Archief
Artikelen

De Vereniging Basisinkomen pleit voor een economisch systeem waarin de staat aan iedereen een basisinkomen garandeert. Alle mensen ontvangen dan voldoende geld om van te leven, zonder daarvoor te hoeven werken. Hoeveel mensen er nu werken voor hun geld, weet ik niet, maar kinderen, full time huisvrouwen, studenten, gepensioneerden, arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandsmoeders vormen samen wel een substantieel deel van de bevolking. Zij ontvangen allen hun levensonderhoud zonder te werken in het reguliere arbeidsproces. Daarnaast zijn er talloze mensen die (vaak naast hun baan!) als vrijwilliger werken. Het verband tussen arbeid en inkomen is dus toch reeds volledig zoek!

Stel dat iedere inwoner van Nederlander 1000 Euro per maand zou krijgen, wat zou dat dan kosten? Politici zullen u verzekeren dat daar geen geld voor is, maar dat is onzin! Er is geld voor bail-outs voor de banken en voor Joint Strike Fighters, er is geld voor een militaire missie naar Afghanistan! Als Nederland dat alles kan betalen van het geld dat de centrale banken uit het niets creëren, dan kan een basisinkomen er ook nog wel af. De vraag wat een basisinkomen kost, is daarmee niet beantwoord, maar waarschijnlijk levert het op termijn zelfs geld op!

Stel dat het belastingstelsel grondig werd vereenvoudigd. Alle belastingen vervallen, behalve de BTW en die gaat drastisch omhoog. Deze belasting wordt namelijk betaald over iedere aankoop, dus door de gebruiker van goederen en diensten. Weliswaar is de verkoper degene die deze belasting int en afdraagt aan de belastingdienst, maar BTW is een belasting op het besteden van geld. Rijke mensen besteden meer geld dan arme mensen, daarom is deze belasting op een eerlijke manier progressief. Bedrijven betalen BTW over alle grondstoffen die ze kopen, maar als ze hun producten verkopen, dan krijgen ze hun betaalde BTW weer terug. De regel van de BTW is dus: de gebruiker betaalt!

In het huidige systeem zijn er talloze mensen die wel betaald werken, maar niets produceren: de ambtenaren, de controleurs en regelaars van onze broekzak – vestzak belasting- en verzorgingsstaat. Neem een bijstandsmoeder: over haar karige uitkering wordt eerst loonbelasting geheven, vestzak – broekzak! Daarnaast ontvangt ze huursubsidie, zorgtoeslag en kinderbijslag, drie maal broekzak – vestzak, drie aparte formulieren die jaarlijks worden ingevuld, gecontroleerd en eventueel gehonoreerd! Voor vrijwilligerswerk (waarvoor ze toestemming moet vragen aan broekzak!) krijgt ze een onkostenvergoeding die moet worden gecontroleerd op eventuele vestzak! Alle bijverdiensten worden immers gekort op haar bijstandsuitkering. En dat is nog maar een voorbeeld van hoe we elkaar eeuwig bezig kunnen houden. Een drastische vereenvoudiging in de vorm van alleen nog maar BTW levert daarom zeker iets op!

Hoe hoog die BTW moet worden, mag een econometrist berekenen, maar voor het gemak houden we het even op 50%. De helft van het geld dat we gezamenlijk uitgeven, gaat dan naar de Staat. Dit lijkt veel, maar op dit moment betalen we ook ongeveer 50% belasting. Deze bestaat uit 4% of 19% BTW, uit loonbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting, accijnzen, onroerend goed belasting, waterschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting en zo voort. Het is een totaal versplinterd systeem! Accountants en belastingadviseurs hebben het daar druk mee. Alle belastingen die een bedrijf moet betalen, worden doorberekend in de prijs die de consument voor het product betaalt. Voor de consument worden de producten waarschijnlijk niet duurder wanneer al die belastingen worden verzameld in één: de BTW.

Stel: de helft van ons geld gaat naar de staat en deze garandeert iedere inwoner een inkomen van 1000 Euro per maand. Wie minder inkomen ontvangt, krijgt het verschil bijgelegd door de Staat, uit te betalen door de belastingdienst in de vorm van een negatieve aanslag. Werkgevers leggen daartoe hun loonlijsten over aan de belastingdienst en zelfstandigen tonen hun omzet en winstcijfers. De belastingdienst als eventueel uitkerende instantie controleert niet op persoonlijke gedragingen, zoals of u soms samenwoont, of u wel voldoende solliciteert, of uw haardracht wel representatief is. De enige controle gaat over uw inkomen!

Tegen een arbeidsloos inkomen wordt vaak aangevoerd dat het de profiteurs en uitvreters bevoordeelt. Uit onderzoek in Zwitserland is gebleken dat de meeste mensen denken dat vrijwel niemand nog aan het werk zou gaan, wanneer men ook zonder te werken een inkomen krijgt. Vraagt men dezelfde mensen echter naar wat ze zelf in dat geval zouden doen, dan is het antwoord: “Ik zou mijn werk echt niet willen missen!” Werk geeft inhoud aan hun bestaan, het levert sociale contacten en nieuwe uitdagingen! Wie met tegenzin naar het werk gaat, kan er dan mee stoppen, maar ik denk dat de meeste collega’s van deze persoon dan opgelucht ademhalen!

Wie denkt dat mensen alleen maar werken omwille van het geld, heeft het niet begrepen. De meeste mensen gaan met plezier naar hun werk! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs deze schijnbare paradox: geef de mensen meer geld en ze gaan soms minder hard werken! In de volgende animatie wordt dit uitgelegd.

Drive: The surprising truth about what motivates us duurt 10 minuten.

Stel dat iedereen kon rekenen op een basisinkomen van 1000 Euro per maand, dan kon men kiezen welk werk men nog wil doen. De betaalde banen blijven gewoon bestaan, misschien tegen een iets hoger minimumloon, maar voor de werkgevers worden de loonkosten minder, want de loonbelasting vervalt. Arbeid wordt goedkoper! De BTW gaat echter drastisch omhoog, de producenten zullen dus zuinig moeten zijn met hun grondstoffen!

Een dakloze, die nu een zeer lage uitkering krijgt omdat hij of zij geen woonlasten heeft, zou van die 1000 Euro een huis kunnen huren. Twee of drie daklozen in een huis zullen zich samen rijk voelen! Het huidige systeem bevordert slechts het “ieder voor zich”, want op samenwonen staat een korting op de uitkering en/of een hogere aanslag van de belastingdienst. Met een arbeidsloos basisinkomen voor iedereen en alleen nog BTW als belasting vervallen deze onbedoelde effecten van ons goedbedoelde broekzak – vestzak systeem.

Natuurlijk heeft dit simpele systeem haken en ogen. Als we ook aan alle kinderen 1000 Euro per maand toekennen, dan zouden sommige mensen kinderen kunnen krijgen omwille van het geld. We zouden het basisinkomen daarom kunnen koppelen aan de leeftijd. Het huidige systeem zit echter vol met vestzak – broekzak regelingen. Een alleenstaande moeder krijgt kinderbijslag en een-ouder toeslag. Vanwege de leerplicht betaalt ze daarvan verplicht schoolgeld en de zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage. Leerplicht behoort samen te gaan met gratis onderwijs, anders is het gedwongen winkelnering! En zo zullen er meer verfijningen mogelijk zijn. Waar het werkelijk om gaat, is dat we afstappen van het adagio: wie niet werkt, zal ook niet eten. Want dat is al heel lang niet meer het geval!

De volgende documentaire is gemaakt in Zwitserland. Hij is Duitstalig, maar er is ook een versie Nederlands ondertiteld, helaas met vertaalfouten. Hinderlijk is dat Wirtschaft wordt vertaald met wetenschap! Wirtschaft is welvaart. Wie voldoende Duits verstaat, kan beter de Duitse versie bekijken. Voor een Europees initiatief om te komen tot een onvoorwaardelijk basisinkomen, zie deze website voor meer informatie.

Grundeinkommen duurt een uur en 40 minuten.

Zonder ondertiteling:

Met Nederlandse ondertiteling (laadt wat traag):

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

11 Reacties op “Kiezen voor een arbeidsloos basisinkomen”

 • mr. drs. Bou:

  Tegen alle vooroordelen in: het succes van onvoorwaardelijke ‘cash transfers’ in India
  Het pleidooi van de Britse econoom Guy Standing voor een veralgemeend basisinkomen is niet onopgemerkt gebleven in progressieve kringen. Minder bekend is de proef met het basisinkomen in India waarbij Standing betrokken is. Een experiment met interessante gevolgen voor leefomstandigheden, gezondheid, onderwijs, gelijkheid en de economie.

 • mr. drs. Bou:

  Zwitserland gaat stemmen over basisinkomen voor iedereen

  Een basisinkomen voor iedereen, dat is de inzet van een referendum dat binnenkort in Zwitserland wordt gehouden. Een actiegroep heeft genoeg draagvlak gevonden om het voorstel op de politieke agenda te krijgen.

  Het gaat om een onvoorwaardelijk maandinkomen van 2.500 Zwitserse frank voor elke volwassen inwoner. Dat is omgerekend 2.030 euro.

  De groep activisten verzamelde in de afgelopen 18 maanden meer dan 100.000 handtekeningen voor het voorstel. Volgens het directe democratische systeem van Zwitserland is dat genoeg om een referendum af te dwingen.

  Cash Bern: Swiss may grant unconditional income for all

 • mr. drs. Bou:

  Drie artikelen over een basisinkomen:

  Basisinkomen enige structurele oplossing voor werkloosheid
  Visionair: Germen op 15 oktober 2013

  Een basisinkomen, een systeem waarbij iedere Nederlandse ingezetene een vast bedrag per maand krijgt, ongeacht wat hij of zij doet, maakt het minimumloon overbodig. Ook is het afgelopen met uitkeringsfraude. Waarom is dit even simpele als geniale idee eigenlijk nog steeds niet ingevoerd

  Hoe kan het basisinkomen bekostigd worden?
  Visionair: Germen op 17 oktober 2013

  Veel mensen, waaronder schrijver dezes, dromen ervan: een basisinkomen, een uitkering voor alle Nederlanders op grond van hun status als mens. Het meest gehoorde argument tegen het basisinkomen is dat de kosten ervan te hoog uit zouden vallen. Klopt dit? We rekenen het na. De conclusies zijn opmerkelijk te noemen…

  Waarom we iedereen gratis geld moeten geven

  Dat laatste artikel is echt leuk! Het staat ook op Zaplog, met reacties.

 • mr.drs.Bou:

  How to Fund a Universal Basic Income Without Increasing Taxes or Inflation

  Omdat door de automatisering steeds meer banen verdwijnen, zit er eigenlijk niets anders op dan iedereen een basis-inkomen te geven. Dit artikel laat zien dat het niet alleen kan, maar zelfs voordelig is!

  That helps explain the recent interest in a universal basic income (UBI) – a sum of money distributed equally to everyone. A UBI has been proposed in Switzerland, trials are beginning in Finland, and there is a successful pilot ongoing in Brazil. The cities of Ontario in Canada, Oakland in California, and Utrecht in the Netherlands are planning trials; two local authorities in Scotland have announced such plans; and politicians across Europe, including UK Labour Party leader Jeremy Corbyn, have spoken in favor of the concept. Advocates in the US range from Robert Reich to Mark Zuckerberg, Martin Luther King, Thomas Paine, Charles Murray, Elon Musk, Dan Savage, Keith Ellison and Paul Samuelson. A new economic study found that a UBI of $1000/month to all adults would add $2.5 trillion to the US economy in eight years.

 • Ben:

  Karl Marx draait zich om in zijn graf.

  Groeten, Ben

 • Ben:

  Er zijn heel veel artikelen die weinig heel laten van het basisinkomen verhaal. Zelf vind ik het volgende altijd simpel en overtuigend. In de echte economie is de basis producten en diensten. Geld is er om te ruilen en als het goed georganiseerd is uiteindelijk iedereen tevreden en gelukkig althans in materiële zin. In het kapitalisme is geld van middel tot doel verworden. In het huidige financierskapitalisme lijkt het of economie alleen nog maar om geld gaat. De kapitalistische ze rapen zijn dus echt gaar (vrij naar Marx) en wordt geld niet meer gedekt door arbeid. In het basisinkomen nu wordt er aan mensen niet gedekt geld verschaft. Dat creëert bijv de mogelijkheid voor alle basisinkomen genieters om naar Afrika te verhuizen en daar producten en diensten van de lokalen toe te eigenen. Vroeger was daar nog geweld voor nodig. Dat hadden zelfs Marx of Lenin nooit bedacht. Het is het imperialisme als hoogste stadium voorbij.

  Groeten, Ben

  • mr.drs.Bou:

   Beste Ben,
   Marx schreef zijn werk in de 19e eeuw. Hij kon niet bevroeden welke weg onze hoog technologische beschaving zou inslaan. Ongeveer anderhalve eeuw na dato blijkt de meeste productieve arbeid overgenomen te worden door computer gestuurde machines. Arbeiders zijn meer en meer overbodig.
   Volgens mij ligt Marx nu in zijn graf en hij kijkt naar de hemel. Als arbeiders overbodig worden, hoe blijven deze mensen dan in leven? Door hen het geld te geven dat wordt gedekt door de arbeid van machines. Volgens mij is dat wel verdiend, want deze machines bestaan dank zij de arbeid van de vorige generaties!
   LAAT ONS DUS ALLEN DELEN IN DEZE ERFENIS EN GEEF NIET ALLES AAN EEN KLEIN GROEPJE RIJKEN.
   Natuurlijk vergt dat een nieuwe manier van denken…

   • Ben:

    Hi Boudine,

    Het zal altijd zo blijven dat alles tot stand komt via natuur en arbeid en daarmee blijft het werk van Marx altijd geldig. En verder maken die verhalen over robotisering op mij geen enkele indruk. En ook die robots zullen weer gemaakt en onderhouden worden. En verder is er altijd genoeg te doen en zit dus in een fatsoenlijke maatschappij niemand zonder werk.

    Groeten, Ben

Laat een reactie achter