Selecteer een pagina

Archieven

De beste wensen van Marcel Vervloesem

Een week of twee geleden ontving ik een brief van Marcel Vervloesem:

Beste Bou,

Met deze dank ik je vooral voor je mooie kaartje dat ik hier in mijn celkamer te Turnhout met de feestdagen mocht aantreffen. Het deed mij veel plezier te merken, dat er toch mensen zijn die aan me dachten. Zelf ben ik nu wat genezen na de laatste weken op mijn ziekenbed te hebben doorgebracht. Maar kom, ik red het wel. Belangrijkste is dat we er nog steeds zijn en onze inzet en overtuiging trouw kunnen blijven. Ik hoop dat ook voor u de feestdagen vreugde mogen brengen en het komende nieuwe jaar voor u goed mag zijn.

Ik hield er aan om je dit briefje te zenden met mijn dank. En dat dit u plezier zal doen.

Veel liefs en van harte,
Marcel.

Vervloesem Marcel
Wezenstraat 1
Sectie 4 – celkamer 86
2300 Turnhout
België

Natuurlijk deed dat briefje me plezier! Normaal gesproken had ik het dezelfde dag nog gepubliceerd, maar achter de schermen waren er wat problemen gerezen. Vanaf het moment dat ik over Marcel Vervloesem begon te schrijven, lag BOUblog onder vuur. De site laadde soms heel traag, reacties plaatsen ging dan moeizaam, het plaatsen van een artikel ging soms helemaal niet meer. Dan zat ik te schrijven en als ik de tekst wilde opslaan, verdween deze voorgoed in het niets. Mijn provider werd bestookt met DDos aanvallen, hun server lag plat. Men probeerde in te breken in BOUblog, waarop ik het wachtwoord wijzigde. Er volgde een spamaanval van honderden Russische reacties, die gelukkig goed werd opgevangen door mijn spambox.

Ook bleek dat een site, Dutchpredators, die zich toelegde op het achtervolgen, belasteren en zwart maken van Yvonne van Hertum, op het idee was gekomen dat ik een vriendin van haar ben en een medewerkster van haar organisatie Stop Kinderseks. Reeds in juli had deze site daarom mijn naam, adres en telefoonnummer gepubliceerd. Dit is zowel smaad als in strijd met de privacy. De schrijvers (of was het er maar één die steeds onder verschillende namen schrijft?) bleken zich te verschuilen achter een postbus in Houston, Texas. Hun provider was onvindbaar en uit hun reacties op BOUblog bleek dat ze gebruik maakten van proxy-servers. Kortom: een trollensite. Daarop heb ik aangifte gedaan van smaad en schending van mijn privacy.

Rond dezelfde tijd had Patrick Savalle, de drijvende kracht achter Zapruder inc., de sociale nieuwssite Zaplog verbouwd. Zelf was ik even full time bezig met de verbouwing van mijn huis, dus weg van de digitale snelweg. Toen ik terug kwam en weer wilde invoegen, was mijn eigen ZAP-site op Zaplog verdwenen. Jammer, want die gebruikte ik mede als archief. Maar er was nog veel meer veranderd. Het zal allemaal wel een verbetering zijn, maar voor mij was het een puzzel. Er was ook een automatische feed gemaakt voor BOUblog, waarop mijn hele artikel verscheen, dus niet alleen de bovenste alinea. Die feed pakte namelijk mijn WordPress codes niet. Tot mijn verbijstering verscheen er een heel artikel van mij op Zaplog, inclusief copy-right, ingebracht door iemand anders. Asjemenou!

Nu gebeurt het wel eens dat ik in een reeds geplaatst artikel iets wil veranderen. Ook heb ik een keer een heel artikel gewist, omdat ik er niet langer achter kon staan. Als men mijn copy-right schendt, dan kan ik zelf niets meer in de tekst veranderen. Vandaar dat ik Patrick vroeg om die feed te verwijderen. Het antwoord was: “Nee, waarom zou ik?”

Om problemen te voorkomen, ging ik sindsdien na het plaatsen van een artikel op BOUblog eerst naar Zaplog, waar het dan binnen een half uurtje verscheen in de feed. Dan linkte ik het zelf aan Zaplog, liet de bovenste alinea staan, wiste de rest en men kon verder lezen op BOUblog. Helaas ging ook dat mis, al duurde het even voor ik begreep waarom. Mijn eerste alinea bevatte soms teveel woorden voor een “linkdump”. Het copy-right wordt op Zaplog automatisch gecontroleerd, zodat ik dan een foutmelding veroorzaakte. Patrick boos, ik in de war: wat doe ik nou weer verkeerd? Vermoeiend, hoor, dat sociale bloggen.

Na enig overleg was die feed nog steeds niet gewist en op verzoek van Patrick plaatste ik vervolgens het hele artikel op Zaplog. Eerst wachten op de feed, dan plaatsen en dan, omdat Zaplog mijn codes niet pakt, het artikel controleren en verbeteren. Dat ging eerst even goed, maar het liep niet goed af.

Op vrijdag 18 december plaatste ik een artikel over PR de Vries. Dit ging over het meten met twee maten, omdat enerzijds Yvonne van Hertum wordt gezien als een pedo-jaagster, hetgeen ze volgens mij inderdaad is, terwijl de show van PR de Vries wordt gezien als misdaadverslaggeving. Volgens mij is PR eveneens een pedo-jager en zijn schandpaal is een vorm van eigenrichting waar ik tegen ben. Ik plaatste ook dit artikel op Zaplog, waarna BOUblog weer een aanval van slome onbereikbaarheid kreeg. De discussie verplaatste zich daarom op zaterdag en zondag naar Zaplog. Terwijl we van gedachten wisselden over pedo’s en pedo-jagers, en terwijl ik baalde omdat BOUblog niet werkte, waardoor ik weer eens mijn tekst kwijt was, sprong er opeens een alpha-mannetje uit de boom. Hij is moderator op Zaplog, schrijver op Zapruder en hij schold me voor rotte vis. Een dergelijke reactie zou bij mij beslist niet door de keuring komen! Toen ik de volgende morgen terug kwam, was BOUblog off line en op Zaplog had ik een IP-ban, al duurde het even voor ik dit begreep:

System Offline
Geachte ZapLoggers, Duizend maal excuses, maar we liggen eruit. Het systeem ligt plat. De boel staat uit. Niemand weet het. Wie weet zijn we zo weer terug. Misschien wel nooit meer. Meestal duurt het nooit lang en vaak is het gewoon bewust, heel soms komt er uiteindelijk iets heel moois tevoorschijn. Ik zou zeggen, duimen maar…

Uit een e-mail wisseling met de heren van Zapruder bleek dat ik zelf niet langer welkom was, maar mijn artikelen wel. Die automatische feed bleef staan! Zo zout had ik het nog nooit gegeten. Inmiddels is die automatische copyright-schender na veel onaangenaam commentaar op mijn vermeende karakter toch verwijderd, maar als ik terug wil komen op Zaplog, dan moet ik eerst aan het alpha-mannetje bekennen dat ik een rotte vis ben, dus dat stinkt me teveel.

Natuurlijk lees ik nog altijd mee op Zaplog, want de voorpagina is voor mij nog bereikbaar, maar ik kan niet meer inloggen. Jammer is natuurlijk wel, dat ik op Zaplog een aantal aardige mensen kende, die me soms goede tips toespeelden via mijn inbox. (Dank je wel, Toktok! 😉 ) Maar zonder Zaplog houd ik opeens weer tijd over voor de evaluatie van het werk van Velikovsky, waaraan ik al vele jaren werk. Leuk werk! Gisteren meldde Petje dat ook de Dutchpredators van Internet zijn verwijderd. Alles gaat nu weer goed. Eindelijk!

In de loop van de correspondentie met mijn provider heb ik zelfs mijn statistiek terug. Sinds mijn artikelen niet meer verschijnen op Zaplog, is het aantal unieke bezoekers weer opgelopen tot ruim 1000 per dag. Zij bekijken dagelijks 4000 tot 5000 pagina’s. Natuurlijk schrijf ik niet voor de kijkcijfers, al vind ik het wel leuk dat mijn blog zo goed bezocht wordt. Ik schrijf omdat ik er veel van leer, ik doe het graag en als er maar één bezoeker zou zeggen: “Dank je wel, hier ben ik iets wijzer van geworden!”, dan ben ik reeds tevreden. Dat hier gisteren 1180 bezoekers voorbijkwamen, die samen 4948 berichten bekeken, daar merkte ik zelf immers niets van…

Nu zal ik Marcel Vervloesem nogmaals een kaartje sturen, want het lijkt me een lieve man. Ook weet ik van Robert Hörchner hoe blij men iemand kan maken met een kaartje. Mocht u nog twijfelen aan de onschuld van Marcel, bekijk dan deze aflevering van Faits Divers, september 1998. Daaruit blijkt dat Vervloesem op een volledig correcte manier informatie en bewijzen verzamelde over de pedo-criminele netwerken en dat hij deze bewijzen overhandigde aan justitie. En wat deed justitie daarmee? Niets, helemaal niets! Men begon alleen de boodschapper te vervolgen. Daarom zit Marcel Vervloesem nu onschuldig in de cel. Mijn verzoek aan alle 1000 lezers is daarom: stuur hem ook eens een kaartje…

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

30 Reacties

 1. philip

  Geachte Drs. Bou,

  Met veel respect wil ik U bedanken voor het licht dat U straalt op verschillende donkere zaken die beschreven en gesignaleerd moeten worden zodat we een mening kunnen vormen en leren.
  Dank U wel voor Uw bezielde website, de vele bezoekers bewijzen Uw werk voor de goede zaak.
  Met een vriendelijke groet, Philip

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Philip. Nu ben ik dus stik-tevreden! 🙂

  Antwoord
 3. Eheu

  ‘Hartelijk dank’, beste Bou, voor al je artikelen die het denken stimuleren, en in het bijzonder voor dit artikel. It ain’t easy, keep on going!
  Ik wil graag iedereen oproepen Marcel Vervloesem te steunen, opdat zijn onschuld vast komt te staan, en de misdadige kindermisbruikers uit de Zandvoort-kinderporno zaak die achter zijn onrechtmatige veroordeling zitten -omdat ze daarmee Marcel die deze zaak 12 jaar geleden aan het licht heeft gebracht het zwijgen willen opleggen- voor het gerecht gedaagd worden kunnen. Dat is geen eenvoudige zaak, want bij die Zandvoort zaak zijn hooggeplaatste lui uit internationale politieke en bestuurlijke kringen betrokken, zelfs uit Koninklijke kringen en verder lieden uit de machtige internationale high-society in het algemeen. Ze is ook direct verbonden met de zaak Demmink en met internationale spionage en andere justitiele en politieke schandalen inhoudende het bestaan van wereldwijde misdaad-netwerken waarbij onze overheden betrokken zijn en die men coûte que coûte, willens en wetens -ten koste van hoeveel onschuldige levens en levende onschuld tenslotte?- in de doofpot probeert te stoppen, een poging waaraan de MSM grotendeels medeplichtig zijn, en zelfs, op straffe van strafrechtelijke vervolging (onder aanroeping van het ‘staatsgeheim’) wettelijk gedwongen kunnen worden zich medeplichtig te maken.
  De algemene term voor dat ‘net’ van misdadigheid dat over deze wereld ligt, is ‘het militair-industriële complex’. Het is zaak allicht om elk onderdeel van dat complex van misdaden afzonderlijk zo precies mogelijk te onderzoeken en in kaart te brengen, en daarbij de lijnen tussen elk afzonderlijk deel en de andere onderdelen ervan en daarmee met het grotere geheel tenminste aan te geven: zodoende werkt de strijd voor de waarheid en voor de gerechtigheid in elke afzonderlijke zaak die in elke andere zaak in de hand, en ontstaat er tegelijkertijd zicht op een algemeen ‘patroon’ dat al die zaken gemeen hebben, ofwel op een voor ‘het algemeen belang'(dwz de som van al onze afzonderlijke particuliere belangen) schadelijke ‘ideologie’, dwz op een manier van denken en doen die blijkbaar gangbaarder en meer algemeen geaccepteerd is dan menigeen zou durven denken, en die -in tegenstelling tot wat in eerste instantie ‘waar’ lijkt te zijn- tenslotte averechts en contraproductief blijkt te werken.
  Gelukkig zie ik dat sites zoals deze, ieder op hun eigen manier, een bijdrage leveren aan de strijd tegen éen of meer facetten van dat misdadige ‘militair-industriele complex’ en zodoende aan de ‘ideologie-kritiek’ die voor een efficiente strijd voor de rechten van het individu en voor de mensen-rechten, dwz tenslotte voor het ‘algemeen belang’, noodzakelijk is. En gelukkig zie ik ook een begin van zoiets als een internationale samenwerking voor die zaken tussen mensen over de hele wereld die het belang van deze strijd inzien (of die tenminste, wegens hun meertaligheid, het belang daarvan kúnnen inzien), vooral via en danzij het Internet.
  Ik wil, ook uit eigenbelang, iedereen die actief aan die vreedzame maar harde strijd een bijdrage levert, hartelijk bedanken daarvoor en van harte aanmoedigen daarmee door te gaan.
  Om enigszins te proberen een bij veel mensen automatisch opkomende zgn. ‘rationele/sceptische’ reactie op mijn hierbovenstaande beweringen, te pareren,kan ik nog opmerken dat ‘niemand minder’ dan een amerikaanse president in de nasleep van de laatste WO openlijk gewezen heeft op het gevaar voor de maatschappij als geheel dat volgens hem uitging van dit ‘militair-industrieel complex’. Ik herinner mij even zijn naam niet meer, maar u hebt het vast binnen 30 seconden via Google gevonden, in veel minder tijd dus dan u menselijkerwijs nodig zult hebben om u een gegrond idee over de concrete vormen waaruit dat gevaar bestaat, te vormen, waarna het nog maar geduldig afwachten is óf en wat u eventueel denkt te kunnen bijdragen in de strijd daartegen. Hopelijk weet u daarbij de ergste al te voor de hand liggende ‘geruststellende’ maar daarom niet minder valse en uiteindelijk funeste rationaliseringen te vermijden.
  Succes!

  “Ach!”

  Antwoord
 4. Wieteke

  “Dank je wel, hier ben ik iets wijzer van geworden!”

  “Bij deze Bou! En voor de volle 100% gemeend, maar dat weet je. :)”

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Wieteke,

  Dank je wel, maar achter de schermen is het nog steeds niet helemaal veilig. Er is nog een site die er plezier in heeft om me te belasteren en door het slijk te halen. Dat is echter geen trol, ik heb zijn naam en adres. Tegen hem kan ik dus de reguliere weg bewandelen. Vervelend is het wel! 🙁

  Beste Eheu, het wordt nog steeds erger. Ik las op de voorpagina van Zapruder een bericht over een Amerikaans arrest van de Supreme Court. Die heeft besloten dat corporaties (rechtspersonen) zich kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting als ze reclame willen maken voor politici. In de VS worden heel veel banen vergeven middels verkiezingen en de winnaar is meestal degene die de meeste publiciteit (en dus geld!) krijgt. Vanaf vandaag zijn politici gewoon te koop!

  De Amerikaanse politieke commentator Keith Olberman is daar bóós over! Zijn commentaar op video duurt 12 minuten en is de aandacht meer dan waard. Zie voor meer achtergrondinformatie dit artikel en ook dit artikel:

  The Supreme Court of the United States has no right to breathe human life into investment groups owned by terrorist sympathizers, foreign arms dealers or groups working for the downfall of the United States and everything we believe in, but 5 “justices” have done just that. We now have a new government above our government, above our people, one above any law. Five judges have created institutionalized gangsterism as the new form of government for the United States.

  Dit korte artikel is er ook helder over:
  Corporate Personhood Should Be Banned, Once and For All:

  This corporatist, anti-voter decision is so extreme that it should galvanize a grassroots effort to enact a Constitutional Amendment to once and for all end corporate personhood and curtail the corrosive impact of big money on politics.

  Helemaal mee eens! Weg met de rechten van rechtspersonen. Het zijn gewetenloze zombies met een psychopathische persoonlijkheidsstructuur!

  p.s.: vanmorgen was ik wel erg vroeg op. En dat midden in de winter! 😉

  Antwoord
 6. petje

  De tien redenen voor de heropening van het dossier dutroux bis (onderzoek naar de paar duizend haren die in de kelder
  in het horrorhuishuis van Dutroux zijn gevonden, waarvan er 885 zouden dienen te worden onderzocht)die onderzoeksjournalist Herwig Lerouge noemt, hebben – zoals viel te verwachten en temeer daar een andere Dutroux zich al weer heeft aangemeld – niet mogen baten. Het voortdurend uitgestelde onderzoek is nadrukkelijk gesaboteerd, de buitengewoon onvolledige “uitkomsten” zijn in de Belgische pers bewust verwarrend naar buiten gebracht en Justitie besluit al een paar dagen later het onderzoek naar de haren snel te zullen sluiten..
  De uitkomst stond natuurlijk al van begin af aan vast.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMA25112004_015
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100123_016
  http://www.epo.be/uitgeverij/essay_tekst.php?id=lerouge_dutrouxbis
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article486352.ece/Was_complottheorie_Dutroux_toch_juist

  Antwoord
 7. petje

  Het in de vorige post genoemde artikel uit het Nieuwblad is – abusievelijk – al van 25 november 2004. Als je het leest zou het echter ook op 23 januari 2010 geschreven kunnen zijn..
  Dit onderstreept temeer dat de uitkomst van het haren/dutroux-bis onderzoek natuurlijk al vast stond..

  Dossier Dutroux-bis afgelopen
  De Kamer van Inbeschuldiging- stelling (KI) in Luik heeft beslist dat het dossier Dutroux-bis, waarin werd gezocht naar de vermeende netwerken rond Dutroux, wordt gesloten. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. In het dossier zitten alle sporen naar andere feiten die de bende gepleegd zou hebben of naar andere daders die bij de moorden en ontvoeringen betrokken waren.

  De KI van Luik oordeelde dat alle pistes zijn bekeken en gecontroleerd en dat er geen hoop meer moet gekoesterd worden op mogelijk nieuwe elementen waardoor nog andere verdachten zouden kunnen geïdentificeerd worden. Ook wat de beschuldigden betreft, zijn er geen nieuwe aanwijzingen.
  (..)
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMA25112004_015

  Antwoord
 8. petje

  Regina Louf, X1, geeft een haarscherp beeld van de motieven en achtergronden van een kindermisbruiknetwerk; omdat ook hoge justitie-ambtenaren aldus worden gechanteerd is het zeer begrijpelijk dat een zaak als dutroux-bis snel weer in de doofpot komt..:

  “Since I was 8 or 9 years old, Mich [Nihoul] would often enough take me with him and give me the assignment to hang around a certain customer. I liked doing that. I enjoyed seeing them shamble around, their efforts to stay out of my way unnoticed. I smiled when Mich asked me to stand next to a customer to make a picture, and how the customer reluctantly smiled and put a weak arm around my shoulder… The glances which were then exchanged between the one taking the picture and the customer were priceless. The customer knew he was trapped…
  In the night they had been the boss, now they were prey… Too bad that most of them, once they knew they had been trapped, went to experiment even more during the night… In Brussels there was a villa in which a room was set up with built-in cameras. Even in the 1970s these cameras were so discrete that only the people who maintained them and the child-hookers knew where they were located…
  Why did I had to get those guys clearly in the picture, why was I supposed to get them to hit me and brutally rape me? Why was ‘regular’ sex often not enough?… Blackmail, the word that was never mentioned, I only started to really understand when I was thirteen, fourteen years old… The deals that were struck between the perpetrators were negotiated before I went to bed with them, while I was sitting with them at the diner table – like the carrot in front of the mule to make him go faster – or after the sex.
  As appetizer or dessert, it made no difference to me, for them it was a way to keep each other to the deals made, unwritten contracts with enormous binding power. Because once you’ve had sex with a child, you are branded… unless all parties keep their mouths shut. Then nothing tastes sweeter than a child, one of the perpetrators once remarked.
  Contracts between the business milieu and the political world, contracts between businessmen amongst each other, fraud with subsidies or licenses, setting up fake firms, criminal contracts like arms trade… everything was possible. And it always ended with sex and children… Pictures were taken, in jest, to keep both parties to their contracts… The men were brought to ideas by child pornography movies that were played at parties…
  The pimps also had another tactic. They invited a person who could be useful to them. They went to dine with him, and took him – after he had been liquored up – to a ‘party’. Men from the top layer of society are used to visiting or getting offered prostitutes. They usually knew that something like this would follow, and the prostitutes they would see upon entering would be slightly older girls, between 16 [sexually mature in Belgium] and 18 years old.
  More booze and cocaine would be supplied, for ambience. And only then the ‘prey’ would be taken to a room where a younger girl was waiting, like me, then. I had the assignment to get him into bed with me and if I didn’t succeed in that sanctions would follow. The bed scene was secretly filmed and served for blackmail purposes. Most men probably realized only afterwards in what kind of hornet’s nest they now found themselves, but by then it was far too late…
  Men were introduced to the network by colleagues, friends or family members. Carefully or slowly, or briskly after a party. Step by step customers, who first went to bed with me cautiously, were stimulated to rougher sex. I was forced to help them with that… They became complicit and at the same time their mutual connections became tighter.
  Not one of these people was still inclined to sign contracts with individuals outside the network. If that happened one could make them pay dearly for that… I always pretended to like their advances, I fought back if they wanted to, I played their games. Then I stayed important and didn’t end in the end circuit. Because hidden to the outside world children were dying at the orders of customers who were willing to pay the money. The child-prostitutes all knew it, and the longer you revolved in the circuit, the bigger the threat.”
  Regina Louf, ‘Zwijgen is voor daders – De getuigenis van X1’, p. 99-103
  http://www.ipcc.nl/

  Antwoord
 9. mr. drs. BOU

  Petje, ik weet het, de waarheid over seks is heftig! Maar wat doen we er aan? Ooit dacht ik dat het voldoende was om hen door de mand te laten vallen, maar hun namen zijn nu bekend. Zij maken echter de dienst uit… 🙁

  Antwoord
 10. Eheu

  DOOFPOT KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: BELGISCHE KONING MEDEVERANTWOORDELIJK.

  Actievoerder Marcel Vervloesem geisoleerd in de gevangenis van Sint-Gillis

  Brussel, 30 januari 2010

  De Belgische Koning ondersteunt kindermisbruikers, zoveel is zeker.

  In 1998 ontving hij 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort van de vzw Werkgroep Morkhoven.
  Die werden door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (Vlaamse christendemocraten) ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt.

  In 2008, voordat Marcel Vervloesem na een jarenlange mediacampagne werd opgesloten, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de kinderporno-cd-roms spoorloos verdwenen waren.

  De Werkgroep schreef hierover naar Van Parys die als zogezegde justitiespecialist in de Commissie Justitie van de Senaat zetelt.
  Van Parys antwoordde dat er een ‘onderzoek liep’.
  De Werkgroep Morkhoven vroeg aan Van Parys welk ‘onderzoek’ hij bedoelde maar Van Parys reageerde niet meer.

  De Werkgroep schreef ook naar de Koning en zei dat de kinderporno-cd-roms die hij ‘voor onderzoek’ had laten overmaken, verdwenen waren.

  Pas na zes maanden kreeg de Werkgroep een nietszeggend antwoordje van het Koninklijk Paleis waarbij men zei dat ‘men de brief ontvangen had’.
  En daarmee bleek de zaak te zijn afgehandeld.

  De bijna 90.000 kinderen op de kinderporno-cd-roms werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden nooit opgespoord en vervolgd.

  De zwaar zieke Marcel Vervloesem die voor een totaal van 50 dagen geisoleerd werd en 591 uren aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen en medische toestellen werd vastgeketend, is momenteel opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis alwaar hij totaal geisoleerd wordt.

  Hij mag geen enkel bezoek ontvangen, mag niemand telefoneren, kan niemand schrijven en kan geen brieven ontvangen.
  Hij mag zijn cel niet verlaten. Zijn noodzakelijke bewegingstherapie werd stopgezet. Er is geen eten voor diabetici voorzien.

  Normaal gezien, had men hem (en rekening houdende met zijn gezondheidstoestand) met een dagtransfert naar Sint-Gllis moeten voeren zodat hij dezelfde dag nog, terug naar de gevangenis van Turnhout zou kunnen weerkeren.

  Over een paar weken wordt hij op precies dezelfde manier naar de gevangenis van Hasselt gebracht terwijl hij met een simpele dagtransfert naar de strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen had kunnen gevoerd worden.

  De situatie kan dodelijk zijn voor de aktivist die nog herstellende is van een week isoleercel in de gevangenis van Turnhout waarin hij met medeweten van minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse christendemocraten) werd opgesloten.

  Het Koninklijk Paleis maakt zich blijkbaar ernstige zorgen inzake de groeiende internationale aandacht rond de kinderpornozaak Zandvoort en het planmatige uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem die, juist voor zijn gevangenschap, op eigen vraag door de Nederlandse justitie in de kinderpornozaak Zandvoort gehoord werd.
  Vandaar dat De Clerck die sinds zijn aantreden als justitieminister, volledig op de hoogte is van dit dossier, Marcel Vervloesem nu waarschijnlijk de genadeslag moet geven.

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

  Antwoord
 11. gepke de leef

  Zou iemand eens in de reden willen duiken waarom chief politie
  Kennemerland Bob Visser met stille trom van toneel is verdwenen.

  Denk aan Zandvoort pedo’s. terreur gevangenen Irak waar hij ook
  de baas van cellenblok was. en bizar 2009 innovatieprijs voor
  internet kinderporno betrijding cq uitlokking beloning 30 duizend euries.

  zat ook in sova politie Kennermerland(nu) die ook zo fout was
  tussen 1940 1945 en wat hij wel even zou verdoezelen.

  Antwoord
 12. mr. drs. BOU

  Beste Gepke, dat was beslist niet met stille trom. Bob Visser heeft promotie gemaakt!

  Hij is nu hoofd van de School voor Politieleiderschap. En in September heeft hij een lintje gekregen.

  Zoals je weet, is er in de oorlog nog nooit iemand fout geweest! Of het nu 40-45 is of Irak, de grootste vijanden in iedere oorlog zijn altijd de slachtoffers en het eerste slachtoffer van de oorlog is altijd de waarheid!

  Antwoord
 13. petje

  Ik lees hier dat de politie van Waalre wel heeft ingegrepen en Norbert de Rijck van het Temse/Madeira netwerk in Waalre arresteerde:

  Uiteindelijk werd Nobert De Rijck door de politie van Waarle in Nederland, aangehouden. Ook Lothar Glandorf, eigenaar van een kinderbordeel in Rotterdam, en Robert Van Der Plancken, een jonge Belgische prostitué uit Amsterdam, die beiden in de kinderpornozaak Zandvoort zouden opduiken, kwamen daarbij ter sprake. Alhoewel de Belgische Justitie de bewijzen voor de criminele feiten al drie jaar lang in haar bezit had, was De Rijck heel die tijd als receptionist van het OCMW-ziekenhuis kunnen blijven werken en was hij vrij om kinderen en jongeren voor pornografische foto’s te ronselen.

  http://droitfondamental.eu/07-Zandvoort-Temse-Madeira-NL.htm

  Antwoord
 14. Jan Boeykens

  Ik kwam vandaag eigenlijk toevallig op je blog terecht en zag dat je met dezelfde problemen te maken had als Prinses J. de Croÿ die pndervoorzitter is van de vzw Werkgroep Morkhoven.
  Dat zal wel geen toeval zijn.

  Gisteren verscheen er voor het eerst een berichtje over de vrijlating van Marcel Vevloesem die reeds enkele maanden geleden onder voorwaarden is vrijgelaten. Dat ging samen met onze aankondiging (na een reeks nachtelijke telefoons en doodsbedreigingen) dat we opnieuw rond de kinderpornozaak Zandvoort zouden gaan werken. Eergisteren organiseerden we met een delegatie uit Litauen ook een aktie voor het Europees Parlement.

  Ziehier onze eerste reactie op het artikeltje in Het Nieuwsblad, de krant die vlak na de kinderpornozaak Zandvoort een zogenaamd interview afnam waarin Marcel Vervloesem zelf van vroeger kindermisbruik werd beschuldigd.

  Het artikeltje in Het Nieuwsblad van vandaag, 3.12.2010, dat in het kort werd overgenomen door de krant De Standaard (beiden van de mediagroep Corelio), komt waarschijnlijk van de journalist Ivo Meulemans die Marcel Vervloesem jarenlang als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal nagelde en de kinderpornozaak Zandvoort waar het allemaal rond draaide, doodzweeg.
  Uit goede bron vernamen we immers dat hij de voorbije dagen heel Morkhoven had afgeschuimd om Marcel Vervloesem te contacteren. Op één of andere manier wist Meulemans aan het telefoonnummer van Marcel Vervloesem te komen. Hij belde hem op ‘om hem enkele vragen te stellen’. Marcel Vervloesem antwoordde hem dat daar geen sprake van kon zijn omdat hij van Justitie een spreekverbod met de pers heeft gekregen. Meulemans zou verder aangedrongen hebben en vroeg of hij dan misschien ‘als vriend’ mocht langskomen. Vervloesem herhaalde nogmaals dat daar, gezien zijn spreekverbod, geen sprake van kon zijn. Vervolgens vroeg Meulemans aan Marcel Vervloesem of deze zich ‘aan de door justitie opgelegde voorwaarden zou houden’ ( die hij zelf als journalist en zogenaamde vriend, met een interview wilde doorbreken ).

  Antwoord
 15. Jan Boeykens

  Hierbij volgen nog enkele reakties:

  Kinderpornonetwerk Zandvoort: De leugens van De Standaard en Het Nieuwsblad

  Zoals men weet, kondigde de vzw Werkgroep Morkhoven onlangs aan dat zij opnieuw rond de in de doofpot gestoken kinderpornozaak Zandvoort gaat werken. De nachtelijke telefoons en doodsbedreigingen waarvan aangifte werd gedaan bij de politie was daar ondermeer de aanleiding van. Er kwamen ook nooit antwoorden op de gestelde vragen rond de kinderpornozaak Zandvoort en justitieminister De Clerck en zijn voorgangers dekten de zaak mee dicht. Gisteren voerde de Werkgroep Morkhoven met een delegatie van ‘Drąsiaus kelias’, een vereniging uit Litauen, een aktie tegen sexueel misbruik en corruptie voor het Europees Parlement. Vandaag publiceerde de krant Het Nieuwsblad plotseling een artikeltje over Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde. Het Nieuwsblad is toevallig de krant die in 1998, vlak na de bekendmaking van de kinderpornozaak Zandvoort, Marcel Vervloesem door middel van een zogezegd interview, van ‘kindermisbruik’ wist te beschuldigen en hem nadien jarenlang aan de schandpaal nagelde. Op die manier wist zij de kinderpornozaak Zandvoort mee dicht te dekken.

  Antwoord
 16. Jan Boeykens

  In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad dd.3.12.2010 heeft Meulemans het voor de zoveelste keer over de ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een uitdrukking die hij – zoals gezegd – tesamen met het woordje ‘kindermisbruiker’ tijdens het jarenlange proces dat volgde op de valse klachten tegen Marcel Vervloesem, heeft gebruikt om de activist door het slijk te halen en schuldig te doen verklaren. Marcel Vervloesem werd voor deze klachten uiteindelijk vrijgesproken nadat men enkele nieuwe klachten had gefabriceerd. Maar Meulemans die de kinderpornozaak met de bijna 90.000 slachtoffertjes op die manier mee wist dicht te dekken, maakt daar nergens melding van in zijn artikels.
  Meulemans onthult de woonplaats van Marcel Vervloesem zodat deze de kans loopt opnieuw lastig te worden gevallen door allerlei personages, waaronder Meulemans zelf.
  Vermeulen beweert dat Marcel Vervloesem ondermeer veroordeeld werd voor het ‘verspreiden van kinderpornografisch materiaal’ terwijl hij veroordeeld werd voor het verspreiden van pamfletten met gedeeltelijk afgedekte afbeeldingen van slachtoffertjes van de kinderpornozaak Zandvoort. Met de foto’s van gefolterde en verkrachte kinderen (waaronder zelfs baby’s) en de foto van een overleden meisje, toonde Marcel Vervloesem nogmaals aan dat er werkelijk sprake was van een kinderpornonetwerk dat onmogelijk kon dichtgedekt worden door hem te beschuldigen en, via een langdurig mediaproces, te laten veroordelen en op te sluiten.
  Meulemans verzwijgt niet alleen de belangrijkste feiten maar is, zoals dat gedurende 10 jaar het geval is geweest, ook niet correct in zijn berichtgeving.
  Inzake de voorwaarden die aan de vrijlating van Marcel Vervloesem zijn verbonden, schrijft hij: ‘Hij mag geen nieuwe feiten plegen en geen contact hebben met de media’.
  Maar één van de voorwaarden is ook dat Marcel Vervloesem ook geen contact meer mag hebben met verenigingen tegen kindermisbruiken.
  Hij eindigt zijn artikeltje met de woorden: ‘Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven’. Daarmee suggereert hij dat Marcel Vervloesem vrijwillig afstand nam van de Werkgroep Morkhoven, wat niet het geval is.
  Het contactverbod met de Werkgroep Morkhoven waarvan Marcel Vervloesem nog steeds bestuurslid is, maakt deel uit van de door Justitie gestelde voorwaarden. Alhoewel de voorzitter en de voorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven (Prinses J. de Croÿ en ikzelf) hem 8 en 12 jaar lang zijn blijven steunen; aanwezig waren op elke rechtszitting; hem gedurende 2 jaar in de gevangenissen van Turnhout en Brugge (en soms 2 x per week) zijn gaan opzoeken; hem voortdurend hebben geschreven; bijna dagelijks een telefoongesprek met hem en ook met zijn dochter hadden, heeft Justitie Marcel Vervloesem verboden om contact op te nemen met de voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven die, na al die jaren van samenwerking en ondersteuning, op een buitengewone manier met elkaar bevriend zijn geraakt.
  Dat is niet alleen onlogisch maar ook volledig onmenselijk.
  Marcel Vervloesem mag ook geen contact opnemen met Prinses Lancelotti van de Stichting der Prinsessen J. de Croÿ en Lancelotti alhoewel deze laatste Marcel Vervloesem zelfs nooit gezien of gesproken heeft. Marcel Vervloesem mag verder geen contact opnemen met de acteur Jo Reymen met wie hij goed bevriend is en op wie hij steeds kon rekenen.
  Het lijkt er dus wel op of men Marcel Vervloesem wil isoleren van zijn omgeving en vrienden.
  Yvo Meulemans die natuurlijk geen woord zegt over Marcel Vervloesem’s procedure voor het Hof van Straatsburg en de kinderpornozaak Zandvoort vanzelfsprekend blijft doodzwijgen, geeft de indruk daarmee nog eens extra te willen natrappen.
  Het resultaat van zijn misleidend schrijven is in ieder geval dat men nu gelooft dat Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven zelfgewild met elkaar hebben gebroken.
  Dat verklaart ook het telefoontje van een journalist van de Gazet van Antwerpen die me vroeg ‘waarom Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken heeft’…

  Onze skynetblogs, waaronder ‘Werkgroep Morkhoven’, worden intussen al weer een week geblokkeerd. Publicaties zijn onmogelijk. Er werd geblokkeerd na ons bericht dat we opnieuw actie gingen voeren rond de kinderpornozaak Zandvoort.

  Antwoord
 17. petje

  Bedankt Jan voor de uitleg over de situatie van Marcel.
  In het Nieuwsblad krijgt de advocaat in de mond gelegd dat Marcel met de Morkhoven groep heeft gebroken.
  Kan Raf Jesper dit wellicht laten rectificeren omdat hij dit niet gezegdkan hebben?
  Sterkte met jullie strijd en hopelijk kan Marcel zich snel weer bij jullie aansluiten als dit justitieel weer kan en als zijn gezondheid dit toelaat.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=S3336DLO

  Antwoord
 18. mr. drs. BOU

  Beste Jan Boeykens,

  Dank je wel voor de duidelijke uitleg. Op Klokkenluider online staat al een bericht: Eerbetoon aan Marcel Vervloesem.

  Ik zal daar even de link naar jouw uitleg plaatsen.

  Antwoord
 19. Jan Boeykens

  @ Petje
  Ik heb gisterenavond vastgesteld dat Het Nieuwsblad twee verschillende artikels heeft gepubliceerd. In de nationale uitgave van Het Nieuwsblad wordt er met geen woord over Raf Jespers gesproken en wordt er gewoon gezegd dat Marcel Vervloesem ‘met de vzw Werkgroep Morkhoven heeft gebroken’. In de lokale uitgave van Het Nieuwsblad (Turnhout en omstreken) wordt er verwezen naar de uitspraak van Raf Jespers.
  Ook dat is dus misleidend.
  Zoals gezegd heeft Marcel Vervloesem niet ‘met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken’, maar werd er hem, benevens een spreekverbod met de pers en een verbod om verenigingen tegen kindermisbruiken te contacteren, ook een verbod opgelegd om met de vzw Werkgroep Morkhoven en de acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep Morkhoven) die hem hebben gesteund, contact op te nemen.
  Het artikeltje is dus dubbel misleidend.
  Maar laat ons niet vergeten dat Het Nieuwsblad de eerste krant is geweest om Marcel Vervloesem na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, vals te laten beschuldigen.
  Diezelfde krant heeft ondermeer met haar journalist Yvo Meulemans, Marcel Vervloesem ook 10 jaar lang door het slijk gesleurd terwijl de kinderpornozaak Zandvoort en het dichtdekken ervan werd doodgezwegen.
  Het gaat dus niet om de uitspraak van Raf Jespers. Het gaat hem op de eerste plaats rond het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het feit dat we een week geleden nieuwe akties rond de kinderpornozaak hebben aangekondigd omdat we het slachtoffer waren van nachtelijke telefoons en doodsbedreigingen.
  Die akties zijn een goede zaak omdat al de vragen inzake de kinderpornozaak Zandvoort door justitieminister De Clerck en zijn voorgangers onbeäntwoord zijn gebleven terwijl de zaak door de politici en de pers tevens werd doodgezwegen.
  DAAR DRAAIT HET OM !

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

4 − een =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën