Archief
Artikelen

Update 30 april: “U heeft Koninginnedag aan ons teruggegeven.” Die dag is dus niet van de bevolking, maar van het Koninklijk Huis. Vorig jaar werd de feestvreugde wreed verstoord, toen Karst Tates in Apeldoorn in zijn auto dwars door de Oranjeminnende menigte heen reed. Misschien wilde hij zelfs wel de open bus van de koninklijke familie raken! Hij botste op een monument, waarna hij overleed. Zeven omstanders vonden eveneens de dood, maar het voertuig waarin Hare Majesteit met haar Koninklijke Familie te kijk zat voor het gewone volk, bleef ongedeerd.

Daarom zijn er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Vandaag mocht de bevolking van Middelburg en Wemeldinge op Koninginnedag met vlaggetjes zwaaien, juichen en wuiven naar de telgen van Oranje, maar niet op klompen, want dat kon een risicofactor zijn. Na de vreselijke gebeurtenissen van vorig jaar, wil men in elk geval voorkomen dat iemand op zijn klompen aanvoelt dat de folklore van het koningshuis uit de tijd is.

Gisteren was de koninklijke familie in Apeldoorn voor een herdenking van vorig jaar en ook daar zijn scherpe veiligheidsmaatregelen getroffen. De bejaarden van verzorgingshuis ‘De Loohof’ in Apeldoorn, dat recht tegenover de plek stond waar de Hoogheden zouden verschijnen, kregen een dag huisarrest, ze mochten zelfs niet op het balkon komen. Zorgvuldige analyses van de DKDB hebben namelijk uitgewezen dat zij een te groot risico vormen voor de veiligheid van onze vorstin. Om toch van het hoge bezoek te kunnen genieten, krijgen de bejaarden beeldschermen op hun kamers. Tegen deze verregaande vorm van vrijheidsberoving werd door de bejaarden niet geprotesteerd.

Intussen kost het koningshuis de Nederlandse belastingbetalers jaarlijks een hoop geld. En ook die 1400 opgetrommelde politieagenten op straat zijn niet gratis! Maar op deze dag mocht men in Zeeland wel gratis met de bus en de boot! Dank zij de vrije Koninginnedag konden de Zeeuwen gratis met de bus naar het strand gaan, of met de boot naar de overkant, maar het was stil in de bus en ook op het strand. Alle dorpen en stadjes vierden feest en alles verliep gezellige en rustig, behalve in Wemeldinge en Middelburg.

Op 29 april zag Wemeldinge en nog zo uit:

En Middelburg zag er zo uit (let ook op de dranghekken):

Hoewel het lijkt alsof het hele volk blij is met ons koningshuis, is dat toch niet helemaal waar. Royale schandalen wekken weliswaar de verontwaardiging, maar ze worden meestal ontkend. Wie er iets van durft te zeggen, maakt zich al snel schuldig aan opzettelijke belediging van de koning, al is het dan een koningin. Daarop staat een straf van maximaal 5 jaar. Het belangrijkste mechanisme is echter de gratie: wie in de gratie is, krijgt privileges, maar wie iets onaardigs zegt over deze familie van stinkend rijke en machtige patsers, is uit de gratie! Daarom blijven de royale schandalen meestal steken in de koninklijke doofpot. Op wat voorzichtige satire na is ons koningshuis onschendbaar.

Misschien wordt het tijd voor een referendum: Willen wij een parlementair koninkrijk blijven of kiezen we voor een parlementaire democratie? In het laatste geval mag Beatrix volgend jaar op 30 april haar dag voorgoed afstaan aan de bevolking. Daarbij mag ze al haar politieke en representatieve taken overdragen aan een gekozen president. In zijn functie is deze onafhankelijk van het parlement. De volgende dag, dus op 1 mei, vieren we dan voortaan net zo’n soort feest als nu op Koninginnedag, met alleen dit verschil: Leve de Republiek.

Tomas Ross en Ton Biesemaat zijn twee schrijvers niet blij zijn met onze parlementaire monarchie. Tomas Ross schrijft spannende fictie en Ton Biesemaat schrijft ware verhalen. De fictie van Ross trekt veel lezers, want zijn verhalen zijn maar verzonnen, toch? Wie op de hoogte is van wat er werkelijk speelt, weet ook dat zijn fictie voor een groot deel berust op ware gebeurtenissen. Het werk van Ton Biesemaat krijgt intussen niet de aandacht die het volgens mij wel verdient. In zijn boek Bernhard Gate haalt hij feiten boven water die vaak spannender zijn dan de fictie van Ross.

Het Gesprek 1 op 1 tussen Tomas Ross en Ton Biesemaat vond plaats in 2009, maar werd op 25 april j.l. nogmaals uitgezonden. In elk geval staan deze twee schrijvers op goede voet met elkaar, het is een prettig gesprek. En ze zijn het eens over het koningshuis en de monarchie: ze zijn uit de tijd, dus Leve de Republiek!

Het Gesprek duurt 40 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

64 Reacties op “Zwaar beveiligd Koningshuis, leve de Republiek!”

 • Er zit een gevaar in het goochelen met feiten en fictie. Je kunt er alle kanten mee op. Als het er op aankomt is het nog verkapte reclame voor het onterecht op kosten van de samenleving parasiterende kliekje.
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/03/06/feiten-en-fictie/

 • Aad de Groot:

  Beste Boudine,

  Met respect voor je visie omtrent het koningshuis.
  Ik vraag me echter wel of of een republiek wel een haalbare kaart is.
  Er is op zijn minst een grondwetwijziging nodig. Om dat rond te krijgen zijn we al twee kabinetten verder.
  Daarnaast geloof ik absoluut niet, dat we de twee derde meerderheid krijgen daarvoor in de eerste stemming.
  Daar is men in Nederland veel te traditioneel voor. Ook ik ben eigenlijk wel die mening toegedaan.

  Echter, ik vind wel dat de Koning(in) een louter seremonieele functie behoort te hebben. Echter, ook daar is een grondwetswijziging voor nodig, maar de kans dit dit gehaald kan worden lijkt mij t.z.t. niet onmogelijk.

  Aad

 • mr. drs. BOU:

  Beste Aad,

  Een haalbare kaart begint met een referendum, of met een volksraadpleging. Willen we een monarchie, of liever een verkozen president? Dat valt buiten de grondwet.
  Daarna is het de beurt aan het parlement, de grondwet zal dan moeten worden herzien. Natuurlijk zijn de Oranjeklanten tegen, maar stel dat het voorstel het haalt, dan worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De inzet is dan een grondwetswijziging, dus twee derde van de Kamer moet instemmen. Maar de Grondwet is al eerder gewijzigd, dus het kan!

  “Echter, ik vind wel dat de Koning(in) een louter seremonieele functie behoort te hebben.”

  Dat is nu zeker niet het geval, al wil men ons doen geloven dat dit wel zo is. Zelf vind ik dat de verkozen president alle functies moet krijgen die nu aan het Koningshuis vallen. Alleen al een opsomming van deze functies maakt hun gezag transparant. En verder mag Willem Alexander zich natuurlijk gewoon verkiesbaar stellen, want we blijven democratisch en we gaan geen koppen snellen, zoals tijdens de Franse Revolutie.

  Maar ik stem waarschijnlijk niet op prins Water, voorheen prins Pils, met zijn Maxima als Zorregieta-spruit. Deze keiharde en walgelijke arrogantie komt me namelijk de strot uit! Haar vader dient te worden veroordeeld. Vriendje van Benno, die dit huwelijk heeft bekokstoofd…

  Maar over deze dode Prins niets dan goeds…

 • Een referendum is tot nu tot met alle geweld door de gevestigde politieke machtselite tegengehouden of getorpedeerd. De ene keer dat het wel is toegepast is desastreus geweest voor diezelfde elite, want er is pijnlijk aan het licht gekomen dat de politiek een andere agenda dient. Maar vandaag of morgen komt het op de politieke agenda en dan begint de afkalving van de (vermeende) volksgunst.

  Overigens is er geen betere pleitbezorger voor de Republiek dan onze clowneske Brigade Generaal met briljant financiëel inzicht als “Hoofd van de Regering”. Beatrix stervend “in het harnas” is ’s mans beste opstap voor de troon.

 • mr. drs. BOU:

  Op Vrijspreker een duidelijk overzicht van de grondwettelijke voorrechten van deze familie.

  Leve de Konigin!

  Het door H.M. Mevrouw von Amsberg-van Oranje Nassau uit erfopvolging verkregen ambt maakt haar tot een van de machtigste dames ter wereld. Waaruit bestaat die macht zoal? En hoe staat het met de verhouding tot haar onderdanen?

  Zijzelf, haar nakomelingen en haar familie genieten dank zij politieke vrinden als de juristen G.K. van Hogendorp (1762-1834) en J.R. Thorbecke (1798-1872) grondwettelijke bescherming en krachtens die grondwet beschikt zij onder andere over de volgende machten:

  1. Het Koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau (art 24).
  2. De Koning geniet jaarlijks ten laste van het Rijk uitkeringen… (art. 40 lid 1).
  3. De Koning of zijn vermoedelijke opvolger zijn krachtens erfrecht vrijgesteld van inkomstenbelasting, vermogensbelasting en successiebelasting (art. 40 lid 2).

  Mijn voorstel zou zijn om deze drie artikelen te schrappen. Daar komt dan voor in de plaats:

  Artikel 1: De president wordt gekozen door de bevolking van Nederland.

  Artikel 2: Kiesgerechtigd is iedere Nederlander, behoudens uitzonderingen gemaakt door de wet. (zoals minderjarigheid en zo…)

  Artikel 3: Iedere Nederlander kan zich verkiesbaar stellen, behoudens uitzonderingen gemaakt door de wet. (zoals dubbele nationaliteit en zo…)

  In de overige artikelen kan men het woord koning dan vervangen door president en het woord koninklijk door presidentieel.

  Het ziet er nu zo uit:

  4. De Koning ondertekent alle wetten en koninklijke besluiten (art 47).
  5. De Koning is hoofd van de regering. De minister-president en de ministers worden benoemd en ontslagen bij koninklijk besluit (art. 42, 43).
  6. Bij koninklijk besluit worden de ministeries ingesteld (art. 44).
  7. Bij koninklijk besluit worden de staatssecretarissen benoemd en ontslagen (art.46).
  8. De Koning is voorzitter van de Raad van State Bij koninklijk besluit worden de leden benoemd. De benoeming is voor het leven (art 74).

  Dat zou dan worden:

  4. De President ondertekent alle wetten en Presidentieele besluiten (art 47).
  5. De President is hoofd van de regering. De minister-president en de ministers worden benoemd en ontslagen bij Presidentieel besluit (art. 42, 43).
  6. Bij Presidentieel besluit worden de ministeries ingesteld (art. 44).
  7. Bij Presidentieel besluit worden de staatssecretarissen benoemd en ontslagen (art.46).
  8. De President is voorzitter van de Raad van State Bij Presidentieel besluit worden de leden benoemd. De benoeming is voor het leven (art 74).

  Met de functie zoeken en vervangen in Word kan men de hele grondwet aldus in een oogwenk herschrijven. Daarna nog wel alles even goed doorlezen. Want automatisme leidt soms tot de meest wonderlijke paradoxen.

  Zo vind ik de benoeming voor het leven in artikel 8 ook wel een beetje achterhaald.

  😉

 • Als je het zo doet, dan vertoont volgens mij een “president” al vrij snel weer monarchale trekjes en dan moeten wij dat sprookje weer in stand houden.
  Het Duitse of Zwitserse model is dan beter: indirect kiezen. Die president krijgt dan een ceremoniële rol, want iemand moet toch bij een staatsbezoek van buitenlandse delegaties bij de windmolentjes, klompenmakerijen en tulpenkwekerijen langs.

  Trouwens de Raad van State is een staatsrechterlijk wangedrocht van vervlogen tijden en zo anti-democratisch als het maar zijn kan, dus: opheffen.

 • mr. drs. BOU:

  Beste P.E. Middelkamp,
  De eerste drie artikelen die door Vrijspreker zijn verzameld, spreken boekdelen! Deze moeten absoluut weg! Want dit is de kern van de monarchale trekjes: erfrecht!

  Vervang vervolgens de koning door de president en lees de grondwet dan nog eens goed door. Dan heb je alvast een concept wat houvast geeft.

  Uiteraard kan er nog meer weg, zoals de huidige structuur van de Raad van State, die nodig moet worden hervormd. Opheffen wil echter zeggen dat hun taken naar een ander orgaan moeten gaan. In de Grondwet kun je vinden wat de Raad van State allemaal doet. Of anders wel in een Wet op de Raad van State, (moet ik opzoeken of deze wet bestaat).

 • Staatsrechtgeleerden kun je niet gebruiken, als er echte hervormingen moeten worden uitgevoerd.

  Eens, een nieuwe grondwet is noodzakelijk, neem bijvoorbeeld alleen al het artikel over de Nederlandsche bank: Art. 6
  Zo kort maak je het zelden mee, maar voor de burger is het alles bepalend. Je ziet dat wel meer in de politiek: het is beter dat de burger het niet weet, te moeilijk. Ja, onmogelijk uit te leggen door de daders.

  De Raad van State is corrupt en houdt zichzelf in stand, opheffen is de enig juiste optie. Wat wel nodig is is een onafhankelijk Constitutioneel Hof, nodig voor het constant toetsen van de wetgeving aan de grondwet. De meeste landen hebben dat, wij niet: te moeilijk zeker? In ieder geval is zeker dat de raad van State niet doet wat een Constitutioneel Hof moet doen. En in een dergelijk instituut mag de politiek en al helemaal het Hoofd van de Regering “aanzitten”.

 • Correctie laatste zin: “….NIET aanzitten….”
  Detail!

 • mr. drs. BOU:

  Beste P.E. Middelkamp,

  Die hele grondwet is een rommelig en onoverzichtelijk zooitje. Er zit in de volgorde van de artikelen geen enkele systematiek.

  Reeds in artikel 3 spreekt deze grondwet zichzelf tegen:

  Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

  Op grond daarvan mogen we dus eisen dat we zelf een nieuwe koningin kiezen. Dat lijkt me wel een gezonde oplossing voor dit Oranje probleem. 😉

 • Dus dan zijn we er niet met het betere knip- en plakwerk, dan moeten we helemaal overnieuw beginnen.

  Iemand heeft ooit al eens een conceptje gemaakt, maar daarin blijven nog veel te veel dingen overeind staan. Zoals bijvoorbeeld Art. 106 (ik noemde hierboven per ongeluk Art. 6), waarin de Wet het geldstelsel regelt.

  De Staat leent dus bijvoorbeeld kapitaal uit “de markt” om de maandelijkse renteverplichting op de staatsschuld te betalen. De Staat (lees: de burgers) moet echter de mogelijkheid hebben om zelf middelen te fourneren, in plaats van dit aan een bankenkartel over te laten. Kijk maar waar we terecht zijn gekomen.

  Een mooie oplossing is om de gulden weer van staatswege als reserve valuta in te voeren, zodat de burger zijn spaartegoeden en pensioenrechten kan veiligstellen, welke “as we speak” door de politieke mafia wordt verkwanseld. Tot het op is.

 • Nog een reden om zuiver beargumenteerd dit gezelschap met vluchtgedrag zo snel mogelijk “in vrijheid te stellen”.
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/05/05/staatshoofd-kiest-het-hazenpad/

 • mr. drs. BOU:

  Mooie column! Dank u wel, P.E.M.

 • Groene Wolf:

  Leuk artikel over hoe we dan misschien toch van familie ‘rupsje nooit genoeg’ Van Amsberg af kunnen komen:

  http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=het_was_mij_een_eer&t=Het+was+mij+een+eer

 • Groene Wolf:

  The Guardian (UK) bericht: Catalaanse politie sympatiseert met Bilderberg demonstranten te Sitges:

  http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/05/bilderberg-2010-charlie-skelton

 • Groene Wolf:

  Catalaanse politie wil niet als privéleger voor het karretje gespannen worden van de Bilderberg-elite. Hieronder het persbericht van de politievakbond (zelf vertalen graag):

  http://www.elperiodico.es/es/noticias/sociedad/20100604/sindicato-los-mossos-critica-despilfarro-para-preservar-seguridad-del-club-bilderberg/298111.shtml

Laat een reactie achter voor Groene Wolf