Archieven

De zaak Hörchner en de vervalste tap

Op de website van Hörchner en Pijnenborg is deze week een nieuwe pagina verschenen, waarop nauwgezet uit de doeken wordt gedaan hoe het nou zit met die vervalste telefoontap. Deze pagina zit onder de knop Geluidsopname en hij bevat links naar de achtergrondinformatie. Voor een goed begrip van wat er gebeurde, is ook de tijdslijn belangrijk! Wie deze tijdslijn helemaal doorleest, begrijpt waarom de advocaat van Hörchner en Pijnenborg, mr. Cees Korvinus, spreekt van een hetze tegen zijn cliënten.

Hörchner is strafrechtelijk vervolgd op grond van een telefoongesprek tussen de compagnons John H. en Rob van V., dat werd gevoerd op 12 november 1999. Voor deze meubelfabrikanten verzorgde Hörchner de bekleding van kussens en bankstellen. Toen Hörchner zijn bedrijf naar Polen verplaatste, kocht Van V. de laatste machine van Hörchner, een snijtafel van 30 meter lengte. Om deze machine te demonteren en te verhuizen heeft Hörchner de sleutels van zijn verder lege bedrijfshal overhandigd aan John H. en er bij gezegd dat de bedrijfshal (die hij huurde) in overleg met de eigenaar kon worden onderverhuurd. Zelf vertrok Hörchner weer naar Polen om daar zijn zaken te regelen.

Op het moment dat het bewuste telefoongesprek werd gevoerd, was de snijtafel reeds door Van V. opgehaald. De bedrijfshal was dus leeg en Hörchner bevond zich in Polen. Op de nieuwe pagina op de website van Hörchner en Pijnenborg valt de tap te beluisteren. Van V. liet aan John H. weten dat de “Lange” (een klant van Van V.) de bedrijfshal wilde huren, voor een maand: “Zeg maar tegen Robert dat die Lange het nog wilde huren, voor een maand.” Op dat moment kwam er een medewerker van Van V. het kantoor binnen met een order voor een bankstel: een vierzitsbank en een tweezitsbank. De vrijwel onverstaanbare woorden (effe kijken of ik die pen pak) die werden gebezigd door van V. terwijl hij deze order aftekende, zijn door rechercheur Melis Jager echter veranderd in: “…en de ten procent voor jou”. Op grond van deze woorden startte het OM op 29 november 1999 een gerechtelijk vooronderzoek tegen Hörchner.

Uit verscheidene telefoontaps blijkt dat Annelies herhaaldelijk heeft gevraagd of ze de sleutels terug kon krijgen, maar steeds tevergeefs. Op 16 november 1999 is ze naar de bedrijfshal gegaan en ze trof daar vreemde kerels aan, die haar niet binnenlieten. Dat heeft ze Robert telefonisch laten weten. Op 22 november kwam Robert weer thuis en op 23 en 24 november ging hij zich bemoeien met de mannen in de bedrijfshal. Hij stuitte op kleerkasten die vakkundig waren verbouwd in de sportschool, waarop hij besloot dat hij beter naar de politie kon gaan. Dat de politie intussen meeluisterde met de gesprekken die hij voerde met John. H. en Rob van V., wist hij niet.

In de nacht van 24 op 25 november 1999 viel de politie binnen in de bedrijfshal en trof daar een XTC-laboratorium aan. Op 25 november werd Hörchner daarvan in kennis gesteld, hij was toen volstrekt nog geen verdachte! Pas op 29 november startte het gerechtelijk vooronderzoek tegen Hörchner. De toestemming daarvoor was kennelijk verleend op grond van de telefoontap van 12 november 1999 met “en de ten procent voor jou”. Op maandag 31 januari 2000 kwam de politie aan de deur, Robert was in Polen en Annelies werd meegenomen voor verhoor. Ook vond er een huiszoeking plaats, terwijl voor de kinderen geen enkele opvang werd geregeld. Annelies werd vastgehouden op het politiebureau tot Robert op dinsdagavond 1 februari razendsnel terugkwam uit Polen. Annelies was geen verdachte, dus dat mag niet! Wellicht om deze onterechte hechtenis te rechtvaardigen, werd een niet bestaande observatie verzonnen. Annelies had reeds verteld dat ze op 16 oktober naar de bedrijfshal was gegaan en deze informatie werd omgevormd tot een “observatie”: Annelies zou de bedrijfshal hebben betreden waar zich een XTC-laboratorium bevond en daarna had ze de politie niet gewaarschuwd. Het proces verbaal van deze observatie bestaat niet en dat is door justitie reeds toegegeven. Toch werd ook Annelies strafrechtelijk vervolgd wegens het verhuren van de bedrijfshal aan een XTC-bende.

Op 1 februari 2000 werd Annelies vrijgelaten en Robert opgesloten voor verhoor. Na drie dagen besliste de rechter commissaris dat er geen voldoende grond voor verdenking was, zodat Robert onmiddellijk moest worden vrijgelaten, maar officier van justitie Theeuwes de Jong hield hem daarna vast tot maandagmorgen 7 februari. Ook dat mag niet! Vervolgens werden beiden strafrechtelijk vervolgd op grond van een herziene versie van het tapverslag! En dat mag natuurlijk al helemaal niet…

Op woensdag 16 februari 2000 (dus ruim een week na de onterechte hechtenis!) heeft inspecteur André van R. de tap nogmaals uitgewerkt, waarbij het gemompel werd vervangen door: “Dus.. ik zeg dan krijgt ie voor die …(onverstaanbaar) vier twee. Dus dat moet je zeggen dat ik gebeurd heb en ik heb nog geld voor jou.” Op grond van deze woorden, die ook al nooit zijn gebezigd door Van V., eiste het OM voor Hörchner een gevangenisstraf van vele jaren! In september 2001 werd Annelies vrijgesproken en in de zaak Hörchner werd het OM niet ontvankelijk verklaard. Omdat Robbert en Annelies doorkregen dat er van dat tapgesprek verschillende versies in omloop waren, hebben zij op 20 april 2001 eerst een bezwaarschrift tegen verdere vervolging ingediend en toen dat tevergeefs bleek, hebben ze aangifte gedaan van de vervalsing van een proces verbaal: eerst tevergeefs in december 2001 en daarna “met succes” op 6 februari 2002 (Hörchner) en 22 mei 2002 (Pijnenborg). Tot op heden resulteerden hun aangiften niet in vervolging van de betrokken politieman André van R., maar wel in de vervolging van Hörchner en Pijnenborg.

Het OM nam geen genoegen met de niet ontvankelijk verklaring en diende in februari 2002 een verzoek in om Hörchner alsnog te mogen dagvaarden. Dat verzoek werd toegewezen en op 12 september 2002 stond Hörchner opnieuw terecht, ditmaal wegens “naïviteit”. Hörchner werd vrijgesproken en volhardde in zijn pogingen om de valse tapper strafrechtelijk vervolgd te krijgen. Het OM ging daarop in hoger beroep tegen de vrijspraak van Hörchner.

De vermeende criminele activiteiten van Hörchner, namelijk deelname en leiding geven aan een XTC-bende, werden in het Brabants Dagblad breed uitgemeten, waarna zijn klantenkring het liet afweten. Toen hij eind 2003 ook in hoger beroep volledig werd vrijgesproken, was zijn bedrijf reeds ter ziele. De rechtszaak tegen Hörchner was door het OM ook volledig losgemaakt van de rechtszaak tegen de XTC-bende. Op zich is dat reeds vreemd. Nog vreemder is echter, dat Robert en Annelies de telefoontap eenmaal hebben mogen beluisteren en dat er toen volgens hen inderdaad werd gezegd: “…en de ten procent voor jou”. Op de tap die het OM in mei 2007 heeft vrijgegeven aan H. en Van V. komen deze woorden niet meer voor.

De XTC-bende werd in november 1999 al maanden gevolgd door de recherche. Hun telefoons werden afgeluisterd en de mensen waarmee de bendeleden telefoneerden, werden vervolgens ook afgeluisterd. Vandaar dat ook het gesprek tussen de twee meubelfabrikanten werd getapt, al maakten ze geen deel uit van de bende. Op grond van het omstreden gesprek werden zij vervolgd wegens het bemiddelen in de verhuur van de bedrijfsruimte van Hörchner aan de XTC-bende. Hoe de sleutels, die berustten bij Van V., in handen zijn gekomen van de XTC-bende, is nooit behoorlijk onderzocht en geen rechter heeft er ooit naar gevraagd. De telefoon van Hörchner werd nooit getapt, waaruit blijkt dat hij niet werd gezien als lid van de XTC-bende. Om hem en zijn partner toch als verdachten te kunnen aanmerken, heeft inspecteur André van R. in februari 2000 wat “bewijs” gecreëerd. Toen bleek dat “…en de ten procent voor jou” niet leidde tot een gerede verdenking, heeft hij deze woorden geschrapt en 26 andere woorden toegevoegd.

Volgens inspecteur André van R. blijkt uit deze woorden dat Hörchner willens en wetens zijn loods aan een XTC-bende had verhuurd en daar ook voor betaald kreeg. Dit verklaarde Van R. tegen de journalist van het Katholiek Nieuwsblad, die hij in april 2007 heeft gebeld, na een uitzending van Rondom 10 waarin ook Hörchner zijn verhaal vertelde. Ook dat geluidsfragment valt op de website te beluisteren. De ontlastende bewijzen, waaronder een telefoontap waarin een van de bendeleden zelf zegt: “Annelies weet nergens van”, werden echter buiten het dossier van Hörchner en Pijnenborg gehouden. Met waarheidsvinding heeft dit alles niets te maken, het zijn slechts symptomen van een OM dat lijdt aan scoringsdrift en vervolgingswaan!

In Nederland worden dagelijks gemiddeld bijna 1700 telefoons getapt. Als het hoofd van een tapkamer op het idee komt dat uw riante levenswijze, verkregen door hard werken en een slim gebruik van de nieuwste technologie, misschien wel eens zou kunnen berusten op zaken die het daglicht niet kunnen velen, dan kan deze politieman vrij gemakkelijk wat bijbehorend bewijs creëren. Dat is gebeurd in de zaak Hörchner en tevens in de zaak Tom Poes, maar dat wil niet zeggen dat dit de enige zaken zijn waarin belastend bewijs wordt gecreëerd of ontlastend bewijs wordt achtergehouden. De rechter (en ook de rechter-commissaris die toestemming geeft voor het gerechtelijk vooronderzoek) luistert niet naar de geluidsopnames, maar gaat af op de processen verbaal die door de tapkamer worden aangeleverd. Als de rechter niet kan vertrouwen op de waarheid van deze processen verbaal, dan valt het fundament onder de rechtspraak weg.

Op 7 april 2007 heeft Rondom 10 aandacht besteed aan dit probleem, waarbij ook Hörchner zijn zaak nader toelichtte. In deze uitzending verklaarde een ervaren oud-rechter, mr. Huub Willems, voormalig vice-president van het Gerechtshof van Amsterdam, onomwonden dat de rechter niet kan functioneren, als hij niet kan vertrouwen op de waarheid van een proces verbaal. Ook zegt hij dat een dergelijke manipulatie van bewijsmateriaal, als dit waar blijkt, zou moeten lijden tot strafrechtelijke vervolging van de betrokken politiefunctionaris. Uit het overzicht van Hörchner blijkt dat dit inderdaad waar is, maar helaas heeft men tot op heden bij justitie niet de hand in eigen boezem durven steken. Alle aangiften die Hörchner tegen de politieman André van R. heeft gedaan, waren tot nog toe tevergeefs en tot in de hoogste regionen van justitie werd het probleem glashard ontkend!

Inmiddels heeft ook Maurice de Hond op zijn weblog aandacht besteed aan de zaak Hörchner. Dat het vertrouwen in onze rechtsstaat door dit soort wantoestanden tanende is, wordt eveneens verwoord door dr. mr. Wicher Wedzinga in zijn nieuwste column. Daar waar de politiek zou moeten ingrijpen, verschuilen politici zich achter de Trias Politica: zij wensen zich niet te bemoeien met wantoestanden in de strafrechtspleging, want dat valt onder de rechterlijk macht. Maar natuurlijk staat de wetgever in deze niet machteloos!

Een betere wetgeving omtrent een snelle procedure voor de vergoeding van schade bij onterechte (en onrechtmatige!) vervolging had veel leed kunnen voorkomen. Verder is het wachten nog altijd op een onafhankelijke commissie die strafzaken nogmaals kan onderzoeken en die bij onterechte veroordelingen een herziening van het vonnis kan afdwingen. Ook zou een strafrechtelijk onderzoek naar dit soort kleine ambtsmisdrijven, die voor de verdachten kunnen leiden tot grote gevolgen, standaard deel moeten uitmaken van het beleid van justitie. De Kamer kan de minister daarop aanspreken, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

De uitzending van Rondom 10 heeft er helaas slechts toe geleid dat inspecteur Van R. de media ging benaderen met een voor Hörchner uiterst belastend, maar vrijwel volledig verzonnen verhaal. Dat ook dit een ambtsmisdrijf is, behoeft verder geen betoog.

Rondom 10, 7 april 2007 duurt 45 minuten.

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk moet worden vervolgd.

18 Reacties

 1. zdkdick

  Bou,

  Goed dat je hier veel over schrijft, ik vind het onbegrijpelijk dat er niet meer weerklank merkbaar is.

  Rechercheur André van Roy van politie Brabant-Noord heeft zaken die aanleiding gaven voor de rechter commissaris om Horchner uit voorlopige hechtenis te halen en vervolgens heeft de rechtbank en het hof de zaak bekeken. Voor het hof was het zo duidelijk dat zij direct uitspraak dezen.

  Als dit geen grond is voor een smaad zaak dan weet ik het niet….

  Het lijkt er op dat deze rechercheur onder leiding heeft gewerkt, anders was hij wel gestopt denk ik zo, hetwelk allemaal heel zorgwekkend is.

  Harm Brouwer wil transplantatie, maar doet intussen anders.
  Ik ben bang dat de TOMPOES zaak vanuit het OM met veel geweld bij het hof zal gaan behandeld worden. Ik moet denken aan de vervanging van goede rechters door flut rechters welke zonder problemen wilden deporteren, door de organisatie, zeg maar de SG.

  Foute dienaren welke fraude plegen in PV’s moeten hard aangepakt worden, omdat dit de rechtstaat zeer ondermijnd, helaas zie ik dit niet gebeuren.

  Antwoord
 2. zdkdick

  Bou,

  Je hebt je klokje nog niet verzet denk ik…Het is nu 23:33 of zo iets!

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Beste Dick,

  Om mijn klokje maak ik me niet zo druk. Ik heb een gruwelijke hekel aan het verzetten van die klok en als het niet automatisch gaat, dan gaat het gewoon niet door.

  Omtrent de zaak Hörchner verzoek ik je om geduld. Er zou op 9 december een uitspraak volgen, beloofd is beloofd. Maar of dat wat waard is?

  Natuurlijk heb ik nog stof te over voor mijn BOUblogjes, maar ik ben mijn werkkamer aan het verbouwen en mijn computer heeft nu echt een hekel aan stof. Vandaag en ook morgen en zo voort komen er weer dikke stofwolken voorbij!

  Verder ben ik me aan het beraden over die Aardappel-tap. Inspecteur Aardappel van R. heeft twee telefoontjes gepleegd met een journalist die toen nog achter Hörchner stond. Die journalist heeft deze telefoontjes getapt. Daaruit blijkt o.a. dat die aardappel ook PR heeft gebeld, met als resultaat een lasterlijke uitzending.

  Mijn aarzeling is: mag ik dit alles wel publiceren? We gaan ons daar nog over bezinnen, maar de tap is toegevoegd aan het procesdossier. Ook de rechters van RB Den Haag weten dus reeds van de hoed en de rand, van de aardappel en de rotte PR.

  Ik zal proberen of ik mijn klok kan verzetten, want het is nu middernacht.

  Antwoord
 4. J.Klein

  Omdat het systeem een grote boevenbende is, zal het voorlopig niet goed komen, daar het overal stinkt op elke laag van de maatschappij!

  Antwoord
 5. Rob Hendriks

  Hoe gaat het nu met de fam. Essen? Ook nog steeds door de Nederlandse Regering als staatsgevaarlijke lieden gedeporteerd naar Polen? Zal Donner of Hirsch Ballin nog wel ooit een rustige nachtrust beleven? Ik gun ze elke nacht de hevigste nachtmeries? Ik bedoel natuurlijk niet vrouwelijke paarden in de nacht, maar angstige dromen.

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Beste Rob,
  Voor zover ik weet, zit dhr. Essen nog altijd ondergedoken. Ik hoop dat er voor hem spoedig een oplossing wordt gevonden, maar dat is een zaak voor zijn advocaten.

  Antwoord
 7. zdkdick

  Bou,

  Ik heb last van de oorverdovende stilte en probeer, mede als therapie, mijn steentje bij te dragen.
  Je wil niet geloven dat het waar is het zo is en daar wordt misbruik van gemaakt. Toen ik las het verhaal over de instabiele mijnen en dat defensie veinsde dat het meneer zijn eigen schuld was, dat was een hele schok voor mij. Wat daar ook allemaal is fout gegaan, onbeschrijfelijk.
  Over jaren zal uitkomen hoezeer we belogen zijn willen en wetens en dat is even iets anders als fouten maken, wat menselijk is.

  Wat mij verontrust is dat je er niet gerust op bent dat het hof redelijk kan denken, maar mogelijk een juridische uitglijder kan gaan maken.

  Nagekeken wat rechercheur en inspecteur betekend. Meneer aardappel werkt dus op het eerste leidinggevende niveau, het zal maar een collega van je zijn….

  Normale mensen leren bij de ARBO dat je hard moet werken om incidenten en bijna ongevallen te bestrijding om zo ongelukken kunt bestrijden.
  De deportatie zaak leerde dat een rechter willens en wetens deporteert omdat het systeem dit zo vraagt. In de kamer dacht men dat dit mogelijk eens mis kon gaan, maar je ziet, men persisteert en is daar nog trots op ook mogelijk.
  In de oorlog mochten we ook geen onderduikers helpen…
  Sterkte meneer Essen.

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Beste Dick,
  Inspecteur Aardappel was hoofd van de tapkamer. Maar zijn fouten werden gedekt door OvJ Theeuwes de J. Diens fouten werden gedekt door Harm Brouwer en door Joris Demmink, namens minister Donner. En zelfs de landsadvocaat nam deze fouten over, hoewel uit alle bewijsmateriaal toch duidelijk blijkt dat dit niet de waarheid is.
  Als er geknoeid wordt met processen, oftewel ambtsedige verklaringen, dan is dat zowel meineed als een ambtsmisdrijf. Het betekent echter ook dat zowel de rechterlijke macht als de advocatuur niet kunnen functioneren. Integere rechters en advocaten hebben daar last van! Vandaar dat de integere advocaat Cees Korvinus Hörchner gratis heeft verdedigd.
  En inderdaad: In de oorlog mochten we ook geen onderduikers helpen. Het is dus oorlog, want men kan niet langer vertrouwen op de rechtsstaat. In de oorlog waren de media onderhevig aan censuur. Uit de grote stilte in de media rond de zaak Hörchner blijkt eveneens dat het oorlog is.
  Welkom bij het verzet!

  Antwoord
 9. zdkdick

  Ik hoorde Harm Brouwer op radio 1 en dat hij normaal opkomt voor zijn mensen is goed.
  Hij gaat te ver of geeft zelfs leiding aan criminele handelingen of werkt sterk de schijn tegen.

  Graag zie ik je het probleemgeval aardappel uitdiepen.

  Antwoord
 10. marleena

  heel appart, het lijkt net alsof mijn lieve vriend “peter” alle verhalen gekopieerd heeft, vanaf jullie blog, …..
  1 ding klopt niet, ……..
  de datum
  er is dus nog steeds geen steek veranderd!
  mijn lieve vriend peter is gevlucht.
  gevlucht vanwegege onrecht en corruptie.
  hij had een celstraf van 2 jaar boven zijn hoofd hangen, na 9 maand! “voorarrest” vond hij die hele zooi wel mooi geweest, hij kreeg weekend verlof en dacht, aju paraplu, zoek het nou eerst maar even met mekaar uit, dan zul je zien dat het niet aan mij lag!!!

  hij is de grens over gegaan, en nog een grens, hij had gehoord dat in nederland begrip zou worden getoond. helaas dat was een sprookje!!!!!
  bijna 9 jaar later werd hij in hechtenis genomen, alles dat wat hij in die tijd opgebouwd had kon hij als een blok laten vallen, zijn vaste werk, zijn lieve vriendin(dat ben ik dan,haha) ze lacht wel maar ze is niet blij…de 2 lieve kleine meiden (10 en 5jaar)
  die papa “2” zo vreselijk missen!!!! (sinds 14-02) en waarom?????

  hij had voor zich zelf, en voor zijn kennissen, om uit te delen, als cadeautje, vanuit het “het rijke westen” een mooie grote zak wiet(in totaal 60 gram) meegebracht, vanuit berlijn, daar waar hij werkte, en toen was hij ineens een drugscourier, bam 2 jaar cel!!
  ik ken peter natuurlijk niet zo heel goed, nog maar een paar jaar, mijn mening is dat hij een oprecht spontane hardwerkendende en sociale man is die onrecht zeer slecht kan verdragen, ik ken hem al een beetje hij is natuurlijk ook wel stoer, maar moet u weten, hij redt ook dieren, hij vindt het niet stoer natuurlijk, het hoort niet bij zijn cultuur maar wel bij peter!!! ik heb ooit tegen mijn zusje gezegd: (op dat moment werkte ik dagelijks met polen) : het zou best kunnen dat er 1 goede pool tussen zit, ok dan hang ik die apart!!!
  over het algemeen zijn polen goudzoekers hier, dat weet ik wel. wat mij betreft : ja! ik heb genoeg gezien!

  ik zie ook de andere kant van de medaille,
  wij(de “rijke westerlingen”) we trekken ze aan en stoten af!!

  mijn peter is geen jojo!!!

  hij heeft nu verkering met een “rijke westerling” nu is de zaak dus extra ingewikkeld geraakt inplaats van eenvoudiger. de advocaat (ik noem geen naam) heeft zelf verteld :dat het voor “de familie” toch geen moeite moet zijn het geld te verzamelen???
  waar wij zo blind op zouden moeten kunnen vertrouwen, onze rechtsstaat, die de polen in de gelegenheid heeft gesteld, de gevangenissen op orde te stellen t/m 2015? een wassen neus!
  amsterdam kan niet anders….. ze doen “gewoon hun werk” gvd sorry ik ben boos, ook op de mensen die in de oorlog gewooon “hun werk” deden,
  bel voor de grap eens op naar de pi: Waar gaan ze heen? die mensen, over het algemeen criminelen, dat is logisch, anders zaten ze niet in detentie, waar worden ze aan overgeleverd?
  het zal wel goed zitten…. maar weet je dat wel zeker?
  we zijn nu 2 weken verder en nog geen enkel teken van leven…
  en overal waar je zoekt krijg je het zelfde antwoord

  dat is mijn werk niet……..

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Beste Marlena,

  Dank voor je reactie en dat je boos bent, dat is heel terecht.

  Ten eerste is dat hele verbod op cannabis misdadig en 9 maanden voorarrest is in Polen een soort van normaal.

  Ik begrijp dat Peter is gevlucht en dacht dat hij in Nederland wel veilig zou zijn. Maar ook hier zijn de meeste ambtenaren anti-cannabis-criminelen. En het EAB wordt zo slaafs eerbiedigd omdat men het gebruiken kan om ongewenste elementen te deporteren. Zie de hele zaak H”orchner en hoe Essen daar het slachtoffer van werd.

  Wijs vooral ook de advocaat op deze informatie. Misschien kan deze eens hardop zeggen dat het zo niet langer kan!

  we zijn nu 2 weken verder en nog geen enkel teken van leven…

  Dat is heftig in strijd met het EVRM, maar het is wel zoals dat heden ten dage gewoonlijk gaat.

  Ik wens jou veel sterkte, ik wens Peter de zegen van alle godinnen, want dat zal hij nodig hebben om te overleven in die Poolse hel. En ik wens je kinderen wijsheid en begrip voor het onrecht dat Peter wordt aangedaan.

  Veel sterkte! Veel kracht toegewenst!

  Antwoord
 12. petje

  JDTV in gesprek met Robert Horchner. Demmink blijkt zich persoonlijk meermalen bemoeid te hebben met de behandeling van een klacht van Horchner over Justitie bij de Nationale Ombudsman. Zeer sterke aanwijzing van de verwevenheid van deze zaak en de zaak Baybasin waarin ook sprake was van vervalsing van tapverslagen. Ook VVD Kamerlid Griffith heeft zich voor het karretje van Demmink in de zaak Horchner laten spannen om de veroordeling van Baybasin er door te krijgen: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5699/justitie-onder-demmink-een-casus.html

  Antwoord
 13. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Petje. Prima JDTV! 🙂

  Antwoord
 14. zdkdick

  Als ik het goed heb gehad is er een tijd terug, het nieuws geweest dat, het OM een hoger beroep zaak heeft geannuleerd. Het ging te veel energie kosten welke ze beter anders konden inzetten.
  Het kan ook dat ze niet nog een keer wilden afgaan, denk ik dan.

  Ik kreeg toen het idee dat het om de pompoes zaak ging, waarin het OM onderuit ging omdat een belangrijk tapverslag was vervalst.
  Bijzonder dat ik daar niet veel reactie op zag. (er was veel schilder werk, meen ik)
  Na het zien van Robert kom ik er hier mee.

  Antwoord
 15. petje

  Beste zdkdick,
  Dit is de zogenaamde Tompoeszaak, waarbij ex minister Hirsch Ballin (een deel van de) (vorm)fouten heeft toegegeven:

  In de Tom Poes-zaak gaat het om een zaak, waarin sprake is van een opeenstapeling van vormfouten en problemen rond het vastleggen van geheimhoudersgesprekken en tapverslagen. De commissie die de zaak heeft onderzocht stuitte op te weinig betrokkenheid van de parketleiding, gefragmenteerde informatieverstrekking en onvoldoende gekwalificeerde medewerkers. Het beperkte gezag dat de officier uitoefende deed afbreuk aan de kwaliteit en leiding van het opsporingsonderzoek door de politie.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-110?resultIndex=7&sorttype=1&sortorder=4

  Antwoord
 16. petje

  Meer details over deze Tompoes drugsbendezaak in onderstaand artikel:

  In Apeldoorn is een politieman die de laatste tijd buitengewoon ongelukkig moet zijn. Een miljoenen kostend jarenlang onderzoek naar een grote drugsbende, met zeventien verdachten, in beslagnames van dure auto’s en wat niet al, dreigt een fiasco te worden omdat hij welbewust in een proces-verbaal het woordje S400 veranderde in XTC.

  De advocaten (onder aanvoering van de nieuwe VARA-voorzitter Cees Korvinus) ontdekten dat het verslag in het dossier niet overeenkwam met wat er op de band stond. De politieman die het tapgesprek had uitgewerkt werd op het matje geroepen en draaide er niet omheen: hij had gewoon S400 geschreven (het ging over de aanschaf van een Mercedes), een collega moet dit later hebben veranderd.

  Dat moet zeer bewust en weloverwogen zijn gebeurd: dankzij dit ene woordje (xtc is een harddrug, tot dan toe ging het om softdrugs) kreeg de politie veel meer bevoegheden en mogelijkheden om de verdachten aan te pakken. Komt nog bij dat informatie uit geheimhoudersgesprekken is gebruikt om en cliënt te lokaliseren. Mag ook helemaal niet. De hele operatie (Tom Poes) dreigt een enorme zeperd te worden voor het Openbaar Ministerie.

  De rechercheur die het oorspronkelijke verslag uitwerkte, zei wel een vermoeden te hebben wie de collega is die de boel heeft vervalst. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, die persoon zal menig peentje zweten inmiddels.

  De vraag is: heeft die man (of vrouw) in zijn of haar eentje geopereerd, heeft hij/zij dit zelf bedacht, of was er een temleider of een officier van justitie die dit subtiel bij hem (of haar) had neergelegd? Gaat de vervalser zijn superieuren dekken en neemt hij alle schuld op zich (in ruil voor een redelijke afvloeiingsregeling) of denkt hij: “Ik ga niet als enige bloeden?” Ik heb zo ‘t idee dat we de echte waarheid hierover nooit te weten zullen komen, als er al iets wordt geregeld zal hij of zij geheimhouding moeten beloven.

  http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/08/dinsdag-18-augu.html

  Antwoord
 17. zdkdick

  Dank petje

  omdat hij welbewust in een proces-verbaal het woordje S400 veranderde in XTC.

  Dit lees ik als het vervalsen van een tapverslag. Klip en klaar.

  Antwoord
 18. mr. drs. BOU

  Goede morgen, heren. Dank voor de reacties en de Tompoes zaak is BOUblog niet ontgaan.

  http://www.boublog.nl/2009/08/18/baybasin-horchner-en-tom-poes/

  De reacties daarop zijn ook interessant. Ik heb ze even herlezen. Jammer dat de datum van de reacties het nog steeds niet doet. We hebben nog steeds niet ontdekt waar dat aan ligt. Internet is prachtig, maar al die updates en malle veranderingen, daar ben ik niet goed in… 😉

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën