Archieven

De zaak Hörchner: 26 oktober in Den Haag

Op maandag 26 oktober dient de zaak Hörchner en Pijnenborg tegen de Staat der Nederlanden voor de meervoudige civiele kamer van de rechtbank in Den Haag. De zitting begint om 9.30 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ’s-Gravenhage.

Tijdens deze zitting zal weliswaar slechts een deel van het verhaal aan de orde komen, maar het gaat wel om de kern van de zaak. Begin 2005 hebben Robert Hörchner en zijn partner Annelies Pijnenborg de Staat der Nederlanden gedagvaard voor een aantal onrechtmatige overheidsdaden. Zij eisen schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad. Dat is een civiele procedure, die bijna 5 jaar na dato eindelijk in de laatste fase komt.

De onrechtmatigheid van de daad moet door de eiser worden bewezen, al kan de rechtbank op verzoek van de eiser de bewijslast omkeren. Een dergelijke procedure duurt lang, maar een snellere procedure voor slachtoffers van het OM is er nog steeds niet. Alle slachtoffers leven dus jaren lang in armoede en onzekerheid. Een snellere schadeprocedure is dringend gewenst!

Iedere civiele procedure gaat traag. Elk stapje kent een termijn van 3 maanden, maar als een partij om uitstel vraagt, dan wordt dit vaak verlengd met meestal weer 3 maanden. De procedure is saai: hij begint schriftelijk met een dagvaarding waarin de conclusie van eis staat. De gedaagde krijgt 3 maanden om een conclusie van antwoord te schrijven. Dan krijgt de eiser weer 3 maanden voor de conclusie van repliek en de gedaagde krijgt 3 maanden voor een conclusie van dupliek. Er gaat minstens een jaar voorbij… Ook zijn er tussenvonnissen mogelijk, waardoor de procedure nog meer wordt vertraagd. Alles gaat schriftelijk, maar tot slot is er een openbare zitting waarin de rechters de partijen middels hun advocaten mondeling horen. Om deze slotzitting gaat het nu. Het proces dat begin 2005 werd begonnen, nadert nu eindelijk het einde. De uitspraak zal over 3 maanden zijn, vanaf eind januari 2010 kunnen we dus het vonnis verwachten. Een snellere procedure is uiteraard zaak van de politiek.

De eisers in deze zaak zijn Hörchner en Pijnenborg, oftewel Robert en Annelies; zij worden vertegenwoordigd door mr. Cees Korvinus. De gedaagde, de Staat der Nederlanden, wordt vertegenwoordigd door de Landsadvocaat, dit in de persoon van mr. F.W. Bleichrodt van het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hörchner en Pijnenborg stellen in hun eis dat zij strafrechtelijk zijn vervolgd op grond van een vervalst verslag van een telefoontap en dat deze vervolging gepaard is gegaan met een hele reeks van onrechtmatige overheidsdaden, waaronder gijzeling en onwettige detentie.

Op de website van Hörchner en Pijnenborg staan allerlei documenten die deze stelling onderschrijven. Deze stukken staan in pdf, ze laden een beetje traag. Uit de inleiding blijkt dat Hörchner en Pijnenborg in de periode 2000-2003 strafrechtelijk zijn vervolgd door zaaksofficier van justitie Teeuwes de Jong en zijn team. Volgens de dagvaarding zouden Robert en Annelies leiding hebben gegeven aan een XTC-bende die de bedrijfshal van Hörchner had gekraakt. Het dossier draagt de naam ZD-01 (ZD staat voor ‘zware delicten’), maar zowel de rechtbank als het hof kwamen tot een volledige vrijspraak. Het enige bewijs was echter een tapgesprek tussen twee meubelfabrikanten, waarvan de ene in het bezit was van de sleutels van Hörchners vrijwel leegstaande bedrijfshal. Volgens Hörchner heeft het hoofd van de tapkamer, inspecteur A.J.M. (André) van R., deze telefoontap welbewust vervalst, waarna het OM tot in de hoogste regionen deze valse telefoontap in de doofpot heeft willen stoppen. Hörchner heeft reeds in 2002 aangifte gedaan tegen inspecteur André van R., maar die aangifte werd geseponeerd, terwijl het OM in hoger beroep ging tegen een vrijspraak door de rechtbank. Een tijdslijn van de strafrechtelijke vervolging van Hörchner en Pijnenborg staat hier.

Hörchner en Pijnenborg mochten die bewuste telefoontap slechts eenmaal beluisteren. Er werd volgens hen iets heel anders gezegd dan in het proces verbaal stond. Ook klopte het proces verbaal niet met het verslag van de tapkamer, waardoor ze gingen vermoeden dat er met die tap geknoeid was. Daarom vroegen zij de geluidsband op, hetgeen werd geweigerd op grond van de privacy van de twee meubelfabrikanten. Daarop heeft Hörchner hen verzocht om die tap op te vragen, hetgeen geschiedde. Zo kwamen Robert en Annelies in mei 2007 ten slotte toch in het bezit van die geluidsband. Begin 2005 waren zij reeds de civiele procedure tegen de Staat begonnen en ook hebben zij in 2006 een uitgebreide aangifte gedaan tegen de inspecteurs die betrokken waren bij de zaak ZD-01. Tot op heden heeft dit echter niet geleid tot ook maar enige stappen tegen de betrokken inspecteurs. Een artikel 12 procedure loopt nog.

Robert Hörchner en Annelies trokken intussen wel veel positieve aandacht in de media. Dat begon met de artikelen van Henk Rijkers in het Katholiek Nieuwsblad, gevolgd door een reeks van uitzendingen op de radio en de TV, waaronder twee uitzendingen van PR de Vries. De publieke verontwaardiging was dan ook groot toen er in 2007 opeens een EAB uit Polen kwam wegens een wiet-kwekerij, dit mede gezien de manier waarop het vonnis tot stand kwam, namelijk middels twee wisselrechters!

Daarna werd die positieve media-aandacht door PR de Vries (en vervolgens ook nog Jelle Visser van EenVandaag) vakkundig gesmoord in bittere laster en smaad, terwijl Robert in een schurftig cachot in Polen zat. We vermoedden toen reeds dat de uitzending van PR de Vries tot stand kwam met hulp van het OM. Op 26 oktober zal Hörchner ook deze onrechtmatige overheidsdaad bewijzen! Uiteraard was die uitzending van PR de Vries ook onrechtmatig wegens smaad, maar dat valt buiten deze procedure tegen de Staat.

De belangrijkste link met die wiet-zaak in Polen ligt bij officier van justitie Teeuwes de Jong, de zaaksofficier in de XTC-zaak ZD-01. Hij was degene die de Poolse justitie adviseerde in de zaak van de ontvoering van een Brabander in Polen, waarop die wietplantage in Polen werd gevonden. Tot twee maal toe heeft De Jong geprobeerd om deze Poolse wiet-zaak in te brengen als bewijs tegen Hörchner in de XTC-zaak, maar tevergeefs. Dit alles ging gepaard met talloze leugens! Ook probeerde Justitie tot in de hoogste regionen van het ministerie de zaak Hörchner te negeren en te bagatelliseren. Kennelijk mag men van Joris Demmink en zijn vrienden alles zeggen, maar géén “valse telefoontap”.

Het initiatief voor het Poolse EAB zou wel eens kunnen liggen bij het Nederlandse OM, in plaats van bij de Poolse justitie. Natuurlijk zou dat wel zeer heftig in strijd zijn met onze rechtsorde! Dit akelige vermoeden werd echter versterkt door het dwaze EAB voor dhr. Essen, dat is ondertekend door dezelfde Poolse rechter uit Bydgoszcz, mr. Andrjez Bauk. Of dit vermoeden van een vals EAB in de komende procedure reeds een rol zal spelen, weet ik nog niet.

Op 4 oktober 2007 werd Robert Hörchner overgeleverd aan Polen en daarover werden zelfs vragen gesteld in het Europese Parlement. Na 10 maanden in een Poolse cel, kwam Hörchner op borgtocht vrij. Hij kan in Polen nog altijd worden veroordeeld, al bleek in de Poolse rechtszaal dat alle getuigen a charge verklaarden dat de man die ze kenden als Robert Hörchner volstrekt niet op de verdachte Robert Hörchner leek. Uit hun persoonsbeschrijving maakte Hörchner op dat het ging om Jeroen van den O. uit Vught. Uit het strafdossier haalde hij later het bewijs van deze identiteitsfraude, dit in de vorm van een factuur die Jeroen van den O. met zijn ware naam had ondertekend. Toen Hörchner daarop een goed onderbouwde aangifte deed van deze diefstal van zijn identiteit, weigerde het OM om over te gaan tot vervolging: niet belangrijk, te lang geleden… Daarop heeft Hörchner een artikel 12 procedure aangespannen en ook deze loopt nog, maar ook dat valt buiten de civiele procedure.

Het gaat nu uitsluitend om het bewijs dat het hoofd van de tapkamer, André van R., in 2000 welbewust een tapverslag vervalste om Hörchner en Pijnenborg te kunnen vervolgen. En dat bewijs heeft Hörchner inderdaad in handen. Deze inspecteur was namelijk zo trots op zijn eigen creatieve “waarheidsvinding”, dat hij het hele verhaal telefonisch heeft verteld aan een journalist. Wat een aardappel! De journalist heeft dat gesprek op de band opgenomen en die band aan Hörchner gegeven. Om de Landsadvocaat niet de gelegenheid te geven om nieuwe uitvluchten te verzinnen, blijft de inhoud van dat tapgesprek nog even geheim, maar op maandag 26 oktober zal de rechtbank dat hele gesprek mogen uitluisteren. Dan zal blijken dat het OM het met de waarheid niet zo nauw neemt in een strafrechtelijke vervolging. Tevens zal blijken dat het OM iedere aangifte van Hörchner over fraude bij het OM ten onrechte naast zich heeft neergelegd.

De procedure gaat nog niet over geld, maar uitsluitend over de vraag of Hörchner en Pijnenborg recht hebben op een schadevergoeding. Aan de hand van het vonnis zal de schade dan worden begroot en pas als de partijen het eens zijn over het bedrag, komt er voor Robert en Annelies een einde aan de armoede waarin zij door toedoen van het OM al jaren verkeren. Zij hebben waarschijnlijk ook recht op smartengeld, waarbij die 10 maanden Polen wel zwaar zullen meewegen! Ook krijgen de advocaten die hen tot op heden vrijwel gratis hebben verdedigd, hun arbeidskosten en inspanningen dan vergoed.

Maar er is natuurlijk wel meer aan de hand dan alleen een paar domme, achterbakse en onbetrouwbare inspecteurs die een rotte aardappel dekten en daarbij twee onschuldige slachtoffers maakten. De eerste aangifte van Hörchner tegen die valse tapper stamt al uit 2002, maar deze werd door het OM geseponeerd. Men had die aardappel onmiddellijk moeten rooien! Er volgde daarentegen een reeks van onrechtmatige overheidsdaden tegen Hörchner en Pijnenborg, tot en met deportatie naar Polen! Dit getuigt van een volledig corrupte bedrijfscultuur bij het OM en het ministerie van Justitie. Het is nu aan de politiek om daar verandering in te brengen, maar daarvoor is druk nodig van de publieke opinie. Daarom hoop ik dat ook de media aandacht willen besteden aan deze zaak. U bent allen van harte welkom op maandag 26 oktober om half 10 in de rechtszaal in Den Haag.

Overigens ben ik van mening dat Joris Demmink strafrechtelijk moet worden vervolgd.

7 Reacties

 1. Martin

  Lijkt enigszins ‘off topic’, maar schijn bedriegt, heel erg, ‘promiss’! Zeker in het kader van het algemene onderwerp van dit blog, en meer in het bijzonder ook van de ‘big shit ahead’ die ik ‘promiss’ (!)(-te) n.a.v. van mijn tip over Sibel Edmonds. Heel goed ‘gecovered’ trouwens dat onderwerp, beste Bou, gefelicteerd met je reactievermogen.
  (Ik moest mijn tip-top tip natuurlijk ook ergens aan top kwijt…, ook vandaar dus dat ik hem hier zet; excuus aan wie de link ontgaat: ik ben nogal karig geworden w.b. mijn bereidwilligheid om een en ander uitvoerig uiteen te zetten, ‘shortly’).
  http://www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=6348

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Dank voor de link, Martin, maar helaas is alles in het Engels. Ik probeer zelf om de toestand in de wereld te vertalen naar Nederland. De zaak Hörchner maakt de verbanden wel duidelijk en ik lees zelf redelijk vloeiend Engels, maar niet iedereen verstaat die taal. Sommigen verstaan naast wat Nederlands veel beter Arabisch. Somalië en Koerdistan kunnen elkaar aldus verstaan.

  Mijn reeks is Baybasin, Hörchner, Essen, alles geschreven in het Nederlands! Ik hoop dat men dan begrijpt dat niet alle kwaad komt uit de VS, maar dat Nederland hier actief aan meedoet. Die VOC-mentaliteit is echt FOEI!

  Voor verdere links ben ik nu te moe, maar surf zelf maar verder. Sommige mensen maken deze wereld kapot uitsluitend uit eigenbelang. En het zijn er zo veel, want de mens is nou eenmaal egoïstisch, maar gelukkig zijn niet alle mensen zo.

  Antwoord
 3. Wieteke

  U bent allen van harte welkom op maandag 26 oktober om half 10 in de rechtszaal in Den Haag.

  Ik neem deze uitnodiging graag aan en zal er alles aan doen om aanwezig te zijn.

  Antwoord
 4. jaap

  Ik wens Robert en Annelies veel succes, en zal ook proberen om aanwezig te zijn…

  Antwoord
 5. JJM

  Rond 9 december zou de uitspraak zijn, is die inmiddels bekend?

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Beste JJM,

  De uitspraak is uitgesteld tot 20 januari 2010. Dit is gebeurd nadat Hörchner weer een fout in zijn dossier had ontdekt. De Landsadvocaat beroept zich op deze fout, maar Hörchner kan bewijzen dat dit niet klopt. Hij heeft dit alsnog ingebracht, waarna de Rechtbank besloot tot uitstel.

  We zullen dus nog even moeten wachten… 😉

  Een civiele procedure gaat zo traag. Men had ons ooit een betere procedure beloofd, maar dat gaat kennelijk nog veel trager. Wie procedeert tegen de Staat, moet beschikken over een ijzeren gestel, een engelen-geduld en eventueel het eeuwige leven!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën