Archief
Artikelen

OPEN BRIEF AAN HARM BROUWER (voorzitter van college van Procureurs-generaal)

Harm Brouwer, waar zijn de moordenaars van Marianne Vaatstra?

“Zwijgen is zilver, spreken is goud”

“De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld.

Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.”

gesprek met oud bewakers en voormalig directeur AZC Kollum

Volgens Louis Uijl (voormalig plaatsvervangend directeur AZC Kollum) moet ik met mijn vragen bij justitie zijn. Tot de verwijdering uit het asielzoekerscentrum Kollumerland van Feik Mustafa, die Marianne eerder had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar, werd besloten “in de driehoek”. De hoogst verantwoordelijke in die driehoek was u als Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden. Bovendien bent u nu helemaal de juiste persoon voor openheid en transparantie, omdat u de portefeuille “Gevoelige Zaken” beheert.

“As Henk said, my christian name is Harm, which is a typical Dutch name. But let me assure you that, as a person, I do not HARM at all. So do not worry.”

Vergeeft u mij mijn “worries”:

– Waarom moest de verwijdering van Feik Mustafa geheim blijven?
– Waarom heeft Justitie, tot en met de minister, deze verwijdering ontkend?
– Waar is Feik Mustafa nu?
– Waar is zijn vriend Ali Hassan Hussein nu?
– Waarom is Feik Mustafa direct na de moord vastgenomen en verhoord?
– Waarom is zijn DNA afgenomen?
– Mocht u op enigerlei wijze ontkennend willen antwoorden, gelieve u dan aan te geven waarom u hier niets van wist en wie dan wel verantwoordelijk was voor deze beslissing.

Bij voorbaat dank,

Wim Dankbaar

Zie verder het Forum Deventer Moordzaak.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “Open brief van Wim Dankbaar aan Harm Brouwer”

 • Hans:

  Bou, wie is wie op de 3 foto’s on top?

 • petje:

  Waar is de open brief aan Harm Brouwer in of op gepubliceerd?

 • mr. drs. BOU:

  Beste Hans,
  Niet vragen naar de bekende weg… 😉

  Beste Petje,
  Goede vraag! Ik kreeg hem per e-mail, maar hij staat hier.

 • petje:

  Het OM treft geen enkele blaam inzake verwijten..

  do 20 mei 2010, 14:12

  ‘Verwijten Zembla aan OM onterecht’
  DEN HAAG – Officieren van justitie houden niet bewust ontlastend bewijs achter en vervalsen niet willens en wetens bewijsmateriaal. Ook klopt de bewering niet dat door fouten van aanklagers 150 verdachten van moord, doodslag, vrouwenhandel en het maken en/of verspreiden van kinderporno op vrije voeten zijn gekomen. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) uit onderzoek dat het wetenschappelijk bureau van het OM (WBOM) deed naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 31 januari.

  Zembla kwam met een lijst van 96 zaken waarin een officier van justitie een fout zou hebben gemaakt. De top van het OM, het College van procureurs-generaal, heeft na de uitzending het WBOM opdracht gegeven „de juistheid van deze verwijten te onderzoeken”.

  Van de 96 zaken waarover Zembla berichtte, zijn er zeventien geheel afgeronde rechtszaken waarin sprake is geweest van een verzuim van een aanklager. De rechter heeft in vijf van deze zaken geen gevolgen verbonden aan het verzuim. In twee zaken leidde de fout tot strafvermindering, in tien zaken werd het OM niet-ontvankelijk verklaard.

  Overigens komt het OM zelf tot 59 zaken waarover een oordeel te geven is. De dubbeltellingen zijn eruit gehaald, evenals de zaken waarin de rechter niet negatief heeft geoordeeld over het OM. Ook zaken waarin sprake was van normale verschillen van juridisch inzicht en van waardering van bewijs, zijn buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek is begeleid door de hoogleraren strafrecht Paul Mevis en Theo de Roos, „om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen”.

  In veel zaken waarin het OM een fout heeft gemaakt, gaat het om zogenoemde geheimhoudersgesprekken die niet zijn vernietigd. Dat zijn gesprekken tussen verdachten en hun advocaat, die in principe niet mogen worden afgeluisterd. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van nummerherkenning bij telefoonnummers van advocaten.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6753109/___Verwijten_Zembla_aan_OM_onterecht___.html?cid=rss

 • mr. drs. BOU:

  En dit is de reactie van Zembla:

  Bijna vier maanden na de uitzending “Officieren van justitie in de fout” heeft het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM) een rapport gepubliceerd over deze aflevering van ZEMBLA en de lijst van officieren die door ZEMBLA op haar website is geplaatst.
  De conclusie van het 317 pagina’s dikke rapport is: ZEMBLA heeft een onjuist beeld gecreëerd van het OM en zijn medewerkers. Niet verrassend, want het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen haar eigen fouten door zichzelf te laten onderzoeken. Bij dit onderzoek zijn de betrokken rechters, politiefunctionarissen, en slachtoffers van deze fouten niet benaderd en gehoord. Wij kijken er niet gek van op dat men tot de conclusie is gekomen dat het allemaal wel meevalt.

  Bij het publiceren van de ZEMBLA lijst van ‘foute officieren’, eind januari, gaf het OM al een verklaring uit met de zin: “Het OM is van mening dat er sprake is van onjuiste interpretatie van rechterlijke uitspraken waardoor onterecht een verwijt wordt gemaakt aan het OM en individuele officieren van justitie”.
  Bij deze conclusie van vier maanden geleden is nu een rapport verschenen. Uiteraard vraagt het tijd om dit rapport nauwkeurig te bestuderen.
  Na een eerste lezing van het rapport constateren wij dat het Openbaar Ministerie een andere interpretatie geeft aan het begrip ‘fouten’. Wij hebben niet kunnen ontdekken dat wij officieren van justitie ten onrechte hebben beschuldigd van het maken van fouten. De uitzending staat wat ons betreft dus overeind.

  Straf voor fouten?
  Tenslotte nog dit: in het rapport van het OM worden vier onderzoeksvragen geformuleerd. De vierde en laatste onderzoeksvraag luidt: “Indien het optreden van het openbaar ministerie in het opsporingsonderzoek dan wel tijdens de terechtzitting de officier van justitie persoonlijk aan te rekenen is, is dit verwijt dan ook van dien aard dat het rechtvaardigt dat aan de betreffende OM functionaris ten minste de lichtste disciplinaire maatregel wordt opgelegd?” (pag. 8 ). Dit was ook de vraag die in de ZEMBLA uitzending centraal stond: waarom worden officieren die de fout in gaan niet bestraft? De onderzoekers hebben deze deelvraag niet beantwoord omdat “de onderzoeksopdracht zich niet tot deze deelvraag uitstrekte”. Daarmee wordt volgens ons aan een belangrijke vraag voorbij gegaan.

  Zembla heeft ook de link naar het WeeBOM rapport geplaatst. (pdf) 318 pagina’s voor de liefhebbers… 😉

  Zie ook: BOUblog: Het OM en het einde van de rechtsstaat.

Laat een reactie achter

Recente reacties