Selecteer een pagina

Archieven

De zaken Essen en Hörchner: bagatel of corruptie?

Naar Polen voor 100 zloty?

Er zijn een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de zaken Essen en Hörchner. De meest opvallende overeenkomst is echter, dat het EAB voor dhr. Essen is uitgevaardigd door dezelfde rechtbank en dezelfde rechter als het EAB uit 2007 voor Robert Hörchner: mr. Andrzej Bauk.

De zaak Essen gaat slechts over een bagatel, namelijk een vermeende corruptie met 100 zloty. De zaak Hörchner gaat echter over corruptie op justitieel niveau. Hörchner werd in de periode van 2000-2003 vervolgd door het OM op grond van een telefoongesprek tussen twee andere mensen, die (ten onrechte) werden verdacht van lidmaatschap van een XTC-bende. Deze bende heeft in november 1999 de leegstaande bedrijfshal van Hörchner gekraakt om daar tijdelijk een XTC-laboratorium onder te brengen. De bende werd toen al gevolgd door de recherche, vandaar dat de telefoons werden afgeluisterd. Hörchner was eind 1999 bezig om zijn confectiebedrijf te verplaatsen naar Polen. Toen hij ontdekte dat zijn vrijwel leegstaande bedrijfshal in Den Bosch was gekraakt, wilde hij ingrijpen. Vermoedelijk heeft hij daarbij het onderzoek van de recherche doorkruist, want die nacht viel de politie binnen in zijn bedrijfshal.

Begin 2000 werden Hörchner en zijn vrouw beschuldigd van het leiding geven aan deze XTC-bende, inclusief smokkel van XTC. Hierop staat een gevangenisstraf van 9 tot 12 jaar! Het enige bewijs was dat tapgesprek tussen twee andere mensen. Hörchner ontdekte echter dat er van dat gesprek verschillende tapverslagen in omloop waren! Hörchner en zijn partner werden door de rechtbank vrijgesproken en reeds in 2001 deden zij aangifte van vervalsing van het tapverslag. Deze aangifte werd geseponeerd, waarop Hörchner een art. 12 procedure startte. Het OM ging echter in hoger beroep tegen de vrijspraak van Hörchner door de rechtbank. In 2003 werd Hörchner door het Hof nogmaals volledig vrijgesproken, maar zijn bedrijf, een confectiefabriek met een jaaromzet van 2,5 miljoen gulden, was toen reeds ter ziele. Omdat Hörchner in het Brabants Dagblad systematisch werd afgeschilderd als bendeleider, kreeg hij geen orders meer, wat leidde tot het einde van de bedrijfsactiviteiten.

Om de Staat te kunnen aanspreken op schadevergoeding, moest Hörchner bewijzen dat er sprake was van onrechtmatige vervolging. Daarom eiste hij de originele telefoontap op. Dit werd hem geweigerd op grond van de privacy van de mannen die met elkaar hadden gesproken! Hörchner heeft daarop deze mannen benaderd, waarop zij het tapgesprek voor hem opvroegen. Na veel geprocedeer heeft het OM daarom in mei 2007 de telefoontap moeten overhandigen aan Hörchner.

Toen kwam er opeens een EAB uit Polen!!!??? Daar zou Hörchner een wietplantage hebben gerund. Deze werd begin 2000 ontmanteld en onder de daders was ook een voormalige Poolse zakenpartner van Hörchner, Janusz Urbansky. Het enige “bewijs” was een huurcontract dat op 17 juli 1999 door Hörchner in Polen zou zijn getekend met de blokletters: HARSCHNERA. Hoewel Hörchner kon bewijzen dat hij zich op die bewuste datum niet in Polen bevond, maar in Nederland, werd hij toch overgeleverd aan Polen. Daar heeft hij 10 maanden lang in voorarrest gezeten. Tijdens het proces bleek het ultieme bewijs van zijn onschuld: de getuigen à charge verklaarden unaniem dat Hörchner niet in de rechtszaal aanwezig was. Volgens hen was Hörchner een kleine Nederlandse man van ongeveer 1 m 75 lang, met kort zwart haar, bruine ogen en een zwarte snor. Hörchner is ongeveer 1 m 90 lang, met blauwe ogen, blond haar en zonder snor.

In juli 2008 is Hörchner op borgtocht vrijgelaten. Hij zou dus in Polen alsnog kunnen worden veroordeeld… Op grond van de beschrijving van de getuigen vermoedde hij echter, wie zich voor hem had uitgegeven. Toen Hörchner thuis kwam, was hij ernstig ziek, hij leed aan schurft, ondervoeding, oververmoeidheid en slapeloosheid. Na een half jaar was hij voldoende hersteld om terug te gaan naar Polen, waar hij uit het strafdossier de stukken heeft gehaald die onomstotelijk aantonen dat zijn vermoeden juist was: de ware dader is Jeroen van den O. uit Vught. Voorzien van deze bewijzen heeft hij in Nederland aangifte gedaan wegens identiteitsfraude, maar het OM heeft deze aangifte geseponeerd wegens “het geringe belang van de zaak, die ook al zo lang geleden was”. Dat Hörchner tot op heden kan worden veroordeeld in Polen, omdat de ware dader in Nederland niet wordt vervolgd, maakt dat Hörchner een direct belang heeft bij de vervolging van Jeroen van den O. uit Vught. Vandaar dat hij ook tegen dit sepot een art. 12 procedure heeft ingesteld.

Inmiddels zijn er van het gewraakte tapverslag al zes verschillende uitwerkingen in omloop:

1. Uitwerking tapjournaal rechercheur Melis Jager tijdens G.V.O. d.d.12 november 1999: “Dus, .. . .. .. (vier woorden onverstaanbaar) en de ten procent voor jou”.

2. Uitwerking proces-verbaal rechercheur André van Roy d.d. 16 februari 2000: “Dus, .. .ik zeg dan krijgt ie voor die .. (onverstaanbaar) vier-twee, Dus dat eh, moet je zeggen dat ik gebeurd heb”.

3. Uitwerking geluidsopname, beluisterd op 30 september 2005, 10:00 uur op het parket in ‘s-Hertogenbosch in bijzijn van waarnemend hoofdofficier mr. van der Voort, twee beleidsmedewerkers, A. Pijnenborg, R. Hörchner en P. van Langevelde: “Dus,…….vier-twee……zat niet meer in……en de ten procent voor jou”.

4. Uitwerking van Peter R. de Vries uitzending d.d. 18 november 2007: “En dat… en kijk, en kijk wat niet komt da’s vier twee. Dus dat eh… en zeg maar dat ik ga beuren ook…”

5. In deze uitwerking werden drie verdachten, waaronder Hörchner, tijdens de verhoren geconfronteerd met de passage langer huren. Drie onafhankelijke en unanieme verklaringen bewijzen dat ook in deze uitwerking is geknoeid. Dit staat ook in de officiële dagvaarding van Hörchner tegen de Staat.

6. De juiste uitwerking, die staat op de geluidsopname verstrekt door College van procureurs-generaal d.d.22 mei 2007: “Dus, ik zeg….effe kijke of ik die pen pak, vier-twee, dus datte eh, wil zegge dat ‘t gebeur ook”.

Dit alles doet vermoeden, dat er aanvankelijk is geknipt en geplakt in de oorspronkelijke geluidsopname, om Hörchner welbewust te belasten met een strafbaar feit. Er zouden dan twee versies van die tap moeten bestaan. Op de vervalste tap zou het gemompel er dan uitgeknipt zijn en die “ten procent voor jou” er ingeplakt. Niet alleen was er tegen Hörchner geen enkel ander bewijs, maar ook waren er duidelijke bewijzen van zijn onschuld. Het hoofd van de tapkamer, de rechercheur André van R., heeft wellicht welbewust het bewijs tegen Hörchner willen fabriceren, omdat Hörchner in zijn ogen een verdachte leefwijze had.

In 1992 heeft Hörchner een vriend geholpen om een kleine partij hasj te verpakken in een rol spijkerstof, die naar Engeland zou worden gesmokkeld. Om het geld zat Hörchner niet verlegen, maar die vriend wel. De hele bende werd betrapt en Hörchner werd veroordeeld tot een taakstraf. Inspecteur Van R. bleef echter volhouden dat Hörchner de dans was ontsprongen, dat hij het eigenlijke hoofd van de drugs-bende was… Dat Hörchner een florerend confectiebedrijf had opgebouwd, waarvoor hij werkdagen maakte van soms 16 uur, en dat hij zich daardoor financieel ruim kon bewegen, dat maakte hem in de ogen van die politieman verdacht.

Toen er in 1999 een XTC-laboratorium werd ontdekt in de bedrijfshal van Hörchner, zou deze inspecteur een telefoontap hebben vervalst, met als gevolg dat Hörchner en zijn partner Annelies strafrechtelijk werden vervolgd wegens leiding geven aan een XTC-bende. Sindsdien probeert justitie dit incident in de doofpot te stoppen. De Hoge raad heeft immers in 2003 in de zaak Baybasin bepaald dat men kan worden veroordeeld op uitsluitend telefoontaps. Als blijkt dat die taps soms welbewust worden vervalst, dan volgt er een juridisch schandaal dat minstens zo groot is als dat rond de fraude met geurproeven. Iedere veroordeling op grond van telefoontaps zou dan voor een herziening in aanmerking komen. In dat verband wordt de documentaire van Zembla van 6 februari 2003 weer hoogst actueel.

Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding duurt 38 minuten.

Wat heeft dit nu te maken met de zaak Essen? Opvallend is, dat dit dwaze EAB over een vermeende corruptie van 100 zloty afkomstig is uit Bydgoszcz, uit dezelfde stad en dezelfde gevangenis waar Hörchner heeft gezeten. Het is ondertekend door dezelfde rechter, mr. Andrzej Bauk, die ook het EAB voor Hörchner tekende. De officier van justitie te Amsterdam, mr. Hanneke Festen, is dezelfde die ook de overlevering van Hörchner heeft bepleit. En het vonnis luidt ook ditmaal: het EAB is geldig. Daarom zou dhr. Essen zich in Polen strafrechtelijk moeten verantwoorden over een misverstand rond 100 zloty.

Opvallend is ook het feit dat Hörchner naar Polen moest op het moment dat het OM en de Staat der Nederlanden hem dolgraag kwijt wilden. Toen het OM besefte dat Hörchner het bewijs tegen hen in handen had, heeft men zich wellicht een zaak herinnerd die begin 2000 speelde in Bydgoszcz, waarbij ook de naam Hörchner is gevallen. Rond die wietplantage in Polen speelde eveneens de ontvoering van twee Nederlanders in Polen, waarbij om Nederlandse rechtshulp werd verzocht. De OvJ die in deze Poolse zaak werd ingeroepen, dhr. Teeuwes de Jong, vervolgde op dat moment ook Hörchner in die XTC-zaak. Hij heeft nog geprobeerd om deze Poolse wiet-zaak in Nederland tegen Hörchner in te brengen als bewijs dat Hörchner een grote drugshandelaar was, maar de rechtbank heeft dit niet geaccepteerd. Er was geen enkel bewijs tegen Hörchner.

Op het moment dat Hörchner al te bedreigend werd voor het corrupte OM, kwam er opeens een EAB uit Polen. Het lijkt daarom zeker niet uitgesloten dat het Nederlandse OM de justitie van Bydgoszcz om dat EAB voor Hörchner heeft verzocht. Dat tijdens het proces in Polen een identiteitsfraude boven water zou komen, kon men toen niet vermoeden. Men heeft kennelijk gehoopt dat Hörchner zou worden veroordeeld, maar hij kwam na 10 maanden vrij. Opvallend is tevens dat men Jeroen van de O. uit Vught niet wenst te vervolgen, hetgeen kan duiden op volstrekte willekeur, maar ook op de angst dat de waarheid boven water komt.

Uiteraard zou dit wel een zeer oneigenlijk gebruik van het EAB zijn! In Bydgoszcz weet men in dat geval dat het Nederlandse OM zelf om het EAB voor Hörchner heeft gevraagd en in Nederland weet men, dat men mr. Bauk de overlevering van dhr. Essen niet kan weigeren, omdat deze daad van corruptie anders wel eens bekend zou kunnen worden… Als men in Bydgoszcz zou verklaren dat het EAB voor Hörchner is geïnitieerd door Nederland, dan zou dat grote gevolgen hebben voor het proces van Hörchner tegen de Staat.

Als dhr. Essen inderdaad wordt overgeleverd aan Polen, dan zou dat voor deze man wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben. Maar ook kan op grond van deze jurisprudentie voortaan iedere Nederlander worden overgeleverd voor een vermeend delict ter grootte van een bagatel. En dat alles wellicht op grond van corruptie bij het Nederlandse OM, waar een inspecteur en hoofd van de tapkamer eind 1999 een telefoontap vervalste, omdat hij niet begreep dat Robert Hörchner door keihard te werken aan zijn welverdiende geld kwam.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

5 Reacties

 1. Zaphod

  Wat is de stand van zaken m.b.t. die art. 12 procedue(s) die zijn ingezet door dhr. Hörchner (ook alweer – indien je dat al ergans anders had gemeld)? Wederom een helder stuk Bou, dank daarvoor.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Zaphod, sommige liggen in dezelfde la als de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Art. 12 afgewezen.

  Maar andere spelen nog, vooral die art. 12 tegen Jeroen van den O. uit Vught kunnen ze moeilijk negeren. Te lang geleden en niet belangrijk, maar intussen kan Hörchner nog altijd bij verstek worden veroordeeld in Polen en dreigt dhr. Essen te worden gedeporteerd naar Polen voor een bagatel van zeven jaar geleden.

  Hij mag zich ook melden bij het OM om zich gek te laten verklaren. Maar wie is hier gek?

  Antwoord
 3. Zaphod

  ah, nogmaals dank voor de aanvulling … btw: ik zei de gek, tenminste … om gek van te worden.

  Antwoord
 4. Zaphod

  PS: Hopelijk wordt dat art. 12 verhaal t.o.v. ‘Jeroen van den O. uit Vught’ nog wat want dat is een aardig belangrijk schanierpunt geworden als ik het goed begrijp.

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Hörchner heeft tegen Jeroen van den O. uit Vught alle bewijzen verzameld. Niet alleen ik heb deze bewijzen in mijn bezit. Maar het OM weigert om Jeroen van den O. uit Vught te vervolgen, terwijl hij zich toch duidelijk heeft schuldig gemaakt aan het exploiteren van een wiet-plantage in Polen, op naam van een zekere HARCHNERA in blokletters.
  Daarvoor zat Robert Hörchner tien maanden lang minstens 23 uur per dag in de cel in een schurftig cachot in Bydgoszcs.
  Zo gaat dat tegenwoordig…

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NED. JUSTITIE, ROT TOT OP ‘T BOT « Silvia Videler's Site - [...] uitzendingen van PR de Vries. De publieke verontwaardiging was dan ook groot toen er in 2007 opeens een EAB…
 2. NED. JUSTITIE, ROT TOT OP ‘T BOT « Silvia Videler's Site - [...] uitzendingen van PR de Vries. De publieke verontwaardiging was dan ook groot toen er in 2007 opeens een EAB…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien + twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën