Archief
Artikelen

Oorlog is vreselijk! Het gaat gepaard met angst, verwoesting, doden en gewonden, bloed en pijn, verlies en verdriet. Oorlog is een ramp voor de mensheid en de beschaving. Toch worden er oorlogen gevoerd, omdat er mensen zijn die denken dat er iets te winnen valt en omdat er eveneens mensen zijn die denken dat ze moeten doen wat anderen hen opdragen. Vroeger werd de oorlog alleen gevoerd door soldaten, de gewone burgers waren er nauwelijks bij betrokken, tenzij hun stad werd veroverd door de vijand. Tegenwoordig is oorlog echter totaal, ook de burgers worden het slachtoffer.

Kijken we naar de huidige oorlog in Irak, dan wordt dit duidelijk zichtbaar. Het aantal Irakezen dat in deze oorlog werd gedood bedraagt nu ongeveer 1.366.350 en de meesten zijn burgers. Het aantal vluchtelingen in het buitenland bedraagt ongeveer 2 miljoen, velen van hen behoorden tot de beter opgeleide bevolkingsgroep. De infrastructuur is verwoest, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen zijn beschadigd of volledig ingestort. Schoon drinkwater en voedsel zijn schaars, het dagelijkse leven is zowel gevaarlijk als moeizaam. Het aantal binnenlandse vluchtelingen bedraagt eveneens zo’n 2 miljoen.

Het is duidelijk dat er in deze oorlog geen winnaars zijn, tenzij men de grote olie-corporaties tot winnaars wil uitroepen. Aan Amerikaanse zijde zijn nu 4.710 soldaten gesneuveld en alleen al deze oorlog heeft reeds bijna 720 miljard dollar gekost. De oorlog in Afghanistan kostte daarnaast nog zo’n 200 miljard dollar. Uiteraard gaat dat in de VS ten koste van de welvaart! Een ander voorbeeld is de huidige toestand in Gaza, of de situatie in Somalië en ga zo maar door. Oorlog werkt gewoon niet meer!

De volgende documentaire maakt deel uit van een serie: War, die in 1983 werd gemaakt door Gwynne Dyer, een Canadese journalist die in Londen woont. Hij bestaat uit zeven delen, het eerste deel gaat over de geschiedenis van de oorlog. Dit deel begint met de Franse Revolutie en de Napoleontische Oorlogen die daarop volgden. Voor het eerst in de geschiedenis werd de hele mannelijke bevolking verplicht om dienst te nemen in het leger. Het deel eindigt met de Tweede Wereldoorlog en de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki.

The Road to Total War (6 delen) duurt 57 minuten.

Toegift: kort interview met de maker, Gwynne Dyer, over zijn boek “The Mess They Made” uit 2006. Dit werd tevens gepubliceerd onder de titel ‘After Iraq’. Het gaat over de vraag wat er zal gebeuren als de Amerikaanse troepen zich terugtrekken uit Irak.

Gwynne Dyer on The Mess They Made duurt 5 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter