Archief
Artikelen

Men kan over de Middeleeuwen oordelen als een periode van achterlijkheid en slavernij voor grote delen van de bevolking, maar de Middeleeuwse beschaving was daarnaast zowel kleurrijk als devoot. De kloosters waren centra van onderwijs, ziekenzorg en kunst, en vanwege de vele religieuze feestdagen hadden de Middeleeuwse horigen en lijfeigenen meer vrije tijd dan de hedendaagse werknemer. Hetzelfde lijkt op te gaan voor de oude theocratie van Tibet. Het leven was kleurrijk en doortrokken van religieuze feesten. Hoewel min of meer een provincie van China, was Tibet door zijn geïsoleerde ligging in feite vrijwel onafhankelijk.

Tibet – Cry of the Snow Lion is een lange documentaire over de Tibetaanse cultuur en de Chinese bezetting van Tibet. Het fabeldier de Sneeuwleeuw siert de Tibetaanse vlag als een symbool van moed en onafhankelijkheid. Tegenwoordig is het bezit deze vlag in Tibet verboden. De komst van de Chinezen heeft weliswaar een moderne beschaving gebracht, maar tegelijkertijd werden de culturele identiteit en de unieke beschaving van Tibet onderdrukt en vernietigd. Zoals hedendaagse Rooms katholieken geloven in de Paus, zo geloven veel Tibetanen in de Dalai Lama, maar zelfs het bezit van een foto van de Dalai Lama is in Tibet verboden.

De vraag is daarbij, of Tibet niet tevens had kunnen moderniseren zonder de komst van de Chinezen. In deze documentaire zien we bij voorbeeld Robert W. Ford, die van 1945 tot 1950 in dienst was van Tibet om radio-verbindingen tot stand te brengen. Door de Chinezen werd hij in 1950 gevangen genomen als spion van het Westen en pas in 1955 vrijgelaten. Hoewel de Chinezen zich aanvankelijk voordeden als vriendelijke bevrijders van de bevolking, was hun politiek van onderdrukking van de Lama’s en monniken in strijd met de religieuze overtuiging van het merendeel van de bevolking. Ook leidde de modernisering volstrekt niet tot welvaart voor het Tibetaanse volk.

De ondoordachte hervormingen van de landbouw kostten in sommige delen van Tibet bijna de helft van de bevolking het leven, omdat de oogst mislukte en er een ernstige hongersnood uitbrak. De Grote Sprong Voorwaarts van Mao Tse Tung liep overal uit op een ramp. In China stierven in deze periode wellicht 20 tot 40 miljoen mensen van de honger! Terwijl Tibet volledig werd afgesloten van de buitenwereld, sprak de Chinese propaganda van een socialistisch paradijs. In 1966 begon de Culturele Revolutie, waarin de culturele erfenis van zowel China als Tibet vrijwel volledig werd verwoest. Iedere uiting van kunst of religie werd verboden, boeken werden verbrand en kloosters werden verwoest. In China werden intellectuelen gedwongen om landarbeid te verrichten en in Tibet werden de monniken gevangen gezet en/of vermoord.

Het Tibetaanse verzet werd aanvankelijk gesteund door de CIA, maar in de 1973 zocht de VS contact met China en de hulp aan de Tibetanen werd stopgezet. Sindsdien is de culturele onderdrukking van Tibet een voldongen feit. De Tibetaanse taal wordt op scholen niet onderwezen, een kind dat geen Chinees verstaat, kan daarom geen onderwijs volgen. Ook kost het onderwijs tegenwoordig zoveel geld, dat de meeste Tibetanen het schoolgeld niet kunnen betalen. Jaarlijks komen ongeveer drieduizend vluchtelingen uit Tibet in India aan, na een barre reis over de Himalaya. De Tibetaanse traditie wordt nu voortgezet in Dharamsala in het noorden van India, de huidige woonplaats van de Dalai Lama. In Tibet zelf ontstaan regelmatig opstanden tegen het Chinese regime, waarbij China de Dalai Lama beschuldigt van het organiseren van deze opstanden. Maar ook in China kwamen mensen in opstand tegen het Chinese regime en ook deze opstand werd met geweld neergeslagen. Intussen is China weliswaar uitgegroeid tot een economische grootmacht, maar met de mensenrechten is het er bedroevend gesteld.

Deze bekroonde documentaire, die in 2003 uitkwam, werd in tien jaar tijd gefilmd door Tom Piozet, die daartoe zowel Tibet als India bereisde. De documentaire bevat zowel opnamen van de rijke culturele tradities van Tibet, als beelden van de onderdrukking door de Chinese bezetters en de gevolgen die deze bezetting heeft voor de oorspronkelijke bevolking. Gevluchte monniken vertellen over hun gevangenschap en de manier waarop ze werden gemarteld. Daarnaast zijn er interviews met Westerlingen die in Tibet hebben gewoond, of anderszins kenners zijn van dit ooit zo gesloten land.

Tibet: Cry of the Snow Lion duurt een uur en 44 minuten.

Bekijk deze video in groter formaat. Ten zeerste aanbevolen.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

1 Reactie op “Tibet: de Schreeuw van de Sneeuwleeuw”

 • mr. drs. BOU:

  Hans, je moet wel een beetje zorgvuldig lezen, voor je een reactie plaatst. De sneeuwleeuw bestaat wel degelijk, net als de draak en de eenhoorn. Het zijn mythische figuren, symbolen, net als de letter X.

  Dat geldt trouwens ook voor je andere reacties: eerst lezen, dan nadenken en dan reageren. Je mag gerust je mening geven, maar we zijn hier vooral blij met extra informatie, voorzien van een link!

Laat een reactie achter