Archief
Artikelen

obama_shares_the_joke

Toen Barack Obama nog presidentskandidaat was, beloofde hij verandering, “change“. Inmiddels is hij al een paar maanden president van de VS, maar voor zover er al iets verandert, is dat beslist niet ten goede. Lyndon LaRouche zegt over Obama dat zijn optreden tijdens de G20 in Londen in maart, zijn reis door Europa en zijn bezoek aan Turkije in april een mengeling lijkt van incompetentie en openlijk verraad. Volgens LaRouche is Obama volledig in de greep van een groep krankzinnige boeven. De economie van de VS en de hele wereld staat op instorten, maar Obama weet niets van economie en laat zich leiden door de grote bankiers die deze crisis bewust hebben veroorzaakt.

LPACTV: What Has To Be Said About President Obama duurt 16 minuten.

Wanneer we kijken naar het huidige beleid van de VS, dan blijkt dat er onder Obama niets verandert. Het is allemaal meer van hetzelfde en het wordt alleen maar erger! Troepen terug uit Irak? Dan meer private contractors en meer troepen naar Afghanistan. Meer economische malaise? Dan meer bail-out geld naar de banken. Guantanamo Bay sluiten? Dan de gevangenen stilzwijgend uitleveren aan landen waar ze worden gemarteld of vermoord. Alle verkiezingsbeloften van Obama blijken leugens.

De nieuwste documentaire van Alex Jones gaat over Obama. Deze docu kwam twee maanden na de inauguratie van Obama uit en werd in 3 weken tijd meer dan 1 miljoen maal bekeken. Alex Jones legt duidelijk uit wat er in de VS gaande is. De macht is daar niet langer in handen van de president, Obama is slechts een stroman van het groot-kapitaal. Alle mensen die door Obama werden benoemd op de belangrijkste posten, blijken gelieerd aan Wall Street, het zijn medewerkers van de Big Bankers.

Alex Jones heeft het in dit verband altijd over de New World Order. Dat is geen schimmig complot, maar een concreet politiek plan dat al veel langer bestaat en dat langzaam maar zeker geïmplementeerd wordt. Volgens dit plan moet er een wereldregering komen, er zal dan wereldwijd nog maar een munt bestaan. De macht komt dan feitelijk te liggen bij de grote corporaties die wereldwijd opereren en daarbij geen enkele concurrentie of belemmerende regeringsmaatregel meer dulden. Deze plannen zijn reeds lang geleden gesmeed door een kleine, zeer rijke elite. Gezamenlijk zijn zij zo rijk, dat ze de wereldeconomie diepgaand kunnen beïnvloeden. De huidige economische crisis is daarom niet per ongeluk ontstaan, maar werd door deze kleine groep van zeer rijke mensen zorgvuldig gepland. Maar ook de verkiezing van Obama maakt deel uit van dit plan. De werkelijke politieke agenda van Obama staat dan ook niet in het teken van een positieve verandering voor de bevolking, maar de VS verandert nu in snel tempo in een politiestaat. Een deel van de bevolking leeft reeds in bittere armoede en het binnenlandse leger (Homeland Security) groeit nog steeds.

Achter het charme-offensief van Barack Obama gaat dus een gevaarlijke agenda schuil. En hoewel Alex Jones dit naar mijn Europese smaak soms verkondigt in te dikke woorden en te luide kreten, is hij zeer goed geïnformeerd. Zijn verontrustende boodschap ook voor ons belangrijk. Ook ons Koningshuis van Oranje maakt immers deel uit van de rijke elite die het wereldwijde web spint waarin ook wij verstrikt zullen raken. Wat we nu zien in de VS, zal ook hier gebeuren. Hoewel Europa politiek wezenlijk anders in elkaar zit dan de VS, willen de Big Bankers, de eigenaren van de grote banken en corporaties, de hele wereld onderwerpen aan hun onmenselijke wetten en hun fascistische gezag. Ook hier zullen dan de sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en de pensioenen verdwijnen. In de VS is dat reeds het geval. Men bouwt daar nu concentratiekampen, FEMA-camps die nu nog leeg staan, maar voor hoelang? De vergelijking met Nazi-Duitsland in de jaren ’30 ligt dan voor de hand.

Alex Jones: The Obama Deception duurt een uur en 51 minuten. Na een uur en 5 minuten is er een pauze.

Ten zeerste aanbevolen: Bekijk deze video in groter formaat.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

28 Reacties op “Het Obama-bedrog”

 • Antares:

  Ik wil graag iets opmerken over de LPACTV. Deze video: “LPACTV: Nazi Doctors are Brainwashing Obama” is in tegenspraak met deze video: “LPACTV: The Roots of the Swine Flu”, te vinden via deze link. Het WNF, welke in de laatste video wordt genoemd, is opgericht door ene Rockefeller(!) en heeft tot doel om de bevolkingspopulatie te decimeren. Hoewel ik me altijd zorgen heb gemaakt over bevolkingstoename blijkt de exponentiële groeikromme niet op te gaan. De groei in Europa en de VS vertonen een ander verloop. Waar de bevolking nog wel toeneemt leven de mensen zodanig dat dit weinig tot geen milieuschade oplevert. Eigenlijk krijgen deze mensen de schuld van de vervuiling die door het westen wordt veroorzaakt.

 • Geronimo:

  De psychische gesteldheid van de homelandsecurity is anders dan het beroepsleger wat naar het buitenland wordt gezonden. Die met de juiste moraal zijn dus al opgeruimd. De Fema kampen kunnen ook heel goed dienen voor quarantaine. Laatst twijfelde ik nog aan u maar hier heeft u de juiste toon te pakken, NL moet in 2010 geheel genazificeert zijn. De schijnbare souvereiniteit van de NL monarchie, er is geen adel bij overigens, is al begin 80er jaren teloorgegaan aan de NWO belangen, Bea zit er hoger in als menigeen veronderstelt, volg het geld, Kon. Shell, Irak. Uiterlijk rond 2010 omdat de NATO met de vorderende omsingeling van Rusland de verwachte kernoorlog vroeg of laat gaat ontlokken. De rest is afleiding rond Iran en het MO, aanslagen op steden in de VS en wat maritieme zeeslagen om de druk er in toenemde mate op te houden. In die uitgelokte oorlog heb je straks niets aan burgers of een groot beroepsleger. Enkele chemische en nucleaire zones in de EU en de VS wenden dat gele en Russische hordegevaar wel af alvorens het nucleaire endspiel plaatsvindt. Die lijken moet je ergens laten. Binnenkort mevr Bou.

 • BOU:

  Beste Antares,
  Dank voor je reactie en ik ken niet al het werk van LPAC. Ik had LaRouche al een tijdje in de “wachtlijst” staan en toen ik me er in ging verdiepen, bleek deze man wel opmerkelijke uitspraken te doen. Zoals je misschien weet, heette dit blog ooit NWO-INFO. Zelf vond ik dat geen slechte naam, maar ik kreeg soms reacties in de trant van: “Begin nou niet te zeuren over de Nieuwe Wereldorde en dat soort complotten.” Deze term is echter niet verzonnen door complotters, de politici zelf zeggen dat er een Nieuwe Wereldorde op komst is. Omdat de plannen daarvoor geheim zijn gehouden, weet vrijwel niemand wat daar mee bedoeld wordt. Maar prins Bernhard heeft niet alleen Bilderberg opgericht, maar ook het WNF. We mogen vermoeden dat de beschermde natuurgebieden binnenkort de schuilplekken zijn waar de rijken zich veilig kunnen terugtrekken.

  Overigens heb ik de filmpjes die je noemt nog niet bekeken. Komt nog wel.

  Beste Geronimo,
  Wat denk je van december 2012? Deze datum wordt gepropageerd door allerlei vage groepen als het “einde der tijden”. Dit op grond van een Maya-kalender die van alles kan betekenen. Vermoedelijk is ook deze desinformatie welbewust gepland door de NWO-leiders.

  Al heel lang ben ik hoogst ongerust over de gang van zaken, maar ik schijf pas een blogje, als ik denk dat ik het begrijp. Zo leer ik er zelf steeds weer iets bij. Bea was al fout in de oorlog toen ze werd geboren, zullen we maar zeggen.

  Dat wat nu gaande is in de VS gebeurt echter tot op heden niet in Europa: FEMA-concentratiekampen, stapels doodskisten en nieuwe crematoria voor duizenden lijken… Binnenkort wil ik daar iets over schrijven, maar ik kan helaas niet heksen en toveren lukt alleen op zondagnacht bij volle maan en oostenwind. … ’s nachts slaap ik meestal! 😉

 • Antares:

  Bou,
  Mijn opmerking was in het geheel niet bedoeld als kritiek op u of op Lyndon maar het viel me op dat een specifieke video op zijn site rechtstreeks uit de kokers van David Rockefeller (schoppen aas uit het nwo-kaartspel, zeg maar) lijkt te komen. Voor wie de video niet heeft gezien: wnf pleit er hierin voor om virussen hun vrije beloop te laten zodat de natuur meer ruimte krijgt. Zo’n gedachtegang klinkt heel plausibel voor milieufreaks en new-agers behalve dat het hoogstwaarschijnlijk geen natuurlijk virus zal wezen. Ik denk eigenlijk dat het een vergissing betreft omdat het niet strookt met de rest van de opvattingen op zijn site maar ik ben verder niet bekend met zijn comite.

 • Geronimo:

  Die naieve Amerikanen en die cowboys met gekke ideeen over independence en wapens enzo, moeten eerst opgeruimd zijn voor de Chinezen hun assets komen halen via Noord Amerika en Canada, nou ja, de Alamo is toch al gevallen in zekere zin. De nucleaire strategie is natuurlijk anders daar, in het endspiel zullen ze elkaar over en weer tot de de laatste raketsilo nuken, die lijken moeten natuurlijk opgeruimd worden. De Chinezen hebben 300 miljoeen potentiele soldaten. De Russen hebben ook numeriek potentieel en zullen het eerst in tankdivisies proberen alvorens de nucleaire kaart te spelen. De Europese strategie is dezelfde als die tegen de Chinezen in N.-Amerika, een chemische zone des doods tussen het begin en eind van die colonnes, met inbegrip van de eigen bevolking, en met breedtes als van de Amerikaanse Oostkust tot de Westkust en van de Zwarte Zee tot de Golf van Biscaje. Tegen die tijd zit de elite al in hun schuilplaatsen trouwens. Want zoals zij weten vallen de meeste doden vallen in de eerste drie a vier dagen van de oorlog, 6 van de 7, niet in de eindfase, door de giftige atmosfeer.

 • Geronimo:

  Ik moet wel lachen, u brengt het als “vaag”, desinformatie, maar u brengt het toch maar even naar voren, 2012. De inlichtingendienst die beter is geinformeert dan alle inlichtingendiensten ter wereld, die van het Vaticaan, is in zekere afwachting van het bij hun als Wormwood bekend staande periodieke verschijnsel, en u kunt mij geloven, ze hebben archieven die tot milennia teruggaan. Geenzins het eind der tijden, maar ze passen hun planning en agenda,s er wel op aan, net zo op de astronomische klok gecalculeerd als de Sumeriers destijds deden, tja…

 • Antares:

  Geronimo,
  Zo ongeveer behalve dat Mao en Stalin door de nwo-clan van geld werden voorzien en aan de touwtjes bungelen, als ik er tenminste vanuit mag gaan dat China een experiment was voor de rest van de wereld. De russen zijn alleen maar nodig om de defensieuitgaven op te kunnen voeren maar ze hebben dit wel door. In samenwerking met de chinezen wordt binnenkort de (digitale) wereldmunt ingevoerd en dit geeft nog meer macht dan uit de loop van een geweer kan komen, als hun plannetjes slagen temnminste. De amerikanen lopen dan vrijwillig de fema-kampen binnen omdat alleen daar hun betaalpas wordt geaccepteerd, hoewel ik de virusaanval via vaccinaties ook nog even open houd.

 • Geronimo:

  Antares,
  Zeker zullen geengineerde virussen de weerstand van de bevolking verzwakken, 2012/Wormwood wordt o.a. door het Vaticaan in verband gebracht met specifieke klimatologische omstandigheden die mutaties van al bestaande virussen veroorzaakten in het verre verleden. De constatering van een nieuw geengineerd virus wijst m.i. op de afstemming van hun depopulatieagenda op deze natuurlijke verschijnselen en hun wetenschap hiervan. China en Rusland zijn net als Communisme en Socialisme, instrummenten van hogere NWO machten,(zie o.a. de 3 oprichters van de FED/Jekyl Island/1910) immer inzetbare oorlogsmachines, en de VN staat ALTIJD onder leiding van een socialist als secretaris generaal en een communist als onder- secretaris generaal, dit is vanaf Yalta zo bepaald. Feitelijk is de wereld toen al onder Sovjet invloed geplaatst daaar de Sovjets een meerderheidsbelang aan stemmen hadden van 3 tegen de Vs maar 1.
  Rockefellers vertegenwordigen de Sovjet Unie en de Rothschilds vertegenwoordigen het Imperium van het Vaticaan. In dit verband zijn er thans ernstige geruchten over Obama,s achtergronden en diens ware identiteit, die hij middels kapitalen aan advocaten laat verbergen evenals diens studieresultaten, en brengt onder de hogere militaire structuren in de VS tal van lawsuits voort die door het gerechtshof genegeerd worden. Democratie is er niet meer in de VS, het is toenemende overheidsanarchie geworden, net als in Europa in toenemnde mate het geval is.

 • Had iemand iets anders verwacht dan?
  Obama hangt aan precies dezelfde touwtjes als zijn voorganger(s).
  Voor de werkelijke macht in de USA moet je bij de diverse samenwerkende lobby’s terecht.

 • BOU:

  Observator, de meeste mensen verwachten iets anders. Mijn Irakese vriendin is blij dat Obama de oorlog in Irak nu gaat stoppen. Hoe leg ik haar uit dat niets minder waar is? Ik heb haar verteld wat er op dit moment gebeurt in Pakistan: bombardementen en duizenden vluchtelingen. Ze begrijpt nu tenminste dat er van Obama niets te verwachten valt.

  Helaas hebben de meeste mensen een verkeerd wereldbeeld. Ze geloven in de machthebbers en de media en ze roepen “Leve de koningin”, die nu trouwens in de buurt van Athene in een duur hotel aan het Bilderbergen is. Maar dat komt niet in de krant, alleen wel op Kleintje Muurkrant.

  In Global Research staat dit:
  Pentagon Preparing For War With The Enemy: Russia
  by Rick Rozoff

  Tot zover de change die Obama beloofde.

 • Het verkeerde bestaat bij de gratie van de onnozelheid.

  Maar hoe krijg je de ‘massa’ NOZEL?

 • onno nozel:

  Er zijn een paar ‘leuke films’ over:
  Beyond Treason van William Lewis, Power Hour
  What I learnt about US policy van Frank Dorrel

  De eerste is wel iets voor de Balkenende Onderzoekscommissie…

 • onno nozel:

  Of uit 2006 CIA secrets-no moral compass van Sky
  Snap niet dat Balkie met Armitage ging praten.
  Deze man leidde volgens vele doku’s en boeken 20 jaar de dope in Azie.
  Iemand moet die man toch beter gaan voorlichten…
  Of kijk eens the B Connection van Alex Jones.
  Of the truth and lies van Mike Ruppert.
  VPRO’s ijzeren driehoek. etc.
  Eric Huffschmid- Kay Griggs intervieuws.
  Dan heb je een idee hoe het werkt in de VS.
  Behoorlijk ongezond.
  dr Judy Wood.com
  De film September clues.
  In search of the american druglords en daarna
  Atta and the flying circus van Hopsicker
  PBS Nova doku over de NSA…
  Naomi Klein-shock doctrine
  Zo kan ik nog wel even doorgaan…
  Dit gedoe stamt al uit begin vorige eeuw.
  Trotsky kwam uit Brooklyn NY…..hr Schiff…
  Het is een heel andere wereld dan die uit de geschiedenisboekjes op school.

 • onno nozel:

  what I’ve learned about US Foreign policy, Frank Dorrel zo heet ie.
  Ongeveer uit 2001.

 • Beste Nozel, je documentatie is indrukwekkend.
  Maar maalt ‘de massa’ daarom?
  Misschien dat stripverhalen en computerspelletjes over deze onzindelijke zaken meer toegankelijk zijn in dit geval?

  Wat betreft geschiedenisboekjes: daarmee wordt de werkelijkheid inderdaad -en stelselmatig- geweld aan gedaan.
  Het ligt er maar aan in welke ideologische hoek ze geboren worden.
  De geschiedenis wordt maar al te vaak vertaald naar eigen wensen, inzichten en vooral ook belangen.
  Daarbij:’Traduire c’est trahir un peu’.
  Ik beschouw de meeste geschiedenisboeken als propaganda-geschriften.

 • onno nozel:

  Het gaat er niet om of de massa er om maalt.
  Het gaat erom of een kritische massa, hoeveelheid mensen er iets
  om geeft en iets aan doet en wat ze doen.
  Dat kan een grotere kritische massa in beweging zetten.
  In de VS zie je dat Alex de media ‘overneemt’ op vrij beperkte schaal.
  Obama doet dat in het groot.
  Maar, een staatsgreep organiseren gaat wel erg ver, ha.
  Je kan ook gewoon vragen stellen. Zo werkt dat in Nederland. Alleen, waar doe je dat?
  Als Obama niet snel wat doet aan de tentenkampen en de steden opknapt,
  dan zal Obama zeker zijn eigen kritische massa bereiken.
  Hij gaat de nationale garde al vergroten. En jongelui moeten dienstnemen.
  Dat heeft in ieder geval als voordeel, dat de jeugd betrokken wordt.
  Ik neem aan dat ze daar geen commando’s gaan trainen…
  Hier is de dienstplicht weggevallen en daarmee ook de controle naar het volk.
  Voor een deel, tenminste.
  Wat ze hier niet weten in de kamer, is of ze nu wel of niet in oorlog zijn. En met wie. En dat weet de burger ook niet. Laat staan de consequenties.
  Lekker makkelijk…dus vragen stellen en opmerkingen maken mag best.
  Nog wel tenminste. Gezonde zaak.
  In de VS ligt het nogal wat extremer dan hier. Maar ze moeten wel blijven opletten met die rare streken.

 • Geronimo:

  Je ziet het verval steeds meer intreden ook hier bij Justitie. Die G20 was een brevet van onvermogen van facties die elkaar financieel onderuit proberen te halen. NL zit nu zelfs bij de G8, volg het geld maar. Geithner als hoofd van de Treasury is ook een veeg teken, het corrupte aanstellingdbeleid van de FED bestuurders vertoont overeenkomsten met die van de Nederlandse bank en de positie van PWA daar. Obama is niet hetzelfde maar erger dan Bush, opvallend is vooral de wijze waarop hij dat doet.
  http://thetruthseeker.co.uk/images/picture/obama_shares_the_joke.jpg

 • Geronimo:

  Hr. O. Nozel:
  “Wat ze hier niet weten in de kamer is of ze in oorlog zijn. En met wie. En dat weet de burger ook niet.”

  U bent onjuist geinformeerd, deze staat is al jaren betrokken bij oorlogshandelingen, genocides en inquisities.

 • onno nozel:

  Wat mij wel opvalt is dat kamerleden geen vragen stellen aan de regering.
  Dus van mij mogen er wel betere vragenstellers komen dan dat slappe stelletje
  in die banken. Lees de kamerstukken maar eens en het is treurig gesteld.
  Niemand vraagt er door! Het is net de fabeltjeskrant.
  De vragen en de antwoorden zijn te stom voor woorden. Ga ze maar eens lezen.
  Als je dat op je werk flikt…dan ben je vandaag nog weg.Wegens nalatigheid.

  En zet je er een zogenaamde kritische journalist op, dan mag ie na een tijdje geen kamerleden meer intervieuwen.
  En van Pechtold, Pauw en Witteman en Buitenhof en hun gasten worden we ook niks wijzer.
  Ik heb geen hoge pet op van de kamerleden. Het is al jaren tijd voor wat anders, maar dat komt maar niet. Ze weten helemaal niks van wetenschap en techniek. Dat gaat ons inmens veel geld kosten, honderden miljarden vrees ik en zie ik al jaren gebeuren.
  Die kamer heeft andere kamerleden hard nodig. Bredere vertegenwoordiging. Helder.Andere ideeen. Input. En geen Wilders.
  En de tv-media moet zich rotschamen.

  Waarom komen die betere kamerleden dan niet? Zou het iets met de Balkenende norm te maken hebben?
  Zo krijgt hij nooit concurrentie…slim bedacht he?

Laat een reactie achter