Selecteer een pagina

Archieven

Maand: februari 2010

Somalië 2006: oorlog, honger en Islam

Mijn vorige post ging over de duizenden jaren oude cultuur en geschiedenis van Somalië. Dit land van kamelen en zeevaarders kende ooit welvarende handelssteden, maar het 19e eeuwse kolonialisme maakte een einde aan de zelfstandigheid en de welvaart. In 1960 werd Somalië een onafhankelijk land, maar de cultuur was door de komst van de Europeanen ingrijpend gewijzigd. Het huidige Somalië omvat ook niet het territorium van alle Somalische stammen. Sommige gebieden werden verkwanseld aan de buurlanden, met name Ogaden, waar de nomaden leefden en dat door Engeland aan Ethiopië werd geschonken. Sommige Somaliërs blijven streven naar een verenigd Somalië, terwijl anderen juist een afscheiding willen van de verschillende delen.
Lees meer…

Somalië, land van kamelen en zeevaart

Somalië is beslist geen primitief land, het is bij uitstek het land van kamelen, maar ook van zeevaarders. De geschiedenis van Somalië gaat terug tot duizenden jaren voor onze jaartelling. Grotschilderingen getuigen er van een zeer vroege cultuur. De kameel, die al duizenden jaren een rol speelt als lastdier en rijdier in de woestijn, werd ooit in Somalië gedomesticeerd en bereikte pas later Egypte. De noordelijke kust van Somalië stond ooit bekend als Punt en reeds in de oudheid dreef men handel over zee, met het Egypte van de farao’s, maar ook met India. Latere handelspartners waren het Romeinse Rijk, Perzië en zelfs China!
Lees meer…

Dr. mr. Wedzinga over de zaak Bolhaar

Daarnet ontving ik het volgende persbericht:

De zaak Corine Bolhaar: Berust de levenslange gevangenisstraf die Louis Hagemann moet uitzitten op een rechterlijke dwaling?

In 1984 werden Corina Bolhaar en twee van haar drie kinderen op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Verschillende verdachten waren in beeld, maar al snel concentreerde de aandacht van politie en justitie zich op één van hen: Louis Hagemann. Een Hells Angel met een omvangrijk strafblad. Maar het bewijs was onvoldoende en de zaak werd al datzelfde jaar geseponeerd. Vlak voordat de verjaringstermijn zou verstrijken, schonk Peter R. de Vries in een aantal uitzendingen aandacht aan de zaak. Daardoor kreeg de politie informatie van nieuwe getuigen en werd de zaak heropend. Op basis van vooral die verklaringen is Louis Hagemann tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Zijn echtgenote laat geen gelegenheid onbenut om de aandacht op deze in haar ogen onterechte veroordeling te vestigen.

Voormalig raadsheer en strafrechtdeskundige dr. mr. W. Wedzinga heeft het dossier bestudeerd en een schokkend artikel geschreven. Een artikel waarin de werkwijze van politie, justitie en advocatuur aan de kaak wordt gesteld en het rechterlijk oordeel op juridische gronden ernstig wordt bekritiseerd. Een artikel over tryal by media, beeldvorming, een macaber spel, een verkeerde verdedigingsstrategie en een veroordeling op gevoel. Bovenal een artikel over een falend juridisch systeem, waarvoor de politiek de hoofdverantwoordelijke is.

Meer lezen? Zie www.raadsheer-wedzinga.nl en www.crimesite.nl

Lees meer…

Afrika: goud, handelsroutes en welvaart

Bij het woord “Afrika” denken we meestal niet direct aan een rijk continent met een hoge beschaving en een vreedzame traditie. Toch blijkt uit de geschiedenis dat Afrika vele eeuwen heeft gekend van vrede, voorspoed, rijkdom en internationale handel. In het derde deel van de serie A Voyage of Discovery neemt de historicus Basil Davidson ons eerst mee naar Mali, waar goud gevonden werd. De Niger bood een goed bevaarbare waterweg en een karavaanroute leidde via Timboektoe naar Marokko en naar Caïro, waar hij aansloot op de zijderoute naar China.
Lees meer…

Kalahari: Animals Are Beautiful People

Animals Are Beautiful People is een documentaire film uit 1974, gemaakt door de Zuid-Afrikaanse regisseur Jamie Uys, die ook de komedie maakte: The Gods must be Crazy. Animals Are Beautiful People is eveneens een soort komedie, maar dan een waarin de dieren van de Kalahari figureren in hun natuurlijke omgeving. De muziek en het commentaar maken deze documentaire tot een vrolijk en soms ontroerend verhaal.
Lees meer…

De San (Bushmen) van de Kalahari

Een Afrikaans volk dat in de documentaire serie van Basil Davidson niet in beeld komt, zijn de San of Bushmen van de Kalahari-woestijn. Zij leefden tot voor kort op de manier waarop onze voorouders sinds onheuglijke tijden leefden, als nomadische verzamelaars en jagers. Schaars gekleed en op blote voeten trokken de San rond, aanvankelijk door een groot deel van Afrika, maar uiteindelijk alleen nog in de onherbergzame Kalahari woestijn. De vrouwen verzamelden vruchten, noten, jonge loten en kruiden, eieren, insecten en andere eiwitrijke zaken, en ze groeven met hun graafstok naar wortels. De mannen jaagden met speer en pijl en boog op wild en gevogelte. Hun arbeidsverdeling was niet strikt, al was de jacht een mannenzaak.
Lees meer…

Afrika: de beschaving van natuurvolkeren

Gisteren plaatste ik het eerste deel van een prachtige serie over de geschiedenis van Afrika Africa: A Voyage of Discovery, door de historicus Basil Davidson. Slechts vier van de acht delen staan online en de serie is kennelijk niet meer te koop. Dat is jammer! Het tweede deel, Mastering A Continent, gaat over de cultuur van drie Afrikaanse natuurvolkeren: de Pokot in Kenya, de Suka in Nigeria en de Dogon in Mali.
Lees meer…

Afrika, de bakermat van onze beschaving

Basil Davidson is een bekende Britse historicus die zich gespecialiseerd heeft in de geschiedenis van Afrika. Toen hij daar in de jaren ’50 mee begon, was dat geen populair onderwerp. Het was de periode van dekolonialisatie en op de bevolking van Afrika werd door de Europese mogendheden diep neergekeken. De documentaire Vaarwel Afrika brengt dat proces duidelijk in beeld. Basil Davidson bestudeerde de geschiedenis van Afrika met respect voor de Afrikaanse cultuur en hij geldt nu wereldwijd als de grootste deskundige op dit gebied. De mythe van het primitieve Afrika werd door hem in talloze boeken moeiteloos doorgeprikt.
Lees meer…

John Pilger in Birma, het land van de angst

Birma of Myanmar is een van de rijkste en armste landen ter wereld. Er heerst een strenge militaire dictatuur, die de bevolking in een staat van bittere slavernij houdt. Geen enkele Westerse mogendheid legt dit land een strobreed in de weg, daarom horen we zelden iets over Birma. Ooit was dit land het rijkste gebied van Zuidoost Azië. Het exporteerde o.a. rijst, teakhout en edelstenen. Ook beschikt het over oliebronnen. Zoals Haïti ooit voor Frankrijk de meest winstgevende kolonie was, zo was Birma in de 19e en begin 20e eeuw een wingewest voor Engeland.
Lees meer…

Categorieën