Selecteer een pagina

Archieven

Maand: september 2009

Gevaarlijke Kennis: de Wiskunde van het Oneindige

Wat is de betekenis van het oneindige? In de wiskunde wordt dit begrip gebruikt in de integraalrekening, maar wat dit precies betekent, blijft onduidelijk. Men kan er mee rekenen en het werkt, maar niemand begrijpt het. Galileo Galilei vroeg zich reeds af hoe het oneindige te definiëren, maar hij gaf het op, want hij stuitte op paradoxen. Sindsdien hebben vier grote wiskundigen zich verdiept in het probleem en ze zijn alle vier ten slotte krankzinnig geworden.
Lees meer…

Zwarte gaten in de tijdruimte

Toen Albert Einstein de relativiteitstheorie ontwikkelde, was hij zelf nauwelijks in staat om de consequenties te overzien. De Speciale Relativiteitstheorie, die hij publiceerde in 1905, zegt dat de snelheid van het licht constant is voor iedere waarnemer, ongeacht de beweging van de waarnemer. Dit druist in tegen alles wat we dagelijks ervaren, maar het betekent ook dat de tijd afhankelijk is van de snelheid waarmee we bewegen. Ruimte en tijd zijn relatief.
Lees meer…

Detroit en de economische crash

Hoe ziet een economische crash er uit? Een goed voorbeeld is te vinden in de Amerikaanse stad Detroit. De ooit zo bloeiende auto-industrie waaraan deze stad zijn bijnaam Motown dankte, is volledig ingestort. Tussen 2006 en 2008 sloten vier fabrieken van General Motors hun deuren. De productie werd verplaatst naar lage-lonen landen, alleen het hoofdkantoor bleef staan in Detroit. Maar General Motors is nu failliet.
Lees meer…

Sibel Edmonds en de Staat der Nederlanden

De getuigenis van Sibel Edmonds is in alle opzichten schokkend en heeft ernstige consequenties voor een goed begrip van de toestand in de wereld. Helaas blijven de media over haar verklaring zwijgen. Wat een struisvogelpolitiek! We kunnen natuurlijk ook doen alsof dit zich uitsluitend afspeelt in de VS, waar alles nou eenmaal groter, slechter en erger is dan in ons eigen kleine Nederlandje, maar dat is beslist niet waar.
Lees meer…

Wie is bang voor Sibel Edmonds?

Nadat de getuigenis van Sibel Edmonds voor de Ohio Elections Commission was vrijgegeven, bleef het in de media verrassend stil. Dat de media in Nederland zwegen, zou nog begrijpelijk zijn. Het gaat immers over Amerikaanse toestanden, hoewel wat Edmonds vertelt bepaald geen Amerikaanse kattenpis is. Haar onder ede afgelegde verklaring gaat over omkoping, chantage, internationale drugshandel, het illegaal verhandelen van atoomgeheimen en het beïnvloeden van het stemgedrag van volksvertegenwoordigers. Zij noemde met name een aantal zeer hoge politici als betrokkenen in dit complot van Turkse en Israëlische geheime diensten. Ook zou haar getuigenis veel oud nieuws bevatten, ware het niet dat alles wat ze vertelde tot op heden glashard werd ontkend. Van de foto’s op haar website staat reeds sinds 2007 de volgende collage op YouTube:
Lees meer…

De Armeense genocide (1915)

Een van de gebeurtenissen uit het verleden die in Turkije systematisch worden ontkend en verzwegen, is de Armeense genocide. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, werden in Armenië ongeveer een tot anderhalf miljoen mensen gedwongen om huis en haard te verlaten. Ze werden verdreven naar een woestijn die nu in Syrië ligt. Velen stierven onderweg van honger en ontbering, de rest is in de woestijn omgekomen. Ook zijn veel Armenen in deze tijd gevlucht naar de VS, waar zij een Armeense gemeenschap in ballingschap vormen.
Lees meer…

Wat Sibel Edmonds vertelt, deel 1

Om de getuigenis van Sibel Edmonds beter te begrijpen, is het wel handig om eerst te weten om welke zaak het gaat. Jean Schmidt is een dame die vanuit de staat Ohio een zetel heeft voor de Republikeinse partij in het Amerikaanse Congres. David Krikorian, een Amerikaanse zakenman en lid van de Democratische partij, is kandidaat voor de verkiezingen van 2010 voor deze congreszetel. Krikorian heeft Schmidt er openlijk van beschuldigd dat zij haar stemgedrag laat bepalen door de Turkse lobby in de VS. Daarop heeft Schmidt een klacht ingediend tegen Krikorian bij de Ohio Elections Commission en Krikorian heeft Sibel Edmonds opgeroepen als getuige. De Commissie heeft haar als getuige aanvaard en dat is wel bijzonder, want tot nog toe heeft men Sibel Edmonds alleen maar de mond gesnoerd.
Lees meer…

Turkse criminelen en de Staat der Nederlanden

Bovenstaande foto is van de Turkse crimineel Saban B., die gisteren in het nieuws kwam omdat hij is gevlucht vrijgelaten uit de gevangenis. Het is werkelijk niet te geloven! De raadsheren van het Hof van Arnhem hebben met instemming van de Advocaat Generaal besloten dat Saban B. een weekje naar huis mocht om zijn vrouw en kind te knuffelen. Deze zeer gewelddadige vrouwenhandelaar en beruchte pooier, die meer dan honderd slachtoffers heeft gemaakt, moest zich dagelijks wel even melden op het politiebureau, maar hij kwam niet opdagen. Waarschijnlijk zit hij nu reeds in Turkije, waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft gesloten. Er is wel een EAB uitgevaardigd, maar Turkije maakt geen deel uit van Europa, zodat Saban B. in eigen land volkomen veilig is voor dat EAB.
Lees meer…

Categorieën