Selecteer een pagina

Archieven

De Deventer schrijfproefleugens

Hoewel Ernest Louwes zijn straf heeft uitgezeten, is de Deventer Moordzaak nog altijd niet opgelost. Zo zijn er nog steeds de twee geheimzinnige briefjes, waarvan de ene kort na de moord op weduwe Wittenberg in september 1999 werd gevonden in haar voortuin. Nadat dit briefje was getoond in Opsporing Verzocht, ontving de recherche een tweede briefje, in het zelfde handschrift. Een maand later werd Ernest Louwes gearresteerd, waarna die briefjes opeens niet meer ter zake deden. Ze passen ook volstrekt niet in het scenario waarop Ernest Louwes werd veroordeeld.

Na verloop van tijd rees vermoeden dat deze briefjes zijn geschreven door Meike Wittermans, de vriendin van Michael de Jong. Hij werd als eerste verdacht van de moord op de weduwe, maar enige dagen later werd hij om onverklaarbare redenen verder met rust gelaten door het OM. In maart en april 2006 heeft het OM onder druk van de publieke opinie een schrijfproef gehouden, waarin behalve Meike nog drie andere mensen een zelfde tekst zouden hebben geschreven. Het NFI heeft de handschriften vergeleken en verklaard dat de twee briefjes hoogst waarschijnlijk niet door Meike zijn geschreven.

Vervolgens ontdekte de zakenman Wim Dankbaar dat er met die schrijfproef gefraudeerd was. Daarvan werd aangifte gedaan, maar tevergeefs. Onder druk van de publieke opinie kwam het OM nu met vier PV’s van de mensen die aan deze schrijfproef zouden hebben meegewerkt, maar ook die PV’s bleken niet te kloppen. Daarop beschuldigde Dankbaar de Super PG Harm Brouwer openlijk van het gedogen van meineed en hij loofde 100.000 euro uit aan degene die kon bewijzen dat dit niet waar is.

Uiteindelijk liet het OM de gang van zaken onderzoeken door de Rijksrecherche. “Daar waren ze toe gedwongen”, zegt Dankbaar, “want wij hadden Peter R. de Vries de vragen laten stellen. Een eigen doofpotonderzoek beloven was de enige optie om de vuile was binnen te houden en nare publiciteit te voorkomen.” In de zomer van 2009 bracht het OM daarover een persbericht uit, waarin werd gemeld dat van strafbare handelingen niets was gebleken. “Dat is een leugen!” zegt Dankbaar. “Het persbericht zelf is al strafbaar, want het toont precies aan wat wij zeggen: De top van het OM beschermt een moordenaar en zijn vriendin ten koste van een onschuldige burger. Het lijkt te gek voor woorden, maar het is echt waar. Er wordt glashard beweerd dat de vriendin twee regels op de achterkant van haar schrijfproef heeft geschreven. Dit is nota bene nog bevestigd door de persvoorlichter van Zwolle/Lelystad. Die ontbrekende regels zijn een sterke aanwijzing voor vervalsing, en dat verklaren ze weg door zich achter een leugen van de vriendin te stellen. Maar dat het een leugen is, blijkt uit het rapport zelf, waarin de Rijksrecherche opschrijft dat er niets op de achterkant staat. Het is pure volksverlakkerij en misleiding!”

Omdat het OM weigerde om het persbericht te rectificeren en ook het onderliggende rapport niet openbaar wilde maken, heeft Dankbaar het rapport met een beroep op de Wet Openbaar Bestuur afgedwongen. En inderdaad, op bladzijde 17 staat:

Bij onderzoek van de ons ter beschikking staande originele schrijfproef N2 zagen wij verbalisanten echter dat op geen der achterzijden van de geschreven pagina’s schrift stond en dus ook niet de ontbrekende passage in de door Mevr. Wittermans geschreven proef.

Op 1 februari van dit jaar heeft Alexander Pechtold van D’66 hier Kamervragen (pdf) over gesteld aan de minister van Justitie. Deze vragen richtten zich vooral op de ontbrekende passage en op een onmogelijke tijdlijn. De rechercheur die de schrijfproef in Apeldoorn begeleidde, zou op het zelfde tijdstip in Zwolle zijn geweest, om daar de opdracht in ontvangst te nemen om de schrijfproef te begeleiden. Er is dus ergens met de datum gefraudeerd…

De antwoorden van de minister worden op de website over de Deventer Moordzaak uitgebreid besproken. (pdf) Volgens minister Hirsch Ballin zou Meike eerst de ontbrekende passage op de achterkant van haar formulier hebben geschreven en vervolgens zou ze de schrijfproef nog eens hebben overgeschreven, waarbij ze de passage op de achterkant is vergeten. Niet alleen gaat het om een gang van zaken waar Meike, de rechercheur en de aanwezige advocaat niets van weten, maar ook zouden de onder ambtseed opgemaakte processen-verbaal van de recherche dan vals zijn! Door een dergelijke handeling zou de schrijfproef trouwens ook waardeloos zijn. Omdat in geen enkel proces-verbaal ooit ook maar iets over dit overschrijven werd vermeld, lijkt het er op dat de minister dit uit zijn duim heeft gezogen. Het meest opvallend is echter deze uitspraak:

De Rijksrecherche heeft op de achterkant van die formulieren geen geschreven tekst aangetroffen. Dat betekent niet dat de Rijksrecherche heeft geconstateerd dat niet op de achterzijde van het originele schrijfproefformulier is geschreven. Het originele formulier is mogelijk weggegooid.

De Rijksrecherche zou aldus een onderzoek hebben verricht naar een schrijfproef waarvan het originele formulier niet meer te vinden was, om vervolgens te verklaren dat er niets aan de hand is. Hoe je het ook wendt of keert, die hele Deventer schrijfproef hangt van leugens aan elkaar! Op zijn website plaatste Wim Dankbaar daarom een Poll: Is minister Hirsch Ballin geloofwaardig? Tot op heden vindt 93% van de respondenten van niet en 7% vindt van wel. Een kleine minderheid blijkt nog te geloven in de Heilige Rechtsstaat… Geef gerust ook uw mening op deze poll en bedenk dat het voorliegen van de Kamer voor een minister een doodzonde is.

Welnu, volgens mij liegen ze allemaal: minister Hirsch Ballin, Super PG Harm Brouwer, hoofdofficier Tomesen en uiteraard Meike en haar vriend Michael, maar van die twee kan men dat verwachten. Per slot was Michael ooit de eerste verdachte!

En nog altijd krijgt Wim Dankbaar nul op het rekest wanneer hij vraagt om een rectificatie van het gewraakte persbericht. Maar Dankbaar gaat door, want hij begrijpt hoe belangrijk het is dat de waarheid boven tafel komt!

Volgens Harm Brouwer moeten we vooral niet te snel denken dat het Openbaar Ministerie blundert. Dat zegt hij luid en duidelijk, zelfs verontwaardigd (!), in dit interview. Welnu, in de Deventer Moordzaak blundert onze Super PG inderdaad niet, maar hij liegt wel! Als u wil weten hoe groot het belang van al deze leugens zou kunnen zijn en hoe ver deze leugens gaan, kijk dan eens naar dit video-verslag van een conferentie met een interview met Harm Brouwer.

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk moet worden vervolgd.

10 Reacties

 1. hj.vonk

  In navolging van hovj Tomesen veronderstelt Hirsch ballin dat Meike het eerste blad heeft overgeschreven en dat het origineel is weggegooid. Meike stelt in haar aantekeningen evenwel dat zij heeft verder geschreven op een nieuw blad.
  De conclusie is dan dat het eerste blad van haar handschriftproef niet het origineel was, maar op zijn best een kopie. Met kopieën kan men sjoemelen.
  Toch is dat voor onderzoek naar het NFI gestuurd met het PV dat er geen bijzonderheden waren.Voorts hebben advocaat Knoops en een aantal buitenlandse handschriftdeskundigen dan dezelfde kopie onder ogen gekregen.
  Frisse boel!!

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Het is werkelijk niet te geloven! De politiemensen die aan de schrijfproef hebben “meegewerkt”, maar die daarna een zwijgplicht kregen over de gang van zaken, hebben een advocaat ingeschakeld van Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn. Dit advocatenkantoor is Landsadvocaat, het verdedigt ook de belangen van de ons wel bekende Joris D.

  Wim Dankbaar kreeg van hen een brief, waarin wordt gedreigd met een kort geding, wanneer Dankbaar niet zou stoppen met zijn actie om de waarheid boven tafel te krijgen.

  Lees er meer over op Klokkenluider Online.

  Wim Dankbaar is beslist niet van plan om aan de sommatie te voldoen. Dat kan een mooi kort geding worden! 😉

  Antwoord
 3. petje

  Dit is een goed doordacht resume over de actuele stand van zaken van de Deventer moordzaak vat mijn opvatting wel zo’n beetje samen..

  antonius911
  10 april, 2010 om 07:26
  Wim Dankbaar looft eerst veel geld uit en ik wil geloven dat hij dat dan ook heeft en gaat nu met de pet rond. Die revolutie mag nooit wat kosten, dat was met de heer de Hond ook zo, er werd met de pet rondgegaan, hijzelf is niet onbemiddeld maar er was ook een geldschieter ( nu voor moord in de cel ) die de rekening betaalde van de solo act van de Hond ondanks continue beloftes tot mislukken gedoemd. Daar was Wim het niet mee eens, dat ego van de Hond en zijn solo-act. Louwes werd er niet beter van. Het kostte allemaal erg veel geld.

  Ik zeg betaal het lekker zelf Wim, je hebt geld genoeg. En als dat niet zo is heb je gelogen. Wat is nou 20.000 euro. Geld overmaken naar iemand met geld en een niet onverdienstelijke hobby vind ik belachelijk.

  Ik vind ook dat Wim moet ophouden alleen Michael de Jong als enige mogelijke dader aan te wijzen, ook als Wim gelijk heeft ( hetgeen niet wettelijk werd bewezen ) een domme actie die de zaak Louwes niet dient. Het onderzoek van Demo naar de fouten van de deskundige meteoroloog kan meer opleveren, zelfs als zijn moord op vrijdag theorie niet klopt. Bij een nieuw onderzoek van justitie in de zaak Louwes moeten ook de andere verdachten worden betrokken ( follow the money, follow the people of the state )

  Die advocaat Huisman lijkt me een aardige man die het spel ragfijn zal spelen. Als ex-rechter weet hij precies hoe het gaat bij dat onderbuik spel van de rechters. Het is voor mij geen aanbeveling desalnietemin om dezee man als advocaat te nemen. Maar ook omdat hij niet optreedt voor 40.000 mensen en de rechter “politiek” is aangewezen zal hij niets klaarspelen, hij vecht tegen een fascistisch complot. Misschien bidden indruk maakt. Geen getuigen, de minister wint. Zelfs als gok zette ik niets in.

  Wat betekent de Corvinus. Dat is echte kolder Micha.
  En is er al iets veranderd bij de Vara sinds Corvinus daar werkt? Ik heb het niet gemerkt, volgens mij is die tussen het amusement en de wereld die doordraait high geworden en zijn stem kwijtgeraakt.

  Buiten kijf staat dat de schrijfproeven van a tot z zijn vervalst met behulp van frauduleuze ambtenaren in opdracht van Brouwer of Demmink ( zoals bij geurproef mes ) en Louwes patsy was en 8 jaar onschuldig vastzat.

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3864/corrupt-om-vol-in-de-aanval.html#comment-40626

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Meer over de Deventer schrijfproef fraude vandaag op Klokkenluider Online.

  Op het Deventer Moordzaak Forum legt Wim Dankbaar precies uit hoe dat nou zit met die schrijfproef en waarom het niet klopt.

  Ook gaat Wim Dankbaar met de pet rond, omdat de verdediging veel geld kost.

  Juridische procedures dienen soms alleen om een mondige burger financieel plat te krijgen. De tegenpartij procedeert immers op kosten van de belastingbetaler… 🙁

  Sterkte, Wim! Fantastisch dat je doorgaat! 😉

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Petje,

  Wim heeft 100.000,- uitgeloofd aan degene die kon bewijzen dat hij ongelijk had. Dat wil beslist niet zeggen dat hij dit geld ook heeft. Hij wist alleen zeker dat niemand dit kon bewijzen. Maar stel dat het iemand was gelukt, dan zou hij misschien zijn huis moeten verkopen. Kortom, met Antonius ben ik niet blij. Het gaat er om dat de waarheid rond die fraude met de handschriftproef boven water komt.

  Ik kan zelf gerust een miljoen uitloven aan degene die kan bewijzen dat ik een man ben. Ik heb geen miljoen, maar dat is ook helemaal niet nodig… 😉

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Petje,
  Op Klokkenluider heeft Anthonius “zeiktabak” nu ruzie met Jacky, met Wim, met die crimineel Wedzinga en ook nog met Maurice de Hond. Deze mensen zijn namelijk allemaal zo dom om niet naar de heilige Anthonius te luisteren. Bij deze collectieve domheid sluit ik me graag aan.
  😉

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Wim Dankbaar heeft een pleidooi geschreven dat zowel de zaak Vaatstra als de Deventer Moordzaak in een zeer helder licht zet. De rechtszaak tegen Wim Dankbaar over de Deventer Schrijfproeffraude-smaad dient vandaag. Succes, Wim!

  MUST READ!

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Hier een eerste verslag van het Kort Geding:

  Politie vraagt rechtbank om bescherming van agenten

  ZUTPHEN – Waarom doet u dit toch? De president van de rechtbank in Zutphen vraagt het oprecht verbaasd. “Ik wil dat de waarheid zegeviert”, luidt het antwoord van Wim Dankbaar uit Overveen. Hij is in kort geding gedagvaard door (drie medewerkers van) regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

  Lees hier verder…

  en bezoek het Forum Deventer Moordzaak.

  Antwoord

Laat een reactie achter voor mr. drs. BOU Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 + 7 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën