Archief
Artikelen

Sommige wetenschappelijke theorieën krijgen niet de aandacht die ze verdienen, omdat het belang dat met de theorie gemoeid is, ingaat tegen de belangen van mensen die macht en rijkdom bezitten. Een theorie die welbewust werd onderdrukt, is de economische theorie van Karl Marx. Dat wil niet zeggen dat de theorie verboden is, maar op scholen en universiteiten krijgt Marx niet de aandacht die hij verdient. Enerzijds kan men de boeken van Marx en zijn vriend Friedrich Engels bij de boekhandel kopen of in de bibliotheek lenen, maar de Marxistische theorie lijkt nog altijd niet door te dringen tot het algemene discours over economie.

In de VS lijkt het Marxisme welbewust uit het programma te worden geschrapt. Deze zomer luisterde ik naar de colleges moderne geschiedenis van professor Lynn Hunt. Aangekomen bij les 4, over het Marxisme, liet deze professor het echter afweten! Dat college stond niet online!

In Europa heeft het Marxisme een slechte naam gekregen tijdens de naoorlogse decennia waarin de Sovjet Unie heerste over Oost Europa. Het Sovjet-systeem noemde zichzelf communistisch, maar was dat allerminst. Het Sovjet-“communisme” was in feite een vorm van staats-kapitalisme, waarin de staat de productiemiddelen beheerste. De staat bepaalde daarom wat er werd geproduceerd, op welke wijze, door wie en waar. De staat bepaalde tevens wat er gebeurde met de winst, de meerwaarde die werd geproduceerd. Ook het huidige China is allerminst communistisch op de manier waarop Marx dit bedoelde. De grote massa van arbeiders heeft er werkelijk niets te zeggen over de arbeidsomstandigheden en de verdeling van de winst.

Dr. Richard Wolff is gespecialiseerd in Marxistische economie en zijn colleges staan online. Is me dat even genieten! Marxistische economie is zo begrijpelijk… en zo hoopvol. De essentie van het Marxistische model is arbeiders-zelfbestuur. Dat wil zeggen dat de mensen die goederen of diensten produceren, zelf bepalen wat ze produceren, op welke manier, waar en wanneer, en wat ze doen met de meerwaarde. Een voorbeeld van deze manier van werken ontstond in Argentinië, nadat dit land economisch volledig was geplunderd en ingestort.

In de colleges economie die ik indertijd heb gevolgd, kwam de Marxistische theorie eenvoudig niet voor. Door zelfstudie probeerde ik wel om dat gat te vullen, maar eigenlijk wist ik nog steeds niet waar de klepel hing. Nu de economische crisis wereldwijd heeft toegeslagen, zien we de ene analyse na de andere voorbij komen, maar niemand (of iedereen!) lijkt te weten wat we moeten doen. Een bank-run? Hamsteren? Goud of zilver kopen? Geen van deze alternatieven biedt op de lange termijn ook maar enig perspectief. Het Marxisme biedt echter een theoretisch handvat om de economie grondig te hervormen.

De colleges van professor Wolf gaan over de grondslagen van onze economie. Zijn uitleg van het Marxisme is begrijpelijk voor iedereen die Engels verstaat. Van de cursussen op zijn website vond ik deze de beste! Deze cursus werd gegeven in de lente van 2010 voor het Brecht Forum in New York. Het is een introductie in de theorie van Karl Marx, in 5 colleges van elk bijna 2 uur.

Class 1: The basic concept of class; history of class analysis; differences (inside and outside Marxism) over how to define “class”; specifics of Marxian class analysis; different results from using Marxian class analysis versus using other analytical frameworks.

Op de website van professor Wolff staan links naar artikelen, voor mensen die dieper willen ingaan op de stof door verder te lezen.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter