het Nederlands vertaald voor de uitgeverij Bruna; ISBN 90 229 7467 D/1979/0939/45

  Er zijn zelfs video’s over. ECOTOPIA Then & Now. This pilot interview for a projected series that never materialized was recorded in Seattle April 6, 1982. Visionary Ecotopia author Ernest Callenbach is interviewed by James Heddle, then Director of the Graduate Psychology Program at Antioch University Seattle. Callenbach talks about his motivation for writing the classic novels, Ecotopia and Ecotopia Emerging, and his vision for a peaceful, democratic, ecologically sustainable society. Still intensely relevant after all these years… http://www.youtube.com/watch?v=tYc9myGMmTc

  Antwoord
 10. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Sjuul, en dat was lang geleden.

  Ernest Callenbach is een pionier, een van de eersten die met een duidelijk alternatief kwam voor de hoogtechnologische beschaving: Think globaly, act localy! Ik zal die video even embedden, hij stamt uit 1980 of zo.

  Geen van boven opgelegde planning van Utopia, maar een grass-roots beweging van mensen die op een alternatieve manier omgaan met hun materiële behoeften, met elkaar en hun omgeving. In de jaren ’70 begon men deze ideeën op verscheidene plaatsen in de wereld te verwezenlijken. Dat was een reactie op het Rapport van de Club van Rome uit 1971. In Nederland is er bij voorbeeld De Kleine Aarde, maar toen ik daarop googelde, zag ik dat ze per 1 januari 2011 zijn gesloten.

  Gelukkig gaan veel mensen op veel plaatsen gewoon door met het creëren van een gezonde leefomgeving.

  Antwoord
 11. Sjuul van Dissel

  Beste Bou, als je me toestaat. Ik ben niet bang het heftig te stellen. Zachte heelmeesters en zo.

  Kijk mensen, zo ziet het er nou in het echt uit. http://stanvanhoucke.blogspot.com/2011/01/arab-regimes-23.html The Egyptian protests against lack of work, rising food prices and the oppressive regime of President Hosni Mubarak seem to be moving towards a climax. Today the Egyptian government has shut down all internet access and text messaging service to try and prevent people from finding out about the protests. And to stop people from finding out about the police brutality which has been going on for decades, as can be read in the Wikileaks Egypt Cables released today. It takes brave, or desperate, people to stand up to people with guns so we wish the people of Egypt well.Warning: Some images are graphic.
  UPDATE: Live streams from Egypt. Protesters are urging the army to join them and not side with the government or police.
  UPDATE 2: New images added. A curfew has been put in place and the army is said to have been called in by the governement aka Hosni Mubarak.
  UPDATE 3: Several more images added of the street battles in Cairo. Mubarak has called in the army to help out the police and armoured vehicles and tanks have been seen on the streets of Suez, Cairo and Alexandria. Mubarak has also ordered the shutting down of the mobile phone networks (Vodoafone says) in several areas of the country. This, together with the shutting down of the internet, it is hoped will prevent protesters from organising their actions. Let’s hope it doesn’t. It will be interesting to see what the Western politicians have to say about all this as they’ve always treated Mubarak as a friend and ally.
  UPDATE 4 29-01-2011: New images added. Mubarak has changed his government, promised reforms, but has still sent the army out onto the streets. The Egyptians want him gone and he doesn’t get it. Het origineel op: http://totallycoolpix.com/2011/01/the-egypt-protests/

  Stan van Houcke; “Het is te hopen dat de zogeheten nieuwe wereldorde vernietigd word, maar dan ook totaal. Blijf niet zitten wachten op niets, doe er aan mee, kom in beweging, trap het neoliberale zwendelsysteem eruit. Accepteer niets meer. Saboteer waar en wat u kunt” In: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2011/01/world-order.html

  Al zie ik het als ‘Staphorst aan de Nijl’, dan nog kan ik de verleiding niet weerstaan mij erbij aan te sluiten. ‘Staphorst aan de IJssel’ is ook niet meer wat het geweest is. Er is daar veel ten goede veranderd maar door het lokale karakter van die verandering in een minder gewelddadig proces. Fundamentalisten veranderen als zij een keuze hebben. De leuze -blijf met je rotpoten van onze rotjoden af- tegen het nazi regime is nu -blijf met je rotjodenpoten van onze rotmoslims af-, al bestaat er grote verwarring over tegen welk regime deze leuze moet worden gescandeerd. De internationale angst voor fundamentalisme is zwanger van regimes die tirannen steunen om maar niet hun belangen in gevaar te laten komen. Met de geboorte van oorlog als uitkomst en de escalatie van die ondersteuning van tirannen. Of die nou Joods, Christelijk of Islamitisch zijn. Of voor mijn part Atheïstisch of Wetenschappelijk. Het is zo gemakkelijk om te doen alsof je neus bloed (alsof je de wereld niet begrijpt), soms vanuit een verborgen gehouden agenda. Maar geloof me, het resultaat is dan altijd erger dan de werkelijkheid die om een oplossing schreeuwt.

  Ernest Callenbach is een pionier, een van de eersten die met een duidelijk alternatief kwam voor de hoogtechnologische beschaving: Think globaly, act localy!

  Antwoord
 12. Eheu

  Beste Sjuul,
  Ik geloof niet dat Bou het erg oneens met je is. Het enige waar zij lijk mij voorzichtig mee is- en ik vind dat ze gelijk heeft- is met het hopen op cq oproepen tot politiek geweld (ik neem aan dat je dat onder ‘het heftig stellen’ e.d. bedoelt). Ik weet wel dat dit een geweldig dilemma is, m.n. in landen die ‘officieel’ dictaturen zijn, maar iedereen die niet nadenkt en daardoor tegelijk geweldloos blijft- als je nadenkt heb je effe geen tijd om te vechten of geweld te gebruiken- draagt automatisch bij aan het geweld waar hij zich tegen meent te moeten verzetten,- daarmee wil ik niet zeggen dat ‘verzet’ per se moet eindigen in het denken, maar wel dat als je niet vecht om de tijd en de ruimte voor dat denken vrij te houden cq maken, de strijd bij voorbaat loos is. En vechten voor de vrijheid doe je toch bij voorkeur met middelen die compatibel zijn met die vrijheid, dwz met woorden (behalve als je als slachtoffer uit noodweer handelt, volgens mij staat dat ook zo in de wet). De echte overwinning kan toch alleen maar bestaan uit het ‘bekeren’ van ‘de vijand’ tot diezelfde geweldloze vrijheid van het vrije woord en denken- die toch ppl noodzakelijke voorwaarden zullen zijn voor de vrijheid van handelen-, óf tot het met ware woorden verjagen van de leugen die hij in feite is? Maar ik zei al, het blijft een enorm probleem. Maw ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is in dit soort kwesties van vitaal belang, lijkt mij.

  Groet

  Eheu

  Antwoord
 13. mr. drs. BOU

  Beste Sjuul,

  Zie voor een beter alternatief dan dat enge Venus-project mijn volgende post over Earthship! Dat sluit aan bij wat Callenbach al in de jaren ’70 verkondigde:

  Think globaly, act localy!

  Het imperium van de VS-UK-EUR-corporaties begint te kraken en te barsten op plaatsen waar men het niet verwachtte. Tunesië, Egypte, wie volgt?

  Maar tot mijn verdriet blijkt het museum in Caïro het slachtoffer van plundering.

  Beste Eheu,
  Dat klopt. Als ik zie hoeveel bloed er vloeit, hoeveel doden er vallen en hoeveel vernielingen, dan word ik daar niet vrolijk van. Geweld dient alleen om ander geweld te stoppen, niet om je frustraties uit te leven.

  Antwoord
 14. Sjuul van Dissel

  Beste Eheu,
  mijn –ik ben niet bang het heftig te stellen– is niet anders bedoeld dan om de beelden in de link van coolpix een predikaat te geven. Beelden die verder voor zichzelf spreken.

  Beste Bou,
  dat ga ik zeker doen.

  Antwoord
 15. Eheu

  Ah, beste Sjuul, dank voor je response. Alleen een beetje merkwaardig hoe snel mensen een persoonlijk oordeel neigen te veranderen in een ‘objectieve neutrale beschrijving’, immers je stelt in de zin volgende op ‘ik ben niet bang het heftig te stellen’: ‘zachte heelmeesters enzo’ en je maakt handig gebruik van het feit dat ik die zinsnede van jou niet citeer in bovenstaande reactie. Of bedoel je daarmee te wijzen op het reactionaire tegengeweld dat dit soort revoluties de kop in zou moeten drukken? -en waar ze vast ook voor een deel door uitgelokt worden danwel geÍnstrumentaliseerd worden, – waarmee ik overigens niet wil stellen dat ik tégen de opstanden in Egypte en Tunesië ben tegen een duidelijk dictatoriaal bewind, alleen maar aangeven hoe subtiel en riskant die zaken liggen, en dan heb ik het nog niet eens over het plaatje dat dan in het verschiet ligt wat betreft de tactiek van Israel – VS als reactie op deze omwentelingen, zou ze een prachtig excuus in de schoot kunnen werpen voor nóg meer geweld en machtsmisbruik. Zie bijv. wat ik in mijn artikelen op Zaplog schrijf over de ‘strategie’ van de vrijmetselarij in zake het Midden- Oosten. Dat was bedoeld als waarschuwing, maar die heel machtige intellectuele en morele perverts hebben de macht om ALLES wat je zegt om te keren en de betekenis van AL je woorden te verkrachten, en tégen je te gebruiken, terwijl de macht van die lui door het gros va de bevolking net als door de autoriteiten en de meeste intellectuelen op rampzalige wijze onderschat wordt (net als die van criminele inlichtingendiensten trouwens die met die lui samenwerken, deels in onderling conflict).

  Groet

  Eheu

  Antwoord
 16. Joke Mizée

  N.a.v. wat Stan van Houcke zegt over sabotage:
  Het rare is dat het middengedeelte van Addendum uitgebreid ging over corporatocratie, bij monde van ‘economic hitman’ John Perkins. Het is toch duidelijk dat je de corporaties niet de wind uit de zeilen neemt door alles gratis te maken. Maar nee, na de woorden:

  In order to find the answer, we must first find the true underlying cause. For the fact is, the selfish corrupt power and profit based groups are not the true source of the problem, they are symptoms.

  …gaat het van: “My name is Jacque Fresco. I’m an industrial designer and a social engineer”…

  Maar ook is het niet altijd mogelijk je er op alternatieve manier aan te onttrekken en de corporaties uit de markt te prijzen.
  Addendum noemt bv. de succesvolle strijd om het drinkwater in Bolivia tegen het bedrijf Bechtel. Maar het Bolivian gas conflict is bij mijn weten nooit beslecht, zelfs de president en het leger stonden machteloos. En de behoefte aan gas kan je wel omzeilen middels alternatieven, maar voedsel e.d. weer niet. De grote jongens laten zich echt niet op een zijspoor zetten en zijn heel inventief.

  Antwoord
 17. Ton Biesemaat

  Sjuul van Dissel schrijft: ‘Luie utopisten die verwachten dat robotten en rekenmachines de mensen gaan dwingen eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aanpassen aan de Natuur zijn goed voor de Goelag? Waarbij de Goelag staat voor de armste meestal afgelegen plekken in de rimboes van de Aarde. Het zou het beste zijn. Daar doen zij nog de minste schade en kunnen zich nuttig maken als zij daartoe de fysieke kracht hebben. De opbouw van de wereld naar een plaats waarop de mensen als soort eindelijk hun plek hebben gevonden moeten zij overlaten aan wie daartoe geëquipeerd zijn. De werkenden (arbeiders en boeren). De enige klasse die zich niet gedraagt als aliens op onze Aarde. Niet de wereld koloniseren als was het hun bezit.’

  Ik bespeur een diehard communistische denkwijze, het communisme als erflater van het kapitalisme. Mensen die in termen van arbeid en kapitaal denken kennen geen waarde toe aan de wilde natuur. Het commentaar van Sjuul van Dissel lijkt me daarop te wijzen. Een gevaarlijke zienswijze die al geleid heeft tot menige ecologische ramp, zeker in de voormalige boeren- en arbeidersparadijzen als de Sovjetunie en de Volksrepubliek China. Ik zwijg dan nog maar over de stalinistische en maoïstische heilskampen waar tientallen miljoenen mensen vermoord zijn. Het woord goelag zou ik in de retoriek van de heer Van Dissel niet hebben durven te gebruiken. Hij doet het probleemloos om als een polder-Pol Pot mensen met een andere zienswijze naar een goelag te verbannen om daar de natuur te gaan vernietigen. Dit soort marxisten die in een bed dromen met de stereotype Wall Street-bankiers zien de intrinsieke waarde en schoonheid van natuur niet, laat staan dat ze de genezende werking van de natuur op de merendeels ernstig gestoorde moderne mens bespeuren. Neen!, liever zet de heer Van Dissel zijn utopische tegenstanders aan het werk als boer en arbeider. Het grootste ideaal op Aarde. Hij vergeet dus weer dat boeren de eerste ecologische rampen veroorzaakten. Onderzoek toont aan dat de overgang van jager/verzamelaar naar de eerste boeren raadselachtig is. Jagers waren gezonder en hoefden ook niet zo lang te ploeteren als de eerste boeren. Kortom blijf dicht bij de natuur en wordt een mensch in plaats van die andere marxistische utopie de arbeider. Immers boeren en arbeiders zijn slaven. We kunnen daartoe ook rekenen de moderne bureaucratische kantoorarbeiders, in het neonlicht achter hun computerschermen losgezongen van de magische essenties van de kosmos. Mens wordt weer mensch!

  Antwoord
 18. mr. drs. BOU

  Beste Ton,

  Sjuul van Dissel is o.a. een fan van Anton Pannekoek, astronoom en voorstander van het raden-communisme, maar sterk gekant tegen het sociaal-darwinisme. Ik vind Pannekoek ook leuk! Ik lees zijn tekst dan ook anders.

  Mijn eerste kritiek op Zeitgeist staat nog op het forum van Zapruder, maar daar heb ik nu geen toegang meer toe. De eerste Zeitgeist is ook volledig verdwenen van internet! Dat geeft toch te denken…

  Mijn kritiek op deze nieuwe Zeitgeist gaat over het Venus Project, dat ik al eens eerder heb bekeken op YouTube. Futuristisch, centralistisch en erg ongezellig!

  Volgens mij bedoelt Sjuul met zijn “communistische” retoriek ongeveer hetzelfde als ik: een ecologisch verantwoorde wereld moet uitgaan van de mensen zelf en dan organisch groeien. Dus geen computergestuurde stad, maar een verzameling van zelfvoorzienende units. Mensen die op deze manier willen leven, zijn allemaal zowel arbeider als boer. Ze doen zelf het werk, ze bouwen hun eigen huis en verbouwen hun eigen voedsel. Ik deel zijn kritiek op het Venus Project: luie pubers die van de wieg tot het graf niet zonder hun moeder de al verzorgende computer kunnen. Laat ze hun droom dan maar verwezenlijken in een onbewoonde uithoek van deze aarde.

  Zo zie je maar weer dat men een tekst op vele manieren kan lezen. 😉

  Antwoord
 19. Ton Biesemaat

  Beste Bou,

  Ik sta zeer wantrouwend ten opzichte van de 19e en 20e eeuwse ideologieën zoals het liberalisme (neocons), moderne kapitalisme, socialisme, marxisme en fascisme. Dus het raden-communisme hoort daar ook bij. Het zijn gevaarlijke utopische theorieën die als de bekende religies ellende, dood en ongeluk voortbrengen. Om het raden-communisme en andere utopische ideologieën af te leren leest men ‘Black Mass’ geschreven door John Gray.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Het verhaal van jouw slavernij - Page 2 - THCfarmer - [...] Flash installed. http://www.zeitgeistmovie.com/ De geest van Zeitgeist is centrale planning http://www.boublog.nl/2011/01/28/de-...#comment-17064 als je nog tijd over hebt: garbage [...]

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − dertien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën