Archief
Artikelen

Ruim 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. We zijn daarom geneigd om water heel gewoon te vinden, maar het is de meest wonderlijke vloeistof die bestaat. Zonder de unieke eigenschappen van deze chemische verbinding zou er geen leven op aarde bestaan. Op geen enkele andere planeet komt vloeibaar water voor, al waren er ook op Venus en Mars ooit oceanen en rivieren. Op Venus is nu geen water meer, op Mars ligt misschien nog wat ijs rond de polen en rond Jupiter draaien manen met waterijs, maar vloeibaar water vindt men alleen op aarde! Een wereld zonder water zou volkomen levenloos en steriel zijn.

Water kan in meerdere vormen bestaan. Op aarde is het een vloeistof die voortdurend verdampt, zodat er altijd wel wat water in de lucht zit. Deze moleculen zijn lichter dan lucht, waterdamp stijgt op, maar op grotere hoogte zijn de temperatuur en druk lager. Watermoleculen hebben dan sterk de neiging om weer clusters te vormen, er ontstaan wolken waaruit regen of sneeuw kan vallen. En als water bevriest, dan krimpt het niet, maar het zet zelfs iets uit. Daarom is ijs lichter dan water, het blijft drijven en het vormt aldus een isolerende laag op sloten en plassen. Dank zij deze merkwaardige eigenschap van water bevriest de bodem niet.

De Coulomb Constante of permittiviteit van water is 80. De kracht waarmee ionen elkaar aantrekken, of waarmee een atoomkern zijn elektronen vasthoudt, is in water 80 maal zo klein als in een vacuüm. Veel stoffen lossen daarom in water op, maar ook chemische verbindingen kunnen in water gemakkelijk uiteenvallen. De moleculen splitsen zich dan in ionen, waaruit andere verbindingen kunnen ontstaan. Daarbij kan water zowel basisch als zuur reageren. Ook is water in staat om metalen te oxideren. (Bedenk wel dat dit het zelfde is als verbranden! Water blust dus niet alle vuren, soms wakkert het water het vuur zelfs aan!) Door al deze unieke eigenschappen is water voor veel scheikundige reacties onmisbaar.

Vloeibaar water is een zachte stof, maar de oppervlaktespanning van water is hoog. Water is dus niet alleen zacht, maar ook keihard, het kan rotsen uithollen en bergen doorklieven. De kracht van water is enorm, zoals blijkt bij iedere overstroming of vloedgolf. Deze kracht maakt echter ook dat een zaadje kan ontkiemen en zich dan dwars door een laag asfalt kan boren. En hoewel water meestal omlaag stroomt, stroomt het in bomen juist omhoog, tegen de zwaartekracht in! Is dat geen wonder?

Een watermolecuul bestaat uit een zuurstofatoom met twee waterstofatomen. De kern van waterstof is echter zo klein, dat deze vrijwel geheel wegvalt in het veld van de buitenste schil rond het zuurstofatoom. Een watermolecuul is daarom nauwelijks groter dan een zuurstofatoom. Bij de verbinding valt het volume van waterstof weg en daarbij komt veel energie vrij. Om water weer te splitsen in waterstof en zuurstof, is minstens zoveel energie nodig. Water is daarom een zeer stabiele verbinding, bij verhitting verdampt het wel, maar een watermolecuul valt niet snel uiteen.

Zuurstof heeft 6 elektronen in het veld van zijn buitenste schil. Het streeft naar de structuur van het edelgas Neon, met 8 elektronen in de buitenste schil. In het veld van de schil van zuurstof zijn nog twee banen vrij en deze staan haaks op elkaar. De positief geladen waterstofkernen volgen hun elektronen die deze banen vullen. Ze bevinden zich daarom altijd beiden aan een zelfde kant van het watermolecuul. Ieder molecuul wordt zo een magneetje, met een positieve pool van 2 waterstofkernen, die razend snel draait in het veld rond de kern van het zuurstofatoom. De watermoleculen trekken elkaar daarom aan en stoten elkaar weer af, zodat ieder molecuul voortdurend in beweging blijft, ook in stilstaand water. Zij bewegen zich echter niet willekeurig, maar in een soort dans. Ze vormen clusters waaruit moleculen ontsnappen terwijl anderen hun plaats innemen. Door deze polarisatie krijgt water een soort geheugen, in de vorm van de structuur van die clusters. Dit geheugen is niet bewust, maar het geheugen van een computer is dat evenmin. Toch bevat water informatie over de toestand waarin het zich eerder bevond.

De volgende documentaire gaat over deze unieke eigenschap van water. In veel religies speelt water een rol, waarbij het wordt gezegend en dan helende eigenschappen zou krijgen. Uit experimenten blijkt dat daar minstens een kern van waarheid in zit. In deze documentaire komen ook Russische en Chinese onderzoekers aan het woord. Zij bestuderen de spirituele eigenschappen van water, bij voorbeeld in de manier waarop het water kristalliseert tot ijs. Hun resultaten zijn werkelijk verbazend! Hun vragen komen niet op in de hoofden van onze objectieve empirische wetenschappers, maar wat deze geleerden ontdekken, dat wist men in de religie al heel lang.

Water, het grote mysterie is Nederlands ondertiteld en duurt een uur en 25 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter