Selecteer een pagina

Archieven

Israël en het geloof in de heilige holocaust

Gisteren was het Holocaust Memorial Day, een dag die werd gevierd met talloze herdenkingen en lezingen. Op 27 januari 1945 werd Auschwitz, een van de meest beruchte concentratiekampen van Nazi-Duitsland, door de Russen bevrijd. Dat is dit jaar precies 65 jaar geleden, vandaar dat de herdenking dit jaar extra aandacht krijgt.

Omtrent de Holocaust kan geen twijfel bestaan. Volgens de officiële verklaring hebben de Duitsers tijdens WOII ongeveer 6 miljoen Joden vermoord in de gaskamers die waren gebouwd in de concentratiekampen. Voor het gemak wordt daarbij meestal vergeten dat de Nazi’s het eveneens gemunt hadden op politieke tegenstanders (communisten) op Roma (zigeuners), homoseksuelen, geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten en zo voort. Het Arische ras, met blond haar en blauwe ogen, was volgens de Nazi-ideologie superieur. Deze rassentheorie leidde in Duitsland tot een ongekende massamoord.

In verscheidene landen is het verboden om de holocaust te ontkennen of zelfs maar te twijfelen aan de waarheid van de officiële verklaring, maar in Nederland is het niet expliciet verboden. Men mag slechts geen andere mensen kwetsen en het ontkennen van de holocaust zou kwetsend kunnen zijn voor Joden. De vraag is dan of het stellen van vragen, het twijfelen aan het officiële verhaal, een vorm van kwetsen is.

Helaas heeft iedere vraag politieke consequenties. De staat Israël, die zich baseert op een expliciet Joodse identiteit en die derhalve de Palestijnen behandelt als tweede-rangs mensen, maakt gaarne gebruik van de holocaust als rechtvaardiging voor hun eigen racistische politiek. De Zionistische politici van Israël maakten gretig gebruik van deze Holocaust Memorial Dag om het Goldstone-rapport (pdf) aan te vallen, waarin de bombardementen op Gaza werden veroordeeld als oorlogsmisdaden. Het stellen van vragen over de holocaust is daarom volgens mij geen antisemitisme, maar anti-Zionisme. De Joden zijn een bevolkingsgroep, maar Zionisme is een politieke ideologie. Dat laatste kan men niet kwetsen en iedere politieke stroming moet aan discussie blootgesteld kunnen worden.

Het stellen van vragen bij de holocaust is ook beslist niet hetzelfde als het ontkennen van de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. De Rassenwetten van Neurenberg, de Kristallnacht en de massale deportatie van Joden naar concentratiekampen zijn wel degelijk waar gebeurd en goed gedocumenteerd. De vraag is echter, of er in deze concentratiekampen werkelijk zes miljoen Joden werden vergast, of dat dit aantal uit de lucht gegrepen is. De vraag is tevens of er wel Joden zijn vergast, of dat zij in het laatste oorlogsjaar massaal stierven aan ondervoeding en besmettelijke ziektes zoals tyfus. Bisschop Richard Williamson moet in april in Duitsland voor de rechter verschijnen, omdat hij de holocaust heeft ontkend.

Bishop Richard Williamson – Gas Chambers, Anti-Semitism and the Truth

Een lange en zeer grondige documentaire over het ontstaan van de officiële verklaring rond de holocaust is gemaakt door iemand die graag anoniem wil blijven. Het stellen van vragen rond de holocaust is immers in veel landen verboden. De maker verklaart zich een tegenstander van alles wat de Nazi’s hebben gedaan in Europa. Hij is ook geen antisemiet, maar hij denkt dat de holocaust een mythe is, die gebaseerd is op leugens die de Geallieerden indertijd goed uitkwamen en waarvan Israël nu nog altijd profiteert.

Het eerste deel van zijn lange en grondige documentaire gaat over Buchenwald. Dit was geen vernietigingskamp, er waren geen gaskamers, maar op het einde van de oorlog was het kamp zwaar overbevolkt, omdat de Duitsers de gevangenen van andere kampen overbrachten naar Buchenwald, toen de Russen oprukten richting Berlijn. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door het Amerikaanse leger. Volgens de maker van de documentaire kwam de Amerikaanse propaganda-machine onmiddellijk in actie, om in onware verhalen de wreedheid van de Duitsers te benadrukken. Het doel daarvan was, dat de Amerikaanse soldaten het idee kregen dat ze een rechtvaardige oorlog aan het voeren waren.

Het verdient aanbeveling om alvorens deze documentaire te bekijken, eerst de Wikipedia over Buchenwald te lezen. Dan begrijpt men beter waar het over gaat. Ook wil ik iedereen dringend verzoeken om niet te reageren, voor men deze documentaire helemaal heeft bekeken.

Buchenwald – A Dumb Dumb Portrayal Of Evil duurt 2 uur en 22 minuten.

Buchenwald was geen vernietigingskamp, maar een werkkamp. Treblinka, Sobibor, en Belzec zouden vernietigingskampen zijn geweest, waar volgens de officiële cijfers bijna 2 miljoen Joden zijn vergast. Deze kampen werden bevrijd door de Russische legers, die hun bevindingen niet deelden met het “vrije Westen”. Pas na de val van de Berlijnse muur werden er meer gegevens bekend.

Het tweede deel van de documentaire, van dezelfde anonieme maker, duurt ruim 4 uur. Hij gaat zeer diepgravend in op de feiten die bekend zijn over deze kampen. De vraag is niet of deze kampen werkelijk hebben bestaan, want dat is goed gedocumenteerd. De vraag is echter wel, of er in deze kampen gaskamers waren waar twee miljoen Joden systematisch werden vermoord. De anonieme maker van deze documentaires laat zien wat er in dat verhaal niet klopt.

Let wel: dit is géén ontkenning van de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland, want deze heeft wel degelijk bestaan. Het is slechts een pleidooi om de waarheid onder ogen te zien, want de vervolging van Joden is na WOII gestopt, maar we hebben sindsdien nog verscheidene andere genociden voorbij zien komen. Een daarvan is de huidige sluipmoord op anderhalf miljoen Palestijnen die opgesloten zitten in de Gazastrook. Of de holocaust waar gebeurd is, daarover kan ik niet oordelen, maar deze documentaires zetten me wel aan het denken. Het geloof in de heilige holocaust lijkt soms ernstig te strijden met de feiten. Maar waar gebeurd of niet, de holocaust mag nimmer een excuus zijn voor Israël om de Palestijnen van hun land te verdrijven en op te sluiten achter muren en prikkeldraad, om hen daar vervolgens te laten verhongeren. Want wat gij niet wilt dat u geschiedt…

One Third of the Holocaust duurt 4 uur en 15 minuten.

52 Reacties

 1. Sonja

  Holocaustontkenning is strafbaar in Nederland. En toch wordt de holocaust nog steeds in grote getale ontkend. Namelijk dat de holocaust het sluitstuk was van pakweg 16 eeuwen antisemitisme en jodenvervolging door de christenen. Dat is ook holocaustontkenning.

  http://deisraellobby.blogspot.com/search/label/SGP

  Daarnaast wordt in onze geschiedenisboekjes nog steeds verzwegen dat er meer dan 25 miljoen Russen zijn gestorven in de strijd tegen nazi-Duitsland. Meer dan 25 miljoen soldaten en burgers! 25 miljoen, meer dan 4x de holocaust. De Amerikanen verloren 295.000 soldaten, en dat zijn onze helden.

  PS Amerika geeft Israël 3 miljard dollar per jaar militaire “hulp”. Om de bezetting in stand te houden.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Sonja, volgens mij is holocaust-ontkenning in Nederland niet expliciet strafbaar. Men mag echter geen bevolkingsgroep beledigen. Ook in Nederland bestaat een Israëlische lobby, het CIDI. Deze organisatie heeft (zoals zovelen) de neiging om anti-Zionisme te verwarren met anti-semitisme. Maar er bestaat in Nederland nog wel een brede marge waarbinnen men vragen mag stellen over de Holocaust. Het probleem is natuurlijk dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Daardoor is vrijwel niets wat het lijkt!

  Dank overigens voor de link! 😉

  Antwoord
 3. Sonja

  In België en Nederland is het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Holocaust verboden. In Nederland heeft de Hoge Raad in 1995 (in de zaak tegen Siegfried Verbeke) bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en dus strafbaar is volgens de artikelen 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaustontkenning#Holocaustontkenning_in_de_wet

  De Israëlische lobby in Nederland is vele malen groter dan het CIDI. Het CIDI is slechts de officiële spreekbuis in Nederland van de Israëlische regering (in nauwe samenwerking met Harry Kney-Tal, de ambassadeur). Veel gevaarlijker is de Israël lobby in de politiek en in de regering: CDA, CU en SGP op religieuze gronden en VVD en PVV vanuit het islamofobe standpunt. D’66 is enigzins pro-Israël en SP, PvdA en Groenlinks zijn te laf om een vuist te maken in het parlement.

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Sonja, dank je wel! Ik denk dat we eigenlijk hetzelfde bedoelen, want in andere landen is het ontkennen van de Holocaust expliciet bij wet strafbaar gesteld, maar in Nederland heeft de Hoge Raad er een draai aan gegeven.

  En natuurlijk ontken ik de Holocaust niet, dat doet Norman Finkelstein immers ook niet. Maar je kunt de Holocaust volgens mij niet zodanig heilig verklaren dat dit een excuus wordt voor de Israëlische politiek tegen de Palestijnen. En evenmin was de Holocaust een exclusief Joodse zaak. Je hebt wel gelijk dat het anti-semitisme door vrijwel de hele geschiedenis van het Christendom heen speelt. En nu zijn het de Christenen die het geloof in de heilige Holocaust steunen.

  Inmiddels ben ik ook gestuit op een zesdelige reportage (elk deel duurt 50 minuten) over Auschwitz, oorspronkelijk van de BBC en erg grondig, maar helaas nagesynchroniseerd in het Spaans. Mijn Spaans is nog net goed genoeg om het een beetje te volgen, maar ik ben pas bij deel 2… Voor wie Spaans verstaat: het eerste deel staat hier. De volgende delen zijn daarna aanklikbaar.

  Auschwitz heeft trouwens ook een grote rol gespeeld bij de inval van de Nazi’s in Rusland, zo blijkt uit deze reportage. En het heeft er alle schijn van dat er in Auschwitz wel degelijk massaal mensen zijn vergast met cyclon-B. Dat zou dan hebben plaats gevonden in blok 11 en de eerste slachtoffers waren geen Joden, maar Russische krijgsgevangenen. Daarna kwamen de Hongaarse joden…

  Wanneer houden mensen nou eens op met elkaar uit te moorden? 🙁

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU
 6. Bart_J

  Beste Bou,
  Voor wat Auschwitz betreft zou je het onderzoek van David Cole
  eens moeten zien. Hij is Israëlier en kreeg zodoende
  alle kans om diepspittend te onderzoeken.David is een historicus.
  Ook confronteert hij Dr. Piper (directeur Auschwitz) met
  zijn bevindigen. Piper geeft uiteindelijk toe dat er geen mensen in Auschwitz vergast zijn.
  http://www.youtube.com/watch?v=sGA7X2AXXs4
  m.vr.gr. Bart

  Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  Op dit moment is er een hoop te doen over het heilige geloof in de Holocaust. Micha Kat, zelf van Joodse afkomst en dus wetende waarover hij spreekt, is het openlijk niet eens met het geloof in de Holocaust. Ondanks Wim Dankbaar staat hij beslist niet alleen!

  Ook op Zonnewind staat nu een artikel met twijfels over de Holocaust.

  Het geringste beetje twijfel aan het officiële verhaal van de holocaust leidt vrijwel zonder uitzondering tot hysterische reacties bij mensen. De twijfelaar wordt voor gek verklaard, in de rechts-extremistische hoek geplaatst en in het uiterste geval zelfs strafrechtelijk vervolgd. Vrijwel zonder uitzondering keert iedereen die het hoort zich onvoorwaardelijk tegen de twijfelaar. Hij mag zelfs niet uitspreken, mag zich niet nader verklaren, heeft geen recht zijn gedachten erover te uiten.

  Zelf had ik nog een reportage over Auschwitz, maar die blijkt helaas van Internet verwijderd. Hij heette: Auschwitz Forgotten Evidence en duurde 50 minuten.

  Een iets minder controversiële video van de BBC over Auschwitz is ook verdwenen. Hij heette: BBC Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’.

  Alle bewijs wordt nu verdonkeremaand!!!

  Waarom doet men dat toch?

  Antwoord
 8. Niels

  Somige zegen dat de Holokaust niet bestaat!! De statistieken over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog verschillen nogal van elkaar. Zo worden er aantal van rond de 50 miljoen genoemd, maar ook van boven de 70 miljoen.Is dit niet het bewijs dat de Holocaust toch gebeurd?Mensen die beweren dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden, kun je vergelijken met mensen die beweren dat de aarde plat is. Ze verkopen pure onzin. Echter als de nazi’s die mensen puur als arbeidskrachten werden gebruikt, wat hadden zij aan al die kinderen, baby’s nog en bejaarden?. Mensen massal aan ziekten en ondervoeding etc. dood laten gaan is toch ook een massamoord of Holocaust?………………..Hitler verklaarden niet minder dan driemaal in het publiek dat hij voornemens was de Joden uit te roeien.Himmler, Eichmann, Höss en anderen hebben gezegd dat het bevel voor de genocide rechtstreeks van Hitler kwam.Uit de memoires van Höss (Höss, Commandant of Auschwitz, 1959, p. 205):
  In de zomer van 1941, de precieze datum kan ik mij niet herinneren, werd ik plotseling bij de Reichsfuhrer-SS [Himmler] ontboden, rechtstreeks door het kantoor van diens adjudant. In tegenstelling tot wat hij gewoon was te doen, ontving Himmler mij zonder zijn adjudant en hij zei:
  “De Führer heeft bevel gegeven dat het Joodse vraagstuk eens en vooral moet worden opgelost en dat wij, de SS, dit bevel moeten uitvoeren.” …..En Eichmann verklaarde het volgende in zijn laatste toespraak tot het Hof, nadat hij ter dood was veroordeeld: Deze massamoorden zijn uitsluitend het resultaat van het beleid van de Führer………….. Zo waren er duizenden overlevenden van de concentratiekampen die zeer duidelijke ooggetuigenverslagen hebben vastgelegd over de toestanden en de gang van zaken daar (zoals Rudolph Vrba en Jaap van Duijn (dwangarbeider)). Het is hoogst onwaarschijnlijk dat al deze getuigen in een complot zaten en daarom allemaal gelijkluidende verslagen gaven over hun belevenissen; Er waren verschillende hoge nazi’s zoals Rudolf Höss en bewakers van concentratie- en vernietigingskampen die de verslagen onafhankelijk hebben bevestigd.
  Hoewel de nazi’s aan het eind van de oorlog veel materiële bewijzen trachtten te vernietigen is er genoeg overgebleven, zoals persoonlijke spullen waaronder de honderdduizenden brillen, tassen en koffers, kledingstukken en schoenen die in opslagkamers bij de kampen werden aangetroffen. Zelfs grote balen mensenhaar werden aangetroffen dat alleen door tienduizenden personen geleverd kon zijn.Er zijn talloze getuigenissen van vergassingen en andere wreedheden, van Joden die de kampen hebben overleefd en ook van andere kampgevangenen, zoals krijgsgevangenen. Uiteraard zijn veel gevangenen die getuigden over de vergassingen niet Joods. Kijk bijvoorbeeld naar de getuigenis van de Poolse officier Zenon Rozansky over de eerste gasmoord in Auschwitz, waarbij 850 Russische krijgsgevangen vergast werden, in Reitlinger, The Final Solution, p. 154: Welke ‘revisionist’ zal dit ontkennen? Wie van hen was erbij? Wie van hen is er bevoegd om Rozansky te vertellen wat hij wel of niet heeft gezien? Waarom zouden lijkenhuizen een dringende behoefte hebben aan kijkgaten van een dubbele laag bijna centimeterdik glas?Hoe verklaren de ontkenners dat verschil, aangezien zij zeggen dat zowel de gakamer als de ontkledingsruimtes lijkenkamers waren? Waarom wel ventilatiegaten op het ene en niet op het andere dak, en is het toeval dat de kamer met de gaten sinds de jaren 1940 wordt aangeduid als de gaskamer?……… Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord, er is een Jood vermoord en dat is zes miljoen keer gebeurd. Zodat je, als je werkelijk zou willen weten wat de jodenvervolging betekent heeft, zes miljoen biografieën zou moeten schrijven van deze zes miljoen enkelingen.
  Abel Herzberg, Dagboek uit Bergen-Belsen, 1950 

  Antwoord
 9. mr. drs. Bou

  Beste Niels,

  Mensen die twijfelen aan de Holocaust, twijfelen niet aan het feit dat er in de NAZI-tijd miljoenen mensen zijn vermoord. Het probleem is alleen dat objectief historisch onderzoek naar deze massamoord VERBODEN is. Je moet er in geloven…

  In de concentratiekampen zaten niet alleen Joden, ook Roma en Sinti werden vervolgd, evenals homoseksuelen en communisten. In WO II zijn ook miljoenen Russen omgekomen. Toch claimen de Joden de Holocaust alsof het alleen hen trof. Daarom hebben ze “recht op een eigen land”, maar Palestina was bepaald geen onbewoond gebied. Om hun eigen land te krijgen, hebben de Joden de Palestijnen met geweld verjaagd.

  Het gaat dus niet om de vraag of de Holocaust waar gebeurd is, maar om de vraag of we daaraan ook mogen twijfelen.

  Antwoord
 10. mr. drs. Bou

  Revisionisten van de tweede wereldoorlog

  Er zijn een aantal mensen, waarvan sommigen van joodse afkomst, die een aantal zaken van de holocaust sterk in twijfel trekken. Bijvoorbeeld het totale aantal joden wat is omgekomen zou volgens hun aanzienlijk lager liggen dan de 6 miljoen die in de meeste geschiedenisboekjes staat. Ook beweren zij dat de verhalen over zeepproductie en het maken van lampenkappen van mensen net als het bestaan van gaskamers Sovjet propaganda was en hier zou volgens hun nooit wetenschappelijk houdbaar bewijs voor zijn geleverd. Deze mensen met een andere kijk op dit stuk geschiedenis worden ook wel revisionisten genoemd. David Cole was een jonge joods opgevoede man toen hij richting Auswitch ging en daar zelf onderzoek deed naar wat veel revisionisten beweerden. Hieronder zijn verhaal

  Deel 1 en deel 2.

  Antwoord
 11. mr. drs. Bou

  Die is leuk, Ankie! 🙂

  Antwoord
 12. ankie

  Voordracht van de advocate Sylvia Stolz over de verdediging van zgn.
  holocaust-ontkenners, waaronder Ernst Zündel.
  Deze rede vond plaats op 24 november 2012 te Chur, Zwitserland,
  tijdens de Anti-Zensur Konferenz (AZK).

  Gepubliceerd op 18 januari 2013 (English Subs) en de video duurt 44 min.

  http://www.youtube.com/watch?v=PoJY5cBxmdw

  Antwoord
 13. mr. drs. Bou

  Sylvia Videler heeft op BOINNK!!! nu ook een artikel geplaatst over de twijfel aan de Holocaust. Het artikel zelf is nogal Bijbels, maar het wordt gevolgd door een grote verzameling links.

  Leugens ontmaskeren, oké, maar dan ook allemaal alsjeblief

  Verder blijken de reportages waarvan ik in een eerdere reactie vermeldde dat ze verdwenen waren, weer online te staan.

  History Channel- Auschwitz (The Forgotten Evidence) duurt 45 minuten.

  BBC Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’ blijkt uit meerdere afleveringen te bestaan. De vraag in hoeverre dit propaganda is, laat ik over aan iemand die alle afleveringen heeft bekeken.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Defamation: Israël en het geloof in anti-semitisme « BOUblog - [...] de zoon van twee Joden die Auschwitz overleefden en nu een felle criticus van de manier waarop de Holocaust…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 × 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën