Archief
Artikelen

Dank zij Climate Gate en de koude winter die volgde op de klimaatconferentie in Kopenhagen, krijgen de mensen die zich verzetten tegen de global warming hoax langzaam maar zeker de publieke opinie mee. Dr. Richard Lindzen is een klimaatwetenschapper van het Massachusetts Institute of Technology, die zich binnen het wetenschappelijke debat al jaren verzet tegen de global warming hoax. Lindzen is ook een van de leiders van de Cooler Heads Coalition, een vereniging die wordt gesteund door het Competitive Enterprise Institute en die middels informatie en lezingen duidelijk wil maken dat global warming door CO2 een volstrekt onbewezen en voorbarige hypothese is.

Voor wie werkelijk geïnteresseerd is in de klimaat-discussie, is deze lezing van dr. Lindzen zeer informatief. Dank zij de projectie van de tekst is de lezing ook goed te volgen. Verder heb ik genoten van het gevoel voor humor van dr. Linzen, maar u hoeft dit natuurlijk niet te delen. De conclusie is interessant, want de global warming theorie berust op de aanname van een positieve feedback. Als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt, dan zou dat volgens de klimaatmodellen leiden tot de vorming van wolken, hetgeen het broeikaseffect zou versterken. De uitstraling van warmte van de aarde naar de ruimte zou dan afnemen. Dit blijkt echter niet het geval, de relatie blijkt in werkelijkheid zelfs omgekeerd! Dank zij de negatieve feed-back, dit in de vorm van minder wolken en een verhoogde uitstraling, kan een verhoging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet of nauwelijks leiden tot een verhoging van de temperatuur op aarde.

Er zijn op dit moment ook weer mensen die waarschuwen voor een gevaarlijke global cooling, maar alle klimaatschommelingen van de afgelopen decennia vallen binnen de marge van strikt normaal. Een zelfde klimaat-alarmisme (er komt een ijstijd!) deed ook al de ronde in de jaren ’70 van de vorige eeuw, om daarna plaats te maken voor de global warming hoax. Hoewel het deze winter nogal koud is, zijn de temperaturen beslist niet uniek of extreem. Het huidige winterweer duidt dus niet op het begin van een nieuwe ijstijd. Ook dat volgt uit de lezing van dr. Lindzen.

Cooler Heads with Dr. Richard Lindzen duurt 55 minuten.

Toegift: Larry King: Bill Nye vs. Richard Lindzen
(let ook op de suggestieve beelden op de achtergrond!)

Klein extraatje: Lindzen: Scientists Forced to Promote AGW
(hoe de Global Warming hoax de wetenschappelijke wereld corrumpeert)

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

38 Reacties op “Houd je hoofd koel met dr. Richard Lindzen”

Laat een reactie achter