Archieven

Wie heeft de Bijbel geschreven?

De Bijbel is een verzameling boeken die sinds de oudheid bewaard zijn gebleven. Daarin staat de geschiedenis van de Semieten, van Adam en Eva tot en met de Romeinse Tijd. Omstreeks 2400 v.Chr. nemen de Semieten het schrift over van de Sumeriërs, hun eerste geschriften stammen dus uit deze tijd. De verhalen die daaraan voorafgaan, zijn mondeling overgeleverd. Ze zijn opgeschreven in de tijd van Nimrod, oftewel Sargon van Akkad (omstreeks 2300 v.Chr.). De Sumeriërs en de Semieten schreven op kleitabletten, dat zijn stenen tafelen. Sem is de stamvader van Heber en Heber is de stamvader van de Hebreeërs. Ook de Aartsvaders waren Hebreeërs: Abraham, Isaak en Jacob, die zichzelf later Israël noemde omdat hij had geworsteld met El, de allerhoogste god van Kanaän.

Jacob/Israël trok met zijn stam naar Egypte, de Israëlieten gingen wonen in het land Gosen, in en rond de stad Auaris, die is opgegraven door professor Bietak. In de Bijbel volgen dan de boeken van Mozes, die zijn geschreven door de Levieten. Dat zijn de afstammelingen van Levi, de derde zoon van Jacob. Vanaf de Exodus waren zij de priesters van de Israëlieten. Volgens de Bijbel vormden de stammen van Israël ongeveer 5 eeuwen lang een theocratie in Kanaän. Dat moet dan geweest zijn de 2e helft van het 2e millennium v.Chr.. Alleen het boek Deuteronomium is van later datum, maar het boek Jozua moet weer wel worden gerekend tot de boeken van Mozes.

Deze boeken zijn bewaard gebleven omdat ze keer op keer werden overgeschreven, waarbij er soms een woord wegviel of een fout werd gemaakt. Dan komen de boeken Koningen en Kronieken, die zijn geschreven door ambtenaren in de eerste helft van het 1e millennium v.Chr.. Na de Babylonische Ballingschap zijn de restanten van het paleis-archief verzameld, Koningen en Kronieken zijn soms erg summier. Ook de boeken der profeten, de psalmen en de spreuken die bewaard waren gebleven, werden toen aan de Bijbel toegevoegd. De Makkabeeën behoeven geen betoog, die tijd is bekent. De Bijbel eindigt in de Romeinse tijd met het leven van Jezus Christus en de brieven van zijn volgelingen, de apostelen. Daarna volgt nog een griezelig toekomstvisioen.

De vraag wie de Bijbel heeft geschreven, is dus een beetje dom. Een dergelijk werk is niet afkomstig van een persoon en zeker niet van God! Deze machtige schepper van hemel en aarde kan wel madeliefjes en rozen laten bloeien, maar God kan niet schrijven… De juiste vraag is, hoe oud deze boeken zijn en welke historische waarheid er in schuilt.

Tussen de Bijbel en de archeologie bestaat een diepgaande controverse. Volgens de archeologen klopt de Bijbel namelijk van geen meter! Volgens mijn bescheiden mening hebben ze daarin ongelijk. In hun eigen chronologie zitten twee kapitale fouten, een van 170 jaar en een volgende van ruim 4 eeuwen! De enige juiste tijdslijn staat in de Bijbel!

In de volgende documentaire stelt de Britse theoloog Robert Beckford de vraag wie de Bijbel heeft geschreven. Dat is volgens mij weliswaar niet de juiste vraag, maar Beckford komt daar op den duur zelf ook achter! Ook zitten er in het begin twee reclameblokken, heel irritant! Verder blijkt de vraag naar God niet te beantwoorden. Maar voor wie geïnteresseerd is in de Bijbel: blijf kijken! Want tussen de domme gedeelten zitten ware pareltjes van archeologie en geschiedenis.

Who Wrote the Bible? duurt een uur en 40 minuten.

15 Reacties

 1. Saved!

  Deze boeken zijn bewaard gebleven omdat ze keer op keer werden overgeschreven, waarbij er soms een woord wegviel of een fout werd gemaakt.

  Heb je ook iets om deze bewering te bevestigen?
  Volgens mij waren de joden hardstikke secuur in het kopieeeren van de bijbelboeken.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Saved,

  In de Dode Zeerollen staan soms passages die in de Bijbel niet meer voorkomen. Ook blijkt uit het werk van Josephus (1e eeuw AD) dat de Bijbel in zijn tijd nog werd beschouwd als een geschiedenisboek. Ook hij geeft soms details die niet in de Bijbel staan.

  Als je de geschiedenis van de Bijbel onderzoekt, dan zul je ontdekken dat deze in de 3e eeuw v.Chr. vanuit het Hebreeuws in het Grieks werd vertaald (de Septuagint) en in de 4e eeuw AD in het Latijn (de Vulgaat). Deze twee bijbels vertonen verschillen, die later een rol spelen in het schisma tussen de Roomse kerk en de Byzantijnse kerk.

  De Bijbel zoals wij die kennen, blijkt weliswaar vanaf de middeleeuwen secuur gekopieerd, maar de oorsprong van de Bijbel is veel ouder. De eerste vijf boeken, de Pentateuch, gaan terug tot het midden van het 1e millennium v.Chr.. Het boek Genesis gaat zelfs terug tot 10.000 v.Chr.!!!

  Deze boeken zijn talloze malen overgeschreven. Toch blijkt uit de tekst dat er later dingen aan zijn toegevoegd. In het boek Exodus staan bij voorbeeld wetten van Salomo!

  Uit de boeken Koningen en Kronieken blijkt dat er tijdens de verwoesting van Jeruzalem door Babylon het een en ander verloren is gegaan. Vooral de overgang tussen 1 Koningen en 2 Koningen ontbreekt. We zullen die jaren moeten opvullen met wat we weten van de oude geschiedenis. Na de Babylonische ballingschap zijn alle overgebleven boeken verzameld. Koningen en Kronieken stammen uit die tijd.

  Antwoord
 3. Floor

  http://www.promootio.nl/floor/DECODEER.TXT

  Het op objectieve wijze aantonen dat de Bijbel inderdaad het Woord van God is,
  geïnspireerd, daadwerkelijk ingeademd door tussenkomst van de Heilige Geest.
  Wanneer ik zeg: een ‘OBJECT’ bewijs, dan bedoel ik iets als het volgende.

  Antwoord
 4. Sophie

  Vergeet een belangrijk detail te noemen. De naam van God is later bewust uit de meeste bijbelvertalingen weggelaten. De naam van God komt bijna 7000 maal in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst voor.

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Floor, ik heb even doorgelinkt, maar dat is een lang verhaal waar ik echt geen barst van snap. Zeven? Dat is het kerngetal van Levitucus, dat weet ik wel! Maar mag je dat op de hele Bijbel betrekken en uit de uitkomst concluderen dat de Bijbel het Woord van God is? Ik denk het niet…

  Beste Sophie,

  In de Bijbel heeft God verschillende namen. Dat vind ik een moeilijk punt, want ik lees geen Hebreeuws. Jij wel? Zou jij dan voor mij willen kijken naar het woord voor God in Genesis 5: 21 e.v.? Over welke God gaat het? Wat zegt de Hebreeuwse tekst? Als jij dat kunt achterhalen, dan zou ik daar dankbaar voor zijn.

  Antwoord
  • hkdh

   Beresjiet (genesis) 5:
   1. èlohiem
   22. ha-èlohiem (ha=de)
   24. ha-èlohiem, èlohiem
   29. jehwah (mogelijk jehowah)

   Alle klinkers zijn phonetische reconstructies van veel latere datum.

   Antwoord
 6. i love you

  ik wil graag wat meer over jullie te weten komen
  ivbm spreekbeurt

  -xxx-

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Beste i love you,
  Klik even op het woordje “contact” rechts boven in de hoek.
  Stuur me een mail en ik stuur je een antwoord.
  Groetjes,
  Bou

  Antwoord
 8. Bosgeus

  Als er inderdaad 5 eeuwen een Theocratie geweest is vanuit mensen die het bewaren van deze geschriften onderhielden, dan is geschreven door God niet zo gemakkelijk te weerleggen.

  In de Lutherse vertaling worden de eerste 5 boeken de boeken van Mozes genoemd. Genesis is dan het eerste boek van Mozes. Dat Genesis 10.000 jaar oud is, dat is niet mogelijk, want veel mensen hebben uitgerekend hoe de leeftijden met de tijdsperiode samenvallen, die berekeningen komen uit op ongeveer 6.000 jaar. Genesis bevat ook de verhalen van de vernietiging van Sodom en Gomorrah, de toren van Babel. Genesis is in wezen een geschiedenisboek over een lange periode, de periode voordat Mozes de Hebreeën uit Egypte leidde. In de Lutherse vertaling heet Exodus het tweede boek van Mozes.

  Degene die het meeste onderzoek heeft gedaan naar de Bijbel is Desiderius Erasmus. Deze kon de originele teksten in handen krijgen uit Byzantium, het Nieuwe Testament was in Grieks. Om die te vertalen, moest hij de Griekse taal ontcijferen. Eigenlijk was het vertalen van de Bijbel de belangrijkste reden dar Desiderius Erasmus een universiteit naar zich heeft genoemd in Rotterdam. Deze vertaling werd op universiteiten over heel Europa verspreid, Maarten Luther kreeg die ook in handen, Willem Tyndale, Genève. Zo heeft Desiderius de basis gelegd voor de Reformatie. Als Erasmus de bijbel niet had vertaald, hadden we nu nog in de middeleeuwen situatie gezeten. Dit probeert men geheim te houden.

  De meeste vertalingen in omloop op dit moment zijn vervalsingen. De Contrareformatie heeft dit aangevangen, en heeft vervalsingen van de bijbel geproduceerd vanuit hun kloosters, deze in handen gespeeld van hun agenten zoals Nestlé en Hort. De grondtekst vervalsing in Grieks die op dit moment het meest in omloop is, dat is de Nestlé tekst. De werkelijke grondtekst die Desiderius Erasmus in handen kreeg, de textus receptus, kwam uit Byzantium nu Turkije, omdat de Christenen daar moesten vluchten in de 15de eeuw, omdat alle christenen uitgemoord werden door Islam. Veel vluchtelingen zijn naar Moskou gevlucht, de Russisch Orthodoxe Kerk baseert zich op de overleveringen vanuit Byzantium.

  Het best gedocumenteerd is dit voor zover mij bekend in de film “A Lamp in the Dark”, door Chris Pinto. Ik kan bevestigen dat wat die film beweerd juist is, omdat ik zelf een versie van de Nestlé tekst in handen heb gehad. De Jehova’s getuigen Bijbel is gebaseerd op de vervalsing van de bijbel gebaseerd op de Nestlé tekst. Ik meen dat ook de NBV daar op gebaseerd is, ik weet met grote zekerheid dat de Willibrord vertaling erop gebaseerd is. Meest betrouwbare vertaling mij bekend in Nederlands is Jongbloed de Staten Vertaling, welke zich baseert op de Textus receptus.

  Vervalsen van de Bijbel is niets nieuws. Desiderius Erasmus had juist dat ontdekt. Hij vertaalde de originele Bijbel naar Latijn, liet deze drukken naast de Latijnse Bijbel van de Katholieke Kerk, zodat iedereen kon zien dat de Katholieke Kerk de bijbel vervalst had. De Katholieke Kerk baseert zich niet op de Bijbel, wat duidelijk te merken is aan de 10 geboden, Exodus hoofdstuk 20, daarin staat geen afbeeldingen te maken van de Godheid en die te aanbidden. De Katholieken doen niet anders dan afbeeldingen aanbidden, daarom was er een Beeldenstorm in Nederland in de 16de eeuw. Reformatie dankzij de bewijsvoering van het bedrog door Desiderius Erasmus van Rotterdam.

  Antwoord
 9. True History

  Dear Ms. Bou,
  The Biblical history is cleared up when one understands that Genesis is actually the most accurate Ancient History book in the world, where Berosus, Herodotes, Plato, Josephus, and that Egyptian priest Maneto, don’t even hold a candle to the writings of “the generations of” (meaning “the records by and of” probably in hieroglyphs) Adam, Shem, Noah, etc. recorded into the first book of Moses.

  The general confusion about Ancient history is caused by the politically correct tendency to cling to outdated Neo-Darwinism, that paralytic paradigm that is desginated to be prescribed fare in our prgrammed education and Rhodes scholars (read Rothschilds) undermined Academia, which caused very wrong datings and placed the Ice Age 10-12 thousand years in the past.

  Doing so, one chooses to ignore the sunken, or rather flooded, Bronze Age megaliths, cities, and harbours, that lie off the coasts of Taiwan (Yonaguni) Dwarka, Egypt (Heraklion), Greece, Spain, etc., and even in your area in Doggerland under the North Sea which was also land during the recent Ice Age.

  The Ice caps melted around the time of Greek King Dardanos (hence the Dardanelles) when the melt-water raised global sea levels by 120 M. (300 feet) and broke through the Bosporus flooding the former inland lake now the Black Sea, wiping out its former coast line and villages.

  All this and much more you can find in a pertinent article by Jim Nienhuys who deftly demonstrates how the unique Ice Age was a result of a REAL Climate Change because of a global Deluge which heated the oceans via lots of sudden volcanic activity from the “fountains of the earth” and the resulting cracking of the Earth’s crust.

  This is the only hydrological mechanism possible to create any ice age at all. Hotter ocean, more clouds, more rain and snow in the North packing into kilometers thick ice caps.

  The ruins of all these flooded cities and temples and megaliths are still the silent witnesses that just around the time of the Exodus this catastrophic Ice melt caused the ocean levels to rise at the end of the one and only ice age and also the sudden migrations and wars at the same time! Any other projections are the result of the false dictates by the paralytic Neo-Darwinian paradigm of hijacked academia. (proven also by the hardwired intelligent creation code inside DNA)

  I could not compact the entire article into this comment, but I invite you to read Nienhuys article here at http://powerpointparadise.com/blog/2012/01/bronze-age-rise-of-sea-level-submerged-portcities-shrunk-landmass/ called: “Bronze Age ice melt rise of Sea level submerged port cities & shrunk Earth’s landmass”.

  When one begins to realise how we have all been seriously ‘had’ by the Elite hoax of Darwinism, and to realise that real historicity is bundled and represented in some 500 Flood narratives from most ethnic groups (of course embellished by personal, national, political, and deified leadership motivations, as well as a lack of finer detailed information due to similar reasons that caused the bastardisation of OUR historical narrative of 9-11 🙂 ), one soon begins to realise that Ancient History’s grand “Mammoth in the historical livingroom” is indeed the Global Flood from which sprang a new fresh history like a “historial Cambrian explosion”: A few smart people multiplying as fast as they could, grew into small nations and bigger civilisations within a few hundred years, with the accumulative knowledge of the smart Pre-Flood civilisation so that they could built pyramids, as well as the fact that they traveled all over the globe before and during that Ice Age when sea levels were much lower than today!

  When taking all nagging little details into account, Ancient History suddenly makes a lot more sense, when the elephant in the room is acknowledged instead of “debunked” as a myth!

  Just a little tidbit: Whereas the Miao-Zu people South of China refer to Nu-Ah, Lo Han, Lo Shen, and Yaphu, and the Dravidian Indians refer to ma-NU, Charma, Sharma, and pra-Yapeti, Genesis in your own national Bible refers to the same people as No-ah, Ham (Cham), Shem and Japheth! Is that an amazing mythical coincidence? Or is there a judicial case for Historical Falsification! One can do their own research! (Mind you! There will be a test! 🙂 )
  Peace & Love!

  True History
  Taiwan.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dear True History,
   Thank you for the link to this article. Very interesting, although I don’t believe the Ice Age lasted until the Bronze Age. There have been other climate changes (Google on “Bond events”) and the Biblical flood was just one of them. I do agree: the Bible is true history, but it is encripted. The Judo-Christian interpretation of the Bible in my opinion is not a consious falsification, but a misunderstanding of history.

   Antwoord
 10. AntiSoof

  Ik zou wel eens de originelen willen zien. Men kan zoveel beweren. De oudste teksten zullen wel het ‘eerlijkst’ zijn.
  Verleden week bestudeerde ik nog wat info over de getallen en wiskundige opbouw van de Bijbel. Dus dat handelde over o.a. de letterwaarde, de woordwaarde en de plaats van e.e.a. in de Bijbel. Het leek te kloppen. Ja, in de Hebreeuwse Bijbel. Maar van wanneer is die uitgave? Die (misschien nieuwere) uitgave, ook al is die duizend jaar oud, kán namelijk zo geschreven zijn, getalsmatig kloppend en wel.
  Maar hoe oud het boek ook is en wie het schreef, het boek bevat merkwaardig goede beschrijvingen van het gedrag van sommige mensen. Wil je bijvoorbeeld slimme listen leren, bestudeer de Bijbel dan goed.

  Antwoord
 11. AntiSoof

  De reportage vind ik trouwens echt te zot voor woorden.

  Antwoord
 12. Laurens

  Beste Bou,

  Ik volg regelmatig je artikelen op je blog en vind ze erg leuk om te lezen.

  Wat ik echter in dit artikel mis is de ontdekking die Dhr P. Wiseman net na de oorlog deed, namelijk dat het boek genesis zeer waarschijnlijk (zie de uitstekende onderbouwing van dhr P. Wiseman) door de aartsvaders zelf geschreven is en later overgeschreven is door Mozes.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wiseman_hypothesis
  http://kiel0.home.xs4all.nl/ontstaan_van_genesis.htm

  Wellicht een leuke aanvulling op dit artikel van je.

  mvg en veel succes met je blog.

  Laurens

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Laurens,
   Dank je wel voor de link.
   Aartsvader Abraham leefde volgens mijn berekening in de 19e eeuw v.Chr.. De Semieten hebben het schrift overgenomen van de Sumeriërs en aangepast aan hun eigen taal ten tijde van Sargon van Akkad, dat was omstreeks 2300 v.Chr.. Ik denk dat Sargon van Akkad dezelfde is als de Bijbelse Nimrod! Het boek Genesis bestaat dus tot dat moment uit mondelinge overlevering die pas veel later werd opgeschreven. En ik denk eveneens dat vanaf Abraham de tekst overgaat in een verslag van de gebeurtenissen zoals die plaats vonden op dat moment.
   Daaruit volgt dat Mozes niet de schrijver is van het boek Genesis! Hij had er een exemplaar van, waarschijnlijk in de vorm van kleitabletten (stenen tafelen).
   Maar goed, dat is slechts mijn pet van een stuiver…

   Antwoord

Laat een reactie achter voor mr. drs. BOU Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën