Archief
Artikelen

Deel 3: de Franse Revolutie

Bij dit derde college zijn de problemen met het geluid gelukkig opgelost. Professor Hunt kan nu haar spreekstoel verlaten en ze voelt zich daar prima bij. Ze vertelt aan de hand van feiten en ideeën hoe de Franse Revolutie in elkaar steekt. Het systeem van de Drie Standen: adel, geestelijkheid en de rest, werkte niet meer. Er kwamen andere begrippen voor in de plaats, waarbij het idee dat ieder mens is geboren als vrij mens met onvervreemdbare rechten, een hoofdrol speelde. Maar de werkelijkheid was vaak anders…

Professor Hunt wijst eerst op de Amerikaanse speelfilm Casablanca uit 1942. Marokko was tijdens WO II een kolonie van Frankrijk en het grootste deel van Frankrijk was bezet door Duitsland. Voor wie hem niet kent: hij staat hier. Vervolgens vertelt professor Hunt over het Franse volkslied, de Marseillaise, en de verklaart waarom de Franse Revolutie de belangrijkste omwenteling in de recente geschiedenis is. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, maar voor wie?

In deze lezing zien we een hoop feitelijke gegevens voorbijkomen, maar één datum moeten we onthouden: de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Men kan daarvoor ook de Wikipedia lezen. Het gaat om wat daarna gebeurde en om de juiste volgorde. De datums mag men dan verder vergeten. Robespierre en de Jacobijnen waren verantwoordelijk voor de Terreur van 1793.

Het gaat professor Hunt niet om de feiten, maar om de sociale veranderingen en de ideeën die achter deze veranderingen schuil gaan. Haar visie op de geschiedenis is niet alleen feitelijk en exact, maar ook sociaal en filosofisch. De Franse Revolutie was inderdaad ingrijpend en bepalend voor het verdere verloop van de geschiedenis van de moderne Westerse beschaving. Dit alles ging gepaard met bloedvergieten op een zoganaamd rationele manier: De Guillotine. Er volgde een oorlog van Frankrijk tegen Oostenrijk/Hongarije, oftewel het Heilig Roomse Rijk, en vooral de tocht naar Rusland die daarop volgde werd beroemd om zijn talloze doden.

Zo begon de moderne beschaving: Er werd een identiteitsbewijs ingevoerd, evenals de dienstplicht, en alle functies werden op een democratische manier ingevuld. Iedereen kon carrière maken in het leger en nationalisme werd de dominerende ideologie. Alons, enfants de la patrie-e-e… Hoe succesvol deze politiek was, blijkt uit de landkaart van Europa. Zie bij voorbeeld deze kaart uit 1812:

Lees de tekst van de Marseillaise en zie hoe bloedig dit volkslied is. Een klein puntje van kritiek: wanneer professor Hunt uitlegt dat revoluties niet noodzakelijkerwijs voorafgaan aan een oorlog, zoals bij de Franse Revolutie wel het geval was, dan noemt zij als analoog voorbeeld aan de Franse Revolutie de Iraanse Revolutie van 1979. Zij zegt dan dat Iran daarop Irak binnenviel, maar niets is minder waar! Met behulp van het Vrije Westen heeft Irak, o.l.v. Saddam Hoessein toen Iran aangevallen. En Iran heeft zich verdedigd met het oog op het geloof in een leven na de dood.

History 1C: Modern Civilization 1750-Present, Lec 3, UCLA duurt een uur en 2 minuten.

Het volgende college zal gaan over Karl Marx, die in de 19e eeuw een nieuwe theorie over sociale gelijkheid formuleerde. Ik ben heelbenieuwd! Dit is de hele playlist, 12 colleges!

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “Professor Lynn Hunt: de Franse Revolutie”

Laat een reactie achter