Archief
Artikelen

De aarde is een schitterende blauw-witte bol die jaarlijks in een bijna ronde baan rond de zon gaat. De aarde draait ook elke dag rond een as die wat schuin op het baanvlak staat. Daardoor ontstaan de seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. De atmosfeer is vrij dik, maar transparant. Hij bestaat uit stikstof en bevat ook CO2 en zuurstof voor de ademhaling van planten en dieren. Twee derde van de aarde is bedekt met water, een magische vloeistof zonder welke er geen leven kan bestaan.

De aarde is wonderbaarlijk mooi, werkelijk prachtig! Er is in de verste verte geen planeet te bekennen die zo mooi is. Op Venus valt echt niet te leven. De atmosfeer is er van CO2, een broeikasgas dat de warmte van de zon vasthoudt en gelijkmatig verdeelt. Het is op Venus overal ongeveer even heet: 475° Celsius! De as staat rechtop, zodat er geen seizoenen zijn, al staat Venus wel ondersteboven. Venus draait langzaam om zijn as en snel rond de zon, de dag duurt er 117 aardse dagen. Hij staat ook dichter bij de zon en ontvangt daarom 2 maal zoveel zonnestraling als de aarde. De wolken zijn er echter zo dik, dat slechts 2% van het zonlicht het oppervlak bereikt. Die wolken bestaan ook niet uit waterdamp, maar uit zwavelzuur. Erg gezellig zal het op Venus niet worden!

Mars staat verder van de zon, hij ontvangt nog niet half zoveel zonlicht als de aarde. De baan van Mars is ook niet rond, de zonnestraling neemt ieder jaar toe en weer af met 40%. Mars draait wel even snel rond zijn as als de aarde en ook die as staat scheef, er zijn dus seizoenen. De atmosfeer is van CO2, eigenlijk een broeikasgas, maar het is er ’s winters zo koud dat de CO2 rond de polen bevriest tot sneeuw. Mars is veel kleiner dan de aarde, er is te weinig zwaartekracht om een stevige dampkring vast te houden. Die dampkring is daardoor ook voortdurend in beweging, er heersen vaak stofstormen. Het stof in de atmosfeer geeft Mars zijn rode kleur. Ik zou er echt niet willen wonen!

Jupiter bestaat uit waterstof die door de hoge druk vloeibaar is. In de atmosfeer drijven wolken van methaan en ammonia. Door de snelle rotatie rond zijn as razen er in die atmosfeer altijd orkanen met een windsnelheid van ongeveer 360 km/uur. Jupiter is zo zwaar en zijn baansnelheid zo traag, dat deze planeet veel kometen naar zich toetrekt. Deze plonzen dan in de oceaan van waterstof. Jupiter heeft zelfs geen vaste korst waarop je kunt wonen…

Onze aarde is een unieke woonplaats! Niet te ver van de zon en ook niet te dichtbij. Niet te warm en niet te koud voor vloeibaar water. Met een atmosfeer die bestaat uit het chemisch neutrale en stabiele stikstof, met daarin wat CO2 voor de planten, wat zuurstof voor de dieren en wolken van waterdamp waaruit het zoet water regent. Een bijna ronde baan, waardoor de afstand tot de zon niet teveel fluctueert. Niet te groot, maar wel erg snel, zodat de aarde maar zelden een komeet of meteoriet vangt. Niet te klein, waardoor de aarde een stevige dampkring kan vasthouden. Met een kern van nikkel en ijzer, die door de snelle rotatie een magnetisch veld oproept dat ons beschermt tegen de zonnewind en de kosmische straling.

Op deze planeet is ongeveer 3.5 miljard jaar geleden leven ontstaan. Levende organismen planten zich voort en daarbij ontstaan mutaties. Aldus vindt er evolutie plaats, de levende cellen gaan samenwerken en de diversiteit neemt toe. Dit blijkt geen willekeurig proces, maar een gerichte strategie waarin het DNA, de blauwdruk van het organisme, zich aanpast aan de omgeving. Nog geen 2 miljoen jaar geleden leidde de evolutie tot een diersoort die het omgekeerde doet: mensen passen de omgeving aan hun behoeften aan. Ze leerden het vuur te beheersen en maakten gereedschap en kleding. Aanvankelijk leefden ze als nomadische verzamelaars en jagers, maar vanaf 12.000 jaar geleden begonnen ze zich permanent te vestigen. Ze temden sommige van hun prooidieren en ze verbouwden hun eigen voedsel. Ze bouwden huizen, dorpen en steden. Langzaam maar zeker maakten ze zich los van de natuur, dat dachten ze ten minste!

HOME is een documentaire over de aarde en de manier waarop mensen omgaan met de natuurlijke hulpbronnen. Hij is gemaakt in 2009 door Yann Arthus Bertrand als een waarschuwing tegen de milieu-effecten van fossiele brandstoffen, waaronder Global Warming. Het is een dure productie, maar de documentaire wordt gratis verspreid. De beelden zijn schitterend, indrukwekkend en verontrustend, maar het einde is optimistisch. HOME roept op tot zorg voor de aarde en een wereldwijde menselijke solidariteit.

Met het optimistische slot had ik echter een probleem. In de woestijn verrijzen nu eindeloze rijen zonnepanelen en in de zee staan hele windmolenparken. Deze centralistische energie-opwekking uit alternatieve bronnen biedt geen oplossing voor de ongelijke distributie van rijkdom en energie. De beste manier van energie opwekken is kleinschalig, daar waar het gebruikt wordt, dus ieder voor zich, waarbij we allen ons overschot delen met het netwerk. Alleen op deze manier heeft iedereen altijd genoeg.

HOME (Nederlands ondertiteld) staat in 7 delen op YouTube, maar de kwaliteit is dan wat minder. Vanwege de prachtige filmbeelden verdient het aanbeveling om HOME te bekijken in full screen.

HOME (English without subtitles) duurt een uur en 33 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “HOME, over onze woonplaats de aarde”

Laat een reactie achter