Archief
Artikelen

Dit derde college van professor Richard Wolf gaat over het communisme en het socialisme. De geschiedenis van Rusland en de Russische Revolutie worden besproken vanuit de gedachte van Marx dat de verdeling van de meerwaarde belangrijk is voor een goed begrip van een economisch systeem. Dan blijkt dat het Russische “communisme” alles behalve communistisch was! Het was in feite een vorm van staats-kapitalisme. De winst werd niet langer verdeeld door de aandeelhouders, de goederen werden niet langer gedistribueerd via de vrije markt, maar de staat bepaalde wat er werd geproduceerd en hoe de meerwaarde werd verdeeld.

Na de ineenstorting van Sovjet Rusland in 1989 was de gedachte wijd verbreid dat nu was gebleken dat Marx ongelijk had. De kapitalistische manier van produceren zou de enige juiste zijn. Uit de analyse van professor Wolff blijkt echter iets heel anders: een centraal geleide economie is evenmin robuust als een kapitalistische economie. En juist in een centraal geleide economie ontstaan patronen van macht, onmacht en onderdrukking. Maar een centraal geleide economie heeft ook niets te maken met Marxisme.

In een economie zoals Marx voorstelde, bepalen de arbeiders wat er wordt geproduceerd, hoe en waar dat wordt geproduceerd en waaraan de meerwaarde zal worden besteed. Een dergelijk systeem is per definitie in hoge mate gedecentraliseerd.

Class 3: A class analysis of the rise and fall of the USSR (with applications as well to China, etc.) duurt een uur en 10 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter