Archief
Artikelen

Micha Kat meldde vandaag, dat er gisteren in het NRC een advertentie stond van Jan Poot, de man van Chipshol. Deze luidde als volgt:

Open brief aan Minister Hirsch Ballin

Excellentie,

Het zal u niet ontgaan zijn dat Justitie in Nederland op dit moment op allerlei fronten in opspraak is. Zonder hier enige schijn van volledigheid te willen wekken memoreer ik de Puttense en de Deventer moordzaken, de Schiedammer parkmoord, Lucia de Berk, Marianne Vaatstra en Saban B. Als klap op de vuurpijl was er vorige week de uitzending van Peter R. de Vries waaruit blijkt dat de voormalige Haagse vice-president rechter mr. Stolk onder één hoedje speelde met een voor drievoudige moord veroordeelde TBS-er.

Wat opvalt bij dit alles is dat Justitie blind en doof lijkt voor misstanden en signalen van verontruste burgers en deze boodschappers zelfs bestrijdt. De vraag rijst: waarom? Heeft Justitie iets te verbergen? Onlangs is mij een verontrustend en uitvoerig gedocumenteerd rapport ter hand gesteld op grond waarvan ik de conclusie trek dat Justitie veel te verbergen heeft. Ik stel u in de gelegenheid om te zijner tijd kennis te nemen van dit rapport.

NB Als voorproef verschijnt eind deze maand mijn 4e boek Schipholgate, met als ondertitel ‘Geachte heer Poot, ga door, hou vol!’ en als nawoord ‘ABN AMRO-debacle overdoen?’. Aanleiding voor dit boek waren de overstelpende lezersreacties op Doodzonde tegen de Rechtsstaat.

Het mij ter hand gestelde rapport gaat over de hoogste ambtenaar van uw departement, de secretaris generaal (SG) Demmink, die al jaren in opspraak blijkt te zijn. De vragen die zich hierbij met name opdringen zijn:

1. Hoe is het mogelijk dat uw voorganger minister Donner deze SG in 2002 heeft benoemd terwijl hij toen al jaren in opspraak was?

2. Hoe is het mogelijk dat hij door u tot op heden is gehandhaafd ondanks diverse aangiften en een stroom van negatieve publiciteit in o.a. het NOS Journaal, EenVandaag, Netwerk en andere media? Bij geen enkel zichzelf respecterend bedrijf zou een topman met een dergelijke reputatie worden aangesteld en gehandhaafd. Waarom bij Justitie wel?

Los van voornoemd rapport dat in mijn bezit is zijn er vele publicaties op het internet die er geen doekjes om winden, waaronder met name Klokkenluideronline.nl. In mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat heb ik u er overigens op gewezen dat u hierdoor chantabel bent. Opmerkelijk is daarom dat Justitie niet optreedt. Waarom niet?

Onze rechtsstaat kan het zich niet permitteren dat Justitie zo in opspraak is. Als u geen actie onderneemt, erkent u dat de gepresenteerde feiten op waarheid berusten.

Peter R. de Vries en Yvonne Keuls hebben het ondenkbare aangetoond: bij de rechtbank Den Haag was reeds in het begin van de jaren tachtig sprake van ten minste twee pedofiele rechters die elkaar en criminelen de hand boven het hoofd hielden: Stolk en Rueb. Zelfs bij de Roomskatholieke kerk wordt deze misstand inmiddels toegegeven en daartegen opgetreden. Volgens de ouders van twee vermoorde kinderen zouden deze nog leven als er indertijd terstond maatregelen zouden zijn genomen tegen de pedofiele rechter Stolk.

Ik verzoek u die maatregelen te nemen die het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen.

In afwachting van uw spoedige reactie,
Hoogachtend,

Crans, 23 april 2010

Drs. J. Poot (85)

Daaronder stond nog dit:

Reageer op deze advertentie en bestel gratis het boek ‘Doodzonde tegen de Rechtsstaat’ via de bestelknop op schipholwanbeleid.nl Tevens voorintekening gestart voor het boek ‘Schipholgate’.

Dat boek heb ik besteld en naar dat rapport ben ik natuurlijk wel erg nieuwsgierig!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

5 Reacties op “Open brief van Jan Poot aan minister Hirsch Ballin”

 • petje:

  Zou Netwerk, NOVA of EenVandaag met dit Demmink onderzoek aan de slag willen gaan?

 • Meugelswierda:

  Bijzaak

  jammere van boublog
  fixatie pedofilie

  IK HAAT SBS hart van nederland
  en PETER de V

  Juist dit soort gezeik is koren op de molen van extreem rechts

  zo makkelijk rationeel te doen

  moet niet gaan ganzeborden wanneer je monopoly speelt
  ondanks dat het hetzelfde spel is

 • petje:

  Ik heb het boek Doodzonde tegen de Rechtstaat (plus een bijlagenboek)net opgestuurd gekregen.
  In de jaren 80 en daarna las ik wel eens iets over Chiphol en dhr. Poot maar het drong niet echt tot me door wat er precies speelde. Nu wel..
  Hopelijk maakt dhr. Poot het nog mee dat dat hij genoegdoening en schadevergoeding krijgt.

 • Menno:

  > Zou Netwerk, NOVA of EenVandaag met dit Demmink onderzoek aan de slag willen gaan?

  Wat denk je zelf… Ha ha ha ha ha

  Adam Curry moet met zijn radio programma kappen zodra het onderwerp tersprake komt. Maxime Verhagen houdt Demmink de hand boven het hoofd. Nee daar zal nooit aandacht voor komen. Tot in Amerika weet iedereen dat hoge officieren en rechters in Nederland zich bezig houden met kinderporno. Maar in Nederland zelf zal daar nooit aandacht aan worden besteed.

 • mr. drs. BOU:

  Mijn aandacht gaat er wel naar uit en ik ben niet alleen!

Laat een reactie achter