Archief
Artikelen

De volgende lezing van Michael Parenti werd gegeven op 9 oktober 2002 in de St. Andrews Wesley Church in Vancouver. Parenti praat over de globalisering van de kapitalistische economie en de gevolgen die dit heeft voor de bevolking. Hoewel de dominante ideologie ons vertelt dat kapitalisme en de vrije markt zouden leiden tot ontwikkeling en de toename van rijkdom, blijkt uit de feiten dat kapitalisme leidt tot armoede voor het merendeel van de bevolking. Alleen de kapitalisten worden rijk!

Parenti praat bij voorbeeld over Irak. Op dat moment was Sadam Hussein daar nog aan de macht. De propaganda tegen Irak en Sadam Hussein was echter enorm en nog geen jaar later werd Irak “bevrijd” door het Amerikaanse leger. De manier waarop Parenti deze propaganda doorprikt, is zowel verhelderend als humoristisch. Helaas heeft deze uitleg de verwoesting en plundering van Irak niet kunnen voorkomen. Op dit moment probeert men ons wijs te maken, dat de VS de troepen terugtrekt uit Irak. Niets is minder waar!

Ook vertelt Parenti over de systematische plundering van de bevolking van de VS door de staat. Op dat moment lag de economische crisis van 2008 nog enige jaren in het verschiet. Niemand kon toen nog voorzien hoeveel mensen in de VS dakloos zouden worden, hoeveel mensen werkloos en aangewezen op voedselbonnen. Maar het achterliggende mechanisme, kapitalisme, wordt door Parenti wel duidelijk blootgelegd. Kapitalisme en de zogenaamde “vrije markt” leiden overal tot armoede voor de bevolking en tot rijkdom voor een zeer kleine, selecte groep kapitalisten. En dat is niet per ongeluk of per toeval, het is een terroristische samenzwering van mensen die denken dat alleen zij recht hebben op alle rijkdom in de wereld.

Dr. Michael Parenti: “Terrorism, Globalism and Conspiracy” duurt een uur.

Bekijk deze video op Google Video.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties