Selecteer een pagina

Archieven

Marcel Vervloesem en de pedocriminelen

In juni 1998 werd een in Zandvoort wonende Duitser, Gerrie Ulrich, in Italië vermoord door een jonge Belg, Robbie van der Plancken. Ulrich hield zich bij leven onder andere bezig met kinderporno en Robbie was sinds zijn 12e jaar een schandknaap. Vlak voor zijn dood had Ulrich contact opgenomen met Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, sinds 1993 actief in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. Ulrich had Vervloesem cd-rom’s overhandigd met kinderporno en hem verteld dat er nog meer porno verborgen lag onder de vloer van zijn flat. Vlak na de dood van Ulrich begaf Vervloesem zich naar Zandvoort, waar reeds was ingebroken in de flat. Toch vond hij daar nog cd-rom’s met een grote hoeveelheid harde kinderporno. Een deel van het materiaal stuurde hij naar NOVA, die er op 15 juli 1998 een uitzending aan wijdde. Op de foto’s was zichtbaar hoe kinderen, zelfs baby’s, gruwelijk werden gemarteld en verkracht. Hoewel deze schokkende beelden internationaal de aandacht trokken, is dit porno-netwerk nooit verder onderzocht.

De Werkgroep Morkhoven strijdt al bijna 20 jaar lang (en met succes!) voor allerlei mensenrechten, zoals de rechten van rolstoelgebruikers, tegen de langdurige en onmenselijke opsluiting van psychiatrische patiënten in isoleercellen, voor de rechten van zieke gevangenen en voor een integere politie, justitie, politiek en pers. Zij werkt ook al 10 jaar lang rond kinderporno-netwerken en kreeg door de bemoeienis met de kinderporno uit Zandvoort internationale bekendheid. Hoewel er ruim 88.000 foto’s van slachtoffertjes op de Zandvoortse cd-roms stonden, waaronder ook foto’s van Manuel Schadwald die volgens Robbie van der Plancken is vermoord in een snuff-film, werden de kinderen nooit geïdentificeerd en de daders en producenten van deze kinderporno werden nooit opgespoord. Zij konden hun praktijken dus ongestoord voortzetten.

De Belgische justitie stopte deze kinderpornozaak in de doofpot door het bewijsmateriaal dat Vervloesem hen had doen toekomen, te verdonkeremanen. De Belgische Hoge Raad bevestigde in 2008 dat er 7 kinderporno-cd-roms uit Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. De Werkgroep Morkhoven had de cd-roms destijds aan het Koningshuis bezorgd en de Koning had deze op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V – Vlaamse Christen Democraten), ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.

Tevens begon het gerecht van Turnhout de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem strafrechtelijk te vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’. Ook verklaarde een vijftal “getuigen” dat ze als kind waren verkracht door Vervloesem. De websites van de werkgroep werden door de provider van Internet gehaald en ook op andere manieren werd de werkgroep gesaboteerd en gedemoniseerd. Op 6 februari 2008 werd Vervloesem veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, hoewel hij toen reeds zeer ernstig ziek was. In de gevangenis wordt hij zo slecht behandeld, dat hij het einde van zijn straf in 2012 niet levend denkt te halen. Hij verzoekt om euthanasie, maar dat wordt hem geweigerd. Op dit moment leeft hij nog, al heeft hij in de gevangenis geen leven. Voor zijn vrijlating kunt u hier een petitie tekenen.

Wie zich verdiept in de zaak Vervloesem komt terecht in een omgekeerde wereld. Marcel Vervloesem wilde het seksuele geweld tegen kinderen aan de kaak stellen en werd beschuldigd van het bezit van kinderporno. Hij heeft de beelden uit Zandvoort afgestaan aan de media en aan de Belgische koning, die ze doorstuurde naar justitie. Daaruit blijkt dat hij zelf geen enkele prijs stelde op dit materiaal, in tegendeel. Ook zouden de belastende verklaringen tegen hem zijn afgelegd door mensen die dit deden tegen een geldelijke vergoeding. Het vermoeden dat Vervloesem is veroordeeld omdat hij de kinderporno aan de kaak stelde, ligt dan voor de hand. Het vreemde is ook, dat zelfs NOVA de zaak Vervloesem doodzweeg, terwijl dit programma toch indertijd de beelden van de Zandvoortse porno van Vervloesem had ontvangen en er een uitzending op gebaseerd had.

Hoe zit dat nou toch met kinderporno en die zogenaamde pedofilie? Af en toe duikt er een verzameling foto’s of video’s op, waarop kinderen worden verkracht, gemarteld en zelfs vermoord. Het bezit van kinderporno is strafbaar, wie dergelijk materiaal ontdekt op Internet, kan dat anoniem melden. Seksuele omgang met kinderen is eveneens strafbaar: beneden de 16 jaar is het verboden en beneden de 12 jaar is de straf nog hoger. Af en toe wordt er ook iemand voor opgepakt, berecht en veroordeeld. Deze dader wordt door de media dan vaak tevens aan de schandpaal genageld, waarbij soms ook de foto op internet wordt geplaatst.

Maar de grote schandalen, waarbij vaak hoog geplaatste personen betrokken blijken, worden in de doofpot gestopt. Zie bij voorbeeld de zaak Dutroux, de zaak Haut de la Garenne, de Franklinzaak, de Sachsen-affaire en zo voort. Zo ontstaan de geruchten, die nooit worden ontzenuwd of bevestigd. Zou bij de kinderporno in Zandvoort soms een lid van het Koninklijk Huis betrokken zijn? Sommige daders daarentegen worden wel berecht, maar niet veroordeeld, zoals bij voorbeeld de Amsterdamse officier van justitie Joost Tonino en de Maastrichtse rechter Fokke Fernhout. Tegen anderen wordt wel aangifte gedaan, maar ze worden niet strafrechtelijk vervolgd. Een aangifte door een Turkse jongeman tegen onze SG van Justitie, werd niet in behandeling genomen, zodat er geen strafzaak op volgde. Het OM is immers vrij om zelf te beslissen of ze overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Intussen werd die Turkse jongeman in zijn eigen land wel opgezocht en bedreigd! Men wilde dat hij de aangifte zou intrekken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar de Turkse politie gegaan.

Volgens de Werkgroep Morkhoven, die nu wordt geleid door Jan Boeykens, geeft de Nederlandse overheid een totaal verkeerd signaal aan de burgers, door Joris Demmink niet te vervolgen, maar alle schandalen rond die man in de doofpot te stoppen. “Door in deze zaak geen grondig onderzoek te doen, voedt men alleen maar de twijfel omtrent de Nederlandse Justitie en het regeringsbeleid inzake kinderhandel en seksueel misbruik van kinderen.” Maar er is volgens mij meer aan de hand: door in deze zaak niet in te grijpen, is het vermoeden ontstaan dat er op hoge posten op ministeries en misschien zelfs in de regering mensen zitten die chantabel zijn! Dat zou natuurlijk grote gevolgen hebben voor het politieke en justitiële beleid.

Terug naar Vervloesem, een onschuldig veroordeelde activist die door de Belgische media wordt doodgezwegen en door de Belgische justitie letterlijk wordt doodgemarteld in de gevangenis. Contact met de pers is hem verboden, zijn medische verzorging is uiterst slecht en men mag dagelijks vrezen voor zijn leven. De Franse onderzoeksjournalist Serge Garde heeft zich deze zaak aangetrokken. In mei van dit jaar was hij in België, omdat hij werkt aan een anderhalf uur durende reportage over de kinderporno uit Zandvoort en de Werkgroep Morkhoven. Het Belgische ministerie van justitie weigerde echter om hem ook maar enige informatie te geven. Op 10 juni was hij te gast in de talk-show van de presentator Karl Zéro op de Franse zender BFMTV. Serge Garde spreekt zelf liever niet van pedofielen, omdat dit woord de indruk wekt dat deze mensen van kinderen houden. Garde noemt hen pedoseksuelen en als deze werkelijk een kind verkrachten, dan noemt hij hen pedocriminelen.

Karl Zéro interviewt Serge Garde is Nederlands ondertiteld en duurt 14 minuten.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

110 Reacties

 1. Ivanhoe

  Ik word hier toch kotsmisselijk van.
  Is er nu echt niemand in staat om dit Kafkaeske gedoe te doorbreken?
  Ik was al allergisch voor onrecht maar dit gaat toch wel alle perken te buiten.

  Tijd voor een volksoproer, als het echt niet anders kan.

  Antwoord
 2. petje

  Belgie is een pedostaat genoemd. Dat dit klopt blijkt wel uit de miserabele en onmenselijke behandeling van de Morkhovengroep en Marcel Vervloesem in het bijzonder.
  Ik heb verachting voor een volk dat dit laat gebeuren..

  Antwoord
 3. petje

  Wat me aan de video van Serge Garde opvalt is dat hij het verband met pedocriminaliteit door politici, rechters, zakenmensen en politiemensen niet noemt als een van de belangrijkste redenen waarom de Zandvoortse kinderporno cd’s in de doofpot terecht zijn gekomen in Nederland, Belgie en Frankrijk.

  Antwoord
 4. Jan Boeykens

  @ Petje

  Dat zou wel eens goed opgemerkt kunnen zijn…

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Dank voor de reacties en inderdaad, Ivanhoe, ook ik word er misselijk van. Als er weer eens een doorsnee-pedofiel aan de schandpaal wordt genageld, dan is heel Nederland in rep en roer. Maar politici, rechters, rijke zakenlieden en royalty kunnen zich ongestraft schuldig maken aan pedocriminaliteit. Het onderzoek wordt dan de berm in gereden en alles verdwijnt in de doofpot. En de slachtoffers worden vaak geronseld in kindertehuizen.

  Zowel in België als in Nederland wijzen de sporen soms ook in de richting van het Koninklijk Huis. Het dossier van Kleintje Muurkrant: Van Estoril tot Zandvoort is daar duidelijk over. Dit gaat over de twee zeewaardige zeiljachten van Gerrie Ulrich:

  Als je de onbevestigde berichten over de Apollo mag geloven gebeurden aan boord dingen met jeugdige opvarenden waar Richard Wagner wel vijf opera’s mee had kunnen vullen. Dat gold trouwens ook voor de Albatros, het andere schip van Gerrie de Zeehopser. Pikant en hardnekkig detail: ook een lid van ons Koninklijk Huis en diens advocaat zouden daar wel eens hebben gefokt en gebramzeild. Een net zo hardnekkig gerucht als dat rond de huidige Belgische koning Albert, die ook al eens bij een kinderfeestje zou zijn gesignaleerd.
  Kinderen die met enige regelmaat werden geleverd door de Nijvelse kinderrechter Jean-Pierre Agneesens en afkomstig waren uit … kindertehuizen.

  Maar wie dat aankaart, maakt zich al snel schuldig aan majesteitsschennis. Dit probleem is in de monarchie structureel.

  Niemand behoort boven de wet te staan, maar in feite is dat een fictie. Met geld, aanzien, macht en koninklijke waardigheid staat men kennlijk boven de wet.

  En pedocriminaliteit is bepaald geen onschuldig en liefdevol tijdverdrijf. De kinderen worden verhandeld, verkracht, gemarteld en soms zelfs wreed vermoord.

  Petje, je hebt wel gelijk, maar het interview met Serge Garde was maar kort. Hij werkt echter aan een lange documentaire. We mogen hopen dat hij voldoende visie heeft om daarin ook dit aspect aan de orde te stellen. Zijn verontwaardiging was in elk geval oprecht!

  Jan, bedankt voor je reactie en zou jij ons op de hoogte willen stellen als de documentaire van Serge Garde voltooid is? Ik neem aan dat jullie hem zullen opnemen als hij wordt uitgezonden. Ik versta wel voldoende Frans om het te kunnen volgen, maar ik hoop op een Nederlands ondertiteld exemplaar.
  Bij voorbaat mijn dank en tevens mijn complimenten voor de hele Werkgroep Morkhoven!

  Antwoord
 6. Jan Boeykens

  @ mr. drs. BOU

  Toen de zogenaamde ‘De Grote Vrager’ inging op het verzoek van de blog- en skynetblogspecialist Maarten Schenk om een negatief bericht van de Gentse blogspecialist M. Vuijlsteke over de vzw Werkgroep Morkhoven overal bekend te maken, ging ik eens een kijkje nemen op deze site.

  In de discussie die erop volgde, vroeg ik of niemand die zich slachtoffer noemde (of daadwerkelijk slachtoffer was) van foute beschuldigingen inzake kindermisbruik, zich vragen stelde over de zaak Demmink waarin ook sprake is van kindermisbruik of sexueel misbruik van minderjarigen en waarin er – in tegenstelling tot het merendeel van de pedocriminele zaken – geen grondig onderzoek wordt gevoerd.

  Er werd niet op gereageerd alsof het een taboe betrof.

  Ik denk ook dat de verontwaardiging van Serge Garde oprecht was maar vond de kritiek van Petje wel terecht alhoewel het inderdaad maar een kort interview was.

  Ik ben ook benieuwd naar wat zijn documentaire nu zal brengen.

  Onlangs zag ik Serge nog op een interview over pedocriminaliteit op een Franse zender en vroeg mij af waarom hij geen woord over de zaak rond de Franse Minister van Cultuur Fréderique Mitterrand zei die voor heel wat opschudding zorgde binnen en buiten Frankrijk.

  Van zodra wij iets vernemen over de documentaire brengen wij jullie op de hoogte.

  Ik heb je complimenten doorgegeven en zal je artikel bekend maken.

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Beste Jan,

  Er werd niet op gereageerd alsof het een taboe betrof.

  Het is niet alleen een taboe, maar ook de boodschappers worden aangevallen. Wie zich uitspreekt tegen de pedocriminaliteit, wordt tot “pedojaagster” benoemd.

  Een groot probleem is, dat mensen niet begrijpen dat pedocriminaliteit soms leidt tot extreme vormen van seksueel geweld. Maar seksueel geweld komt ook in heteroseksuele vormen voor. Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en sadistische seks, de slachtoffers zijn in dat geval jong volwassen vrouwen. Het probleem is volgens mij structureel. Ik neem aan dat je “Geschiedenis van het Seksuele Probleem” van Van Ussel hebt gelezen. Indien niet: het is een aanrader! Het blijkt vorig jaar in zijn geheel online geplaatst! De eerste druk stamt uit 1968.

  Seksueel geweld verandert in de tijd. In de jaren ’70 kon het probleem vrij openlijk worden aangekaart, mede dank zij mensen als Van Ussel. Landelijke demonstraties tegen seksueel geweld leidden in Nederland tot een betere wetgeving omtrent verkrachting, er kwam slachtofferhulp en zo voort. In de jaren ’80 kwam er een griezelige tegenstroom: de “bevrijding” van het sadomasochisme, de groezelige seksclubs en zo voort. Seks moest immers mogen. Eind jaren ’90 werd het resultaat zichtbaar: de zaak Dutroux, de kinderporno in Zandvoort en ga zo maar door.

  Als je De Sade leest, dan was ook ten tijde van het Ancien Regime de perversie onder de adel weerzinwekkend. In Hitler Duitsland was het probleem ook levensgroot (zie deze link). Het heeft niets te maken met liefde, maar met macht en chantage. Volgens mij houdt de seksuele perversie ongeveer gelijke tred met een ondemocratische maatschappijstructuur.

  Antwoord
 8. petje

  In de zaak tegen de twee Helderse kinderpornozwagers die naast een (ambtelijke) baan bij de Nederlandse marine in een Braziliaanse havenstad kinderporno produceerden heeft het gerechtshof eind september de uitspraak van de rechtbank van Alkmaar vernietigd. Daarbij kreeg de ene zwager een werkstraf en werd de ander vrijgesproken.
  Er was in deze zaak duidelijk sprake van het bewust weglaten van bewijsmateriaal door het OM om de verdachten er met een taakstraf of vrijspraak vanaf te laten komen.

  Overigens blijft misdaadjournalist H.J. Korterink (oud medewerker van P.R. de Vries) maar beweren dat er sprake is van een “Rio Gate” dat is geregisseerd door NRC/NOS correspondente Marjon van Rooijen. De “schrijvende tuinman” geeft blijk van een minachtende houding jegens vrouwelijke collega’s.

  Rechtszaak pornozwager moet over
  Gepubliceerd op 30 september 2009, 12:29
  Laatst bijgewerkt op 30 september 2009, 14:17
  den helder –
  Het juridische en politieke circus rond de twee Helderse ‘pornozwagers’ gaat nog veel langer duren. De rechtszaak tegen één van hen moet helemaal overnieuw.

  Het Amsterdamse gerechtshof heeft een streep gezet door de strafzaak tegen één van de twee zwagers, pornohandelaar J.K. Hij werd in 2006 in Alkmaar tot een werkstraf veroordeeld wegens het verspreiden van kinderporno, maar dat vonnis is nu vernietigd.
  Volgens het Hof deugt de dagvaarding niet. Het openbaar ministerie heeft niet duidelijk geformuleerd waarom het bepaalde foto’s van jonge meisjes pornografisch en dus strafbaar vindt. Het was anders geweest als de foto’s in kwestie bij de dagvaarding hadden gezeten. Maar dat was niet zo. Er werd naar het dossier verwezen.

  Lees hier verder.

  Antwoord
 9. Jan Boeykens

  @ Petje

  De zaak over die twee Helderse kinderpornozwagers is nogmaals tekenend voor de manier waarop de Nederlandse justitie dergelijke kindermisbruiken aanpakt.

  Vooral het feit dat het OM in deze zaak bewust bewijsmateriaal heeft weggelaten, spreekt boekdelen.

  Het is duidelijk dat de Nederlandse justitie kindermisbruikers beschermt.

  Antwoord
 10. mr. drs. BOU

  Beste Petje,

  Die Braziliaanse zaak maakt ook weer duidelijk dat de seksuele moraal van Justitie ver te zoeken is. Daar heb ik ook al eens een blogje aan gewijd.

  Op dit moment ben ik mijn Frans een beetje aan het ophalen. Voor wie Frans verstaat, zit er onder deze link alvast een voorproefje. Jammer dat ze de Nederlandstalige gedeelten niet in het Frans ondertitelen, maar er dwars doorheen kwekken! Het kan even duren, maar die reportage uit 1998 verschijnt binnenkort in dit theater. Die NOVA uit 1998 is verdwenen, staat nergens online. Zal wel ergens in de doofpot zitten… 🙁

  Antwoord
 11. Censored31

  Petje…inderdaad! Er is eveneens een link die kan gelegd worden met het Belgisch koningshuis…er waren bewijzen maar helaas is mevrouw Pardaens van de Werkgroep Morkhoven op weg naar Zwitserland om de stukken over te brengen, omgekomen in een…auto ongeval!

  http://censored31.skynetblogs.be

  Antwoord
 12. Jan Boeykens

  @ mr.drs.Bou

  Nog iets over je de kinderpornozaak Zandvoort zeggen misschien.

  Het is mij destijds opgevallen dat een krant zoals het nrc Handelsblad, in het begin zeer objectieve informatie over deze zaak verschafte en op een bepaald moment totaal veranderde door te stellen dat de kinderpornozaak Zandvoort een ‘éénmanszaak’ was enzoverder.

  Tenslotte werd er helemaal niets meer over gezegd.

  Antwoord
 13. petje

  @Jan Boeykens
  Dat klopt. De politie van Kennemerland heeft het boek dichtgedaan toen men een foto van het schip Apollo met de secretaris van Beatrix (Frits Salomonson) en waarschijnlijk ook prins Claus tegenkwam.
  NRC Handelsblad heeft het er bij gelaten toen de politie van Kennemerland vervolgens aangaf geen aanleiding voor een onderzoek te zien.

  Antwoord
 14. mr. drs. BOU

  @ Jan en Petje,
  Dat archief staat nog online en als men die artikelen achter elkaar plaatst, dan is die beweging duidelijk te zien. Oom Frits en de prins zijn in de doofpot gestopt, samen met de duizenden kinderen die verkwanseld, verkracht en soms zelfs vermoord zijn.

  ——————————————————————
  Op de website van Morkhoven staat een dringende oproep. Het gaat erg slecht met Marcel Vervloesem, de Belgische staat wil hem kennelijk dood zien!

  Ik heb de oproep ook op Zaplog geplaatst.

  ——————————————————————-
  Beste Censored31,
  Dank voor je reactie en de link naar je website.
  Deze heeft inderdaad veel raakvlakken met de mijne!
  Ik zit nu je serie Network of Childporn te lezen. Goede informatie! Ook over de manier waarop men Marcel Vervloesem martelt en dood wil maken, omdat het Hof in Luxemburg wel eens zijn vrijlating kan gelasten. Voor die tijd moet hij dus kennelijk dood zijn…

  ——————————————————————–
  Beste Jan,
  De situatie rond Marcel Vervloesem heb ik nooit goed begrepen, tot iemand me tipte over dat interview met Serge Garde. En als ik iets niet goed begrijp, dan schrijf ik er niet over. Wil je Marcel mijn bewondering overbrengen, hem sterkte wensen en hem mijn hartelijke groeten doen?

  ——————————————————————–
  Een zekere Ultjekrumpie heeft een aantal reportages op YouTube geplaatst. Prima materiaal! Het mees interessant zijn de twee afleveringen van Faits Divers uit 1998, maar die zijn in het Frans. Voor mij is dat lastig, want ik versta het nog wel, maar de meeste mensen in Nederland verstaan geen Frans. Voor ik die reportages plaats, zal ik ze dus heel goed moeten documenteren. Anders begrijpt men in Nederland niet waar het over gaat.

  De NOVA uit 1998 staat trouwens nergens meer. Wie zou die boven water kunnen halen?

  Antwoord
 15. Jan Boeykens

  @ mr. drs. BOU

  Bedankt voor al je informatie en het vermelden van onze oproep die we nu lichtjes gaan wijzigen, in die zin dat we wel oproepen om dringend actie te ondernemen maar niet vragen om de Open Brief (die blijft zoals hij is) overal mee rond te sturen.

  Antwoord
 16. petje

  Dit is een Volkskrant artikel waarin het OM en de politie bekendmaken geen verder onderzoek naar de Zandvoortse cdrom’s in te stellen omdat er volgens hen geen (internationaal) netwerk zou bestaan:

  OM: kinderporno Zandvoort geen zaak van bende
  Van onze verslaggever
  Gepubliceerd op 27 april 1999 00:00, bijgewerkt op 17 januari 2009 23:17

  De hoofdverdachte in de Zandvoortse kinderpornozaak, de inmiddels overleden Zandvoorter Gerrie U., opereerde in zijn eentje. Er was geen internationale bende bij betrokken. Dat hebben het Openbaar Ministerie en de politie maandag in Haarlem bekendgemaakt.

  Slechts een fractie van de 60 duizend foto’s die in de bestanden van U. zijn gevonden, blijkt kinderporno te zijn.

  Afgelopen zaterdag werden bij 31 klanten van U. kinderporno-afbeeldingen in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden. Een verdachte in Zeeland heeft inmiddels bekend kinderporno te hebben geplaatst op het ‘computerprikbord’ Apollo, waarmee U. zijn handel dreef.

  Lees hier verder.

  Antwoord
 17. petje

  Marcel Vervloesem werd enkele maanden na het werelnieuws van het Zandvoortse kinderponoschandaal via (beter: door toedoen van) de VTM door zijn halfbroer Victor Vervloesem en door hem geronselde – en door de VTM betaalde – plaatselijke junks valselijk beschuldigd van pedofilie. Op basis van deze valse beschuldigingen zit Marcel Vervloesem op dit moment gevangen:

  http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY&feature=related (Marcel Vervloesem Johan Danneels Victor Vervloesem 21 10 98)
  http://droitfondamental.eu/07-Zandvoort-cabale-traduc-FR-GB-IT.html (uitleg over valsheid van de beschuldigingen t.a.v. Marcel Vervloesem).

  Antwoord
 18. Jan Boeykens

  @ Petje

  Bedankt voor je artikel uit de Volkskrant.

  Het was inderdaad niet alleen het nrc Handelsblad dat plotseling een draai van 180 graden maakte en liet verstaan dat de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een verzameling van een éénzame pervert’ was (die werd vermoord).

  Ook de andere nederlandstalige kranten publiceerden plotseling een bericht waarin bijna overal precies dezelfde bewoordingen werden gebruikt.

  Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat het hier om een richtlijn van Justitie ging dat bedoeld was om de hele zaak in de doofpot te stoppen.

  Ook in België werd het bestaan van een netwerk in alle toonaarden ontkend.

  De Volkskrant schreef: ‘Slechts een fractie van de 60 duizend foto’s die in de bestanden van U. zijn gevonden, blijkt kinderporno te zijn’.
  Dat is echter onjuist omdat de Belgische federale politie 88.539 foto’s telde ‘waarvan in 75% duidelijk sprake was van sexueel misbruik’. Met ‘misbruik’ moeten we ondermeer het folteren en verkrachten van kinderen (en zelfs baby’s)verstaan.
  De federale politie identificeerde de slachtoffers echter niet omdat de foto’s zogenaamd ‘te oud’ waren terwijl de klachten tegen Marcel Vervloesem terugsloegen op zogezegde feiten van nu al meer dan 30 jaar oud.

  In het artikel van de Volkskrant stond verder dat een hoofdofficier van justitie, zei dat M. Vervloesem ‘té gemakkelijk een verband had gelegd met de internationale handel in en productie van kinderporno’.
  Maar ja, dat is niet moeilijk als men met de gevonden adressenlijst niets doet en als, zoals in België gebeurde, de kinderpornoproducenten en kinderpornohandelaars niet worden opgespoord en vervolgd.

  De Volskrant schreef: ‘Slechts een van de drie verdachten die op de foto’s herkenbaar waren, kon worden getraceerd. Die ene verdachte zit nu vast in Engeland wegens misbruik van kinderen.’
  Ook dat is onjuist. De vzw Werkgroep Morkhoven vond in de kinderpornozaak Zandvoort tientallen foto’s van kinderverkrachters. De gezichten van de misdadigers die men aan het ‘werk’ ziet, zijn duidelijk herkenbaar.

  De Volkskrant schreef: ‘Van geen enkel slachtoffer op de foto’s kon de politie de identiteit achterhalen.’
  Dat is echter normaal als men, zoals in België gebeurde, geen onderzoek voert naar de identiteit van deze kinderen omdat (volgens het rapport van de federale politie) de foto’s zogezegd ‘te oud’ en de kinderen zogezegd ‘alleen van vreemde afkomst’ zijn.

  Opmerkelijk vind ik het zinnetje in de Volkskrant dat er ‘wel honderd kinderen door andere politiekorpsen werden herkend’ en dat naar ‘de meeste van hen al onderzoek, zij het zonder enig resultaat, was gedaan’.

  Nog een opmerkelijke zaak in het artikel van de Volkskrant was de vermelding van de Haarlemse politie dat de ‘Duitse jongen Manuel Schadwald, die al sinds 1994 wordt vermist, niet in de Zandvoortse zaak voorkwam’. ‘De rechercheurs in Amsterdam hadden wel een jongen die veel leek op Schadwald en die actief was als homoprostitué ondervraagd’, aldus de Volkskrant.

  Toen de vzw Werkgroep Morkhoven het Belgische meisje Katrien De Kuyper op één van de foto’s van de kinderpornozaak Zandvoort weervond, beweerde men dat het een ‘jongen’ betrof. Om dit aan te tonen had men de geslachtsdelen van Katrien De Kuyper op de foto geknoeid.

  Toen de vzw Werkgroep Morkhoven een bekende Franse jeugdmagistraat op één van de foto’s aantrof, dook plotseling de genaamde Georges Zicot op. Dat is de politieinspecteur uit de zaak Dutroux, die beschuldigd werd van medeplichtigheid in het verhandelen van auto’s en het oplichten van verzekeringsmaatschappijen (Zicot werd intussen volledig witgewassen).
  Zicot beweerde in een faxbericht aan de rijkswacht dat de jeugdmagistraat in werkelijkheid iemand uit een misdaadmilieu van Charleroi was. Ook toen werd er gespeeld met verklaringen over ‘sterke gelijkenissen’.
  Achteraf bleek dat Zicot gelogen had.
  De zaak werd, niettegenstaande de belofte van de rechter te Turnhout om deze zaak te zullen onderzoeken ‘alhoewel hij er zeker van was dat er geen sprake was van een magistraat’, doodgezwegen.

  Antwoord
 19. mr. drs. BOU

  Beste Jan,

  Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik zie het anders: justitie is niet zozeer bezig om aangiftes van kindermisbruik in de doofpot te stoppen, ze is bezig om iedere aangifte tegen zichzelf of een van haar leden in de doofpot te stoppen.

  Zie de zaak Hörchner!

  Dat heeft dus niets te maken met pedofilie, maar alles met ambtsmisdrijven. Het probleem is dat er in het pedo-netwerk nogal wat rechters, officieren van justitie en andere juridisch hoog geschoolden blijken te zitten. In de zaak Zandvoort dook naar verluid ook een foto op van de hofadvocaat Frits Salomonson, met prins Claus! En deze royalty wordt natuurlijk extra beschermd.

  Justitie is op die manier verworden tot een criminele organisatie!

  Dat Joris D. een criminele pedofiel zou zijn, dat is voor mij niet de essentie. Als het waar is, dan is de man chantabel! En ik denk dat het waar is, want er gebeuren dingen in Nederland die alleen op die manier te verklaren zijn.

  Antwoord
 20. mr. drs. BOU

  Beste Jan, mijn vorige reactie was een reactie op jouw vorige reactie. Het gaat mijn niet zozeer om kinderprostitutie of kinderporno, maar om de corruptie bij justitie. Ook al vind ik kinderverkrachtig een misselijk makende misdaad, door corruptie bij justitie verandert een rechtsstaat in een fascistische bende.

  Dat bij de kinderporno in Zandvoort opeens “niets aan de hand” was, dat werd gezegd door de politie van Kennemerland. Die hadden waarschijnlijk opdracht van hogerhand, omdat aan het zeiljacht Apollo koninklijk bloed kleefde. De hele slaafse pers ging daarin mee, misschien zelfs in opdracht van de hoofdredacteuren.

  De reden dat men de pedocriminele netwerken keihard ontkent, in plaats van hen te bestrijden, komt volgens mij omdat de pedopooiers een zeer excusieve klantenkring hebben. Het is nogal een dure sport en ons kent ons… 🙁

  Dat Marcel Vervloesem wordt doodgemarteld in de gevangenis, komt volgens mij omdat hij teveel weet van de wie-is-wie in het pedo-netwerk. Hij werd te bedreigend…

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12 − elf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën