Archief
Artikelen

Vorige week heeft president Obama een redevoering gehouden in Caïro, waarin hij toenadering zocht tot de Moslim-wereld. Luisterend naar zijn toespraak, begreep ik dat de gebruikelijke leugens van Bush nu waren ingeruild voor een moslim-vriendelijker pakket van meer van hetzelfde. Uit dat wat Obama zegt, maar vooral uit wat hij niet zegt, blijkt hij een betere leugenaar dan Bush. Zijn mierzoete woorden werden met gejuich ontvangen, als ware het honingkoek op het Suikerfeest.

Geen woord over de Israëlische slachtpartij op onschuldige burgers in Gaza, geen woord over de alles verwoestende, illegale bombardementen van januari. Nee, volgens Obama moeten de Palestijnen hun geweld tegen Israël opgeven. Nu is het tijd dat de Palestijnen hun land opbouwen (… maar helaas heeft Israël de import van cement verboden)! Israël moet van Obama wel stoppen met het bouwen van nieuwe nederzettingen (= luxe woonwijken) op Palestijnse grond, maar Egypte hoeft de grens met Gaza niet open te stellen voor de hulpgoederen die nu liggen te rotten in El Arish. Kortom: mierzoete woorden, iedereen blij, behalve de slachtoffers.

De oorlog van de VS tegen Irak heeft volgens Obama hoegenaamd niets te maken met olie… Geen woord over de ruim 1 miljoen burgerdoden in Irak en de wellicht 4 miljoen Iraakse vluchtelingen, welnee, in tegendeel! Volgens Obama zijn de mensen in Irak nu zelfs beter af, dan tijdens het regime van Sadam Hoessein.

En ja, natuurlijk 11 september, 11 september, 11 september! “These are facts to be dealt with.” Hoewel Obama de troepenmacht in Afghanistan wil verdubbelen, zegt hij dat de VS niet in Afghanistan wil blijven. En de reden dat de NAVO in Afghanistan oorlog voert, is volgens hem natuurlijk niet de olie en het strategische belang, maar 11 september, 11 september, 11 september!

Over de inmiddels 3 miljoen vluchtelingen in Pakistan rept Obama evenmin. Welnee, er zullen dollars worden geschonken, waarvan scholen en ziekenhuizen zullen worden gebouwd. Waar hebben we dat toch vaker gehoord? Irak? Afghanistan, Uruzgan en de Nederlandse opbouwmissie?

Na ruim een half uur begint Obama over Iran. Weliswaar geeft hij toe dat de VS in 1953 een staatsgreep pleegde in Iran, waardoor de democratische regering van Mossadeq werd vervangen door het schrikbewind van de Sjah, maar sinds de Islamitische revolutie van 1979 is het allemaal de schuld van Iran. Vreemd genoeg wordt alleen Iran genoemd in verband met nucleaire wapens. Waarom noemt Obama in dat verband niet Israël, of India en Pakistan? En de bombardementen met kernafval door de VS en de NAVO?

Dan begint Obama over de democratie. Iedereen moet kunnen leven naar zijn eigen ideeën. Vertel dat eens aan de talloze Amerikanen die nu leven in een “tent city”. En vrijheid van religie, vertel dat eens aan de Christen-fundamentalisten in de VS… En vrouwen-emancipatie, mooie woorden… Het meest griezelige is nog dat Obama niet, zoals Bush, een beroep doet op de Christelijke religie, maar voortdurend verwijst naar de Koran, wanneer hij spreekt over de vrede. Wanneer Obama werkelijk vrede wil, laat hij dan verwijzen naar het militair-industrieel complex, de wapenproducenten en de oorlogsprofiteurs. Deze bevinden zich niet in Caïro maar op eigen bodem, in de VS.

Obama spreekt in Caïro duurt 55 minuten.

Een transcript van deze toespraak staat hier.

Enkele kritische artikelen over deze mierzoete Moslim-toespraak van Obama verschenen reeds de volgende dag in Information Clearing House. Bij deze enige citaten.

Paul Craig Roberts in America’s Violent Extremism:

What Obama has really done is his speech is to accept responsibility for the neoconservative agenda of extending Western hegemony by eliminating “Muslim extremists,” that is, Muslims who want to rule themselves in keeping with Islam, not in keeping with some secularized, Westernized faux Islam.

Noam Chomsky in The Grim Picture of Obama’s Middle East:

In the background is the Obama administration’s goal, enunciated most clearly by Senator John Kerry, chair of the Senate Foreign Relations Committee, to forge an alliance of Israel and the ‘moderate’ Arab states against Iran. The term ‘moderate’ has nothing to do with the character of the state, but rather signals its willingness to conform to U.S. demands.

Patrick Martin in Obama in Cairo: A New Face for Imperialism:

In his speech in Cairo, Obama was playing the role for which he was drafted and promoted by a decisive section of the US financial elite and the military and foreign policy apparatus. This role is to provide a new face for US imperialism as part of a shift in the tactics, but not the strategy, of Washington’s drive for world domination.

OBAMA = CHANGE NOT TO BELIEVE IN.

Vandaag in Global Reseach een artikel van Prof. Peter Dale Scott:
Oil and Islam. Will America Shift Away from Its Past Unilateralist Policies? Obama’s Cairo Speech:

In stating that the American presence in Iraq has nothing to do with oil, Obama is following in the footsteps of the Republicans before him, such as Donald Rumsfeld, who on November 14, 2002 told CBS News that the U.S. plans for Iraq had “nothing to do with oil, literally nothing to do with oil.” As it became increasingly clear in 2003 that America would invade Iraq, neither Bush’s State of the Union Message nor Colin Powell’s address to the United Nations Security Council mentioned, even once, the word “oil.”

But we now know that in March 2001 Cheney’s Energy Task Force developed a map of Iraq’s oil fields, with the southwest divided into nine “Exploration Blocks.” One month earlier a Bush National Security Council document had noted that Cheney’s Task force would consider “actions regarding the capture of new and existing oil and gas fields.”

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

11 Reacties op “Obama, een mierzoete "moslim" in Caïro”

 • pitoemba:

  Obama is een meester in het met woorden en zijn charmes betoveren van de mensen.
  misschien een open deur, maar de docu “the obama deception”
  biedt een aardige kijk op enerzijds de woorden en anderzijds de daden van deze president, die volgens deze docu de lijn Bush gewoon doorzet. Niks geen Change, in ieder geval niet for the better.
  Nog een kritisch geluid is te vinden hier:

  http://www.actforamerica.org/index.php/learn/email-archives/1300-an-open-letter-to-president-obama-

 • BOU:

  Dank je wel, Pitoemba. De Obama Deception staat reeds hier. En Obama is volgens mij een chocolade-kerstman: glimmend van buiten, mierzoet en helemaal hol van binnen!

 • pvdv:

  Beste Bou,

  De laatste decenia is America diep gezonken en de beerput kan Obama niet openen, het is aan de mensen zelf om hem te helpen om America op het rechte pad te brengen.

 • petje:

  Deze reactie op nos.nl n.a.v. de protesten na de verkiezingfraude in Iran vat de desastreuze rol van de VS gedurende de laatste 55 jaar goed samen:
  Douwina Pluim zegt: 13-06-09 om 20:40
  Laat nou de enige democratische regering die Iran ooit heeft gehad, de democratisch gekozen regering Mossadeq in 1953, door de Amerikanen om zeep is geholpen, omdat ze de olie-industrie wilde nationaliseren. De huidige situatie in Iran is direct terug te voeren op deze amerikaanse misdaad. Khomeini is het produkt van de USA, net als Al-Quaida

  Afghanistan is een Dejavu van Iran, de Amerikanen bezorgden de radicaal islamitische Mudjahedin daar geld en wapens, o.a. Stingerraketten. De Taliban zijn eveneens een produkt van de USA.

  Amerikaanse inmenging is per definitie een catastrofe. Zie Vietnam, Korea, Zuid- en Midden Amerika en ook zuidelijk Afrika.

 • petje:

  In onderstaand artikel wordt gesteld dat veel Iraniers op Ahmadinejad hebben gestemd om de revolutie te laten uitbreken. Dit en de grootschalige fraude zou de grote ‘overwinning’ van A. verklaren..: http://www.irannieuws.com/iran/algemeen/10-algemeen/1175-iran-blijft-een-dictatoriaal-regime.html

 • BOU:

  Beste Petje, ik weet niet wat er precies speelt in Iran, maar de feitelijke macht ligt daar niet bij de democratisch verkozen president, maar bij de Ayatollahs. In Information Clearing House stond vandaag een artikel waarin getwijfeld wordt aan de Westerse berichtgeving. Je kunt van daar ook doorlinken naar het laatste nieuws. Duidelijk is wel dat de verkiezingen tot onrust onder de bevolking hebben geleid. Voor de rest is het afwachten, want we weten ook dat Israël en de VS misbruik maken van iedere situatie die ontstaat in Iran.

 • Beste BOU

  Noam Chomsky – United Nations – 2009
  United Nations General Assembly, July 23, 2009, Interactive Dialogue on the Responsibility to Protect (R2P) Doctrine. http://archive.org/details/NoamChomsky-UnitedNations-2009 [21.41 min.]
  Nu op http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/12/chomskys-toespraak-tot-vn-van-2009-blijft-actueel de Nederlandse vertaling: zaterdag 12 mei 2012
  door DeWereldMorgen Vertaaldesk, Noam Chomsky
  Chomsky’s toespraak tot VN van 2009 blijft actueel
  Op 23 juli 2009 werd Noam Chomsky door de Algemene Vergadering van de VN uitgenodigd voor een commentaar op het concept ‘Responsibility to Protect’ (verantwoordelijkheid om te beschermen). Zijn toenmalige analyse is nog steeds actueel.

  John Pilger had er ook al het een en ander over gezegd op je blog: Een paar dagen geleden verscheen er van de hand van John Pilger een artikel over Oost-Timor: East Timor: A Lesson In Why The Poorest Threaten The Powerful Het is vertaald in het Nederlands, dank zij de Belgische nieuwssite De Wereld Morgen. [12 april 2012] [de zoekterm R2P brengt me daar naar toe]
  Wat in deze toespraak dus ook ter sprake komt. Toch mooi van DeWereldMorgen om die toespraak van Noam Chomsky, met zeer verhelderende toelichtingen, te vertalen!

 • mr. drs. Bou:

  Goed artikel, Sjuul! Ik ben nu hier:

  Voedsel is blijkbaar geen mensenrecht

  Om het over iets anders te hebben: er wordt ook niet aan gedacht om zelfs maar de meest onschadelijke voorzieningen van R2P in te roepen om iets te doen aan de massale hongersnood in de arme landen. De VN heeft recent berekend dat het aantal mensen dat honger lijdt 1 miljard gepasseerd is, terwijl het Wereldvoedselprogramma van de VN net grote besparingen heeft aangekondigd omwille van de inkrimpingen van de sowieso al beperkte bijdragen van de rijke landen, die voorrang geven aan het uit de penarie helpen van hun banken.

  Enkele jaren terug meldde UNICEF (United Nations Children Education Fund) nog dat elke dag 16.000 kinderen sterven bij gebrek aan voedsel en nog meer aan ziektes die gemakkelijk te voorkomen zijn. De cijfers zijn nu nog hoger. In Zuidelijk Afrika alleen gaat er slachting door op het niveau van Rwanda, niet gedurende 100 dagen maar élke dag. Er zijn genoeg waarschuwingen, maar toch geen oproep tot actie onder R2P hoewel dat zeer gemakkelijk zou kunnen als de wil er zou zijn.

  Maar het staat wel een beetje op een rare plek. Als ik het uit heb, zal ik eens zoeken naar een betere plek om deze link te plaatsten.

  Triest dat in 2011 dan heel Libië wordt platgebombardeerd, onder het mom van R2P.

 • Beste BOU

  Ik dacht eigenlijk dat R2P wel een nieuwe rubriek verdient. Zoals al uit deze toespraak blijkt komt alle hypocrisie van de NATO o.l.v. de USA [maar die niet alleen als ik naar de rol van Sarkozy m.b.t. Libië kijk, maar Barack Obomba spant wel de kroon] erop neer en heeft het een lange historie die nu in de VN doorwerkt alsof nu iets nieuws aan de orde is dat als een antwoord op ‘mensenrechtenschendingen’ in de Veiligheidsraad wordt gebracht. Wat het niet is dus zoals we al wisten.

  Maar ik heb niet het flauwste benul van hoeveel werk dat het is om aan relevante artikelen op je blog een nieuwe tag toe te voegen. Ben al blij dat ik kan copypasten want tot voor niet zo lang geleden type-te ik nog alles over. Dom dom dom maar wat je niet weet dat weet je niet hè.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Sjuul,

  Het toevoegen van een nieuwe categorie is niet zoveel werk, maar het overzichtelijk houden van BOUblog is dat wel. Meestal plaats ik een nieuwe categorie wanneer er meerdere docu’s of artikelen zijn over een bepaald onderwerp, waardoor er een lijn ontstaat. Maar R2P loopt overal doorheen. Eerst de Balkan, dan Libië en dan Syrië, binnenkort ook in dit theater! Misschien zou die categorie ook geen R2P moeten heten, maar “kutsmoezen en lulkoek”.

  Die toespraak van Noam Chomsky was trouwens wel de moeite waard! 😉

Laat een reactie achter