Archieven

Ook Wim Dankbaar veroordeeld tot zwijgen in DMZ

Eerst was het Maurice de Hond, die werd veroordeeld tot zwijgen over het eventuele daderschap van Michael de Jong in de Deventer Moordzaak. Vandaag heeft de Rechtbank in Zutphen gevonnist dat ook Wim Dankbaar zijn mond moet houden. Volgens Dankbaar hebben politieambtenaren valse processen verbaal opgemaakt in de Deventer schrijfproef. Daarna is hen vermoedelijk door hun meerderen een zwijgplicht opgelegd. Nu hebben die meerderen middels een kort geding ook Wim Dankbaar het zwijgen opgelegd.

Het gaat om twee briefjes, waarvan de ene kort na de moord op weduwe Wittenberg in september 1999 werd gevonden in haar voortuin. Nadat dit briefje was getoond in Opsporing Verzocht, ontving de recherche een tweede briefje, in het zelfde handschrift. Een maand later werd Ernest Louwes gearresteerd, waarna die briefjes opeens niet meer ter zake deden. Ze passen ook volstrekt niet in het scenario waarop Ernest Louwes werd veroordeeld voor de brute moord op de weduwe.

Vermoedelijk zijn deze briefjes geschreven door Meike Wittermans, de vriendin van Michael de Jong. Hij werd als eerste verdacht van de moord, maar drie dagen later werd hij om onverklaarbare redenen verder met rust gelaten door het OM. Er volgde geen huiszoeking, geen onderzoek naar het mes dat hij de zaterdag na de moord had gekocht, geen verdere verhoren, niets. De zaak kwam in Opsporing Verzocht, waarin het eerste briefje ook werd getoond. Een maand later werd Ernest Louwes gearresteerd, hoewel hij als accountant geen enkel belang had bij de dood van zijn klant en zijn karakter ook totaal niet spoort met deze gruwelijke moord.

In maart en april 2006 heeft het OM onder druk van de publieke opinie een schrijfproef gehouden, waarin behalve Meike nog drie andere vrouwen een zelfde tekst zouden hebben geschreven. Het NFI heeft daarop verklaard dat de twee briefjes niet door Meike zijn geschreven. Met de formulieren waarop deze schrijfproeven zijn gemaakt, blijkt echter van alles mis.

De schrijfproef zou zijn afgenomen door vier rechercheurs: mevrouw Elvira Bulder en de heren Hans Schoenmaker, Sander Harts en Henk van Roemburg, allen werkzaam bij POLITIEREGIO NOORD- EN OOST- GELDERLAND te Apeldoorn. Wim Dankbaar heeft hen benaderd, maar zij bleken niets te weten van hun deelname aan deze schrijfproef. Ook heeft Dankbaar de formulieren van de schrijfproef op Internet geplaatst, zodat iedereen ze kon bekijken. De blokken onder de vier formulieren lijken in hetzelfde handschrift ingevuld en bij twee daarvan staat dezelfde paraaf. De schrijftests door Van Roemburg en Schoenmaker lijken daarbij geschreven door dezelfde persoon: Meike! Dat riekt naar fraude door het OM!

Er werd aangifte gedaan van deze fraude, ook door Ernest Louwes zelf, maar volgens de Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, mr. A.B. Vast, was er niets aan de hand. Een groep bezorgde burgers heeft daarop een klacht aan Harm Brouwer geschreven, maar in het antwoord werd men terugverwezen naar mr. Vast. Deze was inmiddels vervangen door mr. W.B.M. Tomesen. Bij hem werd op 8 oktober 2007 door 71 mensen aangifte gedaan tegen super-PG mr. Harm Brouwer, tegen mr. Vast en tegen de heer Van der Meijden, die voor de schrijfproef verantwoordelijk was. Het OM was nochtans niet onder de indruk. Daarna diende de groep een klacht in bij Harm Brouwer tegen mr. Tomesen, wegens het niet in behandeling nemen van deze aangifte tegen o.a. Harm Brouwer zelf! De stukken in deze zaak staan op deze website.

Wim Dankbaar schreef ook de volgende vragen aan Harm Brouwer:

Is het juist dat Mevrouw E.J. Bulder en de heren H.J. Schoenmaker, A.M. Harts en H.A. van Roemburg de schrijfproeven hebben afgenomen? Zo ja, wat is dan het probleem om deze rechercheurs, dan wel de politie Apeldoorn, toestemming te geven om deze vraag zelf en persoonlijk te beantwoorden?

De woordvoerder van het korps Apeldoorn alsmede de plaatsvervangende korpschef hebben mij reeds aangeraden om mij tot u te wenden als wij van de heer Vast geen antwoord krijgen. Zoals u wellicht weet, is het probleem dat de betreffende rechercheurs tegenover derden (2 burgers en 2 journalisten) ondubbelzinnig te kennen hebben gegeven niets te weten van hun deelname aan een schrijfproef in de Deventer moordzaak.

Ingeval de lezing van het OM klopt, dan kunnen deze rechercheurs deze toch slechts bevestigen?, hetgeen het imago van het OM alleen maar ten goede kan komen. Zeker gezien het feit dat het OM reeds zo onder vuur ligt in deze zaak, zult u deze aantijging toch wel uit de wereld willen helpen? Dit nog afgezien van uw plicht en het maatschappelijke belang om duidelijkheid te scheppen in deze toch al zo gevoelige zaak.

Wat dat betreft, verzoek ik u ook om de heer Van der Meijden opdracht te geven om onverwijld de processen verbaal, opgemaakt en ondertekend door de 4 rechercheurs, aan de heer Knoops te doen toekomen. Dit zijn processen verbaal die de heer Knoops op 17 januari j.l. heeft mogen inzien bij de heer Van der Meijden, maar hij krijgt er maar geen afschriften van, terwijl dit toch stukken zijn waar de verdediging recht op lijkt te hebben.

U zult het met mij eens zijn dat de integriteit van dit schriftonderzoek cruciaal is. Immers, een tegenovergestelde uitslag van de nu bekende uitslag, lijkt zeer ontlastend voor de heer Louwes.

Op deze simpele vragen heeft Dankbaar nog steeds geen duidelijk antwoord. Zijn pleidooi in het Kort Geding staat niet op zijn eigen website, maar hier! Omdat de rechtspraak openbaar is, lijkt het me dwaasheid om ook die publicatie te verbieden, maar Maurice de Hond heeft zelfs zijn eigen pleidooi moeten kuisen. Maurice mag immers de naam van Michael de Jong niet meer noemen!

En dit is dan het vonnis tegen Dankbaar:

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Dankbaar om zich te onthouden van het (doen) benaderen van Elvira Bulder, Hans Schoenmaker en Sander Harts en hun familie- en gezinsleden, waar en op welke wijze dan ook (thuis, op het werk, in persoon, per e-mail, per telefoon of elders of anderszins), en om zich ervan te onthouden (in persoon, via internet of op welke manier dan ook) anderen tot een dergelijke benadering aan te sporen;

Edelachtbare, we doen het ook zonder aansporing! We willen de waarheid weten!

5.2. bepaalt dat Dankbaar voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan eisers een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00;

5.3. veroordeelt Dankbaar om binnen drie dagen na de betekening van het vonnis alle beschuldigingen en beledigingen aan het adres van Elvira Bulder, Hans Schoenmaker en Sander Harts met betrekking tot de relatie tussen Elvira Bulder, Hans Schoenmaker en Sander Harts en (het onderzoek naar) de schrijfproeven, alsmede hun namen en e-mailadressen (zowel werk- als privéadressen), te (doen) verwijderen en verwijderd te houden van de webpagina’s op de domeinen deventermoordzaak.com en jfkmurdersolved.com en van alle andere websites waarop Dankbaar deze heeft geplaatst of doen plaatsen, of waarop een ander deze heeft geplaatst maar van welke domeinen/website(s) Dankbaar de/een domeinnaamhouder of beheerder is;

Nog een dag of twee om de stukken te kopiëren, daarna moet Dankbaar zorgen dat er niets meer op ZIJN websites staat! 🙂

5.4. bepaalt dat Dankbaar voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.3. bepaalde, aan eisers een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00;

5.5. veroordeelt Dankbaar om zich van toekomstige uiting van dergelijke beschuldigingen en beledigingen ten aanzien van Elvira Bulder, Hans Schoenmaker en Sander Harts in welk medium dan ook (in de krant, op de radio, op de televisie, op internet of anderszins) te onthouden en niet toe te staan dat anderen dergelijke beschuldigingen en beledigingen plaatsen op websites/domeinen waarvan Dankbaar de/een domeinnaamhouder of beheerder is;

Dankbaar staat mij niets toe!

5.6. bepaalt dat Dankbaar voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.5. bepaalde, aan eisers een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00;

5.7. bepaalt het maximum van de uit hoofde van dit vonnis te verbeuren dwangsommen op een totaalbedrag van EUR 100.000,00;

5.8. veroordeelt Dankbaar in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op EUR 1.166,93, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2010. Wij zullen deze dag gedenken als een van de momenten waarop Justitie de Waarheid dacht te kunnen begraven.

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.”

– French author Emile Zola

En van Joris Demmink kun je zeggen wat je wilt, dus gelukkig mag dit nog wel: http://jfkmurdersolved.com/demmink.htm

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

9 Reacties

 1. Eheu

  Complimenten beste Bou,
  Heel raak en toch met alle nodige relativerende humor geformuleerd.

  Dat ‘raak’ formuleren dat kunnen ‘zij’ ook, alleen die humor zullen ze nooit kunnen bereiken, per definitie niet (omdat het om ‘de macht’ gaat) maar ze kunnen hem wel compleet kapot maken. Dat heet ‘cynisme’ of ook wel ‘realisme’, en de aanhangers ervan kúnnen niet zonder hun exacte tegenhangers die door hen vaak ‘idealisten’ worden genoemd: beide groepen kennen geen relativeringsvermogen, en dus geen echt gevoel voor humor, dwz geen gevoel voor tegelijk verlichtende, luchtige én ernstige individualiteit, en vanuit dat oogpunt zijn beide groepen even ‘fanatiek’ of ‘verbeten’ dwz onverbeterlijk gevaarlijk voor iedereen en ‘verloren’… En ‘wij’? …Blijkbaar wordt het ook ‘ons’ heel moeilijk gemaakt om aan hún einde te ontsnappen, dat schijnt hun ‘eigen’ voor een groot deel allicht niet door henzelf en in ieder geval niet door heel veel ‘argeloze en onschuldige omstanders’ doorziene doel te zijn.

  Tenslotte: hoe’n schitterend gevonden epigram van Zola om deze hele situatie die in feite vanzelf zou moeten spreken, in éen zin uitputtend samen te vatten.

  ‘Wie oren heeft om te horen, en ogen om te zien…’ etc.

  Groet

  In Pace (ik weet dat er mensen zijn die zelfs het schrijven van deze latijnse groet en al het overige dat voor hen ‘onverstaanbaar’ is en dat hen daarom niet van pas komt, zouden willen verbieden, ‘t is vreselijk, maar moge de vrede ook met hen zijn.)

  “Ach!”

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Mijn poging om het Deventer Moordzaak Forum te benaderen, eindigde aldus:

  Forbidden

  You don’t have permission to access /phpBB3/index.php on this server.
  Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at forum.deventermoordzaak.com Port 80

  Er gaat dus iets grondig mis! Joris Demmink, iemand????

  Antwoord
 3. Eheu

  Sorry,
  voor alle volledigheid (anders wordt me dat weer op éen of andere manier betaald gezet.): Ik had met het bovenstaande allerminst de bedoeling om te zeggen dat het de essentiele taak van ‘de macht’ cq ‘de autoriteiten’ zou zijn om ‘grappig te zijn’ of om zelfs maar ‘gevoel voor humor te hebben’. Integendeel bijna: want ze hebben in ieder geval de absolute plicht om die zeer ernstige en tegelijk luchtige humor voor al hun ‘onderdanen’ ZONDER GEWELD MOGELIJK TE MAKEN. Waarlijk geen taak die je heel lichtvaardig kan opvatten, laat staan dat je haar zo maar achteloos luchtig kunt uitvoeren, maar wel de enige die in de stricte zin des woords voor iedereen- à charge waar dat nodig is maar vooral ook ter bevordering van ieders onschuld ‘tenzij het tegendeel is bewezen’,- ‘de Wet’ kan doen gelden. Waarmee dus niet gezegd wil zijn dat die ‘taak’ perse niet met gevoel voor humor gedaan kan worden, in tegendeel zelfs.(Er zijn politici geweest en ook vandaag de dag zijn ze er nog, God zij dank, die die zeldzame combinatie van fijngevoeligheid en (politieke) intelligentie die dat mogelijk maakt in zich verenigden/verenigen. Ik ‘noem geen namen’,maar zij zijn hierbij stilzwijgend of discreet, zoals dat hoort, geprezen. ‘Ze kennen me wel!’)
  Ik bedoel maar: het leek me effe zaak om dat heel duidelijk te onderstrepen;)

  “Ach!”

  Antwoord
 4. jan bouma

  In weerwil van de praktijk dat bij een toename van beschuldigingen het individuele geval aan aandacht inboet zal het recht er toch belang bij hebben dat elk individueel geval alle aandacht zal krijgen. Het gaat erom dat het Recht “niet een beetje corrupt”*) mag zijn maar onaantastelijk dient te zijn.
  *) quote van Ien Dales
  die het had over “een beetje corrupte Staat”
  en de gevolgen.
  Ergo: elke beschuldiging dient middels een onbetwiste rechtspraak te worden weerlegd. Zo ook deze van Dankbaar.
  Tenslotte leg ik de vinger op een wondeplek in het oordeel van de Rb waarin gesteld wordt: == Eisers stellen dat het belang van [gedaagde] om te kunnen uiten dat de politieambtenaren zich naar zijn overtuiging schuldig maken aan het doen voortbestaan van een ernstige misstand, niet opweegt tegen het belang van de politieambtenaren om niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige verdachtmakingen.==
  Dit lijkt me een onjuiste rechtsoverweging die geen stand kan houden in het licht van een juiste belangenafweging waarbij VOOROP dient te staan het onbetwiste belang van een onkreukbare en onomstreden rechtsstaat!
  Jan Bouma
  Villa Mithras

  Antwoord
 5. Profeet

  Bou, ik zit zelf de laatste tijd dit gedrocht een beetje te volgen. Wat ik me afvraag: had Michael de Jong een mogelijk motief?
  Groetjes
  Profeet

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Beste Profeet,

  Michael de Jong had niet alleen een mogelijk motief, maar vooral een mogelijk MES! Hij had een hele verzameling messen, maar op de zaterdag na de moord heeft hij een nieuw mes gekocht. Hij beweert dat dit een magneetstrip was voor zijn messenverzameling, maar Stan de Jong is langs alle winkels gegaan die dergelijke messen verkopen. Er was geen magneetsrip verkocht, maar wel een mes! Daarbij beschikte Michael de Jong ook nog over een ONmogelijk alibi, dat regelmatig moest worden aangepast aan de feiten. Hij was thuis, hij was aan het koken, nee, hij was op de studentensoos, nee, daar was hij dus ook weer niet en zo voort.

  Had Ernest Louwes een mogelijk motief? Mevrouw Wittenberg was een goede klant, ze had hem zelfs benoemd tot executeur testamentair. Nou is dat een baantje dat meer tijd vergt, dan het aan beloning oplevert. Ook wordt iedere handeling gecontroleerd door de notaris. Het verduisteren van de erfenis is echt een ONmogelijk motief.

  De vriendelijke, intelligente, maar een beetje saaie fiscalist en brave huisvader Ernest Louwes heeft naar “bewezen is verklaard” op een beestachtige wijze zijn kip met gouden eieren geslacht.

  Groetjes,
  Bou

  Antwoord
 7. petje

  Het OM krijgt binnenkort een nog sterker instrument om censuur op het internet toe te passen.
  Graag snel een reactie op je weblog, BOu.
  Want wellicht gaat je log dit najaar gewoon uit de lucht..

  Wetsvoorstel: OM krijgt aan/uit-knop voor websites
  Door Breinscheet, Op don 29 jul 2010 09:58,
  Bron: http://www.bof.nl

  We willen graag vrolijk en zomers nieuws brengen, maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Vandaag lanceerde het Ministerie van Justitie een vergaande censuurmaatregel: zij wil het OM zonder tussenkomst van een rechter websites laten verwijderen of blokkeren.

  Op dit moment kan de Officier van Justitie een tussenpersoon, zoals een hoster, pas vervolgen als deze niet voldoet aan een bevel van de rechter-commissaris om een website te verwijderen (artikel 54a Wetboek van Strafrecht). Deze bepaling was, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, bedoeld om “censuur van staatswege” en zelfcensuur te voorkomen.

  Daar wil het Ministerie van Justitie nu verandering in brengen. Zij wil dat het OM zonder tussenkomst van een rechter een tussenpersoon kan bevelen om gegevens te verwijderen als dit nodig is om een strafbaar feit te beëindigen of te voorkomen. En als een tussenpersoon niet meewerkt, kan het OM een dwangsom opleggen “als stok achter de deur”.

  Daarmee zou het OM een grenzeloze bevoegdheid krijgen om het internet te censureren. “Strafbaar feit” is een brede term, waaronder bijvoorbeeld ook auteursrechtinbreuk en belediging vallen. En, zoals laatst duidelijk werd toen Buma het embedden van filmpjes wilde aanpakken: auteursrechtinbreuk kan iedereen overkomen. Bovendien: in twijfelgevallen beslist het OM zelf of zij verwijdering of blokkering noodzakelijk acht.

  Tot 30 september 2010 bestaat de mogelijkheid om reacties te geven op het concept-wetsvoorstel.

  http://zaplog.nl/zaplog/article/wetsvoorstel_om_krijgt_aan_uit_knop_voor_websites

  Antwoord
 8. DTV

  Geachte mr. drs. BOU

  Ik kan mij voorstellen dat menig persoon zonder inzage van feiten en kenns een oordeel veld over deze zaak.

  Dat is eigenlijk betreurenwaardig als je niet het gehele politiedosser kent, ook al staan daar valse gegevens in.

  De veroordeling had in het kader van de Nederlandse rechtstaat nooit plaats mogen vinden om juridische redenen.

  Om zomaar blind een ander te beschuldgen is net zo kwaljk als het proces.

  En die onderzoek van Stan is mij te eenzijdig als u begrijpt wat ik bedoel.

  @petje

  Op een buitenlandse server ben je oncencuurbaar in Nederland.

  Antwoord
 9. zdkdick

  Wicher Wedzinga kondigt aan dat er nieuws komt over de beerput van de Deventer moordzaak.
  Ik hoop dat dit snel en goed nieuws is.

  Ook al is de leugen nog zo listig, eens zal de waarheid aan het licht komen.

  Zien wie er dan integer is en wie tegen beter weten in, hopen integer over te komen.

  Antwoord

Laat een reactie achter voor petje Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën