Archief
Artikelen

In 2005 beweerde de in Amerika wonende Bosniër Dr. Semir Osmanagić dat hij in Visocica in Bosnië, niet ver van Sarajevo, een door mensen gebouwde piramide had ontdekt die groter was dan die van Gizeh. Aanvankelijk hielden de archeologen dit voor een hoax, maar dr. Osmanagić blijkt gelijk te krijgen. In Bosnië staat inderdaad een groep piramides die groter en ouder zijn dan alle anderen. Op deze bouwwerken heeft zich langzaam maar zeker een laag aarde afgezet, waardoor ze er uit zagen als natuurlijke heuvels. De onderste laag aarde bleek 12.000 jaar oud, de piramides zijn dus nog ouder! Onder die piramides ligt een netwerk van tunnels uit dezelfde tijd.

Omstreeks 14.700 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd en begon er een warmere periode, het Bølling-Allerod. Maar omstreeks 12.800 jaar geleden kwam er plotseling een einde aan die goede tijd. Het Younger Dryas event was een kosmische ramp, daarna werd het klimaat wereldwijd kouder en droger. Het is niet onmogelijk dat de piramides vanaf dat moment verlaten zijn, zodat er zich aarde op kon afzetten.

Het bestaan van piramides in Europa, met een ouderdom die ons begrip bijna te boven gaat, roept uiteraard vragen op over de juistheid van onze historische tijdslijn. Zo zijn de Egyptische piramides notoir moeilijk te dateren, maar volgens de Egyptologen zijn ze gebouwd tijdens het Oude Rijk, omstreeks 4.400 jaar geleden, of rond 2.400 v.C.. Al deze piramides staan nu aan de rand van de woestijn, maar de Sahara was ooit een savanne. De Nijl was toen veel breder en alle piramides staan aan de oever van deze oude Nijl. Tijdens het Oude Rijk was de Sahara echter reeds een woestijn. Bij de ouderdom van deze piramides kan men daarom vragen stellen. De Sfinx is in elk geval aangetast door water-erosie. Deze moet dus reeds hebben bestaan toen het nog regelmatig regende in Egypte, maar de Egyptologen zijn het daar niet mee eens.

Ook worden er overal ter wereld piramides aangetroffen: in Zuid Amerika en Mexico, maar ook in China en op talloze andere plaatsen in Azië en Europa. Hoe oud deze structuren oorspronkelijk zijn, valt vaak moeilijk te zeggen. We weten eigenlijk alleen wanneer ze voor het laatst in gebruik waren. Sommige mensen denken dat dit verspreide voorkomen van piramides wijst op een wereldwijde beschaving die in het verleden zou hebben bestaan. De ouderdom van de piramides van Bosnië zou deze beschaving (Atlantis?) dan plaatsen voor 12.000 jaar geleden.

In elk geval zijn de piramides van Bosnië geen hoax. Het is echter wel een heel karwij om ze op te graven, want deze gigantische bouwwerken zijn bedekt met minstens 70 cm aarde. Opgraven doet men meestal heel voorzichtig, men kan daar geen bulldozers bij gebruiken, maar vele handen maken licht werk. Daarom organiseert de stichting die de piramides beheert zomerkampen. Op hun website staat daarover nog veel meer. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier.

In de volgende lezing uit 2008 vertelt Dr. Semir Osmanagić meer over deze wonderbaarlijke bouwwerken. Aan de hand van talloze foto’s en afbeeldingen laat hij zien wat hij bedoelt. Er is dan geen twijfel meer mogelijk: dit zijn geen natuurlijke heuvels, maar kunstmatige bouwwerken. Hun bestaan werpt een heel nieuw licht op het ontstaan van onze beschaving.

The Bosnian Pyramids duurt 50 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

3 Reacties op “De piramides van Bosnië zijn echt ouder…”

Laat een reactie achter

Recente reacties