Archief
Artikelen

De piramides van Bosnië blijven me nog even bezig houden. Is het een hoax? Aanvankelijk dacht ik dat ook, waarna ik er niet meer op heb gelet. Een slimme manier om toeristen naar het totaal verarmde en door de Balkanoorlog verwoeste Bosnië te lokken, dat wel! Maar als ik zie wat men daar tot op heden heeft gevonden, dan zouden de Bosnische piramides wel eens het bewijs kunnen bevatten van een zeer hoge beschaving tijdens de laatste ijstijd.

Nu kan men bij die laatste ijstijd toch al vraagtekens plaatsen. Hoewel deze volgens de klimatologen zou hebben geduurd van 100.000 tot 12.000 jaar geleden, was het in Europa tijdens het Göttweicher Interstadiaal (47.000 – 32.000 jaar geleden) minstens even warm als nu. In deze periode woonden er Neandertalers in Europa en arriveerde ook onze mensensoort: Homo Sapiëns Sapiëns. Tijdens het Bølling-Allerød (14.700 – 12.800 jaar geleden) was het klimaat wereldwijd warmer dan tegenwoordig. Sinds kort wordt erkend dat deze groeizame periode eindigde met een kosmische ramp: het Younger Dryas event. Het Younger Dryas dat daarop volgde was weer veel kouder. Omstreeks 11.700 jaar geleden ging dit staartje van de ijstijd plotseling over in het huidige Holoceen.

Ook bij de beroemde piramides van Egypte vallen vraagtekens te plaatsen. Men zegt dat ze zijn gebouwd als graftomben voor de Egyptische farao’s van het Oude Rijk (omstreeks 2400 v.C.), maar ze bevatten geen mummies of andere tekenen van een Egyptische begrafenis. Ook staan ze aan de oever van de Nijl, zoals deze stroomde tijdens de eerste millennia van het Holoceen. In de tijd van de farao’s was de moesson reeds verdwenen uit Egypte. De piramides zouden zijn gebouwd in de woestijn. En wie denkt dat piramides uniek zijn voor Egypte, komt ook bedrogen uit. Overal ter wereld vindt men dergelijke structuren en voor allen geldt de vraag: Hoe heeft men dat ooit kunnen bouwen? Deze verbazing geldt ook alle megalithische monumenten, waarvan Göbekli Tepe tot op heden als de oudste wordt erkend. In de bouw van deze tempel zijn stenen van vele tonnen verwerkt.

Over de Bosnische piramides en hun betekenis voor het begrip van alle piramides wereldwijd, heeft dr. Semir Osmanagić eind vorig jaar een nieuw boek gepubliceerd. In het Engels luidt de titel: ”The pyramids on five continents forever change our view of the past and therefore of the future”, maar het is kennelijk nog niet in het Engels vertaald. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek was Osmanagić in december 2010 te gast in een programma van de Kroatische TV: ”On the edge of science”. De gastheer is Krešimir Mišak en de uitzending is ondertiteld in het Engels. Wat Osmanagić vertelt over het ontstaan van de Bosnische piramiden sluit wat de dateringen betreft aan bij het komen en gaan van de laatste ijstijd.

Is deze man een charlatan? Zijn de Bosnische piramides een hoax? Osmanagić praat snel en levendig, ook deze video heb ik herhaaldelijk stil gezet, soms om de ondertiteling rustig te lezen, soms om de plaatjes beter te bekijken. Volgens Osmanagić vormt de ontdekking van de Bosnische piramides een wetenschappelijke doorbraak die grote gevolgen heeft voor ons begrip van onze eigen beschaving. En voorwaar, ik zeg u: als dit geen ordinaire hoax is, dan heeft Osmanagić daarin groot gelijk!

News on the Bosnian pyramids and the world of pyramids duurt 53 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

22 Reacties op “Semir Osmanagić over de piramides (dec. 2010)”

 • Bijzonder intrigerend. Er komen steeds meer aanwijzingen, dat er voor onze geschreven geschiedenis een beschaving was, of verschillende beschavingen, die de hele wereld omvatten.

  In ieder geval is het beeld dat ons wordt opgelegd, dat we voor de huidige geschiedenis grommend rond kampvuren hurkten, bang voor bliksem en demonen, volstrekt ongeloofwaardig.

 • Eheu:

  Interessant Bou. Alleen vraag ik me af: als die pyramides en andere megalythische constructies door een ‘ hoge beschaving’ zouden zijn geproduceerd, waarom bestaan er dan geen archeologische vondsten van een SCHRIFTELIJKE cultuur die onvermijdelijk nodig zou zijn voor zo’n soort beschaving? Dat Younger Dryas kan toch moeilijk het verloren gaan van die ‘overlevering’ betekent hebben, -wereldwijd? En bijvoorbeeld in Egypte of in Mesopotamie zou er toch er toch een ‘ missing link’ of schriftelijke geschiedkundige continuiteit moeten hebben bestaan in schriftelijke overlevering tussen het eind van de laatste ‘warme periode’ en het begin van de periode ná het Dryas?- gezien dat die streken niet door een natuurramp totaal vernietigd zijn door die koude periode, samen met al hun historische ‘getuigenissen’?

  Groeten

  Eheu
  Groeten

  • mr. drs. Bou:

   Beste Eheu,

   Heb je wel eens gehoord van Göbekli Tepe? Daar kwam geen schrift aan te pas!

   Ook de Minoïsche beschaving op Santorini functioneerde nog zonder schrift.

   Misschien moeten we de doctrine dus loslaten dat beschaving wil zeggen dat men het schrift kende.

   • Gerrit:

    Bou, die Eneu zou eens een paar vragen moeten beantwoorden. Is hij in staat een tekening te maken van iets wat over 10.000 jaar wordt uitgevonden en nu totaal ondenkbaar is? Die zijn wel te vinden op de rots- grot- en klei-tekeningen. Hoe hebben onze voorouder, bij wijze van spreken nog in berenvellen lopend, zulke hoogwaardige piramiden kunnen bouwen. Niet alleen als gebouw, maar astronomisch gezien nog steeds een wonder. Waarom mag er slechts een klein deel van de Dode Zee-rollen openbaar gemaakt worden (ik weet het antwoord wel). Eerst deze vragen maar, ik weet er nog wel een paar voor hem. Trouwens, mijn vraag over de Missing Link van de mens heeft hij ook nog niet beantwoord. Of laat hij het antwoorden ook ‘aan anderen over’.

 • Gerrit:

  Goed artikel Bou, wat ik nu pas lees dank zei de reactie van Eheu. Helaas doen de filmpjes het niet meer, tenminste, niet waar ik woon. Het is niet te ontkennen dat er in die tijd een beschaving op aarde bestond die veel meer ontwikkeld was dan wij nu. Zijn deze mensen vertrokken met achterlating van vele aanwijzingen van hun beschaving of zijn ze gedegenereerd tot holbewoners en moet alles weer opnieuw ontdekt worden.
  In oude geschriften, zoals de Dode Zeerollen, waar het Oude Testament op gebaseerd is staan gebeurtenissen die in de tijd van Rome, toen ze de Bijbel als indoctrinatie middel voor de massa schreven nog niet herkend werden (anders zouden ze er zeker buiten gelaten zijn). Zo beschrijft Sodom en Ghomorrah een atoomontploffing, de Ark een electrisch geladen apparaat en er staan heuse luchtoorlogen in beschreven. Maar niet alleen in het OT vinden we dit, maar in oude overleveringen over de hele wereld. Ook de vele archeologische vondsten laten een hogere beschaving zien.
  Het is nu nog steeds onmogelijk om in beperkte tijd een piramide te bouwen van een dergelijke hoge kwaliteit. Hoe hadden onze voorouders het dan kunnen doen.
  Wat Eheu zegt dat er ongetwijfeld een schriftelijke cultuur had moeten overblijven is gedeeltelijk onzin. In de Egyptische piramiden en op andere delen van de wereld zijn een massa oude geschriften in steen gevonden. Een schriftelijke beschaving dus, pas voor een klein deel vertaald. Stel Eheu, dat over 12.000 jaar de wolkenkrabbers nog overeind zouden staan en onze ‘beschaving’ zou vernietigd zijn door een alomvattende atoomoorlog. Zou je dan denken dat er in de wolkenkrabbers nog schriftelijke bewijzen van nu te vinden zoude zijn? Naturlijk niet, maar de stenen tafels zijn er dan nog steeds.

 • Eheu:

  Beste Gerrit : een duidelijk voorbeeld van ‘verward’ denken (gebaseerd op onwetendheid vrnml.), vol tegenstrijdigheden,- ik laat het aan anderen ze er uit te vissen.
  Waar ik maar voor wilde waarschuwen is PRECIES voor dit soort ‘fantastisch’ denken dat ‘springt’ naar ‘aliens’ etc., dat ook nog eens heel goed aansluit bij een ‘vurige’ fundamentalistische en ‘mythische’ traditie waar geen enkele historische basis voor is.
  Dat die oude beschavingen die die pyramides hebben gebouwd ‘gaavanceerd’ waren wil ik zeker niet ontkennen, in tegendeel. Hoewel zo’n soort bouwwerken zeker geen ‘bovenmenselijke’ prestatie is. Het grote verschil tussen die beschavingen en die vanaf de Sumeriers is HET SCHRIFT. Dat is de grootste uitvinding allertijden, even groot als het WIEL, en van de zelfde orde, nml. ‘transport’ zowel in ‘ruimte’ als ‘tijd’.
  Dat er in de pyramides hieroglyphen zijn is duidelijk, -alleen is er geen reden aan te nemen dat ALS het om een ‘superieure beschaving’ zou gaan, de geschiedenis die ze vertellen niet -omvangrijk en machtig als ze zou zijn- niet tot de vroegste ‘syllabische’ cultuur-geschriften zou zij overgeleverd. Bovendien waag ik te betwijfelen of er nog hieroglyphen zijn die niet ontcijferd zijn.
  Ik heb jouw comments op boublog niet bijgehouden, maar je lijkt me typisch iemand die NewAge quasi mystieke en wetenschappelijke ‘these’ van de ‘buitenaardse’ ‘realm’ wil verdedigen op basis van deze Archeologische geschiedenis. Dat is op geen enkel feit gebaseerd, niet filologisch en niet archeologisch, meer op mythen, en gevaarlike bovendien omdat ze passen in allerlei quasi religieus gezwets en ‘magisch’ denken over een ‘endl”osung’ van ‘de mensheid’ e.d., dat in deze tijd op regressieve wijze allerlei ‘fanatieke’ politieke steun krijgt (‘Star Wars’ etc… – dus evenzeer ‘technologische’ steun).

  Zie mijn verschillende artikelen op Anarchiel.

  Groeten
  Eheu

  • maneschijn:

   beste Eheu, Bou en andere lezers,

   Ik kwam (doordat ik nauwelijks lezen kan, hoor…) niet verder dan::
   “Waar ik maar voor wilde waarschuwen is PRECIES voor dit soort ‘fantastisch’ denken dat ‘springt’ naar ‘aliens’ etc.,”

   Zoiets kwam ook bij mij al op (n.a.v. een lovende reaktie bovenaan): hoe interessant geschiedkundige en archaelogische bevindingen, onderzoek en theorieën ook zijn, veel mensen reageren er voor mijn gevoel te juichend op, hetzelfde soort opgewonden enthousiasme wat anderen over “buitenaards leven” wel eens vertonen.

   Dat laatste “wantrouwde” ik het eerst: waarom worden “aliens” ofwel als verminkte mensjes, ofwel als intellectueel en technologisch supereur aan ons voorgesteld? Teveel Science Fiction (en niet de beste).
   (Zelf zou ik buitenaards leven wat *totaal niet op het onze lijkt* veel leuker vinden!)

   Conclusie was dus, dat de meeste mensen in hun fantasie over “het andere”, het onbekende, zeer sterk beperkt worden door wat ze in deze wereld kennen.
   Nu ditzelfde principe veralgemeniserend, geldt het (in theorie) ook voor het “aantoonbare” verleden. Alles wat we weten van de wereld hier, zoals die is en geweest is, hebben we van horen zeggen. (Of gelezen, maar wie schreef dat op, en waarom bleef DAT geschrift bewaard?)
   We waren er niet zelf bij. Een oproep tot zelfstandig denken, die ik wel waarderen kan. Als het zo ongeveer bedoeld was.
   Het kan geen kwaad voorzichtig te zijn bij het denken over toekomst en verleden, en erop te letten, niet in een (wellicht beoogde) “roes” terecht te komen. (Ander soort gevoelens, maar de methoden waarmee TV-drama emoties provoceert, worden veel algemener ingezet.)
   Ondertussen blijft natuurlijk “onderzoekt alles en behoudt het goede” een goed devies.

 • mr. drs. Bou:

  Jongens, wat een onzin toch…

  • Gerrit:

   Eneu, vertel ons gelijk maar hoe de missing link bij de mens er uit ziet. Of laat je dat ook ‘aan anderen over’. Want jij bent toch helderziende. Jij weet het allemaal, ook hoe Bou en ik zijn en hoe we denken.
   Het is inderdaad allemaal lulkoek wat je schrijft. Helemaal met Bou eens.

 • Eheu:

  Ben erg benieuwd Bou, -en Gerrit vast ook. Leg even uit als je wil.
  Gr.
  Eheu

 • Gerrit:

  Verward denken- onwetendheid- vol tegenstrijdigheden- ik laat het aan anderen over ze er uit te vissen- ‘fantastisch’ denken- ;springt’ naar ‘aliens’- ‘vurige’ fundamentalistische en ‘mythische’traditie- geen enkele historische basis- typisch iemand die NewAge quasi mystieke en wetenschappelijke ‘these’ van de ‘buitenaardse’ ‘realm’ wil verdedigen op basis van deze Archeologische geschiedenis- op geen enkel feit gebaseerd- gevaarlijk bovendien- allerlei quasi religieus gezwets en ‘magisch’ denken over een ‘endl”osung’ van ‘de mensheid’- op regressieve wijze allerlei ‘fanatieke’ politieke steun krijgt (‘Star Wars’ etc… – dus evenzeer ‘technologische’ steun).

  Moet ik dergelijk gezwets nou serieus nemen? Het lijkt wel het geschrijf van iemand onder invloed van drugs. En dan komt nog: Zie mijn verschillende artikelen op Anarchiel.
  Nou, dat beloofd wat.

  Jammer van zo een interessant onderwerp. Het had een mooie discussie kunnen worden waarbij we veel archeologisch en wetenschappelijk bewijs hadden kunnen aandragen.

  • Eheu:

   @Bou en Gerrit
   Beste Gerrit : die ‘beschuldiging’ aan het eind van je re-actie is niet erg sympathiek to say the least. Nog afgezien van het feit dat je mijn tekst niet duidelijk scheidt van je eigen commentaar. Dat heet ‘tendentieus’ for your information.
   Ik heb niet beweerd dat ‘oude beschavingen’ niet hoog ontwikkeld hebben kunnen zijn. Wat ik wél beweer is dat een wérkelijk hoge beschaving niet zonder het schrift kan, omdat ze zónder dat schrift NIET KAN OVERLEVEN (LETTERLIJK). Het kan goed zijn dat dat gebeurd is, in feite is alles wat ik hier over dat onderwerp lees een BEWIJS daarvan…Daarom waag ik te betwijfelen dat het hier om een ‘echt hoogstaande cultuur’ kan gaan.
   Wat NIET kan echter, zonder te vervallen in mythologie, is het gebrek aan ‘geschiedenis’ van die oude beschavingen zonder meer (dwz zonder betrouwbare bronnnen, dwz bronnen die zich van REDENERINGEN dwz van ‘gefundeerde verhalen’ of te wel ‘geschreven geschiedenis’ bedienen) verbinden met ‘buitenaardsen’ en met ‘religieuze kosmogonie”en’ etc..,, en dat gebeurt nochtans, ook door ‘gevestigde’ religies, op massale schaal.
   Daarom is dat probleem van het ‘schrift’ en de ‘geschiedenis’ wel degelijk van cruciaal belang. Ook om de ‘ oude’ mythen correct te begrijpen.
   En er zijn zeker BETROUWBARE , dwz GOED GEINFORMEERDE wetenschappers op het gebied van de filologie en de geschiedenis/archeologie/antropologie die zich over die kwestie hebben gebogen, en het zou zonder meer nuttig, zelfs elementair fatsoenlijk zijn om HUN verhaal te willen horen/consulteren. En nochtans gebeurt dat maar zeer mondjesmaat. Maar dat lijkt me niettemin een zeer waardevolle en nuttige ‘opgave’.
   Maar in een tijd waarin ‘het schrift’ en ‘de geschreven geschiedenis’ niet meer tellen, zal dat wel een ‘gepasseerd station’ zijn, -zo krijgen we zeker wel te maken met die ‘pre-historische’ beschavingen, maar ik waag te betwijfelen of ‘jij en ik’ die ‘nieuwe tijd’ nog zullen meemaken. Ik bedoel of er nog plaats zal zijn voor ‘ons’ in díe geschiedenis. Niet dat ik het bij voorbaat betreur… Ik zie úberhaupt tegesweurig maar weinig mensen met wie ik kan converseren, dwz ‘samen-zijn’. Ik zal u ‘derwijl’ ‘in outer space’ of in de ‘nieuwe steentijd’ ter nauwer nood missen, hoe gezellig het er ook verder mag zijn, – gewoonweg omdat we er elkaar helemaal niets meer te vertellen zullen hebben, -en dat is tenslotte volgens de voorstelling van zaken die je hier verdedigt, ‘ jouw’ beslissing. ‘Elk nadeel hep zijn voordeel’ , gelijk de grote en dús miskende filosoof Johan Cruijf zou zeggen.

   Groetekens

   Eheu

   • Gerrit:

    Eneu, je praat weer wartaal. Geen touw aan vast te knopen. Maar wat een onzin om te beweren dat er geen geschriften zijn gevonden uit de oudheid. In de piramiden, bij de Inka’s, in het oude Rusland, de Dode Zee rollen enz enz. Steek je kop niet in het zand en beantwoord mijn vragen nou eens. En juist hoogontwikkelde beschavingen (waarvan je het bestaan nu opeens wel toegeeft) zullen juist op andere manieren hun sporen nalaten, juist omdat ze weten dat papier de tijd niet overleeft. Kijk eens hoe de Dode Zee rollen al gedeeltelijk vergaan zijn, terwijl ze toch (bewust) op de best mogelijke plaats achter gelaten zijn.
    Nog een vraag dan. Denk jij dat wij op aarde de enige ontwikkelde en/of intelligente levens in het hele heelal zijn?

 • Gerrit:

  Nog even ter verduidelijking, voor je me hierover aan gaat vallen. De Dode Zee rollen zijn dus geen 10.000 jaar oud, maar dateren van ongeveer 200 tot 300 jaar voor onze jaartelling. Geschreven door de Essenen. Het gaat mij hier niet alleen om aan te tonen hoe vergankelijk papier is, maar ook en vooral om de vraag, hoe kwamen de Essenen aan deze informatie.

 • Eheu:

  Ik heb het bestaan van hoogontwikkelde beschavingen nooit ontkent. Wel beweer ik dat er hedendaags een ‘ beschaving’ bestaat die zeker de potentie heeft die kapot te maken, uit TOTALE STUPIDITEIT en ONWETENDHEID, oa over diezelfde ‘beschaving’, en dat ik daar geen deel aan wil hebben, -dus kan het je eventueel troosten dat ik mijn uiterste best doe om je naar ‘ de andere wereld’ te helpen’ waar je zo thuis lijkt te zijn, een ‘pre-historische’ of ‘post-historische’ , -sluit zo goed aan- maar mij zul je er dus nooit ‘op bezoek’ krijgen. Dat wilde ik maar zeggen, niet om je ‘ ideaal’ te verpesten. maar om het juist te bevorderen, en je het fatsoen te faciliteren mensen als mij eindelijk met rust te laten.
  Want dat schijnt ‘het lot’ te zijn van de ‘ mensheid’ zoals het door lieden gelijk u verstaan wordt, -en wie ben ik om u dat onmogelijk te willen maken? Democratisch als ik ben. Just count me out…Dank! -oprecht zo bedoeld! dus geen ‘cynische’ en dus ‘verdachte’ houding enzo,-want mocht u in die ‘boosaardige misvatting’ volharden. ga ik mijn uiterste best doen om uw ‘ideaal’ tot een totale nachtmerrie te maken. in feite ben ik goed op weg daarheen, en reacties van mensen zoals jou maken dat immer ree’eler. Niet dat ik daar nou zo blij mee ben, -maar ik wil zeker niet de opperste zonde te bedrijven ‘ondankbaar’ en a-sociaal te lijken.

  Toi toi toi!!!

  ‘Ach!’

  • Gerrit:

   Eheu, neem me niet kwalijk maar ik kan echt geen touw vast knopen aan jouw verhaal. Wel weet ik dat je met nog niet een (1!) argument bent gekomen om bijv. aan te tonen dat mensen, zonder paarden, zonder modern gereedschap, bijna zonder bomen en reuzenstenen die van ver gehaald moesten worden de piramiden konden bouwen. Toon aan dat ‘wij’ het nu kunnen. Dat is en voorbeeld. Je verwijst naar wetenschappers die jouw stelling (met bewijzen) ondersteunen, maar je geeft geen voorbeelden. Je hebt me niet een (1!) antwoord gegeven op mijn vragen.
   Ik kan niets anders dan concluderen dat je ergens over praat waar je totaal geen verstand van hebt.

 • Eheu:

  Is enerzijds jammer, maar anderzijds ook heel heel fijn van jou, beste Gerrit. Heb u ook ergems een datum vrij in uw ongetwijfeld drukke agenda voor uw overlijden? Ik ik bedoel:ik wil niet opdringerig zijn. maar ik zie van hier dat dat eem gezellige dag moet worden, en als ik ergens een gaatje vrij heb wil ik die gelegenheid zeker niet aan mij voorbij laten gaan. Waar dat ‘hier’ dan wel mag zijn laat ik aan de ‘liberalen’ over (wel ‘leuk’ trouwens dat het ‘hier’ en daar aan de overkant precies ‘het tegenovergestelde’ dwz ‘hetzelfde’ betekent).
  Maar goed. dat a]]es dus voor de gezelligheid. Wat betreft de ‘argumenten’ waar u het over heeft: excuus als ik bij alle gezelligheid die u en uws gelijken bieden nog geen tijd gehad had om daar naar te kijken, – het kan zelfs zijn dat ik die argumenten in de gauwigheid en de totale ‘betreffende’ (zie e/v/ het PV) feestvreugde totaal over het hoofd had gezien. Maar ik ben inmiddels geheel van mijn kater bekomen, zodat ik u kan beloven dat ik zeer gaarne bereid ben heel nuchter van u ‘genoemde’ argumenten te vernemen en er e/v/ ook, mits niet TOTAAL bezopen, serieus op in te gaan. Sorry als ‘uw verhaal’ mij onverhoopt ontgaan zou zijn, -‘druk, druk. druk…weet u wel’…met mijn eigen verhaal. Maar misschien dat u dus eens zo goed zou willen zijn die argumenten op te sommen of, indien dat te bezwaarlijk zoude zijn, een verwijzing naar de brontekst waarin ze uiteengezet worden, te geven? Zodamme teminste weten waarover me praten….

  Fijne nacht nog, -ik bedoel wel te rusten etcetera…

  En sorry dus als u zonder ‘desgewenst’ degelijk ‘tegenbericht’ niets meer van mij hoort. Het allerbeste desnietsteminder (‘k ben de kwaadste nie’).

  Maar sorry als je zowie zo niets meer van mij hoort, want Bou’s ‘security’ maatregelen op haar site maken het mij zie ik helemaal niet makkelijk om te reageren. Maar dat zou dan weer een gelukkige samenloop van omstandigheden kunnen zijn.

  Groet

  Eheu!

 • mr. drs. Bou:

  Over de Bosnische piramides is een rapport verschenen in pdf, van 83 pagina’s. Voor de liefhebbers is dit de link:

  http://www.2shared.com/document/pk6sGjTx/MRAV_2012_ARCHAEO_REPORT.html?cau2=403tNull

 • maneschijn:

  Dank voor de link naar het rapport, Bou 🙂
  Het boek (met al wel een Engelse titel) zou nog niet in het Engels vertaald zijn, kun je vermelden ik welke taal het wel geschreven is?
  Zo mogelijk ook de titel…

 • Dr Carmen Boulter – Ancient Secrets

  In this first episode of 2014 I speak with Dr Boulter about her visit to the Bosnian Pyramids, we talk about Egypt and some fascinating discoveries there, as well as her new and upcoming onine and interactive university

  http://www.spreaker.com/user/truthwarrior/dr-carmen-boulter-ancient-secrets

 • mr.drs.Bou:

  Natuurlijk weet ik niet wat waar is, maar op een of andere manier lijkt me dit toch wel waar!

  Bosnian Pyramids Archaeologists Have Made A Discovery That Defies Explaination duurt 55 minuten.

Laat een reactie achter