Archief
Artikelen

Op de website van Wim Dankbaar verscheen vandaag dit bericht:

Open brief aan Joris Demmink

Heer Demmink,

Ik hoef u niet te vertellen dat u reeds jaren in verband wordt gebracht met pedofilie, kindermisbruik en misbruik van macht om aangiftes van een deel van uw inmiddels volwassen slachtoffers, onder meer uit Turkije, te saboteren en onbehandeld te laten.

Als burger van deze rechtsstaat vind ik het vreselijk en ongelooflijk dat u met zulke aantijgingen de hoogste post van Justitie kunt en mag blijven bekleden, in plaats van strafrechtelijk vervolgd te worden. Uw passieve opstelling om zich in stilzwijgen te blijven verschuilen ondanks de veelvuldige publicaties (onder meer NOS Journaal, Netwerk, Eén Vandaag) , en zelfs Kamervragen omtrent uw vermeend criminele gedrag, spreekt wat mij betreft boekdelen en interpreteer ik als een de facto schuldbekentenis. Een kwestie van gezond verstand. Het zijn immers loodzware aangiftes en beschuldigingen tegen u als Secretaris Generaal van Justitie, een functie waarbij integriteit, smetteloosheid en onberispelijkheid het hoogste goed zouden moeten zijn. Te meer daar u de scepter zwaait over een departement dat anderen ter verantwoording roept voor verdenking van strafbare feiten. Deze paradox is volledig ontspoord met u als baas van Justitie en wordt nog versterkt door de omstandigheid dat u kennelijk de aangevers en publicisten niet wenst te vervolgen voor valse aangiftes dan wel smaad en laster. Iets wat onbestaanbaar lijkt voor een topambtenaar die zich, indien onschuldig, van alle blaam kan zuiveren en als geen ander beschikt over de juridische middelen om dat te doen.

Kamervragen over seksueel kindermisbruik van Joris Demmink

U vlucht letterlijk weg voor vragen van journalisten in de door ons burgers betaalde dienstauto met chauffeur en bedekt uw gezicht met de ochtendkrant als ware u een volleerd maffiabaas die niet in de publiciteit wil komen. Hoe belachelijk is dit gedrag voor een topambtenaar die de baas is van ons Ministerie van Justitie?

Joris Demmink vlucht weg voor vragen over pedofilie en kindermisbruik

Niettemin blijkt u over een voor mij ondoorgrondelijke macht te beschikken om de kritiek te doen verstommen, zonder deze overigens persoonlijk van tafel te vegen. Hoe u dat klaarspeelt, blijft voor mij een raadsel.

Dit is echter niet de reden van mijn schrijven. De reden van mijn schrijven is dat ik een nog zwaardere beschuldiging wil toevoegen aan de stapel van toch al niet misselijke verdenkingen van strafbare handelingen. Het lijkt mij daarbij fair om dit rechtstreeks aan u persoonlijk, en met open vizier te doen.

Het betreft hier de beestachtige verkrachting en moord op Marianne Vaatstra in de nacht van Koninginnedag 1999. Daags na deze moord zijn twee bekend agressieve asielzoekers, die het meisje eerder met keeldoorsnijdende gebaren hadden bedreigd, in het diepste geheim afgevoerd uit het AZC Kollumerland en via Schiphol het land uitgezet. Feik Mustafa en Ali Hassan Hussein. Justitie heeft dit altijd, tot en met de minister ontkend en vervolgens 10 jaar lang het publiek en de ouders van Marianne Vaatstra voor de gek gehouden door te veinzen dat er actief en integer aan de oplossing werd gewerkt, waarbij talloze onschuldige “verdachten” zijn opgepakt en verhoord, en dus moedwillig maar onterecht zijn beschadigd.

Het is inmiddels een (ook juridisch) aantoonbaar feit dat de geheime verwijdering en uitzetting van deze asielzoekers daadwerkelijk is geschied, en dus dat Justitie daarover gelogen heeft. Niet alleen de bewakers die bij de verwijdering van Feik Mustafa aanwezig waren, getuigen hiervan, ook de aanwezige plaatsvervangende directeur heeft dit onlangs aan het nieuwe “cold case team” bevestigd, en belangrijker: persoonlijk aan mij. Daarbij voegt hij toe dat dit besluit genomen was door “de driehoek”, dus met volledige goedkeuring en medeweten van de burgemeester, politieleiding en de hoofdofficier van Justitie. Deze laatste was de huidige baas van het Openbaar Ministerie Harm Brouwer, met wie u vanuit uw werkkring vrijwel dagelijks te maken heeft. Dat de heer Brouwer in strijd met de waarheid stelt dat zaterdag 1 mei 1999 zijn laatste “werkdag” als hoofdofficier was, terwijl dit blijkens krantenartikelen woensdag 12 mei 1999 was, draagt slechts bij aan de stelling dat ook hij het nodige te verbergen heeft omtrent deze beslissing.

Gesprek met AZC directeur Louis Uijl

Getuige uw CV was u destijds Directeur Generaal van het Directoraat Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken en dus ook de hoogst verantwoordelijke voor de AZC’s. Mijn beschuldiging houdt in dat u minimaal op de hoogte moet zijn geweest van een dergelijk afbreuk-gevoelige en geheime beslissing om de vermoedelijke daders van deze gruwelijke moord buiten bereik van Justitie te brengen. Nog waarschijnlijker acht ik dat u persoonlijk verantwoordelijk bent geweest voor dit besluit, met andere woorden hun afvoering en uitzetting via Schiphol heeft gelast. Het gezond verstand gebiedt immers dat een dergelijk uitvoerige operatie slechts in het geheim kan geschieden onder regie van iemand op een zeer hoge post, die aan de nodige touwtjes kon trekken en een persoonlijk belang zou kunnen hebben bij een cover-up van een zodanig schunnige moord. U voldoet aan alle voorwaarden.

Naar uw motief kan ik alleen maar raden en doet er ook niet zoveel toe. Algemeen bekend op het AZC was dat Feik Mustafa was getraumatiseerd omdat hij op jonge leeftijd ernstig seksueel misbruikt was, en dat zijn vader een Koerdische leider was. Slechts wat gemeenschappelijke punten met uw handel en wandel. Hardnekkig zijn bijvoorbeeld de geruchten en aangiftes tegen u dat u zich heeft laten chanteren door de Turkse autoriteiten met uw vermeende kindermisbruik aldaar, om de Koerd Huseyin Baybasin hier tot levenslang te laten veroordelen. Waar het om gaat is dat ik u verantwoordelijk houd voor het wegsluizen van de vrijwel zekere moordenaars en de navolgende cover-up.

Ik realiseer mij, gezien de ervaring met andere aangiftes, dat het helaas geen enkele zin heeft om aangifte tegen u en/of de heer Brouwer te doen. Toch beschuldig ik u langs deze weg, al was het maar om vast te stellen dat u ook deze zware ten laste legging weer onweersproken laat. Zoals ik al aangaf, spreekt dat boekdelen.

Een andere reden is dat ik het publiek ervan wil trachten te doordringen dat elke zogenaamde poging om de zaak tot een oplossing te brengen, een vervolg is op de farce. Een toneelstuk om ten koste van anderen de ware toedracht te verhullen. Die toedracht is dat u de daders vanaf dag 1 heeft helpen ontkomen, daarbij misbruik makend van uw perverse machtsnetwerk. Als Secretaris Generaal van Justitie bent u in elk geval eindverantwoordelijk voor deze farce, die reeds bewezen is aan de hand van het feit dat Justitie de onthullende getuigenis van Louis Uijl aan het zogenaamde cold case team niet openbaar wil maken, in plaats daarvan bezweert dat Feik Mustafa en Ali Hassan Hussein “niet interessant” zijn.

Wim Dankbaar

Stem vooral ook even op de poll onderaan dit bericht, als u het eens bent met de inhoud van deze open brief. Dat heb ik zelf ook gedaan, want ik ben het er volledig mee eens!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “Open brief van Wim Dankbaar aan S.G. Joris D.”

 • Eheu:

  Goeie morgen,

  Well done, beste Bou! Goed geformuleerd van Dankbaar. Bedankt allebei.
  Ik ben bang dat jullie gelijk hebben. En als je goed beseft wat die chantage waar in die open brief over gesproken wordt, voor implicaties heeft, wordt je er niet geruster op. Afijn, laten we maar hopen dat de autoriteiten hier en elders hun gezond verstand blijven, of eindelijk gaan gebruiken, en dat ze van de nodige moed zullen blijk geven.

  Groet.

  “Ach!”
  Ceterum et ego censeo Jorissi Demminki causam dicendam esse.

 • petje:

  In Turkije is het proces tegen Emin Arslan die in verband staat met de zaak Baybasin en Joris Demmink, begonnen:

  En de leeuw die brulde
  zaterdag 29 mei 2010
  Eindelijk is in Turkije dan het proces begonnen tegen de van drugshandel verdachte politiechef Emin Arslan. Hij is op deze pagina’s al vaker genoemd, in verband met beschuldigingen door de Koerdische zakenman Huseyin Baybasin, die vanuit zijn gevangeniscel in Zoetermeer volhoudt dat Arslan van invloed is geweest op zijn veroordeling. De betrekkingen tussen Arslan en de politie in Nederland zouden daar debet aan zijn geweest. Ook is Arslan op Nederlandse websites beschuldigd van het bedreigen van personen in Turkije die bereid waren te getuigen over de pedoseksuele avonturen van Joris Demmink, de secretaris generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie.
  Het heeft even geduurd voor het proces tegen Arslan van start ging, al is dat niet ongebruikelijk in Turkije waar de gevangenissen vol zitten met niet-veroordeelde gevangenen. Arslan maakt voor de gelegenheid een verrassende move. Aan de Turkse krant Radikal heeft hij onlangs verklaard ten tijde van zijn arrestatie op het punt gestaan te hebben de moord in 2007 op de Turks-Armeense journalist Hrant Dink op te lossen. Deze gebeurtenis deed Turkije destijds op zijn grondvesten schudden en is recentelijk in verband gebracht met het Ergenekon netwerk, dat voornemens zou zijn via een staatsgreep een einde te maken aan het regeren van Recep Tayyip Erdogan’s AK-partij. Arslan volgde naar eigen zeggen een bij de moord op Dink betrokken groep binnen de politie. Zijn arrestatie en de verdachtmakingen aan zijn adres, moesten volgens hem voorkomen dat hij verder ging met zijn onderzoek. Feit is dat in Turkije legio aanwijzingen naar voren zijn gekomen die er op duiden dat de politie bij de moord op Dink een op zijn zachtst gezegd dubieuze rol heeft gespeeld. Dink was voor zijn dood erg populair in Turkije. Daarom valt het zeker niet uit te sluiten dat Arslan deze geruchtmakende zaak heeft aangegrepen in een poging zijn eigen straatje schoon te vegen. Maar een opmerkelijke ontwikkeling blijft het zeker.

  http://www.stelling.nl

Laat een reactie achter

Recente reacties