Archief
Artikelen

Geleerden in Koeweit hebben onlangs berekend dat Peak Oil reeds in 2014 een feit zal zijn. Dat wil nog niet zeggen dat de aardolie op is, maar wel dat er vanaf dat moment steeds minder aardolie zal worden gewonnen, terwijl de behoefte vooralsnog blijft toenemen. Als de vraag groter is dan het aanbod, dan stijgt de prijs. Alles wordt dan duurder, ook voedsel, want bij de productie en het vervoer van voedsel wordt diesel verbruikt.

Nu Peak Oil een beetje bekend begint te raken bij het grote publiek, verschijnen er steeds meer berichten dat er nog een overvloed aan aardgas zou zijn. Aardgas is de nieuwe olie, las ik laatst in De Pers. Uit leisteen kan aardgas worden gewonnen met een nieuwe techniek, waardoor de mondiale voorraad aardgas veel groter is dan men voorheen dacht. In Global Research stond laatst een artikel over aardgas in Iran. Ook hier lijkt aardgas nu opeens belangrijker dan olie.

Op het Energy Bulletin verscheen laatst een artikel over bevroren aardgas met water: Combustible Ice. Het gaat over een grote voorraad methaanhydraat, oftewel brandend ijs (combustible ice). Dit ligt bij China in grote hoeveelheden op de zeebodem, maar ook in de Himalaya (Tibet). Deze voorraad zou heel China 90 jaar lang van energie kunnen voorzien. De winning van methaan uit methaan-hydraat blijkt echter veel duurder dan de winning van normaal aardgas.

Aardgas, oftewel methaan (CH4), geeft bij verbranding een hogere energie-opbrengst dan aardolie en zelfs butaan (aardgas is nou eenmaal heter). Ook is het een schonere brandstof dan steenkolen of aardolie, de CO2-uitstoot is relatief laag. Wanneer aardgas wordt gekoeld tot -162 graden, dan wordt het vloeibaar, zodat men het in tankers kan vervoeren. Hoeveel energie het kost om methaan vloeibaar te maken, zegt men er helaas niet bij…

Aardgas is echter in veel opzichten zeker geen vervanger van aardolie! Het verschil zit in de lengte van de koolstofketens. De “keten” van methaan heeft slechts één schakel, het molecuul telt slechts één koolstofatoom. Aardolie bestaat uit veel langere ketens, die men kan kraken en waarvan men eventueel ook andere ketens kan knutselen. Vrijwel alle synthetische materialen zijn gemaakt van aardolie. Of het nu gaat om vuilniszakken of vuilnisbakken, om uw fleece-trui, uw synthetische “rubber”zolen, uw toetsenbord of kunstmest, de grondstof is aardolie! De omschakeling van dieselmotoren naar motoren op aardgas, vergt ook weer energie. Dat er meer aardgas op de wereld is dan aanvankelijk werd gedacht, geeft dus wel hoop, maar het is niet voldoende.

Dat er een tekort aan aardolie zal ontstaan, is zeker. De behoefte neemt wereldwijd nog altijd toe en we weten niet wanneer de productie zal achterblijven bij de vraag. De voorraad is echter niet onbeperkt, maar eindig: op een dag is het op. Dat zelfde geldt voor aardgas, steenkool en uranium. We kunnen daarom niet zuinig genoeg zijn in ons verbruik van energie.

Richard Heinberg – We Need to Become Energy Literate duurt 10 minuten.

Wanneer het gaat over Peak Oil, dan beweren sommige mensen dat aardolie ontstaat in de aardmantel, van waaruit het opwelt naar de aardkorst, waardoor de voorraad nooit uitgeput raakt. De lege oliebronnen zouden vanzelf weer vol lopen. Een dergelijke theorie geeft geen enkele hoop, want het is een sprookje! Volgens deze theorie is de aardolie a-biotisch, dus niet van biologische oorsprong. Dat is onmogelijk! In de aardmantel heersen een hoge temperatuur en druk, net als in de raffinaderijen waar de aardolie wordt gekraakt. In een raffinaderij kan geen aardolie ontstaan, het wordt zelfs afgebroken! De enige juiste theorie is daarom deze: alle aardolie is van biologische oorsprong.

In het verre verleden zijn er op aarde perioden geweest waarin het veel warmer was dan nu. In deze tijden konden er meer planten en dieren leven dan tegenwoordig, zowel op het land als in de oceanen. Ook de oceanen waren echter ook warmer en in warm water lossen gassen minder goed op. De oceanen bevatten minder CO2 en zuurstof en de atmosfeer bevatte daarom meer CO2 en zuurstof. Het plantaardige leven ademt CO2 in en zuurstof uit en het dierlijke leven ademt zuurstof in en CO2 uit. Als de oceanen te warm worden, dan verdwijnen deze gassen uit het water.

De warmte maakte ook dat het temperatuurverschil tussen de evenaar en de polen lager was, waardoor het water in de oceanen minder snel circuleerde. Die circulatie brengt zuurstof in het water. Als de golfstroom stopt, dan daalt de concentratie zuurstof, tot er nauwelijks nog dierlijk leven mogelijk is. Ook barstten er soms reeksen van vulkanen uit, die broeikasgassen uitstootten, waardoor de warmte toenam. Dit alles leidde soms tot oceanic anoxic events, perioden waarin er vrijwel geen zuurstof meer in de oceanen zat. Omdat daardoor veel levende wezens stierven, steeg ook de concentratie waterstofsulfide (H2S) in de oceanen, waardoor het water vergiftigd werd. Dit leidde dan tot een extinctie, waardoor op de bodem van de oceanen een dikke laag organisch materiaal neersloeg, dat niet kon wegrotten, want ook daarvoor is zuurstof nodig. Als het kouder werd, zodat CO2 en zuurstof weer goed oplosten in de oceanen, werd deze laag bedekt met een laag kalksteen (calciumcarbonaat of CaCO3). Zo ontstond aardolie: uit een dikke laag dode planten en dieren, afgedekt door kalksteen.

De volgende documentaire gaat over aardolie, over hoe het is ontstaan, hoe het wordt gewonnen en wat we er mee doen. Volgens deze documentaire werden die extreem warme perioden veroorzaakt door een overvloed aan CO2 in de atmosfeer. Er zijn echter ook wetenschappers die het tegendeel beweren. Volgens deze documentaire krijgen we daarom binnenkort te maken met twee problemen: een tekort aan aardolie en een klimaat-ramp door de uitstoot van CO2. Of dat laatste ook waar is, weet ik niet, maar ik vermoed dat dit niet het grootste probleem zal zijn.

The End of Oil duurt 60 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “Peak Oil, aardgas en het a-biotische sprookje”

 • petje:

  Het antwoord op olieschaarste, een dreiging van een 3e WO, de Nieuwe Wereld Orde en een CO2 overschot is al volop in de maak. Vanmiddag naar met veel instemming naar gekeken:

  Here comes the sun
  Als het aan de zon ligt hebben we geen energieprobleem

  Elk half uur valt er op het aardoppervlak ruimschoots genoeg licht om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien. We hebben geen energie probleem, we hebben een omzettingsprobleem. Als we in staat zijn het zonlicht op slimme wijze te oogsten dan kunnen we een mondiale energiecrisis voorkomen.

  Dat klinkt mooi maar dat gaat niet lukken, zo willen scenario’s van verschillende instanties ons doen geloven: Het is te duur; kost te veel ruimte, te veel materiaal; het kost meer energie dan het oplevert; het is nog niet efficiënt genoeg. De scenario’s zien weliswaar allemaal een rol weggelegd voor zonne-energie in de verre toekomst, maar het blijft een marginale speler in het mondiale energiespel.

  Tegenlicht ontkracht deze ‘mythes’ en laat zien dat een zonne-economie veel dichterbij is dan we denken. Volgend jaar al rollen er GigaWatts aan zonnecellen van de lopende band. De industrie heeft de technologie onder de knie en de machines staan klaar.

  Radicale Duitse overheidsmaatregelen hebben bewezen dat het kan. Dorpsbewoners daar installeren complete zonnecentrales op lege stukken grond. Centrales die leveren aan het net en waar ze aan verdienen. Veel landen volgen het Duitse voorbeeld: De Amerikanen hebben hun Grand Solar Plan en de Franse president Sarkozy heeft het over een Plan Solaire met de landen rond de Middellandse Zee. Volgens de Spaanse elektriciteit producenten worden de oliemaatschappijen links in gehaald. Dus hoezo energiecrisis? De zon komt eraan!

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2008-2009/energie-in-overvloed/here-comes-the-sun.html

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,
  Deze documentaire heb ik ook gezien, hij staat hier op BOUblog. Hij wordt vervolgd met een praatprogramma, een belangrijke discussie. Dan blijkt alles toch minder rooskleurig…
  Tegenlicht is volgens mij veel te optimistisch over Peak Oil. Ze denken dat het nog wel tot 2050 kan duren.
  Op dit moment leveren zonne-energie en wind-energie misschien samen 1% van het totaal aan energie. Uiteraard is het potentieel veel groter, maar dan zal men eerst zonnecellen moeten produceren. En hoe doet men dat zonder olie(energie)?

  Natuurlijk heb je gelijk om optimistisch te blijven. Het probleem is ook niet dat er te weinig energie zou zijn, het probleem is politiek. De grote mogendheden zijn afhankelijk van de grote corporaties en de huidige koers is energo-fascisme, precies zoals Michael Klare zegt: “de militarisering van de wereldwijde strijd om de immer slinkende energievoorraden.”

  Als het beleid vreedzaam en verstandig was, dan zouden we de problemen kunnen oplossen, maar het beleid is helaas agressief en kortzichtig. Zie vooral ook de documentaire: BLOOD AND OIL. Helaas zendt de VPRO dergelijke informatie niet uit.

Laat een reactie achter

Recente reacties