Selecteer een pagina

Archieven

Maand: augustus 2009

De zaken Essen en Hörchner: bagatel of corruptie?

Naar Polen voor 100 zloty?

Er zijn een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de zaken Essen en Hörchner. De meest opvallende overeenkomst is echter, dat het EAB voor dhr. Essen is uitgevaardigd door dezelfde rechtbank en dezelfde rechter als het EAB uit 2007 voor Robert Hörchner: mr. Andrzej Bauk.
Lees meer…

Een beklemmend tussenvonnis voor dhr. Essen

Naar Polen voor 100 zloty?

Vandaag, 25 augustus 2009, heeft de voorzieningenrechter te Den Haag, in de persoon van mr. H.F.M. Hofhuis, een tussenvonnis gewezen (Rolnummer 343569, KG ZA 09-996) in het Kort Geding inzake de overlevering van dhr. Essen aan Polen voor een bagatel van 100 zloty. Het vonnis luidt dat de voortvluchtige hr. Essen zich binnen twee dagen moet melden bij het OM voor een psychiatrisch onderzoek. Aan het OM wordt daarbij opgedragen om dhr. Essen psychiatrisch te laten onderzoeken. De opdracht vervalt als dhr. Essen zich niet binnen 2 dagen heeft gemeld. Het psychiatrisch rapport dient op uiterlijk 9 september te worden overgelegd aan de voorzieningenrechter en aan de advocaat van dhr. Essen. De zaak wordt voortgezet op woensdag 16 september 2009 om 10 uur.

Dhr. Essen is dus voortvluchtig en hij moet zich melden. Als hij dat doet, dan kan het OM hem insluiten. Dan wordt hij psychiatrisch onderzocht en op grond van dat rapport zal het OM een besluit nemen: al dan niet naar Polen. Als het OM besluit om dhr. Essen over te leveren, dan is er geen enkele uitweg meer. Wat een wreed dilemma! Laten we dat tussenvonnis eens bekijken.
Lees meer…

Baybasin, Hörchner en Tom Poes

Gisteravond zond NOVA een item uit over het onderzoek Tom Poes. De begeleidende tekst luidt:

Het kostte de politie in oost-Nederland de afgelopen twee jaar duizenden manuren en miljoenen euro’s. Maar de drugszaak onder de codenaam Tompoes leverde, ondanks de hoge inzet en vermoedens van harddrugshandel, niet meer dan een paar kilo wiet op.

Fraude
En nu lijkt de zaak helemaal stuk te lopen door fraude van een betrokken politieagent. In het dossier was gerommeld met afgeluisterde telefoongesprekken om de verdachte nog verdachter te maken.

Lees meer…

John Pilger – Obama and Empire

De van oorsprong Australische schrijver, journalist en filmmaker John Pilger sprak op 4 juli 2009 in San Fransico voor een congres van Socialisten. Pilger sprak over Obama, de huidige president van de VS, die door hem wordt gekarakteriseerd als een merk waarvoor een gedegen reclame wordt gemaakt. Wie Obama werkelijk is en welke beslissingen hij neemt, lijkt de bevolking in de VS daardoor te ontgaan. Het budget voor “defensie” wordt verhoogd, de oorlog in Afghanistan heeft zich nu uitgebreid naar Pakistan en zo voort. Pilger wijst daarnaast echter ook op de politieke ontwikkelingen in Zuid Amerika, waar een democratische beweging is ontstaan die diep geworteld is in het dagelijkse bestaan van de bevolking.
Lees meer…

Het EAB en het algemeen belang van een bagatel

Naar Polen voor 100 zloty?

Aanstaande maandag 17 augustus om 10.30 uur zal er in Den Haag een kort geding plaatsvinden in de zaak Essen tegen de Staat. Tussen de zaak Essen en de zaak Hörchner bestaan zoveel overeenkomsten, dat ze onmogelijk los van elkaar kunnen worden gezien. Beiden hebben in Polen in voorarrest gezeten, in dezelfde gevangenis van Bydgoszcz. Dhr. Essen werd gearresteerd in mei 2002. Hij werd onderworpen aan een gevangenisregime waar hij al snel ziek van werd, zonder medische verzorging, behoorlijke voeding, lichaamsbeweging, hygiëne of frisse lucht. Na een maand of 3 werd zijn voorarrest voor onbepaalde tijd verlengd, waarna hem een schuldbekentenis werd voorgehouden met de belofte dat hij dan snel vrij zou komen. Dhr. Essen tekende, maar hij kwam niet vrij. Na 11 maanden voorarrest werd hij op borgtocht vrijgelaten.
Lees meer…

Het Stanford Gevangenis Experiment

Het Stanfort Prison Experiment was een revolutionair psychologisch experiment dat in 1971 werd opgezet door de sociaal psycholoog Philip Zimbardo van de gerenommeerde Stanford University in Californië. Voor dit Prison Experiment werden eerst 70 studenten aangetrokken, die werden getest op psychische stabiliteit, goede gezondheid en de afwezigheid van een crimineel verleden. De 24 als beste gekeurde studenten werd daarna willekeurig in twee groepen opgesplitst: een groep gevangenen en een groep bewakers. Daartoe was in de kelders kelders van de universiteit een namaak-gevangenis gebouwd. Het experiment zou twee weken duren. De studenten begonnen zich echter vrijwel onmiddellijk te gedragen als echte gevangenen en bewakers. De bewakers maakten daarbij misbruik van hun macht en werden sadistisch, de gevangenen verzetten zich aanvankelijk wel, maar al snel gaven ze zich gewonnen en werden ze onderdanig.
Lees meer…

De zaak Essen en het belang van 100 zloty

Naar Polen voor 100 zloty!
De rechtbank van Amsterdam heeft onlangs besloten dat dhr. Essen aan Polen zal worden overgeleverd op grond van corruptie, te weten een poging tot omkoping van een cipier met 100 zloty of ongeveer 22 euro 50. Het vonnis zegt daarover:

Met betrekking tot de stelling dat het hier, gelet op de hoogte van het geldsbedrag, een bagatelzaak betreft, is de rechtbank van oordeel dat niet het in het geding zijnde geldbedrag maatgevend is voor de importantie van de strafzaak, maar het geschonden belang, zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Van een mug van 100 zloty maakt men aldus een juridische olifant! Het zou niet gaan om het geldbedrag, een bagatel van 100 zloty, maar om het geschonden belang. De overlevering zou daarom niet buiten proporties zijn.
Lees meer…

Categorieën