Archief
Artikelen

Een halve eeuw geleden, in 1960, werden 17 Afrikaanse landen onafhankelijk van de Europese koloniale heersers. De definitieve verdeling van Afrika door de Europese mogendheden vond in 1885 plaats op het Congres van Berlijn. Slechts twee landen bleven onafhankelijk: Liberia en Ethiopië. Na 75 jaar van vrijwel totale blanke overheersing, riep het ene land na het andere de onafhankelijkheid uit. Ter gelegenheid van een halve eeuw van politieke bevrijding in Afrika zendt Al Jazeera nu een reeks van documentaires uit over de geschiedenis en de gevolgen van het Europese kolonialisme in Afrika: Africa … states of independence.

Deze serie bestaat uit zes delen. De eerste aflevering gaat over de manier waarop Europa na 1885 vrijwel het hele continent koloniseerde en de gevolgen die dit had voor de bevolking van Afrika. Veel mensen werden gedwongen om de cultuur van de blanke overheersers over te nemen. Na de Tweede Wereldoorlog leidde dit tot nationalisme in de landen die door de Europese mogendheden waren geschapen. De onafhankelijkheid van deze landen leidde echter niet tot vrede en vrijheid, maar tot gewelddadige dictators, burgeroorlog en hongersnoden. Tevens braken er etnische conflicten uit tussen de verschillende stammen die door de blanken tot een natie waren samengesmeed.

De invloed van Europa was ook niet werkelijk verdwenen. Achter de schermen bleven de grote mogendheden hun invloed uitoefenen in Afrika. Sommige landen werden een speelbal van Rusland en de VS in de koude oorlog. Het belangrijkste element in de koloniale overheersing van Afrika was echter economisch gewin. De tragiek is dat het continent nu nog altijd wordt beroofd van zijn rijkdommen. De nieuwste speler in deze strijd om de exploitatie van grondstoffen, is China. Alleen Afrikaanse staten die zich niet laten exploiteren door buitenlandse mogendheden, maken kans op een goede toekomst.

Episode One – The Scramble for Africa duurt 45 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter