Archief
Artikelen

In Iran wordt hard opgetreden tegen demonstranten. Er wordt zelfs met scherp op hen geschoten, waardoor er doden vallen. Een jonge vrouw, Neda genaamd, stierf voor de ogen van de camera en de beelden werden onmiddellijk op YouTube geplaatst, waar beide filmpjes nu reeds bijna 150.000 maal werden bekeken.

Vervolgens werden deze beelden uitgezonden door CNN en ook deze clip is op YouTube reeds meer dat 75.000 maal bekeken.

Zo werd Neda het symbool van de Iraanse opstand, die volgde op geruchten dat Ahmadinjad verkiezingsfraude zou hebben gepleegd. Van die fraude bestaat echter geen enkel bewijs. Dat de stemmen zo snel geteld waren, wijst volgens de Nederlandse deskundige Maarten Doude van Troostwijk eerder op een eerlijke telling, dan op fraude. Een Amerikaanse poll (pdf) wees uit dat Ahmadinjad kon reken op twee maal zoveel stemmen als de tegenkandidaat Mousavi. En volgens Esam AL-Amin wezen ook Iraanse verkiezingspolls op een grote overwinning voor Ahmadinejad. Dat er in 50 steden meer stemmen zijn uitgebracht dan er kiesgerechtigden waren, zou kunnen komen omdat men in Iran ook in een ander kiesdistrict mag gaan stemmen, maar dit zal door de Raad van Hoeders worden onderzocht.

Daar staat tegenover dat de CIA in mei 2007 van president Bush toestemming kreeg om middels een geheime operatie de regering van Iran te destabiliseren. En het Amerikaanse Congres heeft daartoe eind 2007 een bedrag van 400 miljoen dollar ter beschikking gesteld. De tegenkandidaat Mousavi blijkt ook bepaald geen vriendelijke liberaal. Gedurende de jaren ’80, tijdens de oorlog van Irak tegen Iran, was hij eerste minister en als zodanig blijkt hij nogal wat bloed aan zijn handen te hebben. Wordt hij misschien betaald door de CIA?

En dan is er nog de zoon van Sjah Mohammed Reza Pahlavi, die in 1953 door de CIA op de troon werd gehesen, nadat de democratisch verkozen minister-president Mohammed Mossadeq was verjaagd, en die in 1979 het land uit vluchtte voor de Islamitische Revolutie. Deze zoon, die ook Reza Pahlavi heet, verkondigde in februari van dit jaar dat het tijd werd om de democratie te herstellen in Iran. De bevolking zou dan mogen kiezen: een monarchie met hem als nieuwe koning, of een republiek. Bonter kan men het niet maken!

Iran is een Islamitische republiek en tegen demonstranten wordt hard opgetreden. De westerse wereld blijkt unaniem bereid om daar schande van te spreken. Een republiek behoort niet te zijn gegrondvest op een religie en dodelijke agressie tegen vreedzame demonstranten is uit den boze.

Israël daarentegen is een Joodse republiek, waarbij onduidelijk blijft of Jodendom een religie is, of toch misschien wel een ras. Wie echter hardop zegt dat deze Joodse staat van de kaart moet worden geveegd, omdat deze schurkenstaat een illegale kernmacht is, Palestijns grondgebied bezet houdt en iedere resolutie van de VN aan zijn laars lapt, kan rekenen op de anti-semitisme knuppel. Dodelijke agressie tegen vreedzame demonstranten vindt regelmatig plaats in Israël en ook deze beelden worden op YouTube geplaatst. Maar CNN besteedt er geen aandacht aan. De berichtgeving over Israël is overwegend positief, dus zwaar vertekend.

De volgende filmbeelden zijn gemaakt in Bil’in, een dorp op de Westelijke Jordaanoever, waar de bewoners wekelijks demonstreren tegen de illegale versperringen die door Israël op hun land zijn geplaatst. Het dorp kan daardoor economisch niet overleven, het vecht voor zijn bestaan. De demonstraties zijn vreedzaam, de demonstranten zwaaien slechts met de Palestijnse vlag. Ze zijn ongewapend, ze gooien zelfs niet met stenen, ze nemen alleen camera’s mee en zetten de filmbeelden op Internet. Door de Israëlische militairen die de illegale afzetting bewaken, worden ze echter beschoten met traangas en kogels. Dit zijn de beelden van 5 juni 2009:

En dit zijn de beelden van 17 april 2009. De jonge man die door de Israëlische militairen wordt doodgeschoten, heette Bassem. Zijn naam betekent Glimlach en zijn dood is even wreed en zinloos als die van Neda, maar een dode Palestijn is kennelijk minder aandacht waard. Er is echter weinig verschil tussen de dood van beide vreedzame demonstranten. Ook Bassem Abu Rahme stierf op YouTube.

Deze moord werd niet bestraft door de Israëlische autoriteiten, hoewel bekend is, wie Bassem heeft doodgeschoten. Dit is de moordenaar:

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

13 Reacties op “Twee maal sterven op YouTube”

 • Geronimo:

  Hierin eens met uw opvatting. Een onderzoek van de Guardian Council en een tweede onderzoek bevestigen dat het de gezondste” verkiezingen waren sinds 1979.
  http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE55F54520090626
  Nwe berichten: CIA involved in Neda,s shooting?
  http://thetruthseeker.co.uk/article?ID=10969

 • Schandelijk hoe u over de rug van het Israelisch-Palestijnse conflict en alle ellende die daarmee gepaard gaat, de geknechte bevolking van Iran weg wilt zetten als een zootje lastpakken die niet tegen hun verlies zouden kunnen in de selectie van een nieuwe marionet. Die mensen verlangen werkelijk naar vrijheid en zijn bereid daar hun leven voor te geven. Zo niet dhr Bou die onder het mom van ‘de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden’ zijn goedkope opinies op het Internet spuit. Bah!

  Lees eerst eens iets over Iran en de terreur van de Islamitische republiek die nu al bijna 30 jaar duurt voordat u uw obligate praatjes verkondigt.

  Voor uw historie: Mohammed Reza Shah werd door de Britten en Amerikanen aangewezen als opvolger van Reza Shah, zijn vader, die in 1941 door hen werd verbannen naar Zuid-Afrika, omdat hij zo zijn eigen visie had op de Anglo-Amerikaanse oorlogsinspanningen en de consequenties daarvan voor Iran, waarvan hij immers koning was. Tot 1946 bleef Iran bezet door buitenlandse mogendheden (GB en USSR)

  En nog iets anders: wat u schrijft over Reza Pahlavi is ook een vuige insinuatie. De man vecht al jaren tegen de dictatuur in zijn land en is er niet op uit om de nieuwe koning van Iran te worden. Eerst moet Iran democratisch en seculier worden en een grondwet krijgen op basis van de universele verklaring van de rechten van de mens. Daarna kan de bevolking zich uitspreken over de vraag of het land een monarchie of een republiek moet worden. Hij heeft uit eerste hand vernomen wat het is om koning te zijn van een land als Iran. Denkt u nu echt werkelijk dat hij aan de zijlijn staat te trappelen??

  Zoveel jaren studie, en dan zoveel simplisme, het zou verboden moeten worden. Driewerf bah!!!

 • BOU:

  Beste Neek,

  Een eerste reactie op BOUblog moet door mij worden goedgekeurd. Ik heb even geaarzeld of ik jouw reactie zou goedkeuren, want de manier waarop je reageert vind ik niet getuigen van respect.

  Over Iran heb ik reeds verscheidene artikelen geschreven, meestal op grond van documentaires. Daarbij probeer ik steeds wat tegenwicht te bieden aan de manier waarop dit prachtige land wordt gedemoniseerd in de Westerse media. En op dit moment, nu in Iran een grote groep mensen protesteert tegen de politieke situatie, probeer ik slechts duidelijk te maken dat de berichtgeving vertekend is.

  Waarom wordt je niet kwaad, wanneer je leest dat de CIA een budget van 400 miljoen dollar heeft gekregen om het land te destabiliseren? Met welk recht bemoeit de VS zich op deze stiekeme manier met de situatie in Iran? Was het geld niet beter besteed geweest aan bij voorbeeld de wederopbouw van Gaza? Of aan een openlijk democratiseringsproces in Iran?

  Ook ik vind, net als jij, dat een staat niet moet worden gevestigd op een religie! Maar waarom geldt dat wel voor Islamitisch Iran en niet voor Joods Israël?

  Iran beschikt over grote voorraden olie en het heeft een strategische ligging tussen het door de VS “bevrijde” Irak en Afghanistan. In de jaren ’80 was Mousavi eerste minister, juist in deze periode was het religieuze fanatisme dominant. De laatste jaren was er een ontspanning merkbaar, de strikte kledingvoorschriften werden langzaam maar zeker losgelaten. Uit de Amerikaanse poll bleek dat 77% van de respondenten vrije verkiezingen wilde van de hoogste ayatollah. Zij zullen toch zeker niet kiezen voor de voormalige religieuze fanaat Mousavi? Deze man heeft de verkiezingen verloren en het is ook beslist géén liberaal!

  Volgens mij heeft de CIA misbruik gemaakt van de onvrede, door het valse gerucht van verkiezingsfraude te verspreiden. Het resultaat: gewelddadige rellen en een keiharde repressie tegen de demonstranten. Dat wordt allemaal breed uitgemeten door de westerse main stream media en veroordeeld door de westerse politici. Maar een doodgeschoten Palestijnse jongen komt niet in de krant en Balkenende sprak toen niet: “Israël zit op een fout spoor.”

  En nu maar hopen dat Israël, deze illegale kernmacht die alle VN-resoluties aan zijn laars lapt, geen bommen gaat gooien op de kerncentrales van Iran, waarna de VS (misschien na een economische boycot om het land te verzwakken) Iran kan “bevrijden” van de Ayatollahs. Zie voor deze “bevrijding” het buurland Irak en het buurland Afghanistan. Op dit moment wordt ook Pakistan “bevrijd”, dus wie volgt?

  Verder heeft papa Mohammed Reza Pahlavi zoveel bloed aan zijn handen, dat zijn zoon zich beter diep kan schamen, dan zelfs maar te suggereren dat het Iraanse volk moet kiezen tussen zijn koningschap en een seculiere republiek. Onder de vorige koning Pahlavi heerste de SAVAK, het was een moorddadig schrikbewind!

 • Geachte heer Bou,

  Verkiezingen in de IRI zijn per definitie frauduleus. Wanneer men de gebeurtenissen in Iran in een juist kader wil plaatsen, dient men zich terdege te realiseren wat nu eigenlijk de precieze aard van het systeem in de IRI is. Dan pas vallen tal van zaken op hun plek. Pak er voor het gemak eens de huidige ‘grondwet’ van de IRI bij. Dat werkt zeer verhelderend.

  Retoriek bedrijven tegen de ‘grote satan’ is precies wat de mollahs al meer dan 30 jaar doen. Daar hebben ze uw hulp echt niet bij nodig.

  Over de VS het volgende: de Amerikanen hebben de IRI een grote dienst bewezen door eerst de Talibaan in Afghanistan uit te schakelen en vervolgens ook nog Saddam Hussein uit de weg te ruimen: de twee grote regionale vijanden van het regime in Teheran. De politiek van de VS is allesbehalve consistent te noemen. Maar om nu weer te pas en te onpas de CIA tevoorschijn te halen, vind ik wel erg gemakkelijk.

  In uw analyse is gewoonweg geen plaats voor de bevolking van Iran die het gehad heeft met de Islamitische republiek. Overal zit het kwade genius van de VS en Israel achter. Geef die oprechte democraten in en buiten Iran nu eens de plek die ze verdienen.

  Mousavi is (net als alle kandidaten in de laatste ‘verkiezingen’) een man van het huidige regime. Dat het protesten inmiddels de vorm hebben aangemomen die we hebben kunnen aanschouwen -totdat ze op zeer brute wijze de kop in zijn gedrukt door de knokploegen van de IRI- heeft niet zoveeel met Mousavi te maken, als wel met het oprechte streven van een jonge Iraanse bevolking naar vrijheid en democratie. Het protest heeft Mousavi als het ware op sleeptouw genomen. Meer dan 70 % van de Iraanse bevolking heeft zich nooit kunnen uitspreken over de aard van hun regering in een ‘referendum’. Zij waren destijds eenvoudigweg nog niet geboren. De link die u legt met de VS en Israel vind ik beledigend voor hen die hun leven lieten in de strijd voor de vrijheid, die trouwens al meer dan 30 jaar aan de gang is, en niet pas sinds twee weken.

  Als u achter elke cypres in Iran een CIA agent veronderstelt, vind ik dat een simplificatie. De CIA heeft jaren geleden de afdeling Iran opgedoekt, er zijn helemaal geen Iran specialisten meer aanwezig bij de CIA. Bovendien is de 400 miljoen waar u het over heeft maar een schijntje in vergelijking met de miljarden die de IRI de afgelopen decennia heeft achterovergedrukt om haar eigen politieke agenda in de regio en de rest van de wereld te promoten. Iraniërs vragen zich af waarom zij geen brood te eten hebben terwijl een Hezbollah familie in Libanon zonder moeite de beschikking krijgt over tienduizend dollar ondersteuning, betaald uit Iraanse olieinkomsten. Een zeer terechte vraag in mijn optiek.

  U schrijft over eenzijdige berichtgeving over Iran, maar doet er zelf van harte aan mee, door het regime in Teheran na te praten en te suggereren dat Israel en de VS er wel weer achter zullen zitten. Alsof -ik herhaal het nog maar eens een keer- gewone mensen in Iran die naar vrijheid en democratie streven eenvoudigweg niet bestaan. Althans in uw analyse kom ik ze niet tegen.

  Over Reza Pahlavi nogmaals het volgende: hij dringt zichtzelf niet op als het alternatief voor een republiek. In plaats van de karaktermoord die u uithaalt door hem te verbinden aan zijn vader en de SAVAK, zou u er goed aan doen het boek te lezen waar mijn naam op uw website naar linkt. In het algemeen is het geen usance om de zoon verantwoordelijk te stellen voor de al dan niet criminele daden van de vader. Dat is primitief en getuigt wederom niet van respect.

  Als u de moeite neemt om zich te verdiepen in de analyse van de kroonprins, ben ik benieuwd of u de situatie in het Midden-Oosten en de wereld nog steeds zo eenvoudig vanachter een keyboard met high speed Internet weet te verklaren. De situatie in Iran is veel complexer dan u wel denkt. Daarom past u enige bescheidenheid. Sowieso bestaat er naast de main stream media en de soms huilerige ‘progressief- georiënteerde alternatieven daarvoor nog een andere bron van informatie over Iran: de Iraanse media zelf, en dan heb ik het niet over PressTV of radio Zamaneh. Zoekt en gij zult vinden!

 • BOU:

  Beste Neek, dank je wel voor je reactie. Ik zal hier zeker rustig naar kijken. Maar wat je zegt over mij, daar voel ik me niet zo door aangesproken. Natuurlijk begrijp ik dat deze demonstraties voortvloeien uit de onvrede van de bevolking met het systeem. De verkiezingen zijn echter niet gefraudeerd, de kandidaten zijn alleen van te voren geselecteerd door een dictatoriale “Raad van Hoeders”. En 77 % van de bevolking is het met deze Hoeders niet langer eens!

  Wees dus niet boos, ik doe echt mijn best om me zo goed mogelijk te informeren. Ik val de demonstranten in Iran niet aan, maar de manier waarop de media daar mee omgaan. Ik ben tegen een staat die gevestigd is op een religie! En ik ben tegen iedere vorm van vrouwendiscriminatie!

  Ik versta geen Farsi, jij wel? Een goed geïnformeerd mens geldt voor twee, wie Farsi verstaat heeft nu dus een ruime voorsprong. Je schrijft op je blog: “Ons land is verzand in achterlijkheid, obscurantisme, rigiditeit, radicalisme, armoede, corruptie en onbeschaafdheid – allemaal als gevolg van een klerikale dictatuur.” Maar tijdens die dictatuur is de armoede onder de totale bevolking slechts afgenomen. Onder de Sjah was slechts een kleine top-laag welvarend. Het analfabetisme is volgens mij gedaald van 80 naar 10%. Ik zeg dit even uit mijn hoofd, maar in de tijd van de Sjah was het armoede en analfabetisme troef.

  De CIA opereert ook niet openlijk, als zij een budget krijgen, hoeven ze daar geen verantwoording voor af te leggen. Mijn vermoeden dat de CIA de gemoederen probeert te verhitten, wordt door mij ook steeds met links onderbouwd. Deze geweldsgolf in Iran leidt volgens mij tot niets!

  Het laatste wat ik zou willen, is dat Iran wordt “bevrijd” door de VS, op dezelfde manier als Afghanistan en Irak zijn “bevrijd”. Daar vallen nog dagelijks talloze slachtoffers! Toen ik begon met schrijven over Iran, was dat nog de algemene stemming: “Bomb, bomb, bomb…” In een dergelijke bevrijding geloof ik volstrekt niet.

  Verder wil ik je nog verzoeken om eerst een beetje rond te kijken op BOUblog, voor je de heer BOU zo fel aanvalt op dingen die ze niet heeft gezegd en evenmin heeft bedoeld.

 • BOU:

  Beste Neek,

  Dat boek van de zoon van Sjah Reza Pahlavi dat je online hebt gezet, is zeker interessant. De manier waarop je het hier presenteerde is echter zo agressief en neerbuigend, dat het me van de weeromstuit bijna was ontgaan. Je had het me ook vriendelijk kunnen aanbevelen, in plaats van zo BOOS te worden.

  Voor wie mee wil lezen: Het boek heet Winds of Change. Rechts in de marge kan men doorlinken naar de verschillende hoofdstukken. Vooral hoofdstuk 3, over de olie en de economie, vond ik interessant. Daarin beveelt prins Reza o.a. het gebruik van alternatieve energiebronnen aan. Maar nu er kerncentrales worden gebouwd, is het ook weer niet goed! Prins Reza pleit ook voor buitenlandse investeringen in de olie-industrie. De winsten gaan dan naar het buitenland…

  Het boek is kennelijk geschreven in 2000, maar de datum staat er niet bij. De aanslagen van 11 september, de illegale inval van de VS in Afghanistan en later in Irak, komen in het boek nog niet voor.

  Iets over de achtergrond: Reza Pahlavi was 13 jaar oud toen de Islamitische revolutie uitbrak. Sindsdien is hij niet meer in Iran geweest, hij woont sinds 1984 in de VS. Hij is een voorstander van een westerse democratische regeringsvorm in Iran. Zijn vader en grootvader waren dat ook, maar de westerse hervormingen kwamen in hun tijd slechts ten goede aan een kleine groep welvarende mensen in de steden. Op het platteland en bij de lagere klassen in de steden heerste bittere armoede. Ten tijde van Sjah Mohammed Reza was de politieke onderdrukking uitgesproken wreed, maar daarover rept deze prins met geen woord. De Pahlavi’s bestreden de macht van de geestelijken, maar tijdens de revolutie van ’79 wisten deze de macht weer aan zich te trekken. De seculiere socialisten (communisten) die eveneens deze revolutie steunden, moesten tegen hen het onderspit delven.

  Reza Pahlavi zegt in zijn inleiding: “Op dit moment is onze situatie tragisch te noemen. Ons land is verzand in achterlijkheid, obscurantisme, rigiditeit, radicalisme, armoede, corruptie en onbeschaafdheid – allemaal als gevolg van een klerikale dictatuur. Toch verlangen onze landgenoten er overal naar om Iran terug te brengen naar de moderne tijd; om een toekomst op te bouwen die onze historische aspiraties weerspiegelt, gebaseerd op de natuurlijke gaven van ons volk.”

  Ik denk dat dit veel Iraniërs in ballingschap zal aanspreken. Zij behoorden immers tot het goed opgeleide, seculiere deel van de bevolking. Maar of het ook zal aanslaan bij de huidige inwoners van Iran, dat weet ik niet. Gezien het schrikbewind van zijn vader, zou deze zoon het daar wel eens heel moeilijk mee kunnen krijgen. De Islamitische Revolutie was niet voor niets zo massaal. Daarbij vergeleken zijn de huidige rellen echt niets.

  Wie wil weten wat prins Reza over de huidige relen zegt, kan hier een YouTube vinden met zijn toespraak. Geen woord over de economische sancties tegen zijn land, geen woord ook over alle verbeteringen van de laatste jaren! Bekijk ook gerust eens de statistiek van Iran, dan zie je dat vrijwel alles zich de laatste jaren in een opgaande lijn beweegt, behalve de armoede, die neemt juist af! Kortom: deze prins zegt dat zijn land is afgegleden in armoede en onwetendheid, maar uit de statistieken blijkt juist het tegendeel.

  Neek, of deze prins een stroman is van de VS, dat weet ik niet. Maar mijn kijk op de huidige situatie in Iran is en blijft wel degelijk dat de CIA weer eens aan het stoken is in binnenlandse aangelegenheden. Het zou niet de eerste keer zijn! Bekijk mijn volgende post eens rustig, dan begrijp je wat ik bedoel. En mocht je ooit weer aandacht willen vragen voor het boek van Reza Pahlavi, doe het dan vriendelijk. 😉

 • BOU:

  Neek, nog even dit: In een NRC-bericht stond het volgende zinnetje:

  ’s Avonds gaan de aanhangers van oppositieleider Mir Hossein Mousavi nog wel hun balkons en daken op, om ‘God is groot’ te roepen, als teken van steun voor hun kandidaat.

  Als die demonstranten zo graag een westerse, seculiere democratie willen, waarom roepen ze dan steeds: Allah Akbar?

  Ik denk niet dat prins Reza daar blij mee is…

 • BOU:

  Inmiddels heb ik ook Global Research gelezen. Daarin staat een aantal interessante berichten over Iran.

  In januari 2009 heeft men in Iran een netwerk van de CIA ontmanteld, dat een “zachte revolutie” voorbereidde. Dit bericht stond toen in de Iraanse media.

  Brent Scowcroft, een voormalig veiligheidsadviseur van de VS, zegt dat de CIA nog steeds agenten in Iran heeft. Obama liegt, wanneer hij zegt dat dit niet zo is.

  De angst voor buitenlandse complotten in Iran is wellicht gerechtvaardigd. Zo zouden CIA-medewerkers geprobeerd hebben om onrust te stoken in Iraans Koerdistan. Ook bij een bomaanslag door Soennieten op een Shi’itische moskee in Zahedan, in Sistan-Baluchistan, zou steun van de CIA geweest zijn. En met dat budget van 400 miljoen dollar zal ook wel iets gebeurd zijn…

  Verder heeft Engeland voor anderhalf miljard dollar aan Iraanse tegoeden bevroren, dit in het kader van de economische sancties die in 2006 zijn begonnen omdat Iran kerncentrales bouwt.

  De propaganda-oorlog tegen Iran is ook stevig bezig. Er wordt wel luidkeels verslag gedaan van de rellen en het geweld, maar er worden geen verbanden gelegd met de oorlogen in de twee (of drie) buurlanden: Afghanistan, Irak en Pakistan. Ook lijkt de propaganda op de manier waarop de “coup” tegen Hugo Chavèz indertijd in de Amerikaanse media werd verslagen.

  Kortom: Heeft de VS soms een rol gespeeld bij het ontstaan van de gewelddadige rellen in Iran?

  En bij Reuters vond ik een commentaar waaruit blijkt dat prins Reza Pahlavi in Iran geen enkele kans maakt. Daar herinnert men zich nog wel degelijk de terreur van Reza en zijn geheime dienst, de SAVAK.

  Meer nieuws over Iran bij Reuters staat hier.

 • Zaphod:

  Vwb dat roepen van de daken, daarover schrijft Robert Fisk in De Grote Beschavingsoorlog dat dat in in het Afghanistan van net na de inval van de Russen duidelijk maakte dat de loyaliteit van en verbondenheid van deze mensen vnl. gelegen is in de religie en op die manier al hun verschillen overvleugelt. Wat ‘wij’ daar in ’t westen verder ook van mogen vinden … maw het betekent zeker niet persé steun voor of protest tegen de een of de ander.

 • BOU:

  Even het laatst nieuws, met dank aan Geronimo:

  Iranian authorities detained eight local employees of the British embassy in Tehran for their active role in the recent post-election unrests.

  Zie hier het hele verhaal.

 • Open deze link in je mediaplayer om het bedoelde interview te horen:

  http://www.farahpahlavi.org/fp-neda.wma

  Zendebaad Iran!!!

 • BOU:

  Lieve hemel, Neek, wat een propaganda van Radio LA. Hollywood is er niets bij! Ik heb hem na 5 minuten uitgezet. 😉

Laat een reactie achter