Archief
Artikelen

Gewapende piraten van de Israëlische marine hebben vannacht met helikopters en schepen ver buiten de territoriale wateren het internationale hulp-konvooi Gaza Freedom Flotilla aangevallen. Het dodental onder de ongewapende vredesactivisten loopt in de berichten uiteen van 3 tot zelfs 15 deelnemers. Op Witness Gaza kan men het laatste nieuws volgen.


De volgende juridische uitleg over het internationale zeerecht laat zien dat hier sprake is van pure piraterij! Als de internationale gemeenschap deze aanval in open water over zijn kant laat gaan, dan is geen enkel schip meer veilig. Deze inbreuk op de internationale rechtsorde is schokkend!

Hoewel alle dagbladen en journalen geprobeerd hebben om het Freedom Flotilla te negeren, heeft dit geweld tegen een vreedzame hulpactie de voorpagina’s gehaald. Alleen Al Jazeera heeft rond het Gaza Freedom Flotilla geen gordijn van ondoordringbare stilte opgetrokken. Gisteren zond Inside Story een boeiende aflevering uit over de blokkade rond Gaza. Kijk en luister naar deze verhitte discussie over de zin en het nut van de Gaza Freedom acties.

Inside Story – The Gaza flotilla duurt 25 minuten.

Toegift: Daarnet stuitte is op de promotiefilmpjes voor de Freedom Flotilla. Een hartverscheurende vrolijke noot op dit droevige moment. Rachel Corrie werd vermoord door een Israëlische bulldozer, het schip dat naar haar is vernoemd, werd vannacht overvallen door Israëlische piraten. Het konvooi dat zo opgewekt van start ging, liep op de klippen van het internationale militaire terrorisme!

Laatste Sky News:

De Volkskrant geeft een overzicht van de geschokte reacties en een link naar deze Life-view:

Watch live streaming video from insaniyardim at livestream.com
Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

44 Reacties op “Freedom Flotilla aangevallen door Israëlische piraten”

 • petje:

  Sander van Hoorn: “juridisch schemergebied”

  Sander van Hoorn van de NOS was een van de eersten zijn beroep als “journalist” inzette om de misdaad van Israël, het enteren en het doodschieten van actievoerders van de Free Gaza Movement in internationale wateren, te legitimeren. Vanmiddag ging hij ermee door. Hij meldde namelijk op de radio, over het feit dat de Israëlische aanval had plaatsgevonden in internationale wateren, dat het een probleem is om dit te veroordelen vanwege het “schemergebied van het internationaal recht”, en even later weer “het juridisch schemergebied”. Overigens zonder het woord ‘piraterij’ in de mond te nemen.

  Maar dat “schemergebied” bestaat helemaal niet. Het internationaal recht autoriseert dat elk land piraten uit ieder land mag vervolgen, voor piraterij waar dan ook. Een universele rechtsmacht dus, bedoeld om de veiligheid op de wereldzeeën te waarborgen. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht zet tot twaalf jaar cel op zeeroverij.

  Ons Wetboek van Strafrecht en het internationale Verdragenrecht voorzien in een grondslag voor bestraffing van zeeroof buiten nationale jurisdictie wanneer het misdrijf in feite plaatsvindt buiten elke rechtsmacht: het universaliteitsbeginsel. Dit beginsel ligt besloten in artikel 105 van het VN Zeerechtverdrag (ook bekend als UNCLOS) en in artikel 4 Sr (artikel 4 lid 5 Sr voor zeeroof).

  In een normale situatie zou de staat onder wiens vlag het schip vaart als eerste bevoegd zijn om op treden tegen het schip. Piraterij wordt echter door de internationale gemeenschap als een dusdanig erg misdrijf gezien, dat de artikelen inhoudende het universaliteitsbeginsel het mogelijk maken voor alle staten om tegen piraterij op te treden. Dit brengt met zich mee dat piraten op volle zee opgepakt kunnen worden door een staat die er in feite ‘niets mee te maken heeft’, omdat het internationaal recht van een universeel belang uitgaat.

  Het enige probleem in de berechting van piraten vormt momenteel het ontbreken van politieke wil. Een “juridisch schemergebied” is het zeer zeker niet!

  http://deisraellobby.blogspot.com/2010/05/sander-van-hoorn-misleidt-piraterij.html

 • petje:

  vanavond demonstratie tegen de Israelische aanval op vredesactivisten
  maandag 31 mei 2010
  In open zee viel Israël vanochtend vroeg met grof geweld de internationale Vredesvloot naar Gaza aan met desastreuze afloop: wellicht 15 doden en ruim 30 gewonden! (zie)
  De illegale Israëlische blokkade van Gaza wordt zo op bloedige wijze gehandhaafd. Israël onderstreept hiermee haar moreel en politiek failliet. Israël spreekt van een “illegaal” hulpkonvooi en beklaagt zich dat de aanvallende militairen, toen ze de boot enterden, zouden zijn aangevallen door de opvarenden. Een gotspe, de gebruikelijke leugens en omdraaiing van feiten. De schepen bevonden zich bovendien in internationale wateren en vormden geen enkele bedreiging voor Israël’s veiligheid. De Israëlische aanval was illegaal en een daad van piraterij.
  De Vrijheidvloot wil hulpgoederen (cement en medische hulpmiddelen) afleveren in Gaza. Gaza wordt al ruim drie jaar door Israël volledig geblokkeerd: land-, lucht- en zeeroutes worden door Israël afgegrendeld. Palestijnse vissers kunnen vrijwel niet vissen en worden beschoten. Normaal vracht- en personenverkeer naar en van Gaza is onmogelijk. De bevolking is afhankelijk van VN- hulpgoederen en toevoer van goederen door tunnels naar Egypte. Na Israël’s illegale aanval op Gaza, ook wel het “kerstbombardement” genoemd, heeft er nauwelijks wederopbouw kunnen plaatsvinden. Internationaal wordt de blokkade van Gaza als illegaal bestempeld. De EU heeft Israël vele malen opgeroepen de blokkade op te heffen.
  De Free Gaza Movement is een internationaal burgerinitiatief dat de blokkade van Gaza wil doorbreken met vreedzame middelen. De politiek heeft geheel gefaald en heeft de bevolking van Gaza aan haar lot overgelaten. Dat er nu een zeer groot aantal doden onder de activisten is gevallen is in belangrijke mate toe te schrijven aan de falende politiek, ook die van Nederland, die Israël zijn gang laat gaan en nimmer onder druk zet.

  Vanavond demonstratie bij de Israëlische ambassade op het Buitenhof te Den Haag van 17.30 – 19.00 uur. Meer informatie via het Nederlands Palestina Komitee

  http://www.stelling.nl

 • mr. drs. BOU:

  Het NRC zegt nu:

  Daarbij zijn volgens Israëlische televisiezenders 19 doden gevallen aan de kant van de activisten, onder wie een aantal Turken.

  Interessant is ook dit kaartje van de aanval van deze piraten:

  Volgens het VN-zeerecht zijn de territoriale wateren slechts 12 mijl (22 km) breed. Het passagiersschip de Marmara schijnt het zwaarst te zijn getroffen. Volgens mij vaart dit schip onder de Turkse vlag!

  Dat Israël een concentratiekamp maakte van Gaza (en van de Westbank!) heeft nauwelijks geleid tot internationale verontwaardiging. Omdat de Nederlandse marine wel gaat vechten tegen de Somalische piraten, zou Maxime Verhagen NU zijn plan behoren te trekken. Veroordeel deze piraterij van Israël!

 • petje:

  Door francis, 31.05.2010 – 13:14

  piraterij
  Dit is ander voorbeeld van hoe Israël het internationaal recht schendt. De vloot vaart in internationale wateren. De gewelddadige actie van de Israëlische marine is volgens internationaal recht dan ook volkomen illegaal. Piraterij dus.

  Bovendien is het ook een schending van hun eigen recht.Volgens de Israëlische wet, nog refererend naar de wetten onder het Britse Mandaat in verband met marine verbodsbepalingen/blokkades, kan Israël de goederen niet eenvoudigweg “pakken” en overbrengen naar Gaza. Dit is niet wettelijk omdat, zonder de juiste procedure, het in bezit nemen van een lading beschouwd wordt als piraterij. Israël moet onder hun recht door de eigen “High Court”(1) voorgeschreven, een “Prize Court”(2) procedure voeren om te bepalen of het het recht heeft tot de confiscatie of in het bezit nemen van de lading.
  Als volgens het Internationaal recht(3) het beleg van Gaza illegaal is dan is humanitaire hulp legaal gezien de militaire blokkade. Israël kan natuurlijk, deze schepen de toegang verbieden maar hoe ze het doen en wat ze doen is strikt voorgeschreven. Van wat we kunnen opmaken uit hun actie en openbare verklaringen lijken ze zich niet bewust van hun eigen wetten.

  (1) ongeveer te vergelijken met het Belgische Hof van Cassatie
  (2) een “Prize Court” is een eeuwenoude internationaal term en betekent in feite een rechtszaak waar de al dan niet wettelijkheid wordt vastgesteld van het in bezit nemen van goederen op zee, schepen en gerelateerde zaken
  (3) Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949

  Het feit van piraterij wordt ook nog eens duidelijk gemaakt door het feit dat, naar verluidt, de commando’s maskers droegen. Duidelijk bedoeld om te verhinderen dat ze geïdentificeerd konden worden. Criminelen willen veelal niet herkend worden.

  Laat ons ook niet vergeten dat, ondanks we zullen horen dat “Israël en Egypte de blokkade van Gaza hebben opgelegd nadat Hamas met geweld de macht greep”, in feite de Israëlische escalatie toenam na de overwinning van Hamas bij democratische verkiezingen. Dit alles onderstreept de volstrekt illegale en barbaarse aard van de inspanningen van Israël om de Palestijnse inwoners van Gaza te straffen die het aandurfden hun soevereine recht uit te oefenen en hun eigen regering te kiezen.

  Bovendien is volgens vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en internationale hulporganisaties de blokkade contraproductief. Niet Hamas wordt verzwakt maar ze verwoest de lokale economie. Zonder het dan nog te willen hebben over de fysieke en psychische welzijn van de 1,5 miljoen mensen. Hoe rechtvaardigt Israël het feit dat 1,5 miljoen mensen verstoken worden van elementaire medicijnen, van een dak boven hun hoofd en schoon water?

  Zou het “disproportioneel” zijn om te wereld te vragen om humanitaire vloten naar Gaza te laten begeleiden door oorlogsschepen om ze te beschermen tegen piraterij?
  Wat voor de Somalische kust kan moet ook kunnen voor de kust van Gaza.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/31/isra%C3%ABlisch-leger-richt-bloedbad-aan-op-hulpkonvooi-voor-gaza#comment-2461

 • F.J. Dovstojevski:

  Israëlische ‘aanval’ op ‘vredesactivisten’? De feiten!

  Goed, het is gisteren de hele dag in het nieuws geweest dus het kan u niet ontgaan zijn dat er het één en ander heeft plaatsgevonden tussen commando’s van de Israëlische marine en ‘vredesactivisten’ van de Free Gaza beweging die met een vloot van zes boten ‘hulpgoederen’ poogden af te leveren bij de bewoners van de Gazastrook.

  De vraag is echter wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. Contradicere dook in de materie en kon tot op heden de onderstaande goed met video’s en verklaringen gedocumenteerde feiten boven water halen:

  •Commando’s van de Israëlisch Marine enterde naar verluidt op open zee een konvooi van zes schepen met ‘hulpgoederen’ aan boord om hen te verhinderen de geblokkeerde wateren rondom te betreden en te onderzoeken of het konvooi geen verboden zaken, zoals wapens, munitie en springstoffen bevatten. Israël heeft dit recht dus daarmee schond zij geen enkel verdrag.

  en zo voort…
  Bron: http://contradicere.tk/

 • petje:

  Mijn opmerkingen over de holocaust leugen en de link naar http://www.klokkenluideronline.nl over deze mythe zijn van de website van Netwerk verwijderd. Zo gaat dat dus in Nederland al meer dan 60 jaar..
  De Joodse staat is op de holocaust leugen gebaseerd en heeft als zodanig geen bestaansrecht als deze staat als een terreurstaat zijn buurstaten blijft terroriseren.
  De Amerikanen hebben vast wel een stuk grond in de staat Utah voor deze nare club zionistische heethoofden..!?

 • Meugelswierda:

  Maar piraterij is het niet, zegt hoogleraar Zeerecht professor Smeele van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit. Piraten handelen voor eigen gewin, en hier gaat het om een actie van de Israëlische staat om reden van binnenlandse veiligheid. Smeele spreekt van een ‘vijandige daad’.

  http://www.rnw.nl/nederlands/article/twee-nederlanders-aan-boord-gaza-konvooi

 • petje:

  Volgens NOS radio en teletekst heeft de Veiligsraad de Israelische actie veroordeeld, roept de Raad op tot een onafhankelijk onderzoek en eist de Raad onmiddelijke vrijlating van de activisten.

  http://nos.nl/artikel/161198-vraad-veroordeelt-israelische-actie.html

  Er bestaat veel verwarring op het internet over de uitkomst van het beraad van de Veiligheidsraad. Dus even afwachten of de NOS niet te voorbarig is..

 • petje:

  De winst van de bezetting
  1 juni 2010 (MO) – Een groot deel van de Israëlische economie is nauw verweven met de bezetting van de Palestijnse Gebieden en delen van de Golanhoogte. Dat zegt Esti Micenmacher van de Israëlische ngo Who Profits. ‘Door privatisering heeft de bedrijfswereld in een aantal sectoren de rol van de Israëlische overheid overgenomen, en zijn de economische belangen in de bezetting alleen maar gestegen.’

  Who Profits begon drie jaar geleden met het in kaart brengen van Israëlische en internationale bedrijven die direct of indirect aandelen hebben in de Israëlische bezetting. Concreet neemt de organisatie daarbij de nederzettingenindustrie in het vizier, de economische uitbuiting van Palestijnse arbeiders in nederzettingen en de bijdragen aan de controle van de Palestijnse bevolking. Haar doel: informeren en het debat over maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleren.

  De vermenging tussen de privésector en de bezettingspolitiek gaat ver, zegt Micenmacher. ‘Israëlische en internationale bedrijven storten zich op de vastgoedmarkt in de Palestijnse Gebieden, ze ontwikkelen infrastructuur voor nederzettingen, leveren producten, diensten en grondstoffen die de etnisch segregatie ondersteunen, zoals controleposten, muren en wegen. Ze ontwikkelen instrumenten en materiaal om de Palestijnse bevolking te controleren en te onderdrukken. Overigens, ook delen van de nationale “beveiliging” komen stilaan in handen van de bedrijfswereld. Controleposten worden geprivatiseerd, en het zijn grotendeels privébedrijven die de bewaking van de nederzettingen op zich nemen.’

  De bedrijven op de lijst die Who Profits op zijn website heeft gezet werden onderzocht via vastgelegde criteria, publieke documenten en feitelijk onderzoek ter plaatse. ‘We worden ook bijgestaan door een juridisch adviseur. Dat is nodig, want we zijn niet echt populair, en worden heel nauwlettend in het oog gehouden. We zijn al vaak afgeschilderd als “verraders”, en we merken wel degelijk in het rechtse klimaat dat Israël vandaag kenmerkt een groeiende publieke druk.’

  Ook internationale bedrijven zijn terug te vinden op de website van Who Profits. Een dochteronderneming van het Zweedse Volvo, Merkavim, levert bussen die gebruikt worden als mobiele ondervragingsruimten voor de Israëlische geheime diensten. De Canadese Metrontario Groep is, ook via een dochterbedrijf, betrokken bij de nieuwe uitbreiding van Yael Hill, een nederzetting in Jeruzalem. En via Dexia Israël levert de Belgisch-Franse groep Dexia langetermijnleningen en andere financiële diensten aan gemeentebesturen in de nederzettingen.

  http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=28627&cHash=e4d3b5d42b

 • mr. drs. BOU:

  Beste Meugelswierda,
  Misschien moet de zeergeleerde professor Smeele zijn schoolgeld terughalen. Israël handelde immers ook voor eigen gewin! Piraten zijn er al sinds Geert Grote zijn De Mare Liberum schreef. Slechts enkele piraten waren echte vrije jongens, de meeste waren min of meer in dienst van, of beschermd door, een van de eeuwig strijdende zeemachten, of soms ook van een kuststaat in Afrika. Zij opereerden beslist niet vanaf een obscuur onbewoond eiland, maar ze hadden een veilige thuishaven.

  De Zeven Verenigde Nederlanden gaven zelfs Kaperbrieven uit, vergunningen om Engelse of Spaanse schepen te beroven en te kapen.

  Wie in de internationale wateren schepen entert, schiet op de opvarenden en de schepen naar de eigen thuishaven sleept, is een kaper, een piraat of een zeerover!

 • mr. drs. BOU:

  Volgens Al Jazeera heeft de VN inderdaad deze aanval veroordeeld.

  Inside Story van Al Jazeera heeft weer een aflevering besteed aan de Freedom Flotilla. Eerst even het nieuws:

  Storming of Gaza aid convoy

  Inside Story: A look into the aid flotilla attack by Israel

 • mr. drs. BOU:

  Geachte heer Dovstojevsky,

  Uw reactie zat in de spambox, hij was veel te lang. Ook blijkt u hem geheel te hebben overgenomen van een andere website. Daarmee schendt u het copyright, dus heb ik hem ingekort.

  Het artikel bestaat uit een lange reeks drogredenen. Dit is de eerste:

  Commando’s van de Israëlisch Marine enterde naar verluidt op open zee een konvooi van zes schepen met ‘hulpgoederen’ aan boord om hen te verhinderen de geblokkeerde wateren rondom te betreden en te onderzoeken of het konvooi geen verboden zaken, zoals wapens, munitie en springstoffen bevatten. Israël heeft dit recht dus daarmee schond zij geen enkel verdrag.

  Israël heeft dat recht niet! Deze schepen waren ten eerste reeds door en door gecontroleerd in de havens van waaruit ze vertrokken. Er waren slechts hulpgoederen aan boord. Israël heeft in internationale wateren deze schepen overvallen, door er vanuit helikopters en kleine bootjes gewapende soldaten op af te sturen. Deze dappere jongens kwamen de schepen ook beslist niet controleren op wapens. Ze kwamen de stuurhutten overnemen, om de schepen naar een Israëlische haven te brengen. Zij hebben daarbij minstens 19 mensen doodgeschoten en er zijn talloze gewonden. De rest van de opvarenden zitten nu in de gevangenis.

  Deze daad van staats-terrorisme is nu al de zoveelste in een lange reeks van onmenselijkheden. Israël heeft alle recht verspeeld! Ook de VN heeft deze piraterij veroordeeld, maar de schurkenstaat Israël lapt alle resoluties aan zijn laars.

  En helaas zijn er dan altijd weer mensen die deze illegale kernmacht schoon proberen te praten! Foei!

 • Verena:

  @ Geachte mr. drs. BOU,

  Helemaal met uw commentaar eens!
  Ik ben echter bang,dat alles weer met een sisser zal aflopen want de staat Israël komt vrijwel overal mee weg.

  @F.J.Dostojevski,u wilt toch niet serieus beweren dat een website als ‘Contradicere’ een objectieve mening over dit onderwerp ventileert…

 • mr. drs. BOU:

  Dank je wel, Verena! Even een hartje onder de riem…

  Global rallies continue over Israel

Laat een reactie achter voor mr. drs. BOU