Archief
Artikelen

Dr. Richard Wolff is een marxistische econoom wiens achtergrond en visie al eens op BOUblog zijn besproken. Wie niet op de hoogte is van de Marxistische economische theorie, zou eens moeten kijken op de website van Dr. Richard Wolff. Professor Wolff geeft namelijk ook online college! Op 30 september 2010 gaf professor Wolff een lezing over de maatregelen die worden genomen tegen de economische crisis en waarom deze maatregelen niet werken. Dit economische systeem werkt namelijk niet meer. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dit leidt tot agressie en op den duur wellicht zelfs weer tot een wereldoorlog, zoals eind jaren ’30 van de vorige eeuw. Alleen zal het ditmaal nog erger zijn!

Er is wel degeljk een alternatief voor deze situatie. Het voorstel van professor Wolf is een verandering van de kapitalistische productiewijze naar arbeiders-zelfbestuur. In het huidige systeem is er een Raad van Commissarissen, die een directie aanstuurt die in dienst is van het bedrijf en die daarom aan de R.v.C. moet gehoorzamen, waarna alle medewerkers weer moeten gehoorzamen aan degene die boven hen staat. Deze beslissingsstructuur is top-down. De besluiten dienen daarom het belang van de top van een bedrijf en deze top wil zo veel mogelijk winst maken.

In een systeem van arbeiders-zelfbestuur zou men alle medewerkers regelmatig bij elkaar roepen, om gezamenlijk te bepalen wat er zal worden geproduceerd, door wie, op welke wijze en voor hoeveel geld het product zal worden aangeboden. Tevens kan dan worden beslist hoe men de inkomsten zal verdelen over de aanschaf van nieuwe grondstoffen en machines, lonen voor de medewerkers en uitkeringen of pensioenen. Deze structuur is bottom-up. De beslissingen dienen het belang van alle werknemers, hun naasten en hun omgeving. Voor wie denkt dat dit niet realistisch is, wijs ik op de documentaire over arbeiders zelfbestuur in Argentinië: The Take.

Deze lezing van Dr. Richard Wolff werd gegeven voor studenten van het Graduate Program in International Affairs van The New School in Greenwich Village in New York. Deze school geeft aanvullende cursussen voor studenten die niet tevreden zijn met de eenzijdige technocratische benadering die wordt geleerd op de universiteiten. Hun colleges kan men ook online volgen!

Met dank aan Zaphod.

Why the Economic Crisis Deepens | The New School duurt een uur en 13 minuten, waarna het publiek drie kwartier lang vragen kan stellen.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “Dr. Richard Wolff over de economische crisis”

 • Arnoud:

  Graag gedaan. Fijn dat je ‘m geplaatst hebt. Mijn dank daarvoor weer op mijn beurt.

 • marc:

  Wat een idioot. Er was eens een land gebaseerd op arbeiderszelfbestuur. Joegoslavie. We weten hoe het daarmee afgelopen is.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Marc,
  Professor Wolff is een van de beste (en meest gevraagde) economie-professoren van de VS.
  En zolang Joegoslavië was gebaseerd op een socialistisch model (géén arbeiders zelfbestuur, maar een centraal geleide economie!) gingen de zaken daar redelijk goed. Helaas is dit land volledig kapot gemaakt door de interventies van het “vrije Westen”. Als je je een beetje zou verdiepen in de geschiedenis van de burgeroorlog in Joegoslavië, dan zou je dat begrijpen.

  Beste Arthur,
  Die colleges over het Marxisme zijn ook uiterst leerzaam! 😉

 • Arnoud:

  Wederom dank,

  gr. Arnoud ;P

 • Khalid:

  Ik denk dat deze man wel gelijk heeft over de economische crisis. Hij denkt ook terug aan de geschiedenis en wat er toen gebeurt is in dezelfde situatie aangezien de gschiedenis zich meestal herhaalt vooraal in dezelfde situaties denk ik dat we ons moeten inzetten voor een verandering in de kapitalistische productiewijze

 • Breght:

  Richard Wolff is geen voorstander van een centraal geleide economie te noemen. Hij stelt eerder een systeem voor waar arbeiders aandeelhouders zijn van hun eigen bedrijf en steeds democratisch beslissingsrecht hebben. Hij vindt dat het aandeel staat/privé in de economie gedeeltelijk naast de kwestie is.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Breght, Klopt! Alleen zou Wolff het geen aandeelhouders noemen, maar stemgerechtigden in het beleid van het bedrijf.

  Overigens welkom op BOUblog! 😉

 • mr. drs. BOU:

  Beste Breght,

  Ik kom nog even terug, want dit lijkt me wel belangrijk.

  Op dit moment hebben de aandeelhouders zowel de eigendom als de zeggenschap in een bedrijf. Eigendom en zeggenschap vallen dus samen in onze maatschappij. Zoals vroeger Kerk & Staat. Maar Marx en de Marxisten pleiten voor een scheiding tussen die twee.

  Wat betreft onze zogenaamde “vijand” de NWO, de Kapitalisten, de Vrijmetselaars, Illuminatie en zo voort:

  De eigendom mogen ze houden, maar de zeggenschap moet komen te liggen bij de werkelijke producenten van de meerwaarde. Dat zijn de mensen die overal werken!

  In elk bedrijf zou de beslissing over wat men maakt en op welke manier dus niet moeten liggen bij de aandeelhouders, maar bij het personeel. De aandeelhouders mogen hun aandeel dan houden, in de goede trouw dat het personeel naar beste weten de juiste beslissingen zal nemen.

  Beter weet ik het ook niet, dus welterusten, slaap zacht… 😉

  Wat denk je daar van?

 • Breght:

  Beste mr. BOU,

  Dat kan kloppen. Aandeelhouderschap is inderdaad niet nodig. Zolang het personeel maar kan beslissen over wat en hoe er geproduceerd wordt. De rest gebeurt vanzelf, denk ik. Automatisch zal het kapitaal zich minder concentreren en meer gelijk verdeeld worden over alle mensen. Via een staatsbank zou iedereen in min of meer gelijke mate eigenaar kunnen worden van een evenredig deel van de economie.

Laat een reactie achter

Recente reacties