Archief
Artikelen

Bovenstaande foto is van de Turkse crimineel Saban B., die gisteren in het nieuws kwam omdat hij is gevlucht vrijgelaten uit de gevangenis. Het is werkelijk niet te geloven! De raadsheren van het Hof van Arnhem hebben met instemming van de Advocaat Generaal besloten dat Saban B. een weekje naar huis mocht om zijn vrouw en kind te knuffelen. Deze zeer gewelddadige vrouwenhandelaar en beruchte pooier, die meer dan honderd slachtoffers heeft gemaakt, moest zich dagelijks wel even melden op het politiebureau, maar hij kwam niet opdagen. Waarschijnlijk zit hij nu reeds in Turkije, waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft gesloten. Er is wel een EAB uitgevaardigd, maar Turkije maakt geen deel uit van Europa, zodat Saban B. in eigen land volkomen veilig is voor dat EAB.

De VVD, bij monde van Fred Teeven, zal om opheldering vragen aan de minister van justitie. In Netwerk van gisteravond stelde hij voor om de wet te wijzigen, zodat een dergelijk verlof niet langer mogelijk is voor mensen die zijn veroordeeld tot 4 jaar of meer. De rechters die Saban B. met verlof stuurden, zouden volgens Teeven dom of naïef zijn geweest, maar wie gelooft dit nog? Zulke domme raadsheren bij het Hof? Ook EenVandaag besteedde aandacht aan deze zaak:

sitestat

Dom, naïef of slecht geïnformeerd? Wie de getuigenis van Sibel Edmonds heeft gevolgd, zal al snel vermoeden dat hier iets anders speelt. De Turkse onderwereld wilde Saman B. kennelijk vrij krijgen en mensenhandelaars weten ook aan wie ze hun vrouwen (of kinderen) verkopen. Ze kennen hun klanten en ze kunnen die klanten vaak tot alles bewegen…

Wie de zaak Joris D. heeft gevolgd, inclusief de manier waarop Huseyin Baybasin is veroordeeld op grond van vervalste telefoontaps en inclusief het pedofiele netwerk dat door Micha Kat in kaart werd gebracht, mocht zich gisteren eveneens verbijsteren. Want de Turkse bovenwereld weet dank zij de naspeuringen en publicaties van de Turkse journalist Burhan Kazmali al jaren dat Baybasin onschuldig is. Een Turkse televisieploeg probeert reeds meer dan drie jaar lang toestemming te krijgen om Baybasin te interviewen in de gevangenis te Zoetermeer. Ten slotte wendden ze zich tot het Nederlandse consulaat in Turkije, waarop ze de volgende brief aan Baybasin schreven, die door Micha Kat werd gepubliceerd:

Geachte Huseyin Baybasin,

Twee dagen geleden vroeg u informatie over ons gesprek en of we onze pogingen om een gesprek met u te regelen in de media kenbaar mochten maken.

Hieronder enige gegevens hierover;
Met de gesprekken die we in de afgelopen drie jaar met de Nederlandse overheids instanties gevoerd hebben, hebben we toestemming gevraagd om met u te spreken, de laatste drie maanden hebben we veelvuldig met de perswoordvoerder, Ertan KESKINSOY, van de Nederlandse ambassade in Ankara gesproken. Ze vroegen ons waarom we met u wilden spreken, en we hebben het hem verteld. Er werd te kennen gegeven dat wanneer we bepaalde voorwaarden zouden accepteren ze ons verzoek in behandeling zouden nemen.

Als voorwaarde wordt gesteld dat in ons gesprek niet gesproken mag worden over het Nederlands koninklijk huis, hoge Nederlandse ambtenaren, uw zaak en de nieuwe ontwikkelingen hierin.

Wij willen geen publicatie doen alvorens we onze werkzaamheden klaar hebben. Als er een andere pers instantie is die ons verzoek kan behandelen dan willen we hen natuurlijk ook spreken.

ART RADYO YAYINCILIK A.S.

Baybasin mag niet spreken over het Nederlandse koninklijk huis en evenmin over hoge Nederlandse ambtenaren. Dat laatste begrijpen we nog wel: zwijg over Joris D.! Maar wat heeft het koninklijk huis hiermee te maken? Baybasin heeft immers nooit contact gehad met prins Benno, Claus of Friso…

Dit alles valt niet langer te begrijpen, tenzij men veronderstelt dat ook Nederland in de greep is van de Turkse criminele krachten waarover Sibel Edmonds spreekt. De komende dagen zal ik proberen om haar getuigenis deel voor deel samen te vatten in het Nederlands. Want wat Sibel Edmonds vertelt over omkoping en chantage van Amerikaanse politici en andere hoog geplaatste personen, dat gebeurt kennelijk ook hier!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Turkse criminelen en de Staat der Nederlanden”

 • mr. drs. BOU:

  Meer over de “ontsnapping” van Saban B.:
  Nova 17 september 2009.

  En in Turkije is Emin Arslan aangehouden. Deze hoge Turkse politieman heeft een een rol gespeeld in de beschuldiging van Baybasin.
  http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7249/#
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2559/demminks-turkse-hitman-gearresteerd.html

 • mriam:

  ze moeten gewoonweg saban b undercover opzoeken en oppakken in turkije of waar hij dan ook is. we laten hem niet nog meer slachtoffers maken en hij moet gepakt en gestraft worden.

 • mr. drs. BOU:

  Nog even een linkje naar de Telegraaf: Baran Bruut Beest. Met uiteraard een hele reeks comments…

 • petje:

  Vertaalde getuigenis van Burhas Kazmali op http://www.stelling.nl (Cold Turkey 56):
  Mijn bedoeling was om met betrekking tot Hüseyin Baybaşin, de zakenman uit Diyarbakır die in een Nederlandse gevangenis zit, het politieke en actuele leven dat hij leidde voorafgaand aan zijn arrestatie, de werkzaamheden die hij heeft verricht ten behoeve van de industrie, de economie en de werkgelegenheid in Turkije, zijn identiteit en persoonlijkheid, zijn priveleven, de door hem gepleegde delicten, zijn leven in de gevangenis en wat hem tijdens zijn gevangenschap is overkomen, in het bijzonder zijn aanhouding in verband met delicten die hij niet heeft gepleegd, zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf en de periode van aanhouding, arrestatie en berechting op grond van een aantal politieke en burocratische spelletjes die in Turkije zijn gespeeld door een aantal niet door hem gepleegde delicten te doen voorkomen alsof ze wel door hem gepleegd zouden zijn waarbij ‘de nationale belangen van de landen’ werden aangevoerd, onder de loep te nemen.
  In verband hiermee heb ik tevoren contact opgenomen met de advocaten van Baybaşin en ik heb om documenten en informatie gevraagd. Uitgaande van de inhoud van de dossiers van zowel de Turkse als de Nederlandse gerechten heb ik de betrokken personen en instanties benaderd en reportages gemaakt en allerlei door mij verzamelde informatie en documenten heb ik gepubliceerd op mijn nieuwspagina op internet op http://www.yalovacizgi.com.

  Uit mijn onderzoek is gebleken dat in de zaak Hüseyin Baybaşin, die in maart 1998 is gearresteerd en in de gevangenis is geplaatst, een aantal onderhandelingen hebben plaatsgehad tussen de Turkse en Nederlandse overheden en door welke persoon of personen deze onderhandelingen zijn gevoerd. Dat er onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Nederland en bevoegde personen die betrekkingen hadden met de criminele organisatie in Turkije wordt bewezen in een document met het briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie. De onderhandelingen worden bewezen met de verklarende passage in het op 15 juli 1997 gedateerde document met briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie, waaruit blijkt dat er telefonisch contact is geweest met het team dat de operatie binnen het ministerie leidt, “dat er momenteel wordt onderhandeld om de zaak Baybaşin ten opzichte van de Turkse autoriteiten als drukmiddel in te zetten, om daar een andere zaak mee geregeld te krijgen. Aangezien de heer Demmink donderdag met vakantie gaat, zullen wij proberen de ministeriële verordening voor donderdag rond te krijgen.”
  Aan datgene wat de agenda van Turkije en van de Wereld behoorlijk bezighoudt, en aan hetgeen in dit schrijven wordt gezegd over de Nederlandse secretaris-generaal van Justitie
  J. Demmink en de overdracht, zal ik op gedetailleerde wijze aandacht besteden.
  Het verbaast mij echter zeer hoe het mogelijk is dat een land als Nederland in onderhandeling is gegaan met een aantal bendes in Turkije die uit zijn op burocratisch en politiek gewin. Uitgaande van het principe dat ‘een te laat gekomen gerechtigheid geen gerechtigheid’ kan zijn, en als we er van uitgaan dat de rechten van de mens en de gerechtigheid op zekere dag voor iedereen van toepassing zullen moeten zijn, vind ik het nuttig om met betrekking tot de zaak Hüseyin Baybaşin rechtstreekse, zonder tussenkomst van anderen, gedane harde uitspraken en reportages evenals zijn uitspraken over te brengen.
  (..)

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,
  Die reportages van Burhan Kazmali zijn me wel bekend.
  Heel Turkije weet dank zij hem hoe het zit met Baybasin!
  Ook het rapport Langendoen is er gedeeltelijk op gebaseerd.
  Maar hoe kom jij aan een Cold Turkey 56?
  Mijn Cold Turkey reeks in het archief van Kleintje Muurkrant gaat maar tot 50. En die aflevering is van juni 2008.
  Kortom: gaarne de bron… 😉

 • mr. drs. BOU:

  Intussen heb ik de bron gevonden:
  In Kleintje Actueel van woensdag 25 november 2009 staat een link! Klik op deze link en download dan een Word-document van 25 pagina’s. Daarin staat alle informatie die Kazmali heeft!

  Is me dat even smullen! 🙂

  Dank voor de tip, petje!

 • Waardering:

  Enkele recente aanvullingen:

  – Op 23 Februari 2010 wordt Saban B. opgepakt in Turkije, voor mindere misdaden (geldelijke delicten), en zal daar zijn straf uitzitten. Uitgeleverd aan Nederland wordt hij niet – zijn straf voor mensenhandel (en geweld) ontloopt hij dan ook.
  (Bron: NOS-archief)

  – Saban B. wordt (op turkijecorrespondent.nl) een “Turkse Duitser” genoemd.

  – Binnen enkele dagen, op 25 Februari, verschijnt het bericht dat er op 19 Januari 2010 door Nederland een “PKK-activist” is opgepakt, die door Duitsland werd beschermd (en niet werd uitgeleverd). Zijn advocaat suggereert, dat deze operatie in opdracht van de Turkse staat is uitgevoerd. Nederland zal de man aan Turkije uitleveren.
  (Bron: NOS-archief)

  – Eveneens op 25 Februari verschijnt het bericht, dat Nebahat Albayrak, oud-Staatssecretaris van Justitie, ernstig bedreigd (en beveiligd) wordt. Al wekenlang. Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging maarliefst.
  (Bronnen: Telegraaf, geenstijl.nl)

  Het leggen van eventuele verbanden laat onderzoeker graag aan de kundige BOU over.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Waardering,
  Dank voor het overzicht. Er was eergisteren iets over die opgepakte PKK-activist op NOVA.

  Eind vorige maand is het vermeende PKK-kopstuk Hasan Adir bij een grenscontrole in Venlo opgepakt. Volgens zijn advocaat Bart Nooitgedagt had Turkije hem internationaal gesignaleerd.
  De Turken hebben om zijn uitlevering gevraagd. Dat verzoek wordt morgen bij de rechtbank in Roermond behandeld.
  Hasan Adir verzet zich tegen een eventuele uitlevering, omdat hij vreest gemarteld en misschien wel vermoord te worden. Hij beweert dat hij al eerder ernstig is mishandeld door de Turkse autoriteiten. Verder stelt hij via zijn advocaat Bart Nooitgedacht dat het leger en de politie in Turkije al meerdere familieleden van hem hebben gedood. Daarom vluchtte Adir met zijn gezin uit Turkije naar Duitsland.

  Ik kan hem niet embedden, dus link even door. De vraag is nu wat de rechtbank zal beslissen. Ik heb even gekeken op de Nederlandse Koerdische website Azady, maar het vonnis is kennelijk nog niet bekend.

  Hassan Adir heeft volgens NOVA in Duitsland twee jaar gevangen gezeten wegens lidmaatschap van de PKK, maar hij had nooit strafbare feiten gepleegd. Hij had in Duitsland een gedoogstatus. Turkije is nu bezig om overal in Europa te vragen om uitlevering van PKK-leden. Geen idee waarom en waarom juist nu.

  Voor eventuele verbanden zullen we waarschijnlijk Sibel Edmonds moeten raadplegen. 😉

 • maneschijn:

  Cassatie Saban B. verworpen

  LJN: BX4101, Hoge Raad , 11/00025
  6. Beslissing
  De Hoge Raad verwerpt het beroep.

  (11 september 2012)

Laat een reactie achter