Archief
Artikelen

Robert van Vessem beklaagt zich over Justitie

Zijn verklaring wordt toegelicht door Robert Hörchner.

Robert van Vessem beklaagt zich over Justitie from Sociale Databank Nederland on Vimeo.


Dit interview werd gisteren, op 16 november 2010, afgenomen door Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland. De begeleidende tekst is ook het lezen waard. Volgens Brockhus kan justitie miljoenen besparen, wanneer advocaten niet langer mogen liegen!

… zal het aantal rechtszaken tot meer dan de helft kunnen afnemen wanneer advocaten dit liegen, misleiden, lasteren, enz. niet meer mogen doen, omdat dat strafbaar wordt, dwars tegen de richtlijn van de Raad voor de Rechtspraak in. Daardoor zal ook de begroting van het ministerie van Justitie met minimaal een miljard euro ontlast kunnen worden, en het bedrijfsleven zeker drie miljard kunnen besparen op de proceskosten, waardoor de winstgevendheid flink kan toenemen en de fiscus ook een miljard aan winstbelasting zal kunnen incasseren.

Op zaterdag 13 november j.l. heeft Robert Hörchner een gesprek gehad met de journalist van Klokkenluider, Micha Kat. JDTV heeft daar een opname van gemaakt die wel zeer duidelijk is. Het gaat daarbij om de reden dat Robert zijn recht niet mag halen. Dat heeft alles te maken met de zaak Baybasin! In de zaak Hörchner is die manipulatie achteraf goed zichtbaar. Op 8 mei 2003 heeft Joris Demmink zich persoonlijk gemengd in de zaak Hörchner, via de onafhankelijke ombudsman, die een klacht in behandeling had van Annelies Pijnenborg, de partner van Hörchner. Enige maanden later werd Baybasin veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf door de Rechtbank Breda. In hoger beroep werd dat omgezet tot levenslang door het Hof den Bosch. Ten slotte heeft de Hoge Raad dat vonnis bevestigd en daarbij verklaard dat telefoontaps, tot dan slechts aanvullend bewijs, mochten gelden als het enige bewijs!

Wat Hörchner zegt over Laetitia Griffith, blijkt echter niet helemaal te kloppen met de tijdslijn van het proces Baybasin. Hörchner heeft zijn tijdslijn uit de Wikipedia, maar die informatie klopt niet. Wikipedia zegt:

Het Hof in Den Bosch bevestigde de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep op 7 oktober 2004, waarmee de levenslange gevangenisstraf van Baybaşin bleef staan. Baybaşin ging in cassatie doch dit beroep werd door de Hoge Raad verworpen.

De juiste tijdslijn is deze: De rechtbank van Breda veroordeelde Baybasin in februari 2001 tot 20 jaar gevangenisstraf. In juli 2002 werd dat vonnis in hoger beroep gewijzigd in levenslang. In oktober 2003 werd het beroep in cassatie door de Hoge Raad verworpen.

Op 11 februari 2004 had Hörchner in Den Haag een gesprek met het VVD-kamerlid Laetitia Griffith, die hem verzekerde dat ze alles voor hem zou doen, maar dan moest hij zich terugtrekken uit de media. Een uitzending van Nova over zijn zaak ging daarom niet door. Op 16-05-2004 verloor Hörchner zijn art. 12-procedure over het valse tapverslag voor het Hof van Den Bosch. Weliswaar werd bevestig dat er twee versies van het tapverslag in omloop waren, maar de betrokken rechercheurs werden niet vervolgd. Daarna liet Griffith Hörchner weten dat zij niets voor hem kon doen. Hörchner moest de media maar opzoeken.

Baybasin is uitsluitend veroordeeld op telefoontaps, die van het begin tot het einde zijn gemanipuleerd! Daarom werd iedere redelijke eis van Hörchner afgewezen. Van valse tapverslagen wilde men in Den Haag niets weten! Aldus verdween ook Hörchner in de Demmink doofpot. Voor wie nog niet begrijpt dat Baybasin is veroordeeld uitsluitend op vervalste bewijzen, zie deze uitzending van Zembla, februari 2004.

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk … wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

4 Reacties op “Robert van Vessum, Hörchner en Baybasin”

 • Er is veel mis in justitieland. Duizenden zijn zwaar beschadigd en vaak ten einde raad. Op de soevereine staat EuroStaete zoekt men een advocaat die bijna met pensioen gaat, om de initiatiefnemers op EuroStaete te helpen beslag te leggen op de vermogens van o.a. de Raad voor de Rechtspraak, van het College van Procureurs-generaal, van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad van State. Dit omdat deze organisaties verantwoordelijk zijn voor de schade die werd en wordt aangericht aan burgers en bedrijven die in rechte zijn betrokken, waarbij de advocaten op instigatie van de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden met klem als richtlijn heeft gesteld: dat advocaten in civiele zaken ten gunste van hun cliënt ongestraft tegen de rechter moeten kunnen liegen. De rechter mogen misleiden met het vervalsen van feiten; en ook de tegenpartij te lasteren, te smaden en meineed te plegen, zonder dat daartegen wordt opgetreden.

  Bij de klokkenluiders op de website van de Sociale Databank Nederland vindt u tientallen voorbeelden van mensen en bedrijven die slachtoffer zijn geworden van deze in de Advocatenwet verboden gedragingen, waarvoor ook de rechters – die vaak ook advocaat zijn – deze wanpraktijken niet alleen gedogen, maar ook bij wisseling van functie als rechter- of raadsheerplaatsvervanger zich ook schuldig maken aan deze onacceptabele gedragingen, en dat van elkaar heel goed weten.

  Zoals aan fractievoorzitter Job Cohen is voorgehouden (zie sdnl.nl) zal het aantal rechtszaken tot meer dan de helft kunnen afnemen wanneer advocaten dit liegen, misleiden, lasteren, enz. niet meer mogen doen, omdat dat strafbaar wordt, dwars tegen de richtlijn van de Raad voor de Rechtspraak in. Daardoor zal ook de begroting van het ministerie van Justitie met minimaal een miljard euro ontlast kunnen worden, en het bedrijfsleven zeker drie miljard kunnen besparen op de proceskosten, waardoor de winstgevendheid flink kan toenemen en de fiscus ook een miljard aan winstbelasting zal kunnen incasseren. Tot nu toe zwijgt iedereen, de politici en de media en natuurlijk de NOvA.

  Mijn vraag is: welke advocaat van de 16.000 heeft de moed om de gezondmaking van onze rechtsstaat in gang te zetten door gebruik te maken van zijn/haar privilege om de deurwaarder met een exploot beslag te laten leggen op de vermogens van de hiervoor genoemde disfunctionerende organisaties? En twee: welke ondernemer wil deze sanering van het rechtssysteem mede financieren en faciliteren?

 • zdkdick:

  Robert verwijst in zijn vidiobericht bij Micha van 25 november naar je blog, helaas is dat verhaal nog niet te zien, of heb ik dat mis?

 • mr. drs. BOU:

  Beste zdkdick, het gaat om het volgende (door mij vertaalde) artikel:
  http://www.boublog.nl/2010/11/10/europees-aanhoudingsbevel-blijft-een-farce/

 • zdkdick:

  Dank voor de link, had die gemist.

Laat een reactie achter