Selecteer een pagina

Archieven

Maand: november 2010

Deel 5: Een Marxistische oplossing voor de crisis

Dit vijfde en laatste college van professor Wolff gaat over de vraag hoe we deze kapitalistische economie kunnen veranderen in een stabiel systeem. Dat het systeem instabiel en onrechtvaardig is, dat weten we wel. Het kapitalisme moet groeien, anders werk het niet. Dat een verdere expansie leidt tot rampen, dat zien we ook om ons heen. En hoewel het kapitalisme rijkdom belooft, neemt de armoede voor de meeste mensen toe. Politici beloven van alles, ze doen ook van alles, maar ze kunnen niets veranderen aan de voortdurend optredende crises in het systeem. De huidige economische crisis vraagt om een oplossing en volgens professor Wolff ligt deze voor de hand.
Lees meer…

Deel 4: Marxisme, het gezin en het huishouden

Het vierde college van professor Wolff gaat over de verdeling van de arbeid en de overdracht van meerwaarde in de privé-sfeer. In het traditionele huishouden werd het huishoudelijke werk verricht door de vrouw, terwijl de man geld verdiende door buitenshuis te werken. In het huishouden wordt echter ook meerwaarde geproduceerd en deze gaat naar de man. In Marxistische termen is hier sprake van een feodale relatie. Maar zowel in de VS als in Europa is deze traditionele relatie in snel tempo veranderd.
Lees meer…

Deel 3: Marxisme, communisme en socialisme

Dit derde college van professor Richard Wolf gaat over het communisme en het socialisme. De geschiedenis van Rusland en de Russische Revolutie worden besproken vanuit de gedachte van Marx dat de verdeling van de meerwaarde belangrijk is voor een goed begrip van een economisch systeem. Dan blijkt dat het Russische “communisme” alles behalve communistisch was! Het was in feite een vorm van staats-kapitalisme. De winst werd niet langer verdeeld door de aandeelhouders, de goederen werden niet langer gedistribueerd via de vrije markt, maar de staat bepaalde wat er werd geproduceerd en hoe de meerwaarde werd verdeeld.
Lees meer…

Deel 2: Marxisme en de economische crisis

In zijn tweede college over de Marxistische economie gaat professor Wolff dieper in op de huidige economische crisis. Hij begint met een samenvatting van zijn eerste college. Een belangrijk punt lijkt me, dat Marx het begrip klasse niet toekent aan personen, maar aan de arbeid, en wel op grond van de manier waarop de meerwaarde wordt verdeeld. In de kapitalistische industriële productie gaat de meerwaarde in principe naar de eigenaars van de aandelen, maar de beslissingen worden genomen door directeuren die zijn aangesteld door een Raad van Commissarissen, die worden gekozen door slechts enkele groot-aandeelhouders. De andere manieren van verdeling van de meerwaarde blijven daarnaast wel bestaan, maar worden marginaal.

Er zijn volgens Marx 5 manieren om de meerwaarde te verdelen:
Lees meer…

Richard Wolff: cursus marxistische economie, deel 1

Sommige wetenschappelijke theorieën krijgen niet de aandacht die ze verdienen, omdat het belang dat met de theorie gemoeid is, ingaat tegen de belangen van mensen die macht en rijkdom bezitten. Een theorie die welbewust werd onderdrukt, is de economische theorie van Karl Marx. Dat wil niet zeggen dat de theorie verboden is, maar op scholen en universiteiten krijgt Marx niet de aandacht die hij verdient. Enerzijds kan men de boeken van Marx en zijn vriend Friedrich Engels bij de boekhandel kopen of in de bibliotheek lenen, maar de Marxistische theorie lijkt nog altijd niet door te dringen tot het algemene discours over economie.
Lees meer…

Richard Wolff over de crisis en klasse-bewustzijn

Dr. Richard Wolff is een Marxistische econoom, die op een andere manier naar de economische crisis kijkt dan de liberale, kapitalistische economen. De “normale” econoom gelooft in de vrije markt, de economie als resultaat van vraag en aanbod. Winst ontstaat volgens hen wanneer het aanbod van economische goederen op de juiste manier wordt afgestemd op de vraag. De vrije markt zou op den duur automatisch leiden tot welvaart en deze welvaart zou automatisch leiden tot een rechtvaardige wereld, oftewel genoeg voor iedereen. Maar het werkt niet, nog steeds niet! Zelfs in tegendeel.
Lees meer…

Dr. Richard Wolff over de economische crisis

Dr. Richard Wolff is een marxistische econoom wiens achtergrond en visie al eens op BOUblog zijn besproken. Wie niet op de hoogte is van de Marxistische economische theorie, zou eens moeten kijken op de website van Dr. Richard Wolff. Professor Wolff geeft namelijk ook online college! Op 30 september 2010 gaf professor Wolff een lezing over de maatregelen die worden genomen tegen de economische crisis en waarom deze maatregelen niet werken. Dit economische systeem werkt namelijk niet meer. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dit leidt tot agressie en op den duur wellicht zelfs weer tot een wereldoorlog, zoals eind jaren ’30 van de vorige eeuw. Alleen zal het ditmaal nog erger zijn!
Lees meer…

Terrorisme en de beveiligingsterreur van TSA

Sinds de aanslagen van 11 september heeft de bevolking van de VS zich voornamelijk gedragen als brave schapen. Maar nu worden ze dan toch boos. De gigantische verspilling van geld en mensenlevens in Afghanistan, de leugens waarmee de VS de oorlog tegen Irak begon, de militaire overheersing en de daarmee onvermijdelijk samengaande belastingdruk, de economische crisis waardoor mensen hun werk en vaak ook nog hun huis verloren, men leek het gelaten over zich heen te laten gaan. Maar nu zijn ze dan toch eindelijk goed kwaad! Ze willen dat er een einde komt aan de terreur van TSA en Homeland Security.
Lees meer…

Overdosis: de volgende economische crisis

De FED is bezig om 600 miljard dollar bij te drukken, in de zogenaamde QE-2. Dat geld wordt uitgeleend aan de banken, die daarmee kunnen speculeren op de wereldmarkt. Het resultaat zal zijn, dat de dollar minder waard wordt. Nog altijd is de dollar de belangrijkste valuta in de wereldhandel. De staatsschuld van de VS is nu 14 biljoen = 14.000.000.000.000 dollar. De VS heeft er dan ook alle belang bij dat de dollar minder waard wordt. Omdat China de grootste schuldeiser is, wil de VS dat China de yuan opwaardeert. Maar China kijkt wel uit, want dat zou betekenen dat China opdraait voor de schulden van de VS. Tijdens de G-20 werd daarom geen enkel besluit genomen.
Lees meer…

Categorieën