Archief
Artikelen

Gisteravond heeft ZEMBLA een reportage uitgezonden over de vele fouten die worden gemaakt door het OM bij de opsporing en vervolging van verdachten. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, iedereen maakt wel eens een fout, maar bij het OM worden deze brokkenmakers niet teruggefloten, maar soms zelfs gepromoveerd. Volgens de Super PG van het OM Harm Brouwer is er echter geen probleem, want Officieren van Justitie die de fout in gaan, worden gedwongen tot het volgen van een cursus!

Wie ten onrechte wordt verdacht van een misdrijf, zoals bij voorbeel Ruud Prins is overkomen, heeft weliswaar recht op een schadevergoeding, maar ziet zijn bedrijf, zijn gezinsleven en zijn hele toekomst de mist in gaan. De schadevergoeding is in zo’n geval een wassen neus, of hoogstens een doekje voor het bloeden, maar de OvJ die deze fout heeft gemaakt, wordt daardoor in zijn verdere carrière niet gehinderd.

Maar het is erger: sommige fouten worden welbewust gemaakt. In de strafrechtelijke vervolging van de Hells Angels werden jarenlang telefoongesprekken afgetapt tussen de verdachten en hun advocaten. Dit is verboden en iedere OvJ weet dat. Toch gaat men er mee door, want de enige “sanctie” die staat op deze schending van de geheimhouding is dat de rechtbank kan besluiten om het OM niet ontvankelijk te verklaren. De verdachten gaan dan vrijuit, ook als het gaat om moordenaars, kinderverkrachters of mensenhandelaren.

Een aantal zaken waarin schandalige fouten zijn gemaakt, kwamen in deze uitzending echter niet aan de orde. Kennelijk zijn de echte aangebrande aardappels zelfs Zembla te heet. Ik denk dan ten eerste aan het niet vervolgen van onze SG van Justitie, terwijl er tegen hem al tot drie maal toe aangifte is gedaan van actieve pedofilie. Deze top-ambtenaar van Justitie is daardoor hoogst waarschijnlijk niet alleen chantabel, maar ook daadwerkelijk gechanteerd door rechtse krachten binnen de Turkse politiek.

Daaruit vloeide de zaak Baybasin voort, waarin een Koerdische zakenman werd veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op vervalst bewijsmateriaal. Dit bestond slechts uit gemanipuleerde telefoontaps, die tot dat moment nog slechts mochten worden beschouwd als aanvullend bewijs. De Hoge Raad moest er aan te pas komen om Baybasin op grond van deze vervalste taps voor levenslang achter de tralies te werken.

Een zaak die daar weer uit voortvloeit, is de zaak Hörchner. Robert Hörchner en zijn partner Annelies Pijnenborg werden vervolgd op grond van een telefoontap van een gesprek tussen twee andere mensen, maar het tapverslag kwam niet overeen met het tapverslag van het zelfde gesprek, dat zich bevond in het dossier van de verdachten die waren getapt. Omdat een telefoontap toen nog slechts kon gelden als aanvullend bewijs, werd er een observatie aan toegevoegd die nooit heeft plaatsgevonden! Weliswaar zijn zowel Robert als Annelies vrijgesproken, maar omdat Hörchner zijn recht wilde halen toen bleek dat hier sprake was van een onrechtmatige vervolging op grond van een vervalst tapverslag, ging Justitie zelfs over tot een volslagen onterechte deportatie naar Polen. Hörchner en Pijnenborg krijgen nog altijd geen enkele compensatie voor de manier waarop het OM willens en wetens hun leven heeft verwoest.

De oorzaak van deze ellende, is dat het OM kennelijk niet wil dat hun valse praktijken met telefoontaps aan het licht komen. De aanleiding is echter een sjoemelende tapvervalser, een rotte aardappel die werkzaam was bij de regiopolitie Brabant-Noord, een zelfstandige rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen. Aangiften tegen deze man wegens valsheid in geschrifte en het schenden van het ambtsgeheim verdwijnen systematisch in de grote seponeer-machine van het OM en de Staat der Nederlanden wast de handen in onschuld, want de regiopolitie is een zelfstandig rechtspersoon.

Oud-minister van Justitie Korthals Altes formuleert het zo: “Als je begint te sjoemelen, dan is dit het einde van de rechtsstaat.” Voor alle slachtoffers van justitie is dat einde reeds lang bereikt!

Zembla: Officieren van Justitie in de fout duurt 34 minuten.

Bekijk deze video in groter formaat op ZEMBLA.

Update: Nog wat extra linkjes, want Micha Kat schreef ook over deze uitzending: Zembla probeert een revanche en Boef Brouwer oprotten nu! Verhelderend zijn ook deze twee oudere artikelen van Micha Kat. Op 13 april 2005 een artikel over de loopbaan van Officier van Justitie M. van Capelle en op 26 juli 2008 een artikel over de heren van Justitie die worden overgeplaatst naar de “Buiten de Windse Eilanden”. En de Trouw kopte vandaag: Justitie onderzoekt ‘fouten’. Heb even een belachelijke quote:

Het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie onderzoekt negentig zaken waarbij justitie fouten zou hebben gemaakt. Het gaat om de zaken die het televisieprogramma Zembla zondag aanvoerde. De zaken worden doorgespit om alle twijfel weg te nemen, zei voorzitter van het College van procureurs-generaal Harm Brouwer op Radio 1.

Meneer Harm Brouwer, denkt u nu echt dat er bij Robert Hörchner, Annelies Pijnenborg, Ruud Prins, Ernest Louwes, Kevin Sweeney, Danny Kuiters, Louis Hagemann, Huseyin Baybasin en vele anderen nog enige twijfel heerst?

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

22 Reacties op “Het OM en het einde van de rechtsstaat”

 • zdkdick:

  Bou goed stuk.
  Maar ik ben bang dat integere Harm leiding blijft geven aan gemene en valse spelletjes.
  Ik doel o.a. op de truc van rechtspersoon welke al dan niet in opdracht van het OM strafbare feiten doet.
  Maar gelukkig heeft die persoon een OM achtig zich welke niet integer is en snel genegen is te seponeert.
  Je zal maar werken bij zo een boeven bende en in werkoverleg ook met een kluitje in het riet gestuurd worden.
  Ik kan me niet voor stellen dat er niet ook integere mensen werken bij het OM, die zulks ervaren hebben.

 • mr. drs. BOU:

  @ zdkdick,
  Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook nog integere mensen werken bij het OM, die zulks ervaren hebben. Ik hoop dat ze dit zullen lezen en dat ze zich zullen schamen voor hun bazen. Zij hebben immers de grootste macht om hier iets aan te veranderen. Maar ze moeten er wel op rekenen dat dit ten koste kan gaan van hun carrière. Kritiek van binnen uit is immers nergens welkom. Maar het is wel de meest krachtige remedie tegen dit systeem.

 • petje:

  Ik ken een OvJ uit Breda en die is zeker wel ok en een leuk persoon. Ik heb eens gegoogled op zijn zaken in de media de afgelopen jaren en die konden er heel redelijk mee door.
  Is de zaak Hoerchner trouwens weer uitgesteld zoals natuurlijk te verwachten was?

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,

  In de zaak Hörchner vindt op dit moment beraad achter de schermen plaats. Zeer veel haken en ogen, voetangels en klemmen. Ik weet er het fijne niet van, dus wacht ik maar af.

  Wat betreft de vele integere mensen bij het OM, ik hoop dat zij in opstand komen, nu hun beroep zo in opspraak raakt. Ik denk beslist niet dat iedere OvJ er op uit is om slachtoffers te maken. Maar het ontbreekt aan checks and balances. De kern van het probleem zit in de chantabele top van Justitie. Dat is ook een politiek probleem! Het is een doofpotten-cultuur en de politiek laat dat maar zo.

  Op de website van Zembla zag ik daarnet dat de SP een onafhankelijk onderzoek wil naar de fouten bij het OM. Laten ze dan meteen eens een onafhankelijk onderzoek doen naar de Demmink-affaire. Wat jij, Christa van Velzen?

  Uiteraard wil Harm Brouwer liever een intern onderzoek naar de 90 zaken die Zembla verzamelde.

 • Interne of externe onderzoeken naar misstanden bij het OM, zal allemaal geen ene fuck helpen. Als de politiek al kuis verrot is, wie is er dan nog aan te pakken? En Zembla, Pauw & Witteman, en welk ander actualiteitenprogramma dan ook, zal nooit iets verder uitdiepen. Zitten uitsluitend zogenaamd leuk en interessant te doen voor de camera. Ofschoon ik van nature geen gewelddadig persoon ben, kan ik mij voorstellen, dat als je buiten de gevangenis min of meer levenslang hebt gekregen, dat je dan zegt, ik neem het recht in eigen hand, dan heb je binnen de gevangenis levenslang.

 • Jacqueline:

  De zaken worden doorgespit om alle twijfel weg te nemen, zei voorzitter van het College van procureurs-generaal Harm Brouwer op Radio 1.

  Speciale aandacht voor het gedeelte “om alle twijfel weg te nemen”. Gaat men uitspraken en missers bagataliseren om vervolgens alsnog de “onterecht” veroordeelden een terechte veroordeling toe te kennen.

  Trouwens, in het stuk van het Vrije Volk stond de naam Ger de Roon uit Amsterdam Noord. Raymond de Roon van de PVV werd jaren geleden ook naar de eilanden gestuurd. Raymond de Roon was toen werkzaam in Leeuwarden.

  Je gaat als OvJ niet zomaar op reis, dat kun je als een sanctie beschouwen. We moeten dus even uitzoeken waarom de PVV’er destijds werd afgevoerd naar de eilanden.

  Dan is niet het enige, aldaar aangekomen heeft deze integere (?) stille muis zich van zijn vrouw ontdaan en is ervandoor gegaan met een antilliaanse. Die heeft hij vervolgens mee teruggenomen naar Nederland.

  Mmmmh…de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

  Is er enige relatie tussen Ger de Roon uit Amsterdam Noord en Raymond de Roon? Wie o wie?

 • Jacqueline:

  Bou, ik wil je vragen om ook even steun te betuigen aan Dhr. Paalman die zijn verhaal doet in de uitzending van Zembla.

  Dhr. Paalman en zijn collega hadden en hebben het ook niet makkelijk. Het zal hen dan ook niet in dank worden afgenomen.

  Zij verdienen in deze echter wel alle en onze steun!
  Alle zaken samengevoegd, uitgespit, in kaart gebracht en publiceren is het enige wat nog overblijft voor die grote groep die TEN ONRECHTE IS VEROORDEELD.

 • mr. drs. BOU:

  @ Jacqueline,

  Dhr. Paalman hoort volgens mij bij de groep die ten onrechte is veroordeeld, weliswaar niet tot levenslange gevangenisstraf, maar wel tot levenslang geen baan meer! Die hele vuurwerkramp Eindhoven klopt niet. We vermoeden dat op het terrein de ondeugdelijke landmijnen waren opgeslagen, die “kwijt” waren in de zaak Fred Spijkers. Maar wat kunnen wij doen voor dhr. Paalman? Als hij die opslag van ondeugdelijke landmijnen zou kunnen bewijzen, dan zou de zaak weer open komen te liggen.

  Van een onderzoek van Harm Brouwer naar de lijst van Zembla ben ik bij voorbaat niet onder de indruk. Het is weer de slager die zijn eigen vlees keurt.

  Mijn probleem met die lijst van Zembla is dat er teveel zaken op een hoop worden geveegd. Deze zijn gerangschikt op de alfabetische volgorde van de eerste letter van de naam van de betreffende OvJ. Aldus zit er in de lijst ook nog geen enkele systematiek. En hoewel Hörchner voorkomt in de lijst, vallen Baybasin en Hagemann buiten het bootje van Zembla.

  Overigens schreef ook mr. Wedzinga laatst iets over die lijst:

  Meer en meer raakt de integriteit van het strafproces in de verdrukking en meer en meer wordt duidelijk dat de berichtgeving in de media op zijn zachtst gezegd te wensen overlaat. Het begon al met een tv-uitzending van Zembla over “officieren van justitie in de fout”. Er werd een lijst met ongeveer 90 foute officieren gepresenteerd, maar het daaraan ten grondslag liggende journalistieke onderzoek rammelt aan alle kanten, waardoor het voor het Openbaar Ministerie straks prijsschieten wordt. En dat valt te betreuren, want leidt de aandacht af van het kwalijke gesjoemel dat wel degelijk op het conto van politie en justitie kan worden geschoven.

 • mr. drs. BOU:

  Fred Spijkers stapt weer naar de rechter om alsnog zijn ontslag aan te vechten. Go, Spijkers! Go!

 • Zaphod:

  Vanochtend een nieuw boek “Broddelwerk” van en met van Willem Albert Wagenaar (professor rechtspsychologie in Leiden) besproken op BNR. Zie (of beter luister) ook (naar):

  http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=12&maand=02&jaar=2010&tijd=09:30:00&lengte=180&title=Aan de Slag

  mvg, Zaphod

 • Zaphod:

  PS over de ‘stelselmatige'(?) fouten van misleidende tapverslagen en processen verbaal en waarom dat essentieel fout is (o.a. over het negeren van de WET(!) dat de rechter ZELF de getuigen moet horen. Zeer zeker de moeite waard imo.

  Succes (o.a.) hiermee Bou.

  Gr. (& dank),

  Zaphod

 • Zaphod:

  Pardon, “succes Innana” bedoel ik (anders is imo mw. Bou ;P)

 • mr. drs. BOU:

  Bedankt voor de tip, Zaphod!
  Maar Inanna is helaas opgeheven. Als men op Zaplog wenst dat zij ooit weer nederdaalt, dan zal men zowel Patman als Antagonizer daarop moeten aanspreken. Zij zijn het niet eens over mij, daarom bond de een me vast aan de mast en de ander gooide me overboord.
  Pijnlijk hoor! Maar ik laat me niet kielhalen. 😉

 • Zaphod:

  Waaat? Dat heb ik dan ff helermaal gemist. Ik was dan ook niet vaak meer actief op Z&Z (of ergens anders overigens) maar las & lees nog wel min of meer regelmatig mee (ja, ook hier ;P). Dit verbaast me dan wel heel erg.

  Nu goed, gelukkig laat jij je niet klein krijgen en heb je ook nog een eigen blog wat i.i.g. door mij gewaardeerd wordt. Ik weet overigens niet wat er gebeurt is en vind dat ook niet zo van belang. Keep up the good work zou ik dus zeggen en trek je er niet te veel van aan.

 • Zaphod:

  Stelletje Piraten ;P

 • mr. drs. BOU:

  Beste Zaphod,
  Het gaat om dit artikel en de reacties van Anta.
  Al mijn artikelen op BOUblog verschenen opeens via een RSS-feed in hun geheel op de instroom van Zap. Ik was daar niet blij mee, ik heb het er te druk voor, maar Patman wilde graag mijn artikelen overnemen. Ik mag Patman graag, dus deed ik wat hij vroeg. Daarna ging hij op vakantie, iets wat voor mij al vele jaren niet is weggelegd.
  Als ik iets schrijf over de seksuele orde, dan word ik aangevallen door twee sites waartegen ik inmiddels aangifte heb gedaan wegens laster, smaad en stalking. Het blijkt een pedo-kliek die op dat moment ook de toegang tot BOUblog wist te blokkeren. Daarom verplaatste de discussie zich naar Zap. Lees vanuit dat perspectief zowel mijn reacties als de aanval van Anta.
  Natuurlijk heb ik Patman gevraagd om die draad te wissen. Het antwoord was: “Waarom zou ik?”
  Zo niet dan niet!
  Op dit moment heb ik vrijwel geen enkele toegang meer tot Zap. De door mij zo gewaardeerde stukken van Donkerdoorn mag ik niet meer lezen. Op Zaplog heb ik alleen nog zicht op de voorpagina. Als men mij zo uitstoot, dan vergaat me de lust.

  Het hele leven is immers een kwestie van lust (sprak S.Freud in zijn jongere jaren… Na WOII begon die armzalige man te geloven in de doodsdrift. Ik ben daar nog niet aan toe.) Geef mij maar lust in het leven! 🙂

 • Zaphod:

  Ok, e.e.a. even gelezen. Dat ze het niet verwijderen is i.i.g. in lijn met ’t beleid van Z&Z van openheid en controileerbarheid van info enzo (zo ongeveer). En hun keuze natuurlijk. Dat kun je niet leuk vinden ( en dat begrijp op zich ook wel) maar ja … hun keuze zoals gezegd. Dat ze jou dan weer niet toegang geven tot de artikelen van (o.a.?) DD vind ik dan juist weer heel raar (& kinderachtig). Ik weet niet of en zo ja wat je daar hebt geschreven, maar ik verwacht niets raar zoals ik je ken. Maar zelfs dan nog zou je m.i. in ieder geval de artikelen nog ,oeten kunnen LEZEN imo. Al met al een heel nare geschiedenis die vlgs mij bovendien onnodig is allen maar ‘verliezers’ kent (nee, als in winners en losers). Heel naar voor je Bou. Ik vind overigens ook niet dat je verhaal onduidelijk was ofzo. Je kan het er niet (helemaal) mee eens zijn, maar zoals je ergens in dt draadje ook stelt, je hoeft niet te reageren en zeker niet zo als Anta deed (bovendien is Z&Z toch van iederen, of i.i.g. voor iedereen (zijn vrijheid van info/ standpunten delen)?). Wat betreft Anta: zeker niet zo reageren gegeven jouw bijdrage aan Z&Z door de tijd. Bovendien denk ik dat ik je (hoofd)punt van het artikel snap en vind het ook een relevant punt. Je punt is imo zo ongeveer dat PR qua motief niet oprecht een podging doet een bijdrage aan de oplossing voor ’t probleem van pedo-crimi te geven en tegelijk wel probeert te scoren door ten koste van anderen onproportioneel aandacht te geven aan deze laatste … toch? Ach bedenk net dat je zelf(s) hebt samengevat … maar goed vlgs mij was ’t dat zo ongeveer. Zo als gezegd, erg jammer. Erg jammer. Goed dat je je niet laat kielhalen.

 • Zaphod:

  Euh … ik bedoelde niet als in winners en losers. Sorry.

 • Zaphod:

  Niet een meewerken aan een oplossing voor pedo-crimi zoals hij zich wel afficheert en tegelijk de politieke dimimensie daarachter ongemoeid laat … bedoelde ik … weer sorry.

 • Bert:

  Je wordt hier toch treurig van mensen als Harm Brouwers die blijven ontkennen dat er wel degelijk problemen zijn. Hoeveel mensen worden door deze manier van werken nog geslachtfofferd. Een absolute schande

Laat een reactie achter