Selecteer een pagina

Archieven

Haalboom manifestatie: 27 januari a.s. op de Dam

Op donderdag 27 januari a.s. zit Henk Haalboom al 9 jaar vast voor een moord die hij onmogelijk kon plegen. Op de website Onschuldig Gevangen staat een petitie voor heropening van deze zaak. Op 27 januari a.s. van 1 tot 5 uur ‘s middags is er een manifestatie op de Dam in Amsterdam. Heel veel mensen hebben de petitie getekend en ik hoop dat ze allemaal komen! Onschuldigen horen niet in de cel en de Staat der Nederlanden behoort geen slachtoffers te maken!

De heer Haalboom zou Pim Overzier, een stevige vent van 37 jaar, hebben gewurgd en hem daarna begraven midden in een bos in Flevoland. Dit alles in zijn eentje en in de nacht. Maar dat kan Henk Haalboom, indertijd een tengere vijftiger, onmogelijk hebben gedaan. Daarvoor had hij eenvoudig de kracht niet! Aannemelijker lijkt de verklaring van anonieme tipgevers dat het slachtoffer een hartaanval kreeg op een nabijgelegen ontmoetingsplaats voor homo’s en dat omstanders besloten om hem te begraven, vanwege de kans op ontdekking van hun aftrekplek. Waarschijnlijk is er helemaal geen moord gepleegd, al is het verdonkeremanen van een lijk ook strafbaar. Maar de heer Haalboom was daarbij zeker niet aanwezig!

Henk Haalboom werd veroordeeld tot 20 jaar, na een schimmig proces met een nog veel schimmiger bewijsvoering. Over deze zaak is in 2007 een boek verschenen: Het Rijk van de Bok. Daarin heet het slachtoffer weliswaar Ron Verbeek, maar de rest klopt wel. De zaak Haalboom ligt nu al 2 jaar op het bureau van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Deze heeft toegezegd rond eind 2010 met een rapport te zullen komen. Dat is er nu nog niet.

In oktober 2010 besteedde EenVandaag aandacht aan deze vreemde zaak.

Is ‘Henk Haalboom’ de volgende gerechtelijke dwaling?

sitestat

De zaak Haalboom is er slechts een in een reeks van onverkwikkelijke rechtszaken. Sommige onschuldigen zijn nu vrij, sommigen werden zelfs gerehabiliteerd, maar andere mensen zitten nog steeds vast of ze worden nog steeds achtervolgd door justitie.

In dit verband wil ik nogmaals dringend wijzen op de zaak Louis Hagemann. Deze ruige Hells Angel zou op zondagmorgen rond 8 uur in een stille, maar gehorige buurt op geruisloze wijze een vrouw en twee van haar kinderen hebben vermoord, waarbij hij een baby van anderhalf jaar ongemoeid liet. Dit werd op maandagavond rond 6 uur ontdekt door een buurman, omdat de baby huilde. Hagemann werd 20 jaar later door PR de Vries aangewezen als dader en veroordeeld tot levenslang, terwijl het hele politie-dossier over deze zaak verloren was gegaan. Tot op heden heeft geen advocaat deze zaak aangekaart bij de commissie Buruma. Toch geloof ik niet dat een ruige Hells Angel op zondagmorgen GERUISLOOS drie moorden zou plegen. Ook kan ik niet geloven dat een kind van anderhalf, dat toch op zondagmorgen rond half elf moet zijn gaan krijsen om zijn moeder, in dit gehorige trappenhuis pas op maandagavond werd ontdekt, terwijl de buren op zondag thuis waren.

Hagemann is er slechts één in een lange lijst van onmogelijke veroordelingen. De zachtmoedige en zorgzame huisvader Ernest Louwes werd veroordeeld voor de beestachtig brute moord op een weduwe die hem had benoemd tot executeur testamentair. Het motief zou geld zijn, maar hoewel de fiscaal-jurist Louwes door de media werd gedoodverfd als boekhouder, hoef je echt geen fiscaal-jurist te zijn om te beseffen dat een executeur testamentair geen geld kan verduisteren, omdat de notaris de afhandeling van de nalatenschap controleert. Deze veroordeling, die aanvankelijk een gerechtelijke dwaling leek, maar die steeds meer het karakter kreeg van een juridische doofpot, is inmiddels omgeven met leugens en spreekverboden! De zogenaamde Klusjesman, die om onbekende redenen steeds geld van de weduwe kreeg, werd systematisch buiten schot gehouden, hoewel talloze details wijzen op zijn betrokkenheid of zelfs zijn daderschap!

En dan is er nog de zaak Baybasin, een doorgestoken kaart met internationale diplomatieke voetangels en klemmen! Ook zijn zaak ligt al lang bij de Commissie Buruma, maar ook met deze zaak maakt de commissie geen haast. Onze SG van justitie Joris Demmink is zeer nauw bij deze zaak betrokken. Tegen deze hoogste topambtenaar van Justitie werd reeds een aantal malen aangifte gedaan van pedofilie. Het OM legt deze aangiften in de onderste la, of ze verdwijnen in het ronde archief, dat echter wordt bijgehouden door Kleintje Muurkrant. Uit dit archief blijkt dat onze rechtsstaat minstens lijdt aan kanker in een terminale fase! Als het Demmink-woord valt, dan raken alle politici in paniek!

Volgen we de anonieme tips in de zaak Haalboom, dan is er een lijk begraven om de doodsoorzaak te verhelen. Pim Overzier stierf waarschijnlijk aan een hartaanval bij homo-seks op een afwerkplek. Op dergelijke plekken is meestal ook sprake van prostitutie, meestal van minderjarige jongens. Het is een wereldje van ons-kent-ons, waarin ook de Klusjesman vermoedelijk ooit figureerde. Aldus tekent zich een patroon af waarin zelfs de zogenaamd onopgeloste moord op Marianne Vaatstra blijkt te passen. Pedoporno is big business en onze SG van justitie lijkt daarin de rol te spelen van beschermheer van pedo-criminelen!

Daarom hoop ik dat deze manifestatie niet alleen zal gaan over de zaak Haalboom, maar vooral over de manier waarop Justitie onschuldige burgers vervolgt, terwijl in eigen gelederen broodnodig schoon schip moet worden gemaakt. Wie daar nog niet van doordrongen is, leze dit feitenoverzicht! Ook kunt u alle feiten en aantijgingen tegen Joris Demmink lezen in het (gratis!) boek: De Demmink Doofpot.

Als u actief wilt meehelpen om deze manifestatie tot een succes te maken, stuur dan een mailtje naar contact@onschuldiggevangen.nl Maar u kunt ook al uw vrienden, familie en kennissen op de hoogte stellen (bij voorbeeld door hen de link van dit artikel te sturen) en hen vragen om op woensdag 27 januari naar de manifestatie op de Dam in Amsterdam te komen.

Loop te hoop tegen de criminele pedo-cultuur op justitie en eis dat Joris D. strafrechtelijk wordt vervolgd!

14 Reacties

 1. Justine Mol

  Als woordvoerder van het burgerinitiatief ‘Hart voor Henk Haalboom’ ben ik blij met de aandacht die onze manifestatie op de Dam op 27-1-11 krijgt. Wij zijn ervan bewust dat er vele mensen onterecht gevangen zitten. Als van alle veroordeelden slechts 1 % onschuldig is betekent dat al meer dan 500 gevallen per jaar. Via onze manifestatie kunnen we ook aandacht vragen voor al deze schrijnende gevallen, want iedere onschuldig zittende is er één te veel.

  Waar wij voor willen waken is om er een protestactie met een grimmig karakter van te maken. Ons motto is “feiten in plaats van verwijten’. Het thema zal ‘vrijheid’ zijn. De toon van spreken die we gaan hanteren is mild. We gaan in gesprek met mensen zonder in discussie te gaan. Dat betekent dat we in de manier van aanspreken rekening moeten houden met de woorden die we gebruiken. We gaan discussie over de veroordeling niet aan. Het is aan de rechters om een oordeel uit te spreken. De advocaten nemen het juridische deel voor hun rekening. Het is aan ons om onze zorg en verontwaardiging te uiten dat Henk al twee jaar moet wachten op een rapport van de CEAS. We nodigen mensen uit om die zorg te delen. Het leidt tot een noodkreet: We wilen snelle heropening van de zaak en in afwachting daarvan willen we onmiddellinke invrijheidstelling van Henk.

  Wij zouden het enorm op prijs stellen als je, mocht je je eigen geluid willen komen laten horen op de Dam op 27 januari, je wilt laten inspireren door onze insteek van krachtige, milde duidelijkheid.

  Wil je meer weten over waar wìj ons door hebben laten inspireren tot onze geweldloze houding, dan verwijs ik je naar mijn website http://www.comma2me.nl. Ik ben nl. trainer en auteur ‘gweldloos communiceren’ volgens Marshall Rosenberg. Henk Haalboom ondersteunt deze visie volledig.

  vriendelijke groet, Justine Mol

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Justine,

  Dank je wel voor de informatie en de link naar je website. Geweldloos communiceren is inderdaad heel belangrijk. En Marshall Rosenberg is een goede leraar! Die cursus kan ik iedereen aanbevelen.

  Natuurlijk wil ik jullie actie niet doorkruisen, maar juist steunen. Op BOUblog probeer ik echter wel steeds om iedere zogenaamde “gerechtelijke dwaling” te plaatsen in het kader van de corruptie bij justitie. Nadat ik “Het Rijk van de Bok” had gelezen, vermoedde ik dat Henk Haalboom thuis hoort in het rijtje: Ernest Louwes, Baybasin, Hörchner, Essen, Vervloesem en ga zo maar door.

  Juist omdat ik voor geweldloosheid ben, griezel ik van de manier waarop justitie sommige daders vrij laat lopen en desnoods een zondebok achter de tralies plaatst. Zij hebben het geweldsmonopolie en ze maken daar misbruik van! Ik probeer het systeem achter dit misbruik te begrijpen en bloot te leggen.

  Ina Post is nu vrij, Lucia de Berk is nu vrij, maar geen enkele rechter is aangesproken op deze foute vonnissen. Geen onschuldigen in de cel, natuurlijk niet, maar ik vind ook dat rechters hun handen niet in onschuld mogen wassen. Ze stapelen fout op fout, maar als puntje bij paaltje komt is niemand verantwoordelijk.

  Jullie doelstelling is meer beperkt: aandacht voor Henk Haalboom! Deze man is overduidelijk niet tot het bewezen verklaarde in staat. Hij zou inderdaad onmiddellijk in vrijheid moeten worden gesteld, net als met Lucia de Berk is gebeurd. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar daarmee zijn we er nog niet.

  Mijn doelstelling is: vrijheid ook voor Baybasin en een strafrechtelijk onderzoek naar de wandel van Joris Demmink. Maar ik ben niet van plan om jullie gerechtvaardigde actie voor mijn doel te misbruiken. Ik denk slechts dat we elkaar kunnen steunen en aanvullen.

  In elk geval wens ik jullie succes!

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Op Argusoog verscheen vandaag het volgende bericht:

  Op 20 januari wordt Justine geïnterviewd in het programma Arend versus Zeevat op Argusoog Radio. Zij zal in het eerste uur dieper op deze zaak ingaan. In het tweede uur van de uitzending zal Martin Pragt vertellen over de manifestatie op 27 januari in Amsterdam.

  Prima initiatief! Ik wens de organisatoren veel succes.

  En ik hoop dat iedereen die dit leest de petitie tekent!

  Antwoord
 4. Patrick

  Zojuist wordt bekend dat de zaak Overzier niet wordt heropend, volgens de CEAS zijn er door politie en Justitie geen fouten gemaakt. Ondanks dus de inspanningen van wetenschapsfilosoof Derksen, rechtspsycholoog van Koppen en misdaadjournalist Jacob Vis (Indieners bij het CEAS) en wetenschapsfilosoof Derksen die er recentelijk nog een boek ‘De ware toedracht’ over de zaak had geschreven.

  Antwoord
 5. Tommie

  De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken CEAS is een lachertje met lulletjes rozenwater als leden.
  Eens temeer wordt overduidelijk dat er een onafhankelijke onderzoekscommissie dient te komen.
  Een soortgelijke instelling in Engeland werpt al jaren zijn onontbeerlijke vruchten af.

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Goede morgen en dat is geen goed nieuws! Patrick, ik hoop dat de Haalboom-groep nu begrijpt waarom, of dat ze het gaan begrijpen. Want Ovezier is hoogst waarschijnlijk overleden aan een hartaanval op een homo-ontmoetingsplek. Daarna hebben zijn “vrienden” hem begraven, u begrijpt wel waarom daar geen onderzoek naar komt. De stank van de Demmink-doofpot reikt nu tot Haalboom. Met hem heb ik te doen.

  Dit belooft ook niet veel goeds voor de zaak Baybasin, die nu bovenop de CEAS-stapel ligt, of althans behoort te liggen. Maar misschien ligt dat schandaal-verhaal wel in de onderste la la lalalala…

  Driewerf FOEI mijne dames en heren CEAS!

  FOEI, dat u Haalboom laat boeten voor een moord die zelfs niet is gepleegd!

  FOEI, dat de Klusjesman niet werd verdacht van die moord op de weduwe!

  FOEI, dat de lustmoordenaars van Marianne Vaatstra van hogerhand worden beschermd!

  Wat betreft de zaak Baybasin:

  Er is niemand vermoord in Kentucky!

  Joris Demmmink wordt nog steeds niet vervolgd!

  Justitie is niet langer recht!

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Klokkenluider roept op tot het omverwerpen van de rechtsstaat, vanmiddag om 1 uur op de Dam in Amsterdam. Met vernielingen en traangas komen we volgens mij geen stap verder. De organisatoren van de Haalboom-manifestatie willen graag een VREEDZAME demonstratie.

  Dit wens ik hen ook toe en ik hoop dat ze door deze uitslag het verband gaan zien tussen Demmink, de Deventer Moordzaak, de zaak Vaatstra en een homo-ontmoetingsplaats waar iemand een hartaanval kreeg.

  Antwoord
 8. Eheu

  Herstel, je kunt vorige bericht wissen, beste Bou

  Was maar een geintje blijbaar.

  Even een berichtje van een poster nav van mijn artikelen over de vrijmetselaars methode van moorden (en het verband daarmee van de aanslag op koninginnedag twee jaar geleden) op Aanarchiel.

  Poster: REMNOID
  Commentaar:
  Beste Eheu uitgerekend, nadat ik hetgeen gelezen (21-1-2011) heb wat jij
  vertaald hebt (NB, hij doelt dus op mijn artikelen reeks over de vrijmetselaars methode van moorden die ik op die datum heb gepubliceerd), diezelfde nacht (22-1-2011) zag ik op TV Gelderland een
  onderwerp over de moord op een 18 jarige jongen die was gaan hardlopen in
  het bos, auto geparkeerd op de daarvoor bestemde plek. Is 8 jaar geleden
  gebeurt en was teruggevonden in zijn uitgebrande auto op dezelfde plek (noot van Eheu: ik denk dat Remnoid zich een beetje vergist en dat hij doelt op de- onopgeloste- zgn. Posbank moord in Arnhem die ook een ‘geregisserde moord was weet ik zeker, en het gekke is die jogger werd dood in zijn auto terug gevonden op nog geen twee kilometer van het huis van mijn ouders, …door mijn eigen broer!… die de politie inlichtte, ikzelf woonde toen in …Gelderland).
  Dezelfde nacht (22-1-2011) is hier in A’doorn een 27 jarige jongen dood
  aangetroffen, verdronken in een sloot met 30cm water.(aan de
  “Kaartenmakershoeve” = woonerf) Hij was een week eerder als vermist
  opgegeven door familie. Nog geen idee of het een misdrijf is? Maar ook hier
  kom ik wel achter aangezien A’doorn een dorp is en niet snel iets verborgen
  blijft, alleen komt niet in de krant he. Diezelfde nacht (22-1-2011) is er
  op een paar kilometer afstand van de plek waar hij gevonden is, een drietal
  auto’s uitgebrand (in de “Bronsgietersdonk” = woonerf). Heeft
  ogenschijnlijk niets met elkaar te maken.
  En een aantal dagen later horen we dat It’s falliet is, 118 filialen
  dicht. En dezelfde dag horen we dat “InterLandenSpreiGroep” (daar waar ik
  met K.T. 18 maanden gewerkt heb) failliet is. Zij stoppen op jawel,
  uitgerekend 30-04-2011, 2 jaar na drama. Dit is vast iets van synchroniteit
  of zo… (opm. Eheu: hij heeft gelijk, lees mijn zaplog-artikel over Nikola Tesla en mindcontrol bijv. om dat beter te begrijpen).
  (zie ook ivm met Vrijmetselaarssymbolen en ‘koninginnedag’ de beschrijving van de Vaatstra zaak op klokkenluider; ivm met dat alles, ik bedoel met het feit dat ik de waarheid daarachter kon ontdekken, heb ik vijf jaar lang onschuldig vast gezeten, om even on-topic te blijven).

  Just because I’m paranoid doesn’t mean they’re not after me (hehe!).

  Greetz

  Eheu

  Antwoord
 9. Eheu

  Ik vind dat je groot gelijk hebt bou, ik heb dat ook al vaker op klokkenluider gemeld. Het enige effectieve verzet is INFORMATIE en KENNIS verspreiding. Het reactionaire geweld van de tegenpartij zal daarbij al heftig genoeg zijn (dat zien we in feite al jaren, en vooral sinds 09-11).
  Desondanks vindt ik dat Kat zijn werk heel moedig en nodig is (hoewel ik het dus niet eens ben met zijn ‘politieke ideeën’, trouwens ben ik überhaurpt a-politisch, en als dat een conflict met de politiek oplevert, heeft die politiek een probleem, terecht volgens mij en hopelijk met mij volgens vele anderen.)

  Groet

  Antwoord
 10. Anna Klaasen

  Duizend anonieme brieven en verhalen van bomenknuffelaars uit Zutphen en Warnsveld veranderen niets aan de zaak. Er is bewijs, overweldigend bewijs. Ook een boekje voor het slapen gaan van Jacob Vis veranderd de werkelijkheid niet. Jullie kennen H. niet en weten niet wat voor een gefrustreerde gek hij is.

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Beste Anna,

  Inderdaad ken ik Haalboom niet persoonlijk, maar ik heb hem een keer op de TV gezien. Het lijkt me beslist geen krachtpatser, maar nog veel erger vind ik dat die TWEE anonieme brieven over wat zich heeft afgespeeld op die homo-ontmoetingsplek niet zijn onderzocht.

  Haalboom is niet verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, hij is dus niet gek! Op BOUblog is schelden niet toegestaan. Vandaar dat ik aarzel om jouw reactie te plaatsen. Misschien ken jij Henk Haalboom wel persoonlijk, maar zolang je niet tevens psychiater bent, is de kwalificatie “gefrustreerde gek” slechts een scheldpartij. 🙁

  p.s.: bedankt voor de link naar het Openbaar Ministerie. Nee, in de zaak Haalboom zijn geen fouten gemaakt, maar dat wat gedaan had moeten worden, het onderzoeken van wat er gebeurd is op die homo-ontmoetingsplek, dat heeft men wel nagelaten. De bewezenverklaring is daarom alleen al absurd!

  Antwoord
 12. mr. drs. BOU

  Impressie van de manifestatie op de Dam:

  Zie voor meer nieuws de website Onschuldig Gevangen.

  Antwoord
 13. Patrick

  Wat ik vind ontbreken in het strafrechtelijk onderzoek is dat er geen onderzoek is gedaan naar personen in de omgeving van Henk H. die een mogelijk motief kunnen hebben gehad om hem in diskrediet te brengen (moord/doodslag) in de schoenen te schuiven). Zijn boot is tot 2 maal toe in brand gestoken. Er waren nogal problemen uit het eerdere huwelijk.
  Justitie beweert dat Henk uit jaloezie Pim O. omgebracht zou hebben. Maar de relatie met de jongere Rianne E. was een vader dochter relatie De psycholoog (Schiedammer Parkmoord) Bullens zegt dat Henk H. een fantast is. Hiermee is ook een toon gezet.
  Het CEAS rapport weerlegt diverse beweringen van misdaadauteur J. Vis, van Koppen maar dat wil niet zeggen dat er aan waarheidsvinding is gedaan.
  Dan nog het verhaal van Pim O. dat hij een date zou hebben met de vriendin van Henk, is helemaal niet ondersteunt door feiten.
  Pim zou een rode sportauto hebben, maar bij de vindplaats van de jas (van Pim) etc stond een witte auto (was deze auto van hem?). Wat is er met deze auto gebeurd, is deze onderzocht?
  Nee, deze zaak roept alleen maar vragen op, zaken die zijn niet goed zijn uitgezocht.

  Het CEAS rapport weerlegt diverse beweringen van misdaadauteur J. Vis, van Koppen maar dat wil niet zeggen dat er aan waarheidsvinding is gedaan.

  Antwoord
 14. Patrick

  Als Henk een fantast zou zijn; er zijn psychologische tests die dit kunnen aantonen. Zij zijn ontwikkeld door Merkelbach (hoogleraar psychologie Maastricht)

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 − elf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën