Archief
Artikelen

Naar Polen voor 100 zloty!
De rechtbank van Amsterdam heeft onlangs besloten dat dhr. Essen aan Polen zal worden overgeleverd op grond van corruptie, te weten een poging tot omkoping van een cipier met 100 zloty of ongeveer 22 euro 50. Het vonnis zegt daarover:

Met betrekking tot de stelling dat het hier, gelet op de hoogte van het geldsbedrag, een bagatelzaak betreft, is de rechtbank van oordeel dat niet het in het geding zijnde geldbedrag maatgevend is voor de importantie van de strafzaak, maar het geschonden belang, zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Van een mug van 100 zloty maakt men aldus een juridische olifant! Het zou niet gaan om het geldbedrag, een bagatel van 100 zloty, maar om het geschonden belang. De overlevering zou daarom niet buiten proporties zijn.

Dat maakte me nieuwsgierig naar de proporties van het geldbedrag van dat geschonden belang. De kosten van detentie in Polen zijn per gevangene ongeveer 28.000 zloty of 6.200 euro per jaar. Een kwart van de begroting van het Poolse ministerie van Justitie gaat naar het gevangeniswezen, maar zelfs dan zijn de omstandigheden in de Poolse gevangenis ver beneden peil, niet alleen naar Nederlandse maatstaven, maar ook volgens de Polen zelf. In mei van dit jaar eisten Poolse gevangenen massaal een schadevergoeding van de staat, wegens overvolle cellen en andere ellende. De gevangenissen in Polen voldoen zelfs niet aan de Poolse normen! Het hele gevangeniswezen lijdt daar onder een chronisch geldgebrek…

Het EAB komt uit Bydgoszcz, waar ook Hörchner 10 maanden in voorarrest zat. De kosten van zijn detentie waren dan 10/12 x 28.000 = 23.333 zloty of 5.166 euro voor rekening van de Poolse staat. Gevangenschap in Polen kost de gevangene zelf echter ook geld. Aan Robert Hörchner heb ik gevraagd hoeveel deze vakantie detentie hem heeft gekost. Hij gaf me het volgende lijstje:

6.000 euro Eerste Poolse advocaat, bleek onbetrouwbaar
3.000 euro Tweede Poolse advocaat, doet nu ook niets meer
4.000 euro Op de gevangenisrekening: 10 x 400 euro per maand
4.500 euro Borgsom

Dat is 17.500 euro rechtstreeks gestort in het Poolse rechtssysteem. Daar komen nog extra kosten bij. Annelies heeft Robert postpakketten gestuurd, maar die kwamen niet door de “censuur”. Zij heeft Robert ook in Polen bezocht en toen hij werd vrijgelaten, moest hij worden opgehaald. Robert is daarna nog twee maal naar Polen gereisd om de bewijzen van zijn onschuld te verzamelen. Hij wilde voorkomen dat hij ooit bij verstek zou worden veroordeeld, terecht, zoals nu blijkt uit de zaak Essen. Een reisje naar Polen kost ongeveer 1000 euro aan reis- en verblijfskosten, dus reken maar 4.000 euro. De Nederlandse gevangene Hörchner heeft Polen ruim 20.000 euro of 90.000 zloty opgeleverd. Een gevangene kost de Poolse staat geld, maar een Nederlandse gevangene levert veel meer op dan hij kost!

De rechter uit Bydgoszcz die het EAB voor Hörchner uitvaardigde, mr. Andrzej Bauk, zal daarop wel in aanzien zijn gestegen. Samen met een officier van justitie, mr. Nowak, wil hij nu nogmaals zo’n “rijke” Hollander binnenhalen. Mr. Novak behandelde indertijd de zaak van dhr. Essen, die op borgtocht was vrijgelaten en werd veroordeeld tot 2 jaar en 3 maanden. Een vonnis biedt echter geen grondslag voor een EAB, er moet er een aanklacht zijn. Mr. Nowak herinnerde zich toen die 100 zloty-kwestie uit mei 2002. Het bewijs van deze “100 zloty-corruptie” werd uit het gevangenisarchief gevist om het EAB te onderbouwen. Daarna werd het ondertekend door de rechter, in dit geval dus mr. Andrzej Bauk! Het wachten was nu nog slechts op de volgende “grote vis”.

Vanaf dat moment stond Essen op de internationale lijst van aan te houden personen en in mei 2009 werd hij op Schiphol gearresteerd. Hij wilde in geen geval terug naar Polen, daarom heeft hij een topadvocaat in de arm genomen. Mr. G.J. Knoops vraagt uiteraard wel een tophonorarium. Hörchner, die gratis werd verdedigd door mr. Korvinus, kon me niet precies zeggen hoeveel dit kost, maar hij schatte het op ongeveer 25.000 euro. Dhr. Essen is tuinder, hij kweekte broccoli. Nadat zijn bedrijf in Polen failliet ging en hij daar 11 maanden in voorarrest zat, is hij ziek thuisgekomen. Hij werkt nu voor 28 uur in de week als bedrijfsleider bij een bloemenbedrijf. Hij is dus zeker niet rijk, maar hij heeft er alles voor over om niet naar Polen… Hij durft nu zelfs niet meer naar zijn werk, uit angst dat hij wordt aangehouden. Dit bagatel, deze 100 zloty-corruptie, is voor dhr. Essen reeds uitgegroeid tot een geschonden belang van 25.000 aan advocatenkosten, plus wellicht het verlies van zijn baan!

De topadvocaat, mr. G.J. Knoops, wendde zich tot de rechtbank van Amsterdam. Daar bogen drie rechters zich over de zaak. Deze worden weliswaar betaald uit onze belastingpot, maar ze zijn daarom nog niet gratis! Ook al zijn ze er maar een paar uur mee bezig, dan nog zijn dat dure werkuren. De drie rechters moeten de aangehechte Poolse stukken lezen, het pleidooi van de advocaat aanhoren, plus het pleidooi van de OvJ, die trouwens ook niet voor niets werkt. Dan beraden ze zich over de zaak en er wordt een vonnis geschreven. Na twee weken is dan de uitspraak. Inclusief de griffier, de parketwachter en de hele organisatie van de rechtbank, lopen de kosten van dit bagatel volgens mij nogal op. Op 17 augustus volgt een kort geding, dat is een ongeveer even dure procedure. Dat vonnis heeft meestal geen schorsende werking, dus als dhr. Essen ook dat verliest, dan wordt hij van staatswege op het vliegtuig naar Warschau gezet. Alleen al de vliegtax kost meer dan 100 zloty!

Dhr. Essen heeft al eens 11 maanden in Polen in voorarrest gezeten en hij is later bij verstek veroordeeld tot 2 jaar en 3 maanden. Als hij aan Polen wordt overgeleverd om terecht te staan voor die 100 zloty-corruptie, dan kost dit hem wellicht ruim 2 jaar van zijn leven, als hij dat schurftige cachot van Bydgoszcz al overleeft. Daar zullen Poolse rechters en officieren van justitie zich buigen over de corruptie, niet van zichzelf, maar van dhr. Essen. Uiteraard zal de familie weer proberen om vader vrij te krijgen, waarvoor men een Poolse advocaat in de arm moet nemen. Ze zullen vader iedere maand ook wat geld sturen. De familie heeft al 25.000 opgehoest voor een topadvocaat, maar mocht de overlevering doorgaan, dan komt daar nog 25.000 euro bij aan reis- en verblijfskosten in Polen, inclusief de Poolse advocaat en de borgsom. Dit bagatel van 100 zloty kost hen minstens een halve ton!

Mr. Knoops zou intussen een bodemprocedure kunnen starten. Dat is een normale civiele rechtszaak tegen de Staat. Of mr. Knoops dit gratis zal doen, zoals mr. Korvinus gratis procedeert voor Hörchner, is nog maar de vraag. De rechters en de landsadvocaten worden door de Staat betaald, dus eigenlijk door ons allemaal, en de procedure duurt minstens een jaar. Intussen zit dhr. Essen in Polen en als hij ook de bodemprocedure verliest, kan mr. Knoops in hoger beroep gaan. De raadsheren en de landsadvocaat worden weer betaald door de Staat. Met een beetje geluk ligt er over drie jaar een vonnis. Dhr. Essen is intussen weer vrij, al was het maar op borgtocht. Verliest mr. Knoops ook het hoger beroep, dan kan hij in cassatie. Ook dat duurt weer minstens een jaar en de procedure wordt steeds duurder. Als ook dit niet helpt, dan kan mr. Knoops naar het Europese Hof. De proceskosten (inclusief alle rechters en landsadvocaten) lopen inmiddels in de tonnen en dat allemaal om een misverstand rond 100 zloty!

Dhr. Essen wordt hier niet beter van, in tegendeel, de gevangenis van Bydgoszcz schijnt zelfs uitermate slecht voor de gezondheid. Hij betaalt intussen wel het gelag, een bedrag van pakweg een halve ton, waarvan de helft gaat naar zijn Nederlandse advocaat en de andere helft naar het Poolse rechtssysteem. Maar mocht hij ooit levend terugkeren, dan zou hij na een aantal jaren de Nederlandse Staat kunnen aanklagen bij het EHRM. Dan moet wel eerst de hele Nederlandse weg zijn bewandeld. De kans dat Nederland dan zal worden veroordeeld, lijkt me zeer reëel. Deze overlevering is namelijk flagrant in strijd met zowel de intentie van het Overleveringsverdrag, alsook met het hele EVRM!

Door deze 100 zloty-corruptie wordt het belang van dhr. Essen zeer ernstig geschonden! Als Nederland door het Europese Hof wordt veroordeeld, dan heeft hij recht op een volledige schadevergoeding door de Nederlandse Staat. Deze betreft niet alleen alle gemaakte proceskosten, maar ook inkomstenderving, schade aan gezondheid en smartengeld. Een dergelijke schadeclaim bedraagt al snel meer dan een miljoen, uit te betalen van ons belastinggeld!

Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Een eenvoudige rekensom leert dat dit waanzin is. De kosten van deze bagatelzaak bedragen nu al minstens een ton! De enigen die hier beter van worden, zijn de rechters, advocaten en officieren van justitie, zowel in Polen als in Nederland. Zij hebben bij die mug van 100 zloty een belang zo groot als een olifant!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

8 Reacties op “De zaak Essen en het belang van 100 zloty”

 • Zaphod:

  Goed stuk Bou. Één vraagje, welk belang is volgens het EAB geschonden en hoe verhoudt zich dat tot die 100 zloty? Want dat is wat de rechtbank beweert als ik het goed begrijp, toch? Welk belng was dusdanig zwaarwegend voor hen om deze heer zo enorm te belasten? Dat zou in mijn ogen het plaatje compleet maken, en daarmee de absurditeit. Klasse dat je je zo inzet en veel succes ermee toegewenst. Tevens sterkte aan dhr. Essen toegewenst van/ op deze plek.

 • agatha:

  Ik hoop dat de nederlandse politiek deze overleveringswet opschort danwel afstemt. Als nederlands staatsburger betekent nederland eigenlijk anders niets meer….

 • mr. drs. BOU:

  … welk belang is volgens het EAB geschonden en hoe verhoudt zich dat tot die 100 zloty?

  Goede vraag, Zaphod. Dank je wel.

  Ik zal proberen om dat nog eens na te pluizen in de stukken, maar als ik me niet vergis was de redenering aldus:

  De Poolse Staat heeft de laatste jaren erg veel reclame gemaakt tegen de kleine corruptie waar dit land van doortrokken was. Iedere politieman verdiende naast zijn bescheiden salaris wat extra’s door vette bekeuringen uit te schijven, die magisch verdwenen als het slachtoffer 100 zloty liet zien. Het belang van het bestrijden van deze kleine corruptie in Polen zou dus groter zijn dan de 100 zloty van Essen, die zelfs geen omkoping beoogde. Ook bleek het misverstand reeds in den minne geschikt, want de 100 zloty is gestort op de gevangenisrekening van dhr. Essen.

  Dat deze absurde grap de Staat inmiddels al een halve ton kost en dat dit ernstig ten koste van de familie Essen gaat, zou dan minder belangrijk zijn…

  Volgens mij heeft een Poolse rechter welbewust een volkomen corrupt EAB uitgeschreven. Dat de Nederlandse rechter hier niet onmiddellijk de kachel mee aanmaakt, doet me vermoeden dat het EAB voor Hörchner, dat van dezelfde Poolse rechter afkomstig was, is uitgevaardigd op verzoek van het Nederlandse OM…

  Daarom kan Nederland tegen deze rechter geen nee zeggen…

 • mr. drs. BOU:

  Beste Agatha,
  Het ligt niet alleen aan die wet. Deze rechters handelen volledig in strijd met de geest van die wet. Die is namelijk aangenomen om de internationale georganiseerde criminaliteit en het terrorisme te bestrijden.

  Nu maakt Polen openlijk wel een schandalig misbruik van die wet! En de Nederlandse rechter keurt dat goed! Lees mijn bovenstaande reactie, dan begrijp je dat hier meer aan de hand is dan alleen maar een foute wet…

 • Zaphod:

  Voor diegene die mij een beetje kennen
  (waiver ;P), denk svp niet meteen … ‘daar komt ie weer met de Shock Doctrine van Naomi Klein’ … 😉

  Feit blijft wel dat die corruptie (ervan uitgaande dat jouw geheugen je inderdaad niet in de steek heeft gelaten Bou) in mijn ogen een direct gevolg is van de opgelegde SAP (Structural Adjusment Programs oftewel in ’t nederlands Structurele Aanpassing Programma’s)die door, de door onze ‘vriend’ Friedman geïnspireerde, Chigago Boys zijn opgelegd eind jaren ’80/ begin jaren ’90 als vertegenwoordigers van het IMF/ World Bank.

  Op deze manier wordt e.e.a. wel heel concreet en komt het tevens ook heel dichtbij! Als de rechters dan inderdaad zo opereren als jij zegt Bou, en dat sluit ik allerminst uit, dan blijft er weinig over van onze democratische rechtstaat. Dan helpt een wet afstemmen inderdaad geen …

 • mr. drs. BOU:

  Beste Zaphod,
  Je doet me altijd denken aan een stokstaartje. Waakzaam en bewegingloos rechtop! Maar mijn voorstel is nu, om ons even te beperken tot dit specifieke geval. Volgens mij heeft dhr. Essen zelfs geen flauw vermoeden waar hij het slachtoffer van is. En hoe moet je je dan verdedigen?

  Tegelijkertijd is het nu hoogzomer. Tijd voor de moestuin, het schilderen van de buitenboel en het strand.

  Ze doen het stiekem, maar de consequenties zijn wel enorm! Vertel het dus aan iedereen: Dhr. Essen moet naar Polen wegens een zogenaamde corruptie van 100 zloty.

  Ik mag veranderen in een regenworm of een naaktslak, als daar niet veel meer achter zit.

  De uitspraak van het kg komt waarschijnlijk rond 1 september. Hoewel ik deze maand in de moestuin en de zee lig, zal ik de zaak in de gaten houden. Want dit klopt niet!

 • Zaphod:

  Helder. Ik zag alleen ineens ’t grotere plaatje zeg maar, moest ’t ff kwijt. Ben inderdaad zeer benieuwd wat en/ of wie hier achter zit want dit valt absoluut niet te rijmen? Nogmaals succes en ik zal het ‘woord’ verspreiden 😉

 • Zaphod:

  Waarom dat vraagteken daar staat snap ik zelf ook niet …

Laat een reactie achter