Archieven

Vervloesem en het Dossier van de Schande

Op woensdag 26 mei 2010 zond de Franse TV-zender 13ème Rue een aflevering uit van het programma “Les Faits” van Karl Zéro over de zaak van de Kinderporno Zandvoort: “Le Fichier de la Honte”. Deze Franstalige reportage is inmiddels ondertiteld. De Franse journalist Serge Garde vertelt over de manier waarop de verzameling kinderporno uit Zandvoort in Frankrijk in de doofpot werd gestopt. Ook in Nederland hoorden we er al spoedig niets meer over en in België werd Marcel Vervloesem in de gevangenis geworpen wegens het blootleggen van deze zaak. In “Le Fichier de la Honte” wordt de hele zaak uit de doeken gedaan en ook de achtergronden worden gedegen onderzocht.

Het bestaan van deze heftige kinderporno bewijst dat er mensen zijn die zich verlustigen in het verkrachten van kinderen. Dit zijn sadisten bij uitstek! Daarentegen is niet iedere pedofiel een sadist en ongeveer 50% van hen blijkt zelf als kind het slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Ook zijn lang niet alle kinderverkrachters rijke heren die zich de luxe kunnen permitteren van dure kinderporno, of zelfs nog veel duurdere exclusieve feesten waarin kinderen worden misbruikt. Steeds vaker blijkt kinderporno te worden vervaardigd binnen de huiselijke kring. Seksueel misbruik van kinderen komt in alle lagen van de samenleving voor.

Over de feitelijke achtergrond, voor wie deze nog niet kent: In 1998 kwam de Belgische activist tegen kindermisbruik Marcel Vervloesem in het bezit van een CD-Rom die honderden foto’s bevatte van de verkrachting van kinderen, tot zelfs baby’s toe. Deze CD-Rom was afkomstig van de in Zandvoort woonachtige Duitser Gerrie Ulrich. Vervloesem overhandigde kopieën van dit bewijsmateriaal aan de Nederlandse, Belgische en Franse justitie. Ondanks een overvloed aan bewijzen dat hier sprake was van een crimineel netwerk, werd de Zandvoortse kinderporno door alle autoriteiten afgedaan als fantasie. Vervloesem werd daarna aangeklaagd en veroordeeld wegens verkrachting van minderjarigen en het helen van kinderporno. Dit riekt naar een duivels heksenproces, volledig gebaseerd op valse aanklachten.

Zie ook: Marcel Vervloesem en de zaak Temse Madeira

En: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse Kinderporno

Dwars daar doorheen speelt uiteraard de schimmige zaak Dutroux. Uit de verklaringen van de X-getuigen kwam een groot aantal hooggeplaatste personen als dader naar voren, maar het archief dat iemand daarover had aangelegd, is nu verdwenen. De doofpot is kennelijk nog altijd niet overvol. Wat men werkelijk wilde verbergen in de zaak Zandvoort, is dat ook daar vermoedelijk een aantal personen van hoge eer en goede naam bij betrokken waren!

Het dossier van de schande duurt anderhalf uur.

Het Dossier Van De Schande/Le Fichier de la Honte from Eheu on Vimeo.

Op YouTube in kleine stukjes (voor als hij weer verdwijnt):

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

26 Reacties

 1. Eheu

  Beste Patrick,
  Helaas is die technologie ook uiterst geschikt om ‘science fiction’ en allerlei fantasmas en leugens/bedrog ter consumptie voor het grote publiek te maken over haar eigen werkelijkheid en de intenties van de machten die er gebruik van maken.

  En net zo helaas is ze dus ook maar al te reëel, en dat heeft potentieel verwoestende gevolgen.

  Ik ben bezig een paar docu’s te vertalen/ondertitelen van nuchtere denkers en wetenschappers die dat in feite krankzinnige complot toch heel inzichtelijk maken.
  (bijv. over wat de rol van die ultra-geheime technologie zou kunnen zijn in de ‘religie’ omtrent ‘UFO’s’, ‘extraterrestials’ etc.. en in allerlei andere mythen die door de ‘dreammachine’ die ‘media’ heet vandaag de dag haast planetair worden verspreid in de mensen worden ingeprent, en welke belangen daar in werkelijkheid achter steken).

  Ondertussen zou je ook eens de docu ‘Holes in Heaven’ (een haast spoorloos verdwenen docu uit eind 90-er jaren) die ik op het Net heb weten op te hengelen eens kunnen bekijken. Het is een erg nuchtere docu die alleen focust op de natuurwetenschappelijke aspecten van die technologie, dus zonder de ‘diepere’ filosofische kwesties daarvan erbij te betrekken. Dat heeft ook zeker zijn waarde.

  Ook mijn artikel over Tesla op Anarchiel plus het complement erop dat ik op educateyourself (waarnaar ik bij dat Anarchiel artikel link) zou je heel degelijk kunnen inlichten over dat waarvan jij (zoals zoveel mensen) denkt dat het ‘science fiction’ is. Alleen is een serieuze studie daarvan een enorm karwei. Tenminste heb ik geprobeerd met die artikelen om intelligente en serieuze mensen een dienst te bewijzen door de echt betrouwbare bronnen en documente/sites etc. uit te filteren (want als je lukraak op zoek gaat naar info over dat thema kom in een overvloed aan wilde speculaties en desinformatie terecht die je al gauw elke lust ontneemt om je nog met het onderwerp bezig te houden, en dat zou jammer zijn, want ik weet dat het HET cruciale onderwerp is voor het begrijpen van wat er zich de laatste 65 jaar, en vooral sinds 9/11, werkelijk op het (geopolitieke) wereldtoneel afspeelt.

  Ik geloof niet dat ik een onderwerp ken dat angstaanjagender is dat dat, zelfs de gruwelijkste info over georganiseerde kindermoordpraktijken waar ik me diepgaand mee bezig gehouden heb, is feitelijk nog minder beangstigend dat dat thema, -en verder is het ook nog nauw mee verbonden zoals ik al uitgelegd heb.

  Die ‘occulte krachten’ hebben zich van die technologie meester gemaakt, en ironisch genoeg is ze juist ontwikkeld vanwege de moderne wetenschap die met de Verlichting is ontstaan en die dus juist pretendeert volledig vrij te zijn van elk ‘obscurantisme’ en volledig transparant te zijn. Veel goedgelovige en lang niet domme aanhangers van het Verlichtingsrationalisme, het ‘humanisme’ etc,, zullen daar vast ook oprecht van overtuigd zijn. En het merendeel van het grote publiek dat denkt met twee benen op de grond te staan, en niet meer dan zijn ‘gezonde verstand’ te gebruiken, zal dat eveneens denken.

  Maar evengoed blijft het zo dat die zgn. ‘wetenschappelijke revolutie’ en het ‘rationalisme’ als de moderniteit overheersend wereldbeeld uitermate geschikt is om voor het karretje van die ‘occulte krachten’ gespannen te worden, en uiteindelijk kun je zelfs afvragen, in een soort van super-conspiracy theorie- of die Verlichting zélf niet een rookgordijn is dat die ‘occulte krachten’ hebben aangelegd om hun intenties beter te kunnen verwezenlijken. (ik denk bijv. aan het het ‘gerucht’ dat veel grondleggers van de moderne wetenschap in feite lid zouden zijn geweest van al lang voor hun leven en werk actieve ‘geheime genootschappen’ e.d..)

  Hoe dan ook de werkelijk integere aanhangers van die Verlichting zouden er tot ons aller voordeel heel goed aan doen zich eens in de ‘duistere’ historische achtergronden waartegen ze is opgekomen maar daarom ook zeker voor een goed deel uit is voortgekomen te verdiepen.

  Die duisternis verliest haar gewelddadige potentieel immers pas als ze op een redelijke manier doorgrond wordt en geïntegreerd in een ‘kennis’ of ‘weten’ die plaats laten aan het aller-intiemste of ‘diepste’ dwz ‘het schemerduister’ of clair-obscur van het menselijk bestaan op aarde. Vergelijk het met een rivier: dat is een (natuur)kracht die haar eigen weg gaat maar tegelijk door dijken en dammen gekanaliseerd wordt ter bescherming en ten bate van de bewoners van het land waar hij door heen stroomt.

  Het enige andere alternatief voor zo’n oplossing bestaat voor mij in een rampzalige coalitie van de haast bovennatuurlijke krachten die door toe doen van de wetenschap vrij komen en de allerverderfelijkste archaische ‘magische’ machten die deel uit maken van de make-up van de soort ‘mens’. En dat kan alleen maar uiteindelijke uitlopen op universeel geweld waarin de mensheid ten ondergaat in een volstrekt blind en chaotisch maar met ijzeren hand gedirigeerd nieuw ‘rijk der natuur’- en de geschiedenis zou dan slechts een ‘lichtflits’ en de eeuwige duisternis zijn geweest, zoals dat heet.

  In feite denk ik dat dat het vreselijke dilemma van mensen als Einstein is geweest, en van iedereen die de historische implicaties van de wegens de moderne natuurkunde mogelijk gemaakte uitvinding van de atoombom hebben doorzien, en waar ze in een gruwelijke gewetenscrisis geprobeerd hebben aandacht voor te vragen in de hoop dat er zo een leefbare oplossing voor gevonden kon worden. Allicht wil de gemiddelde mens bij zijn geagiteerde ijdele bezigheden en de dommel die daar de beloning en mogelijkheidsvoorwaarde voor is, niet bij zulk soort vragen stil staan, en dus is de kans groot dat die vragen in een onverstaanbaar oordeel ten onder gaan niet geheel onlogisch.

  God verhoede natuurlijk, maar zonder de mens gaat hem dat zeker niet lukken.

  Welterusten

  Eheu

  Antwoord
 2. Eheu

  Ik heb een compilatie gemaakt van fragmenten uit 3 Franse tv-documentaires over de zaak Dutroux en het ‘dossier-bis’ etc, waarin speciaal aandacht besteed wordt aan ‘het complot’ achter deze zaak.

  Zo begint de video met een vrij verbluffende beschrijving door Regina Louf van het ‘chantage-systeem’ waarin zij en andere X-getuigen/slachtoffers van misbruiknetwerken gebruikt werden.

  De hele video is trouwens ook interessant i.h.k.v. een beter begrip van het fenomeen ‘complot’ i.h.a. lijkt mij, – en het zal de kijker misschien duidelijker worden dat het wezen van ‘complotten’ zoiets is als ‘systematische corruptie’ (in morele én fysieke zin, d.w.z. zoiets als ‘vernietiging’).

  Die films waren tot nog toe niet Nederlands ondertiteld. En afgezien van deze 3 fragmenten geven ze ook geen info over de zaak Dutroux etc die al niet uit andere door mij ondertitelde docu’s over die zaak bekend was. Vandaar dat ik speciaal die 3 fragmenten heb geselecteerd, samengevoegd, vertaald en ondertiteld (ik heb nog wel een stuk of 3 Franstalige docu’s over deze schandalen die wél ‘feitelijke’ info geven die tot nu toe niet uit Nederlands ondertitelde video’s bekend was, -ik zal ze binnenkort daarom in hun geheel vertalen).

  http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/het_complot_achter_georganiseerd_misbruik_prostitutie_van_politiek_privacy

  Ook op mijn vimeo-pagina te bekijken:
  http://vimeo.com/31807805

  Ik heb al die Franstalige video’s over dit onderwerp gevonden dankzij het Youtube kanaal van Ultjecrumpie, -waarvoor dank.

  Groet

  Eheu

  Antwoord
 3. mr. drs. Bou

  Vandaag ontving ik het volgende:

  Het wordt steeds griezeliger in Belgie rondom Marcel Vervloesem

  Vandaag in alle Coreliokranten in Belgie. Je weet wel, de MSM-witwassers van justitie aldaar.

  Dat neefje is gewoon omgekocht om deze aangifte te doen zoals dat ook al eerder gebeurde met een ander familielid……

  ‘Pedojager’ in cel na aanranding neef

  Marcel Vervloesem (59), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven, wordt ervan verdacht zijn minderjarige neef verkracht te hebben en zit opnieuw in de gevangenis. Dat schrijven de Coreliokranten.
  Vervloesem wierp zich in het verleden met zijn Werkgroep Morkhoven op als kinderpornojager, maar kwam zelf in opspraak.

  In 2008 werd hij door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor onder andere seksueel misbruik van minderjarigen.
  In het najaar van 2010 werd Vervloesem vrijgelaten onder voorwaarden.

  Sindsdien woonde hij in Turnhout, waar hij dinsdag thuis zijn 17-jarige neef zou verkracht hebben, schrijft de krant. “We twijfelen niet aan de versie van het slachtoffer”, zegt het Turnhoutse parket.
  Vervloesem zelf ontkent. (belga/lb)
  20/01/12 06u17

  MARCEL VERVLOESEM ONTKENT NIEUWE ZEDENFEITEN ‘Pedojager’ in cel na aanranding neef VRIJDAG 20 JANUARI 2012, 03U00

  AUTEUR:IVO MEULEMANS

  HERENTALS/TURNHOUT – Marcel Vervloesem (59), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven, zit opnieuw in de gevangenis. In zijn woning in Turnhout zou hij zich vergrepen hebben aan een 17-jarige neef. Hij ontkent alles.

  HERENTALS OP FACEBOOK
  Het nieuws uit Herentals in je Facebook nieuwsfeed?

  In het post-Dutroux tijdperk zorgde Vervloesem, het toenmalige boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven, voor grote mediaheisa. Voor tientallen camera’s vertelde hij op de stoep voor zijn woning in de wijk Koninkrijk over zijn jacht op pedofilienetwerken.

  Maar de boswachter bleek een stroper. Na een juridische strijd van tien jaar werd hij op 6 februari 2008 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarigen, het verspreiden van pornografische affiches en afpersing. In het najaar van 2010 werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mocht geen contact hebben met de media.

  Vervloesem zat ongeveer twee jaar in hechtenis. Hij koos naar eigen zeggen nadien bewust voor een rustig leven op een appartement in Turnhout. Afgelopen dinsdag stapte een 17-jarige neef, samen met zijn moeder, naar de politie van Turnhout. ‘Nonkel Marcel heeft me verkracht’, luidde de klacht.

  De speurders pikten een dag later Vervloesem thuis op in zijn woning aan de Steenweg op Oosthoven en brachten hem naar het politiecommissariaat om de hoek. Hij is gisteren voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout en verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist over zijn verdere aanhouding.

  Misbruik van gezag

  ‘Vervloesem wordt verdacht van aanranding met geweld en misbruik van zijn gezag als familielid. We twijfelen niet aan de versie van het slachtoffer’, zegt een woordvoerder van het Turnhoutse parket. ‘De zedenfeiten zouden zich dinsdag hebben voorgedaan in zijn woonst. Het zou gaan om een eenmalig feit.’

  Vervloesem beweerde tijdens een verhoor dat hij onschuldig is. Het parket bevestigt dat hij de feiten ‘anders’ interpreteert. Zijn raadsman viel gisteravond uit de lucht. ‘Ik weet van niets. Of het me verbaast? Daar geef ik geen commentaar op’, zegt meester Raf Jespers. ‘Ik zie wel of hij me vanuit de gevangenis iets laat weten.’

  Broer Vic Vervloesem (47), naar eigen zeggen ook ooit misbruikt door zijn broer, is opgelucht. ‘Marcel zit opnieuw op zijn plaats. Hij heeft altijd beweerd dat er in het Koninkrijk een complot tegen hem is gesmeed, maar nu loopt hij in Turnhout in de val. Marcel werpt zich graag op alswitte ridder, maar ik heb altijd gevreesd dat hij zou hervallen.’

  9-01-12
  Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem opnieuw in gevangenis In de kinderpornozaak Zandvoort die nooit grondig door de Belgische justitie werd onderzocht, blijken er nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem te zijn gekomen die, niettegenstaande zijn zeer slechte gezondheidstoestand, opnieuw in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten…
  De nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem zouden, zoals het geval was bij de vroegere klachten, weer voornamelijk afkomstig zijn van eigen familieleden. De genoemde familieleden hebben Marcel Vervloesem nooit gesteund en onderhouden al jarenlang zeer goede contacten met familielid V. die de eerste klachten lanceerde. V. die quasi analfabeet is maar op alle mogelijke wijzen politiek benoemd werd, blijkt niet onbesproken te zijn. De man heeft 30 processen-verbaals wegens zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan. Die werden nooit onderzocht door de Justitie die zich uitsluitend op de klachten tegen Vervloesem en de gezegdes zonder tastbare bewijzen baseerde.
  Het is vreemd dat de Belgische Justitie Marcel Vervloesem bij zijn voorlopige invrijheidstelling nu 2 jaar geleden, een contactverbod met de pers en met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, oplegde.
  Marcel Vervloesem kreeg zelfs een verbod om naar het buitenland te reizen.
  Vreemd in deze zaak is dat de leden van de Werkgroep Morkhoven de toelating kregen om Marcel Vervloesem gedurende 2 jaar wekelijks (en soms tweemaal per week) in de gevangenis te gaan opzoeken. Toen was er geen probleem. Maar toen Marcel Vervloesem vrijkwam, kregen zij een contactverbod.
  De periode van Vervloesem’s voorwaardelijke invrijheidsstelling waarin hij een volledig ongrondwettelijk contactverbod met de leden van de Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd, zou over enkele maanden afgelopen zijn.
  Men kan zich dus afvragen waarom de klachten juist nu werden ingediend en waarom de Belgische Justitie juist nu weer in aktie komt.
  Wanneer gaat Justitie de bovengenoemde PV’s van V. grondig onderzoeken en zoekt zij uit waar de doodsbedreigingen vandaan kwamen waarvan de Morkhoven-bestuursleden Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ, kort na de voorlopige invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem, het slachtoffer waren ?

  Deze zaak is verder te volgen op Facebook:
  https://www.facebook.com/groups/200250393321072/350569491

  Jan Boeykens: Marcel Vervloesem was juist een boek aan het schrijven over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische Justitie. De Belgische justitie wil hem de mond snoeren door hem te liquideren want een nieuwe opsluiting overleeft hij niet meer.
  We zullen eerstdaags de nieuwe Belgische justitieminister hierover aanschrijven, zodat zij hiervoor mede verantwoordelijk kan gesteld worden.

  CD&V & Sp.a: ze zijn elkaar waard. Vandaar dat België al 1,5 haar zonder regering zit en alle gevoelige gerechtelijke dossiers van de voorbije jaren in de doofpot werden gestopt (Bende van Nijvel, Augusta, Fortis, Lernaut & Hauspie, Dexia, kinderpornozaak
  Zandvoort,)

  Kindermisbruik: Open Brief aan Minister De Clerck Brussel, 24.2.2010 Minister van Justitie Stefaan De Clerck Waterloolaan 115 1000 Brussel Geachte Heer De Clerck, In bijlage zend ik u een kopie van ons schrijven aan de Antwerpse procureur-generaal. Ik zou namelijk van u willen weten of er onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen-verbaal waarin de hoofdaanklager van de heer Vervloesem, diens halfbroer Victor V., in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd.
  Victor V. die in 2006 tot gemeenteraadslid werd verkozen, is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.
  Ik zond u reeds verscheidene malen een kopie van dit schrijven toe maar ook op mijn schrijven van 7 augustus 2009 terzake, mocht ik geen antwoord van u ontvangen.
  Dat is vreemd omdat de klachten van de heer Victor V. en zijn homo-pedo vriendjes die enkel gebaseerd waren op verhalen over ‘folteringen en verkrachtingen’ die zouden dateren van 30 en 40 jaar geleden, door de justitiediensten en de aan de justitie gerelateerde pers, wél ernstig werden genomen.
  Marcel Vervloesem werd na een jarenlange mediacampagne waarbij hij als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal werd genageld, weliswaar vrijgesproken voor deze eerste reeks klachten maar het is wel dank zij de jarenlange sfeerschepperij errond, dat hij thans reeds 18 maanden lang in de gevangenis zit opgesloten alhoewel hij, met zijn gezondheidstoestand en rekening houdende met het feit dat er met zijn strafdossier + met het onderzoeksmateriaal in de kinderpornozaak Zandvoort werd geknoeid, allerminst in een gevangenis thuishoort.
  In afwachting van uw antwoord, teken ik, hoogachtend, Jan Boeykens Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis nr. 443.439.55 WerkgroepMorkhoven@gmail.com postmaster@droitfondamental.eu http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
  http://www.droitfondamental.eu/

  GEEN ANTWOORD ONTVANGEN

  Antwoord
 4. Eheu

  Dank Bou.
  Er komt een moment dat je zelfs de grootste vredesapostel tot een madmax kan transformeren. En zoals altijd hou ik het dan nog netjes.
  Dit is werkelijk om doodziek van te worden. Vooral als je beseft dat iedereen in België die kan lezen, weet dat het een complot is. Dat zullen toch niet weinig mensen zijn neem ik aan, en dat geeft precies aan hoe angstaanjagend het is.
  En in Nederland is het niet anders (kan ik over meepraten, doe ik niet zo graag echter).
  Een van de grote problemen is het juridisch-technische en staats-technische probleem waardoor de aanpak van deze internationale schandalen vrij gemakkelijk gesaboteerd kan worden (door kwesties van ‘bevoegdheid’ o.a.).
  Een ding wat je daartegen kunt doen lijkt me is om zoveel mogelijk internationale Europese informatie in het ENGELS te vertalen. Bijv. via het Nederlands, waarin ik zelf nogal wat info heb vertaald die anders moeilijk toegankelijk zou zijn.
  Probleem is om vrijwilligers te vinden die in het Engels kunnen vertalen en het Net willen gebruiken bij dat werk.

  Eheu

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Eheu, ik zal er morgen een post over plaatsen. Want het dossier van de schande is een SCHANDE !!!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën