Archief
Artikelen

De evolutietheorie ontstond in de 19e eeuw, een tijd die zich kenmerkt door een zuiver mechanisch wereldbeeld, zoals dat door Newton werd geformuleerd. Volgens de medische cel-bioloog Bruce Lipton verloopt de evolutie echter allerminst mechanisch. Onze genen worden aangetrokken tot prikkels die leiden tot genot en ze keren zich af van onaangename prikkels. Ze muteren niet klakkeloos of zuiver toevallig, maar ze richten zich op een positieve uitkomst. De manier waarop genen muteren hangt samen met hun omgeving.

Bruce Lipton gaat uit van de kwantummechanica, waarin atomen en moleculen niet langer worden beschouwd als vaste substantie, maar als velden van elektro-magnetische energie. Ieder mens bestaat uit cellen die samenwerken, daarom draagt iedereen een energieveld om zich heen. We maken niet alleen contact met de buitenwereld via onze zintuigen, maar ook via dit energieveld. Iedereen kan dat zelf ervaren. Soms is het ergens gezellig, er heerst een prettige sfeer. Dat heeft niets te maken met de kleur van het bankstel, de koekjes bij de thee of de brandende open haard. Als mensen elkaar aardig vinden en het samen naar hun zin hebben, dan roept dat een positief energieveld op.

Ook de bloedsomloop reageert op de omgeving. Positieve prikkels leiden tot doorbloeding van organen, terwijl bij negatieve prikkels het bloed naar de botten en spieren in armen en benen gaat. Dat is wel handig als je moet vluchten voor een leeuw, maar een slechte sfeer is niet goed voor de spijsvertering. Ook de bloedsomloop in de hersenen past zich aan. Bij positieve prikkels gaat het bloed naar de frontale lobben, ons voorhoofd, waarin het verstand en de bewuste waarneming zetelen. Bij negatieve prikkels gaat het bloed naar het achterhoofd, het deel van de hersenen waarin de onbewuste reflexen zitten. Wie (in blinde paniek!) moet vluchten voor een leeuw (of belandt in een vliegtuigcrash), overleeft het soms louter dank zij die reflexen, maar vraag zo iemand niet hoe!

Dat de omgeving van invloed is op de manier waarop de genen muteren, is een revolutionair inzicht. Een experiment met bacteriën die geen lactose kunnen afbreken, wijst echter sterk in die richting. Deze bacteriën kregen als voedsel alleen lactose. Men zou verwachten dat zo’n kweek dan afsterft, maar dat bleek niet het geval. De bacteriën muteerden zodanig dat ze wel lactose konden afbreken, maar dat niet alleen. In de hele kweek bleek dit de enige mutatie die had plaatsgevonden! Mutaties zijn kennelijk niet willekeurig, geen toeval, geen trial and error, maar een gericht proces dat leidt tot een betere aanpassing aan de omgeving.

De volgende lezing stond in februari 2009 ook al op BOUblog. Het mechanische wereldbeeld van Newton en Darwin wordt door Bruce Lipton op biologische gronden vervangen door een spiritueel wereldbeeld. Zelfs de evolutie kan worden beïnvloed door bewust positief denken! Dit is een belangrijke conclusie, daarom nogmaals de lezing van Lipton.

In het eerste uur praat Lipton over levende cellen, de proteïnen, aminozuren of eiwitten. Op een aanschouwelijke manier vertelt hij waaruit ze bestaan en hoe ze werken. Daarna laat hij zien hoe de genen werken. Ze lijken op een bouwplan dat al dan niet kan worden gelezen door de andere eiwitten. De cel wordt bestuurd door het membraan, dat reageert op de omgeving. Het gedrag van alle cellen samen wordt daarom ook bepaald door de omgeving. De signalen die we ontvangen worden echter geïnterpreteerd door de hersenen. Het gedrag van al onze cellen samen wordt daarom bepaald door onze interpretatie van de omgeving. We worden bestuurd door onze perceptie, onze overtuiging of ons geloof!

Bruce Lipton – The New Biology deel 1 duurt een uur.

In het tweede deel gaat Lipton dieper in op de gevolgen van dit inzicht in de cel-biologie. Zijn conclusies zijn verbazend, maar toch zegt Lipton niets nieuws. Liefde, verbondenheid en de kracht van gedachten, concepten die de kern vormen van iedere religie, maken deel uit van de identiteit van ieder mens. Zij maken deel uit van de perceptie en oefenen daardoor invloed uit op de gezondheid. Maar ze beïnvloeden zelfs de mutaties van genen en daarmee tevens de evolutie van de mens.

Bruce Lipton – The New Biology deel 2 duurt anderhalf uur.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “Bruce Lipton: de interactieve rol van de genen”

 • Evolutie is altijd een mooi onderwerp om het er eens over te hebben. Heb er zo mijn eigen mening over ontwikkeld. Maar het probleem is om dit enigzins begrijpelijk onder woorden te brengen. Hoe kan ik uitleggen dat evolutie het begin en het einde van alles behalve van het begin en het einde van tijd is. Tijd is namelijk zoiets dat er altijd is, ook al is er niets anders. Als ik mij bijvoorbeeld een al, een universum, een kosmos, er zijn meerdere namen voor, dat niet bestaat voorstel. Mij een voorstelling maak van dat er niets bestaat, zelfs geen leegte, en geen begin ervan of een einde. Het totale absulute niets dus, dan is er altijd nog tijd die nooit is weg te veronderstellen. Kan mij hooguit voorstellen dat tijd stilstaat, maar nooit dat die niet bestaat. Wel kan ik mij voorstellen dat iets tijd in beweging zet, en houdt, en stilzet. Maar dus nooit dat tijd niet bestaat. Dit concluderende waag ik mij aan een gedachtensprong naar wat dat iets dat tijd in beweging zet, houdt, stilzet, zou kunnen zijn, vanuit, nogmaals de aanname dat er niets anders is, zelfs geen leegte. Dat iets moet dan wel als enige overblijvende mogelijkheid evolutie zijn. In aanmerking genomen dat de kosmos net als tijd oneindig in zijn afmeting en oneindig in zijn extreme geweldadigheid is is het er voor mij een verklaring voor dat evolutie de enige scheppende factor in tijd is die de kosmos schept zoals die is. De enige factor die van het niet bestaan bestaan maakt, als factor een onvermijdelijke conclusie als al het andere is weggeverondersteld tot en met een stilstaande tijd. Een evolutie die in haar mogelijkheden net zo onbeperkt oneindig is als tijd doordat zij daaruit het enige mogelijke logische gevolg is. Beiden kunnen elkaar niet uitsluiten, ook al staan zij beiden stil, dan zal onvermijdelijk die stilstand op hetzelfde moment als was het een voortzetting van beweging door of tijd of evolutie weer in beweging komen. Kortom er is altijd tijd en altijd evolutie. De enige twee dingen die nooit niet niet kunnen bestaan.

  Op een andere blog had ik er naar aanleiding van uw daarop geplaatste (vorige) artikel over dit onderwerp het volgende onder woorden gebracht. http://stanvanhoucke.blogspot.com/2011/01/bruce-lipton.html

  Sjuul van Dissel zei
  Kwestie van evolutie?

  Doordat ik door niks ben geschapen ben ik wat ik ben, als eenheid onvolmaakt, maar in eenheid met de Natuur oneindig perfect, in al mijn onvolmaakte eindigheid, oneindig. Als ik mij pijn doe bestaat er een god om te vervloeken, de ware aard van geloof is pijn. Pijn is geen factor in de evolutie. Dat is enkel en alleen Natuurlijke en seksuele selectie, en wat steeds vergeten wordt te noemen, mobiliteit. Daardoor is voor een kakkerlak een mens een lagere soort in graad van perfectie. Hij moet het met het minimum doen waarmee nog te lopen is. Onwetend als duizendpoot dat die mens ook kosmonaut kan zijn. En daarover is het laatste nog niet gezegd als factor in de evolutie. Zo ook nog niet over wat het tegenovergestelde van pijn is als factor die wel evolueert [zonder als factor zelf te evolueren (doordenkertje)]. Tijd schept doordat er een oneindige hoeveelheid van is alles wat is. Niks heeft tijd geschapen. Het was er altijd al en zal er altijd zijn. Van het eerste moment tot het laatste is tijd niks dat er altijd is. Je zou kunnen zeggen dat materie gestolde tijd is en dat evolutie het weer in beweging zet. Doorgedacht zet evolutie dan ook tijd in beweging. En voila wouwen we dat niet weten? Is Darwin Einstein de baas? Zonder bewegende tijd is de relativiteitstheorie immers een dode letter. Nee, tijd beweegt niet, tijd is wat het is, alles voor alles wat leeft en niks voor wat niet leeft, niks is. Tijd is niks. Niks schept alles. Alles is tijd en toch niks en toch voortbestaan door evolutie en scheppend. Het niks zijn in oneindigheid zonder begin en zonder einde moet iets scheppen dat het identificeert als wat het is. Tijd.
  11:56 PM

  Dit is geen grapje maar toch ook weer wel. Het is wat het is en gaat ook over wat u zegt.
  Deze link legt het helemaal uit in bijna 9 min. Goeroe Sjuul gaat maar een sekte stichten met veel niks. Als ik m’n laatste post lees ben ik er helemaal klaar voor. http://www.youtube.com/watch?v=V5d4wWGK4Ig&feature=player_embedded
  12:26 AM

  Evolutietheoretisch past het leven zich aan gif aan. Ook aan gedachten die geloven. Maar geen serieuze evolutiebioloog zal beweren dat dit altijd een verbetering is want er ontstaat een onvermijdelijke afhankelijkheid aan dat gif wat de ruimte waarin leven voor dat aangepaste leven mogelijk is beperkt. Dus in dat licht gezien beperken gedachten en de omgeving de evolutie. Maar om nog even op de kosmonaut terug te komen, niet door middel van de beperking van de mobiliteit, die ook een hoofdfactor in de evolutietheorie is. Althans naar mijn bescheiden mening. Bruce Lipton is een sjarlatan die voorgeeft een sjamaan te zijn. Als evolutiebioloog moet hij zijn stelling nog bewijzen. Ik denk dus ik ben is evolutietheoretisch volkomen irrelevant. Denken en –aanpassen als de evolutionaire hoofdfactor–, alleen die combinatie al, gaat mij, gètver, veel te ver. Darwin en Marx, dat is pas een combinatie. Zie wat Anton Pannekoek erover zei, al in 1909. Alle gelovigen, ja ook de communistische, hebben dit onder het kleed geveegt omdat hun geloof het niet in hun gedachten toeliet. Omdat zij er geen evolutie in zagen, het diagnostiseerden als een kinderziekte van de sociale vooruitgangsbeweging. Daarom en alleen daarom al is denken evolutietheoretisch volkomen irrelevant. De daad èn de gedachte, de gedachte èn de daad zijn evolutionair sturend, zei goeroe Sjuul. http://marxists.org/nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm
  4:44 PM

  Aangezien ik Engels niet (en al helemaal het redelijk snel gesproken technisch engels van Bruce Lipton) goed beheers, ben ik alleen ingegaan op wat u erover zegt en wat ik dan wel een beetje heb kunnen verstaan.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Sjuul,
  Welkom op BOUblog, maar wat een lange reactie! Ik denk dat je daarmee nog net niet in de spambox viel. Nou had ik je daar wel weer uitgevist, maar dan pas morgenochtend. Er staan een paar dingen in waar ik wel op wil reageren ook.

  Hoe kan ik uitleggen dat evolutie het begin en het einde van alles behalve van het begin en het einde van tijd is. Tijd is namelijk zoiets dat er altijd is, ook al is er niets anders.

  Volgens de relativiteitstheorie van Einstein klopt dat niet. We bevinden ons in een vier-dimensionale tijdruimte. Binnen de drie dimensies van de ruimte kunnen we ons vrij bewegen, maar binnen de dimensie van tijd kennen we maar een richting: altijd vooruit. Niet de tijd beweegt, maar wij bewegen ons door de tijd, alsof we in een trein zitten die door het landschap rijdt. Daarom ervaren we de tijd niet als een dimensie. Als je de ruimte wegdenkt, dan vervalt ook de tijd. Zoiets als dat een doos zonder lengte of breedte ook geen hoogte kan hebben.

  Evolutietheoretisch past het leven zich aan gif aan. Ook aan gedachten die geloven. Maar geen serieuze evolutiebioloog zal beweren dat dit altijd een verbetering is want er ontstaat een onvermijdelijke afhankelijkheid aan dat gif wat de ruimte waarin leven voor dat aangepaste leven mogelijk is beperkt.

  Aanvankelijk waren de levende aminozuren niet bestand tegen zuurstof. Ze ademden CO2 in en zuurstof uit. Ze vergiftigden daarmee hun eigen atmosfeer. Maar sommige aminozuren pasten zich aan dit vergiftigde biotoop aan. Ze ademden zuurstof in en aten de andere levende wezens op. Ze gebruikten de zuurstof om dit voedsel te verbranden en ze ademden CO2 uit. Deze twee soorten schiepen samen een evenwicht, we noemen de eerste soort planten, de andere dieren.

  Bruce Lipton is een sjarlatan die voorgeeft een sjamaan te zijn. Als evolutiebioloog moet hij zijn stelling nog bewijzen. Ik denk dus ik ben is evolutietheoretisch volkomen irrelevant.

  Aangezien ik Engels niet (en al helemaal het redelijk snel gesproken technisch engels van Bruce Lipton) goed beheers, ben ik alleen ingegaan op wat u erover zegt en wat ik dan wel een beetje heb kunnen verstaan.

  Bruce Lipton is beslist geen charlatan! Jammer dat je hem niet kunt verstaan, maar dat zou toch een reden moeten zijn om hem niet zo onbescheiden te veroordelen! “Ik denk, dus ik ben” is bepaald niet zijn standpunt, in tegendeel! Hij zegt wel dat de invloed van onze gedachten en emoties veel verder reikt, dan in het zuiver mechanische wereldbeeld werd aangenomen. Zijn wetenschappelijke bevindingen kan men beter vertalen in: “Ik voel, dus ik ben.”

  Dat lange artikel van Anton Pannekoek is trouwens wel de moeite waard. Pannekoek verzet zich daarin tegen het sociaal darwinisme. Dank je wel voor de link!

 • Ruben:

  Indien jullie je zouden verdiepen in al het werk van Bruce en al zijn uitspraken dan zouden jullie ontdekken dat hij niet per definitie een evolutionist is.
  Vaak neigt hij daar wel naar maar bij bepaalde uitspraken laat hij dat in het midden.
  Ontwikkelen is nl iets anders dan Evolutie.
  Hopelijk ontwikkelen wij ons allemaal vanaf dat wij geboren worden en blijven we niet de foetus die wij ooit waren.
  Dus wanneer je oordeelt of zelfs veroordeeld dan aub verdiepen in het volledige werk van iemand die hier al decennia lang aan werkt.
  Succes met jullie studie 🙂

 • mr. drs. Bou:

  Drie hele mooie artikelen op Zaplog:

  De onzichtbare helden van de evolutie: virussen

  Bron: Chemical Anarchy

  Deel 1

  Deel 2

  Deel 3

  How Your Thoughts Can Heal You with Bruce Lipton

  Science & Theory behind the Tapping World Summit – Bruce Lipton duurt 35 minuten.

 • Beste BOU

  Bedankt voor het kattebelletje op mijn blogje, en zo kwam ik toch nog hier terecht. Die laatste video’s brengen me scientology in gedachten. Je weet wel die organisatie die zo procedeerd om gedefinieerd te worden als religie, zich kerk genoemd wil worden, voornamelijk denk ik om fiscale redenen die voor kerken en stichtingen zonder winstoogmerk veel gunstiger is dan voor een educatieve organisatie die gewoon belastingen moet betalen als elk ander bedrijf. Maar dit even terzijde, er wordt al meer dan zat onverdiend negatief over scientology bericht door de gevestigde wetenschappen en de mainstream massamedia.

  Waarom ik dit onder de aandacht wil brengen in dit verband met wat Bruce Lipton zegt is dat scientology iets dergelijks als hun belangrijkste boodschap heeft als uiteindelijke uitwerking van de auditeersessies die zij als individuele psychotherapie propageren, en dus nog noodgedwongen ook moeten promoten. Je zal er meer over weten dan ik vanuit je professie, maar toch waag ik het hier nog eens onder de aandacht te brengen, wars als ik ben van wat voor vooroordeel ook als het maar geen zweverige dwepers zijn die een hoop onzin verkondigen. Ron Hubbard, die er de termen Scientology en Dianetica http://nl.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard voor hanteerd, de stichter van scientology heeft er vele boeken over geschreven waarvan ik er een gelezen heb, het boek wat ze noemen -Boek Een- wat toen [toch wel] veel indruk bij mij achterliet. Heb mezelf zelfs toen nog een tijdje met de organisatie in Amsterdam ingelaten uit belangstelling naar meer kennis en uit nieuwsgierigheid naar wat dit nou precies is. Vond er vooral veel heel aardige mensen met veel belangstelling in andere mensen en dat was toen neem ik aan hetgeen waar ik erg om verlegen zat. Maar dit is dan weer een mening achteraf die niet helemaal eerlijk is naar de inzet van die mensen toe die er echt geweldig hun stinkende best voor deden die organisatie te doen groeien. Sommigen waren echter echt te fanatiek wat waarschijnlijk de onderliggende reden is voor het demoniseren en stigmatiseren door de gevestigde orde van die organisatie. Die overigens een zeer uitgebreide website heeft die iedereen gemakkelijk zelf kan opzoeken op Google.

  Sjonge, ik had begin vorig jaar duidelijk meer tijd dan nu. Wil die sjarlatan beschuldiging wel terugnemen maar hou wel mijn bedenkingen als je het niet erg vindt. Over dat argument van een negatief placebo effect moet ik toch echt nog even nadenken. Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in het gestelde maar blijf toch liever een verstokte materialist als het gaat over ziekte en dood. Bruce Lipton zegt zelf dat het onderbewuste voor 95 tot 99% de dienst uitmaakt tegen 5 tot 1% bewuste gedachten. Dat laatste is nou precies waar Ron Hubbard zijn hele scientology op heeft gebaseerd.

Laat een reactie achter