Archief
Artikelen

Op 9 april 2003 werd het standbeeld van Saddam Hussein op het Firdosplein in Bagdad van zijn voetstuk getrokken door een menigte van Iraakse burgers, geholpen door Amerikaanse troepen. De filmopname van deze spontane uitbarsting van woede tegen het regime van Saddam Hussein ging de hele wereld over, maar helaas bleek het allemaal niet waar. Uit een overzichtsfoto bleek dat er geen menigte van wraakzuchtige burgers was. Het plein was vrijwel leeg en in de straten stonden Amerikaanse tanks. De hele demonstratie was in scene gezet door het Amerikaanse leger.

De volgende documentaire, Psywar, gaat over de macht van propaganda. Dat is een vorm van psychologische oorlogsvoering tegen de hele bevolking. Deze reikt verder dan het creëren van een vijandbeeld in tijden van oorlog. De eerste vorm van propaganda was de manier waarop de religie werd verkondigd. Wie niet behoorde tot de gelovigen, was verdoemd!

Propaganda is de manier waarop de elite communiceert met het grote publiek. Het dient om de massa te verzoenen met een levenswijze die niet in hun eigen belang is. Politieke propaganda maakt dat mensen denken dat ze in een democratie leven, omdat ze zelf mogen kiezen door wie ze worden geregeerd. Maar deze propaganda zorgt er tegelijkertijd voor, dat de mensen stemmen op kandidaten die de belangen van de elite het beste dienen. In een werkelijk democratisch bestel zouden macht en rijkdom gelijk verdeeld zijn over alle mensen.

Ook reclame is propaganda, niet alleen voor een bepaald product, maar voor een manier van leven. Door deze propaganda verandert de bevolking in consumenten, mensen die geloven dat ze gelukkig worden als ze bepaalde producten kopen. The American Way of Life waarin iedereen kan consumeren wat men wil, heeft de aarde nu reeds op de rand van de afgrond gebracht door de exploitatie van grondstoffen en de vervuiling van het milieu. Ook hier gaat het om een levenswijze die niet in ons eigen belang is.

Men kan de propaganda niet stopzetten, maar er is wel een manier waarop men zich er tegen kan wapenen. Propaganda werkt alleen zolang de mensen het niet doorzien. In het voormalige Oostblok wist iedereen dat de overheid liegt en dat het nieuws slechts een vorm van propaganda was. In ons zogenaamd democratische “Vrije Westen” werkt de propaganda wel, omdat de mensen het nieuws niet wantrouwen.

Deze documentaire geeft een goed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van propaganda. Hij bevat interviews met een aantal vooraanstaande progressieve denkers, waaronder Noam Chomsky, Howard Zinn en Michael Parenti, gelardeerd met historische beelden uit de geschiedenis van de VS.

Psywar duurt een uur en 40 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

3 Reacties op “Psychologische oorlogsvoering en propaganda”

Laat een reactie achter

Recente reacties