Archief
Artikelen

Jeremy Rifkin is een econoom die pleit voor een Derde Industriële Revolutie. Hij wil een wereldwijd netwerk van mensen die hun eigen stroom opwekken uit zon, wind of water, en die het overschot afstaan aan het net. Elektrische stroom kan water splitsen in waterstof en zuurstof. De energie die wordt opgeslagen in waterstof kan weer worden gebruikt, bij voorbeeld in auto’s. De technologie bestaat reeds en de energie is gratis, alleen de infrastructuur is er nog niet. Maar zowel internet als het elektriciteitsnet bestaan reeds! Rifkin wil daarop aansluiten.

Op BOUblog staat ook deze lezing van Rifkin uit 2009 (Nederlands ondertiteld) over Climate gate, de economische crisis en de energiecrisis. Daarin spreekt Rifkin over de noodzaak en de grote voordelen van deze manier van energie opwekken. Maar zijn voorstel heeft ook een psychologische kant: Rifkin pleit tevens voor een wereldwijde empathie.

Uit een documentaire over psychopaten, bleek dat er vlak bij de hersenstam een orgaantje zit voor emoties: de amygdala. Daar zetelt ook de empathie en van daar uit ontwikkelt zich het geweten. Bij sommige mensen werkt de amygdala niet, ze voelen geen emoties, geen geluk of verdriet, dus ook geen empathie, en ze ontwikkelen daarom evenmin een geweten. In het bedrijfsleven kunnen ze het soms ver schoppen, want ook corporaties zijn gewetenloos!

Op dit moment zijn de energiewinning en de distributie in handen van grote bedrijven. Hun gewetenloze optreden leidt tot grote schade aan het milieu en tot bittere armoede bij grote delen van de bevolking. Door de energiewinning te decentraliseren en de distributie net zo vrij toegankelijk te maken als het internet, brengt men het menselijke geweten en de empathie terug in het systeem.

De meeste mensen ervaren empathie, maar daarvoor is nodig dat er verbondenheid is met de ander, er moet een relatie zijn. Mede dank zij internet is die verbondenheid de laatste jaren enorm toegenomen. In de 21e eeuw is het punt bereikt waarin vrijwel alle mensen met elkaar verbonden kunnen zijn, maar helaas worden we nog steeds overheerst door gewetenloze instituties. In het energie-plan van Rifkin is daar geen ruimte meer voor.

Jeremy Rifkin is econoom, maar hij heeft ook de geschiedenis bestudeerd, met name van de mogelijkheden tot communicatie. Dank zij de groeiende mogelijkheden tot communicatie werd de verbondenheid tussen de mensen steeds groter en dank zij internet is communicatie nu vrijwel wereldwijd mogelijk. Dat zou kunnen leiden tot een wereldwijde empathie. Dit werkt volgens Rifkin echter alleen als we uitgaan van een positief mensbeeld. Als we de mensen waarmee we verbonden zijn vertrouwen, dan komt er een goede samenwerking tot stand.

Gisteren stond op BOUblog (nogmaals) een lezing van de cel-bioloog Bruce Lipton. Uit wat Lipton vertelde kunnen we vermoeden dat de amygdala zich minder goed ontwikkelt in situaties waarin een geweten onbruikbaar is. Volgens Rifkin is verbondenheid de basis voor een schone, gezonde en duurzame economie. Verbondenheid stimuleert de amygdala, de empathie wordt dan weer een belangrijk sturingsmechanisme in de hele maatschappij!

De tekst van de RSA-animatie is afkomstig uit de volgende lezing van Rifkin, maar ook de hele lezing is beslist de moeite waard. Luister naar het verband tussen empathie en de definitieve oplossing van de energiecrisis! De Derde Industriële Revolutie van Rifkin legt de macht over ons leven volledig in handen van alle mensen samen.

Jeremy Rifkin – The Empathic Civilisation duurt 52 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

1 Reactie op “Jeremy Rifkin: De empathische beschaving”

 • Je zou kunnen denken dat de homo empathicus zoals Jeremy Rifkin het zo mooi zegt, met zoveel informatie in nog geen uur (petje af), er zich steeds meer empathie ontwikkeld met het toenemen van de wereldbevolking doordat de mensen gedwongen dichter bij elkaar moeten leven. Maar helaas is mijns inziens het tegenovergestelde het geval. Dus dat is een probleem wat ook nog opgelost moet worden met geboortebeperking, maar dan moet er ook niet zo gezeurd worden over ‘vergrijzing’. Dat is toch het paard achter de wagen spannen om die al duwend tegen de de jongere generaties het nut van geboortebeperking in een kwaad daglicht te stellen. Een tijdje geleden had ik het idee er een prijsvraag aan te besteden en dit idee in de nrc geopperd in een expertdiscussie.
  http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/zon-en-wind-vormen-een-doodlopende-weg/#comment-33116
  Sjuul van Dissel zegt:
  dinsdag 14 september 2010, 21:44 uur
  Het energiebesparendste vervoer is nog altijd het verticale vervoer, zoals een paternosterlift. Wie of wat omlaag reist trekt de omhoogreiziger of vracht omhoog. Dus stel ik voor om voortaan in de hoogte te bouwen.
  Zeg pak weg 2,7km hoog en hoger met windmolens voor de windenergie. Zonnepanelen zijn daar niet zo geschikt wegens de opstijgende lucht tegen het gebouw waardoor er zich wolken vormen.
  Stel u een gebouw voor van 2,7×2,7×2,7km met een gemiddelde verdiepinghoogte van 6m, en geschikt voor 1miljoen inwoners met al hun werkplaatsen en energievoorzieningen. Dan hebben zij in oppervlakte per inwoner evenveel als er nu per inwoner in heel Nederland (gedeeld door 16) beschikbaar is.
  Er zijn dus 16 van zulke gebouwen nodig en Nederland is in oppervlakte verdubbeld na de grote verhuizing.
  Zonneenergie en kassen in de gevels, paraboolspiegels in het veld aan de schaduwzijde op een energiecentrale gericht, windenergie op het dak waar ook een mogelijkheid is voor een kabelbaanstation. Stallen en vervuilende industrie in de kelders. Zwembaden en sporten erboven, samen met onderwijs en kinderopvang. Gemeenschapsruimten en cultuur en recreatie aan de zonzijde en in het penthouse. Enzovoort enzovoort, er zijn zoveel mooie dingen te bedenken waarvoor een millieuvriendelijke en welzijnsbevorderende oplossing ineens zo eenvoudig is.
  Als ex-bouwvakker zie ik het helemaal zitten om voor een denktank van wetenschappers en architecten hierop een prijsvraag uit te schrijven. Als een filantropische rijke millieuwetenschapper dat doet dan zet Nederland zich weer eens op de wereldkaart met een Deltaplan en een evolutionaire stap van de mens in de toekomst die noodzakelijk is om als soort in symbiose met onze planeet Aarde te leven, i.p.v. als parasiet.
  Van verdichting is geen sprake, en verticalisering is het middel daar toe! Dus 2,7×2,7×2,7km bij een verdiepingshoogte van gemiddeld 6m (0,006km). Doorgerekend is het zeker haalbaar en in mijn ogen zeer welzijnsbevorderend voor de bewoners, en voor het land. Maar er is natuurlijk wel een omslag nodig om de beeldvorming m.b,t ‘verdichting’ aan de wetenschappelijke werkelijkheid te toetsen. En in een paternosterlift wordt de opgeslagen energie van een omhoogbeweging weer nuttig vrijgegeven in een omlaagbeweging. Maar is dit hogere wiskunde?
  De soort mens is de uitkomst van de evolutie der soorten zoals in de evolutieleer van Darwin. En zie hoe die soort alles vernietigend oorlog bedrijft met het idiote idee dat dit zijn voortbestaan en die van de Aarde bevorderd. Zelfs economie bedrijft alsof die oorlog voert. Volkomen contraproductief en de planeet uitputtend met roofbouw.
  Het wordt hoogtijd voor menselijke evolutie.

  Deze lezing van Jeremy Rifkin -The Empathic Civelisation- is een uitstekend antwoord op mijn vraag en gaat dieper in op het probleem dat mede veroorzaakt wordt door overbevolking. Wellicht maar ik weet het bijna wel zeker dat in een hoogontwikkelde samenleving die niet hoeft te parasiteren op de omgeving dit probleem zich vanzelf oplost. Zien we dat al niet gebeuren met hoogontwikkelde samenlevingen die niet zo direct op zijn eigen omgeving parasiteerd maar op die van andere samenlevingen. Zie de goederenstromen van het Zuiden noor het Noorden en van het Oosten naar het Westen om het maar Globaal te benoemen. Daar heeft Jeremy Rifkin het ook over.

  Het is weer een lange bijdrage geworden. Komt doordat het zich niet in een paar woorden laat zeggen.

Laat een reactie achter