Archief
Artikelen

Lord Christopher Monckton is een veelzijdig mens, maar de laatste jaren werd hij vooral bekend door zijn strijd tegen de Global Warming hoax. Op zijn website staan talloze artikelen waaruit blijkt dat Global Warming door CO2 niet bestaat. Hij formuleerde 35 punten van kritiek op “An Inconvenient Truth” van Al Gore. Monckton is geen klimaatwetenschapper, maar hij heeft de wetenschappelijke gegevens grondig bestudeerd en hij weet hoe hij ze moet interpreteren.

Uit Climate Gate blijkt hoe er geknoeid is met de klimaatgegevens, om ons te overtuigen van een niet bestaand gevaar. Op dit moment wordt in Kopenhagen internationaal vergaderd over de niet bestaande oplossing voor dit niet bestaande probleem! Als er ooit sprake was van een misdadige manipulatie om te komen tot een gewenste politiek, dan blijkt dit wel uit Climate Gate. Lord Monckton heeft gewoon gelijk gekregen.

Zijn speech voor de Heartland International Conference on Climate Change (pdf) in maart 2009 begint als volgt:

WHERE are they all today, those bed-wetting moaning Minnies of the Apocalyptic Traffic-Light Tendency – those Greens too yellow to admit they’re really Reds?
The main message of this conference to the bed-wetters is this. Stop telling lies. You are fooling fewer and fewer of us. However many lies are uttered, the scientific truth remains unalterable.
The Forces of Darkness, with their “global warming” chimera, came perilously close to ending the Age of Enlightenment and Reason. They almost ushered in a new Dark Age. Yet they have failed. Why? They have failed because you, here, have had the courage to face them down, to confront their falsehoods, and to nail their lies.

Daarmee is de toon wel gezet! In deze post heb ik drie lezingen van Monckton verzameld. In de eerste lezing formuleert Monckton zijn kritiek op het IPCC-rapport uit 2007. De tweede lezing stamt uit oktober van dit jaar, dus nog voor Climate Gate, en werd gegeven tijdens een tournee van Monckton in de VS. De derde lezing was een paar dagen geleden in Berlijn en deze gaat over Climate Gate. Hoewel de lezingen elkaar qua inhoud gedeeltelijk overlappen, maken ze gezamenlijk heel duidelijk wat er aan de hand is.

De volgende lezing werd gegeven in oktober 2007, in Churchill College, Camebridge, waar Monckton ook zelf gestudeerd heeft. Monckton spreekt hier voor een publiek van keurige studenten die nog braaf geloven in Al Gore. De lezing is vrij technisch en stevig onderbouwd met resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er nog geen Climate Gate was, laat Monckton aan de hand van vele voorbeelden zien hoe er door het IPCC werd gesjoemeld met data en onderzoeken, om te bewerkstelligen dat de uitkomst zou luiden: “Global Warming”. Zijn lezing duurt een uur, waarna het publiek vragen mag stellen.

Apocalypse? No! duurt een uur en 25 minuten.

De volgende lezing werd gegeven op 14 oktober van dit jaar, dus voor de e-mails van de Universiteit van East Anglia naar buiten kwamen, waarmee Climate Gate begon. Monckton was toen in de VS, waar hij sprak voor de Bethel University in St. Paul, Minnesota. In deze lezing spreekt Monckton zich duidelijker uit over de politieke consequenties van de Global Warming hoax. Het gaat om de levens van miljoenen mensen, voornamelijk in de Derde Wereld, die werden getroffen door honger en bittere armoede, toen de voedselprijzen stegen ten gevolge van het gebruik van “groene” biobrandstof. Ook komt het Engelse gevoel voor humor nu tot zijn recht, in deze lezing is Monckton zeer onderhoudend. De lezing eindigt met de politieke doelstellingen die blijken uit het voorstel voor het Verdrag van Kopenhagen. Een betere uitleg daarover gaf Monckton in zijn gesprek met Alex Jones.

Lord Christopher Monckton Speaking in St. Paul duurt een uur en 35 minuten.


De laatste lezing gaf Monckton op 4 december in Berlijn. Climate Gate was toen reeds een feit en de Klimaatconferentie in Kopenhagen zou over een week beginnen. Monckton laat zien welke wetenschappers aan de fraude hebben meegewerkt en hoe ze dat deden. Tot slot riep hij iedereen op om een petitie te tekenen. Het gaat dan om een Amerikaanse petitie, waaraan wij niet kunnen bijdragen.

Lord Monckton on Climategate at the 2nd International Climate Conference, Dec. 4, 2009 duurt 35 minuten

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

2 Reacties op “De lezingen van Lord Monckton over het klimaat”

Laat een reactie achter