Archief
Artikelen

Zoals er verschillende vormen van Christendom bestaan en ook de Islam verschillende stromingen kent, zo is ook het Boeddhisme geen gelijkvormige eenheid. Er bestaat bij voorbeeld het Zenboeddhisme, dat weliswaar is ontstaan in India, maar waarvan het centrum later kwam te liggen in Japan. Er is Vipassana, een vorm van Boeddhisme die zich ontwikkelde in Birma en Thailand. In iedere vorm vinden we echter dezelfde elementen terug: het geloof in de totale verbondenheid van alle wezens en de afwezigheid van de verering van een god. Ascese en meditatie moeten leiden tot innerlijke vrede en totale verbondenheid, dit laatste in de vorm van vriendelijke aandacht en mededogen. Ook gelooft men in reïncarnatie.

Het Tibetaanse Tantra-Boeddhisme kent een groot aantal rituelen die in onze Westerse ogen soms extreem zijn, maar die zeker getuigen van een groot gevoel voor harmonie en schoonheid. Het Tantra-Boeddhisme vindt zijn wortels in de oude Bön-religie en gaat gepaard met kleurrijke en klankrijke rituelen die doen denken aan de religieuze spektakels uit de Middeleeuwen.

Het vervaardigen van de kleurrijke mandala’s vergt een hoge mate van concentratie. Na afloop van het ritueel wordt de mandala echter weer uitgewist of vernietigd, omdat alle materie veranderlijk en vergankelijk is. In de rituele gemaskerde dansen worden allerlei geesten opgevoerd, maar men gelooft kennelijk niet werkelijk in deze geesten. Het zijn aspecten van de menselijke geest en de natuur die aldus worden gevisualiseerd. Ooit werden deze religieuze spektakels opgevoerd voor het oog van de ongeletterde bevolking, die aldus aanschouwelijk onderricht kreeg in de religieuze leer. De Chinese bezetters hebben deze uitingen van religie echter verboden en de Boeddhistische tempels, die ooit onderdak boden aan ongeveer 10% van de bevolking, zijn tijdens de Culturele Revolutie verwoest.

De Boeddhistische monniken die Tibet ontvluchtten, zetten hun traditie voort in Noord India. De volgende documentaire toont hun rituelen en verklaart de betekenis van de gezangen en dansen. Ook deze documentaire is in 1966 gemaakt door de Fransman Arnaud Desjardins.

The Message of the Tibetans: Tantrism duurt 53 minuten.

Bekijk deze video in groter formaat. Aanbevolen!

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter