Archief
Artikelen

De aanslagen van 11 september 2001 zijn zorgvuldig gepland en uitgevoerd door mensen die de wereldheerschappij nastreven. De economische crisis van 2008 is eveneens zorgvuldig gepland en uitgevoerd door dezelfde groep mensen. Het enige verschil is dat men bij de Twin Towers en WTC 7 tot op de seconde kon bepalen wanneer ze zouden instorten, terwijl men bij de aanslag op de economie slechts wist dat het over een jaar of 5-6-7 zou gebeuren.

Na de aanslagen van 2001 is de hoeveelheid geld in de VS op een krankzinnige manier toegenomen. Iedereen kreeg krediet, in de vorm van creditcards en hypotheken. Er werd grof geleend aan alle mensen die een eigen huis wilden kopen, waardoor de huizenprijzen bleven stijgen en stijgen. In feite werden die huizen niet meer waard, maar het geld werd steeds minder waard. En er werden creditcards verstrekt, waardoor de mensen maar bleven kopen en kopen, goedkope producten uit China weliswaar, maar voor de prijs die men ook tevoren had betaald. President Bush riep op tot meer consumeren en de bankiers beleefden gouden tijden.

De lonen stegen echter niet, daarom kwam er een moment dat velen hun hypotheek niet meer konden betalen. Toen de benzine duurder werd, kwam de crash. Voor de mensen die het systeem begrijpen, was dit te voorzien. Grote banken en bedrijven lopen geen enkel risico: too big to fail! Ze werden gered door de overheid. De winst was voor de bankiers, maar het verlies werd afgewenteld op de bevolking. De aandelen kelderden en het verlies was voor de pensioenfondsen. Daarom moet iedereen straks wat langer doorwerken.

Een belangrijke speler in de Amerikaanse economie is de Federal Reserve. Deze is niet Federal en evenmin is het een Reserve. Het is een kartel van rijke bankiers, dat het recht heeft verworven om de geldproductie te beheersen. De Federal Reserve kan geld creëren uit het niets en dat uitlenen aan de regering, waardoor er een staatsschuld ontstaat. Het kan ook geld uitlenen aan de banken, die dit geld weer tegen een hogere rente uitlenen aan de bevolking. Op deze manier komt iedereen in de schuld te staan bij de Federal Reserve, die rente ontvangt over deze schuld en ook de hoofdsom kan innen. De Europese Centrale Bank doet min of meer hetzelfde, maar de ECB is een kartel van landen. De motor achter de economische crisis was de FED, die wereldwijd zorgde voor een overvloed aan US dollars.

De Federal Reserve is weliswaar verankerd in de wet, maar het is geen overheidsinstantie. De mensen achter de Federal Reserve zijn rijke bankiers die steeds rijker worden. Dit misdadige systeem zal blijven bestaan, zolang de mensen niet begrijpen hoe het werkt. Het is een roof-economie, die leidt tot armoede voor de wereldbevolking en rijkdom voor enkelen.

Dit wordt duidelijk uitgelegd door G. Edward Griffin. Hij schreef in 2006 een boek over de Federal Reserve: Creature From Jekyll Island. Deze video is op Google geplaatst in augustus 2007 en stamt dus nog van voor de economische crisis. Griffin vertelt echter precies wat er dan zal gebeuren. Een jaar later gebeurde het inderdaad zo.

G. Edward Griffin over de Federal Reserve duurt 42 minuten.

De volgende documentaire is ook al drie jaar oud en stamt dus eveneens van voor de economische crisis. Een aantal mensen die weten hoe het systeem van Fiat Money werkt, hebben deze crisis wel degelijk zien aankomen. Een economische crisis is geen natuurramp, hij wordt welbewust gecreëerd door de mensen aan de top. In deze documentaire komen verscheidene mensen aan het woord, waaronder G. Edward Griffin en de politicus Ron Paul. Daarnaast is het verhaal geïllustreerd met beelden.

Fiat Empire duurt een uur.

Bekijk deze video op Google Video.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “Fiat Empire: de relatie tussen rijkdom en armoede”

Laat een reactie achter

Recente reacties